Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Objekty a památky dle abecedy


Hledat v kategorii Objekty a památky


Hesla v kategorii Objekty a památky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Hřbitovy

Hlavním pardubickým hřbitovem byl v l.1507-1883 hřbitov u sv.Jana Křtitele, v l.1905-13 změněn v sady (dnes Bratranců Veverkových). Na novém hřbitově na Skřivánku se začalo pohřbívat r.1883. Regulační plán vypracoval prof.Antonín Barborka. Hřbitov byl vysvěcen 1.12.1983 pa.děkanem Janem Chmelíkem. Současně byl zřízen nový židovský hřbitov na východní straně. Starý židovský hřbitov se nacházel v Hu...Hřebčinec Nemošice

Na rozdíl od hřebčína Kladrubech, který chová hřebce i klisny, rozmnožuje starokladruské koně, hřebčinec choval jen hřebce. Jimi zajišťoval kvalitní plemenitbu koní po Čechách, především pro vojenské účely. R.1789 bylo v Čechách zřízeno armádou hřebčinecké odd. Vojenská správa r.1790 postavila u Nemošicích areál stájí, obytných i hospodářských budov, k němuž patřily rozsáhlé louky. Po r.1924 se st...Hrkačka

malý mlýn Na Vrtálně poháněny vodu přepadající z Haldy. Zbořen r.1923 a pozemek využit pro rozšíření Červenkovy barvírny. ...Hrob v dáli

památník bojů našich legionářů za 1.světová války odhalen po r.1919 na pa. městských hřbitovech, do památníku uložena prsť z nejvýznamnějších bojišť legionářů. ...Hroby

Na městských hřbitovech jsou hroby mnoha významných pardubických občanů z nichž zde několik připomenuto s číslem hrobu ( I. na starém, II. na novém hřbitově) : ...Ideon

Objekt Městských zimních lázní z r.1954 s 25m bazénem na Olšinkách, za 40 let provozu opotřebený, zastupitelstvo Pardubice pokládalo za zbytečný, odmítlo jej opravit a provozovat. Proto jej 3.8.1994 dalo na 99 let do pronájmu Pardubické výstavní a veletržní,spol s r.o.- PVV (firmy Zeus,Vidocq a Vapet)pro výstavní a prodejní účely. V objektu rekonstruovaném v rekordním čase podle projektů ak.arc...Imperial

dříve hotel Imperial , dnes v přízemí, místo dříve známe dietní jídelny, stylová pivnice IMPERIÁL ...Integrovaný dům

Na tř.Míru vedle pošty, na místě tří domů čp. 106, 107, 108, byl 1988 dokončen integrovaný družstevní dům s byty a velkoprodejnou ve dvou podlažích. Dnes je zde místo velkopodejny ve dvou podlažích řada prodejen. ...Jandíkův mlýn

Mlýn postavil r.1542 pekař Jan poté když Vilém z Petrnštejna zřídil kanál Halda. Míval dvě kola moučná na jenom žlabu a jedno stoupé na druhém. Nazýval se Švankvovský nebo Mlýn na Haldě. Vystřídal řadu majitelů, r.1645 byl od Švédu pokažen a spálen. Pusté místo prodal Jan Sixt Kropil z Dašic r.1651 fišmistrovi Jakubu Ježkovi, který mlýn obnovil. R.1818 byl mlýn opět zničen požárem. Václav Říha j...Jelínkova brána a věž

stála od r.1507 před mostem z Bělobranského nám, na pravém břehu Chrudimky. Chránila ji Požeračka, která tekla před ní. Přes ní byl další most, odtud název ul. Mezi mosty. Pojmenována po Jakubu Jelínkovi majiteli sousedního domu čp.134. Později na ní přenesen název Mejtská brána, poté, když se od r.1547 se původní Mejtské bráně začalo říkat Bílá. R.1645 před útokem Švédu byla stržena a nahrazena...Kalvárie

největší pa.sousoší v interiéru, v kapli Piety chrámu sv. Bartoloměje. Představuje ústřední téma křesťanské ikonografie, umučení Ježíše na kříží. Pod křížem jsou jeho tři nejbližší a po stranách dva andělé. Sousoší vniklo v l.1736-37 jako součást oltáře kaple sv.Kříže na jižním boku chrámu sv.Bartoloměje. Připisuje se řezbáři a sochaři J.Rorbachovi, který působil v Chrudimi. Původní zlacení a poly...Kamenná vila

čp.144 Bílé předměstí. Novorenesanční vila s bohatou reliéfní a sochařkou výzdobou je nejvýznamnějších soukromou stavbou Pardubic. Neomítnutý kámen z něhož je postavena jí dal název. Stojí majestátně a je dominantou okolní vilové zástavby. Údajně byla původně pro biskupa Josefa Doubravu. Stavbu zahájil arch. Bóža Dvořák na základě výměru Obecního úřadu Pardubice 27.9.1913. Za války stavba stagnov...Kamenný most

bohatě zdobený, je také před hlavním portálem zámeckého paláce. ...kaple sv. Anděla Strážného

v Dražkovicích, první bohoslužby v nové kapli 4.11.1883. Oprava zchátralé kaple dokončena 1.11.1988. ...Kaple sv. Kříže

postavena r.1733 při jižní stěně chrámu sv.Bartoloměje. R.1912 pro zchátralost zbourána, místo ní postavena kaple Piety při severním boku nové chrámové předsíně. Pro černou úpravu interieru o velikonocích se jí říkalo Černá kaple....Kaple sv.Anny

Původně zde na počátku dnešní ul.S.K.Neumana stávala jen socha sv.Anny, věnovaná magistrátním radou Ignácem Nefkou, zvoleným do funkce 19.ledna 1790. Kapličku nad sochou dal v dubnu 1822 postavit zámožný soused Václav Říha ze Zeleného předměstí. R.1908 byla péčí soukromých dárců a Muzejního spolku opravena a vyzdobena. Obraz sv.Anny ve štítě je dílem arch.Bóži Dvořáka. Kaple opravena soukromým n...Kaple sv.Tří Králů

v pardubickém zámku je doby první etapy jeho přestavby na počátku 16.stol. Nese charakteristické rysy pozdně gotického slohu, prostupuje přízemích i prvním patrem. Otázkou je zda zde nebyla již kaple Arnoštského hradu. Vstup do ní je v severovýchodním rohu zámeckého nádvoří, bohužel pro veřejnosti stále zavřený. Pod kaplí se nachází zajímavé sklepení se středověkou truhlou, sloužící pravděpodobně ...Kaple sv.Václava Salesiánů

na Zborovském nám. R.1939 položen základní kámen I.etapy stavby salesiánského ústavu, jehož součástí byla kaple sv.Václava, ve II.etapě ji měl nahradit kostel sv.Václava. R.1942 dokončena první část stavby a kaple vysvěcena. K další stavbě za války ani po ní nedošlo. Dne 17.4.1950 byly salesiání z Pardubic vystěhováni. Objekt sloužil nejprve vojákům, pak předán základní škole. Po r.1990 byl sales...Katastrální úřad

Na nábřeží Chrudimky 20.9.1995 zahájena výstavba budovy Katastrálního úřadu podle projektu ateliéru AND Praha, po dokončení hrubé stavby 16.07.1996 vztyčena majka. Budova Katastrálního úřadu Pardubice dána do provozu 5.2.1997. Postavily ji Vojenské stavby a.s.POZISTAV, investor: Český zeměměřičský a katastrální úřad. Od r.1990 to byla nejzdařilejší stavba Pardubic. R.2010 ji předstihl administrati...Klášter Salesiánů

pečujících o mládež. Základní kámen k první etapě položen 15.12.1939 na Skřivánku proti kasárnám železničního pluku. R.1940 dokončen jednopatrový objekt s kaplí sv.Václava. Vedle měl být ve II.etapě postaven moderní kostel sv.Václava, největší v Pardubicích. Ke II.etapy pro zákaz za války nedošlo, ani po ní. Dne 17.4.1950 byli Salesiání z Pardubic vystěhováni. Objekt získal krajský vojenský soud, ...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014