Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Objekty a památky dle abecedy


Hledat v kategorii Objekty a památky


Hesla v kategorii Objekty a památky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Korso

bývalo 100 let na chodnících Královské třídy, Wilsonovy tř., na Zeleném za okupace, pak ještě na Stalinc e- Stalinově tř. Na tř.Míru již nebylo, změnily se společenské podmínky. Obnovit korso pěší zónou možné není, zanikla navštěvovaná společenská a kulturní střediska Veselka, Grand a kina. Dnes se nekorsuje, čeká se zde jen na trolejbusy. Tuto společenskou tradici připomínala budova restaurací ...Kostel Sedmibolestné Matky Boží - Kostelíček

postaven r.1710 nákladem pa.měšťana a kupce Jakuba Antonína Štrossa a ze sbírky na místě dřevěné kapličky z r.1675. Zakladatel je zde od r.1722 pohřben. Vchod na býv.hřbitov zdobí sochy sv.Augustína a Jana Nepomuckého.
Kostelíček podle plánů neznámého autora postavil stavitel Jakub Pešina. Z dřevěné kaple do nového kostel přenesen oltářní mariánský obřadní obraz obraz, nejstarší památka, je ...Kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje je připomínán s cyriackým klášterem r.1295, i s klášterem byl zničen r.1421 husity. Donedávna se předpokládalo, že dnešní kostel sv. Bartoloměje postavil Vilém z Pernštejn r.1515 na jeho místě. Archeologický průzkum r.1995 zjistil, že zde žádný kostel před dnešním nestál. Místo prvního kostela sv.Bartoloměje zůstává dosud neznámé. Dnešní kostel byl postaven v pozdně gotické...kostel sv. Jana Křtitele

založen r.1510 Vilémem z Pernštejna na západním konci Zeleného předměstí, r.1563-67 rozšířen stavitelem V.Všetečkou. Kamenný portál r.1563 přenesen do středu severní zdi, okno zde je původní. Prostá chrámová gotická stavba s prvky renesančními. R.1572 zhotoven křídlový oltář-archa, dílo malíře Tomáše. R.1583 na evangelijní straně namaloval malíř Jiří Roda trojdílný obraz vzkříšení. Štít kostela j...Kostel sv. Jana Nepomuckého

v Lánech na Důlku, byl postaven r.1802 na místě původního dřevěného z r.1787, který byl poraženého silným větrem r.1798 Vnitřní zařízení rokokové. R.1855 zde zřízena fara, dnes zrušená. ...kostel sv. Jiljí

v Pardubičkách. Je jmenován s klášterem cyriaků již v první písemné zmínce o Pardubicích z r.1295. R.1421 byl spolu s klášterem zničen husity. Dle archeologického výzkumu nestál ne dnešním místě, ale na ploše před dnešním hřbitovem. V původním kostele byl hrob zakladatele města Pardubic Arnošta ze Staré, pak přenesený do nového. Dnešní kostel postaven asi před r.1484. Kostel je bez věže, má krásný...Kostel sv. Václava

v Rosicích ze 2. pol.16.stol, gotický, roku 1583 získal nové klenby a puristicky upraven na zač. 20.stol. K obdélné lodi přiléhá na jižní straně předsíň a trojboce uzavřené kněžiště se sakristii na severní straně. Zvnějšku stěny člení opěrné pilíře a hrotitá okna. Nad kněžištěm křížová klenba s vyžlabenými žebry vystupujícími ze zdi. Vstup do sakristie s valenou klenbou je menším hrotitým portále...Kostel zvěstování Panny Marie

nejstarší pa.kostel. Před r.1359 jej nechal postavit arcibiskup Arnošt z Pardubic, byl prvním pa.farním kostelem „města nového“ založené jeho otcem. R.1532 Vojtěch Pernštejna přemístil faru k většímu Bartolomějskému kostelu, do staré fary umístil klášter minoritů, jimž slíbil postavit větší budovu. Za třicetileté války byl silně poškozen švédskou dělostřelbou. O rekonstrukci se postarali minori...Kostelíček

Viz. Kostel Sedmibolestné Matky Boží ...Kostnice

Postavil ji r.1568 stavitel V.Všetečka naproti kostelu sv.Jana na tehdejším hřbitově. R.1639 zanikla, ale r.1717 obnovena. Toho roku věnoval Jakub Štross nadaci 100zl. „na máslo do lampy v kostnici, aby každou středu a sobotu hořela“. R.1784 zde byla truhla pro vynášení všech mrtvých těl ke hrobu podle josefínských zákonů, v lednu 1785 ten způsob pohřbu zrušen. Kostnice r.1788 zrušena, na jejím mí...Koupaliště

do r.1960 měly Pardubice jen přírodní říční plovárny : na Labi Občanskou, Turistickou, Na špici, Ostende, na Chrudimce pod Vinicí Vojenskou. V rámci výstavby Parku kultury a oddechu na pravém břehu Labe, jako jeho rekreační část,otevřeno 17.7.1960 letní koupaliště u Cihelny, mělo plavecký bazén o ploše 3750 m2 a neplavecký 100m2. Pro zchátralost a nedostatečnou kapacitu bylo rekonstruováno, moder...Krajská knihovna

poprvé vznikla r.1950 po vzniku druhého Pardubického kraje z městské, před r. získala historické budovy čp.77 a 78 Pernštýnské nám, kde se r.1960 se stala Okresní knihovnou. Znovu se stala krajskou 15.1.2002 kdy Okresní knihovna byla převedena na Krajskou. Od r.2004 ředitelem Petr Kárník. Kraj zakoupil dům čp.79 U zlatého beránka, po rekonstrukci a vestavbě ve dvoře získala knihovna r.2005 další...Krausův dům

čp.113 na Zeleném předměstí postavil r.1860 pa.poštmistr Josef Kraus na spojených parcelách č.113,114,115. Dům se proslavil řadou významných, i nevítaných, návštěv. M.j.r.1866 saského krále, po prohrané válce pruského krále Viléma I. s korunním princem Vilémem a kancléřem Otou Bismarkem. Na podzim 1966 tu byl rakouský císař František Josef I., později další návštěvy při parforsních honech. Po smr...Krematorium

Žádost o zřízení krematoria podalo r.1915 kuratorium Městské průmyslového muzea v Pardubicích. Vídeňská vláda žádost zamítala. V Pardubicích nato vznikl kroužek zájemců v čele s pokrokovým lékařem MUDr.Lvem Theinem. Již v prosinci 1918 městská rada vypsala soutěž na návrh budovy. První cena neudělena, druhou získal arch.Pavel Janák. Na podnět spolku krematorium byla založena akciová společnost, d...Krudencův palác

čp.56/57 byl postaven r.1898 s představou, že bude pronajímán náročným návštěvníkům parforsních honů, či bohatým Pardubákům. Navržen ve stylu eklektického historismu formátem výrazně vynikal nad ostatními stavbami a na desetiletí se stal dominantou Královské tř. i pozdější Wilsonovy, proto lidově nazýván „palác“. Vnitřní výzdoba byla reprezentativní, odpovídající záměru. Ten se staviteli Krudenc...Krypta

je v Pardubicích je pod kostelem Zvěstování P.Marie. V l.1538–1786 kdy to byl klášterní kostel sloužila k pohřbívání mnichu i měšťanů. Ještě r.1890 zde bylo 12 rakví. Do r.1939 byla krypta prázdná. Za II.světové války změněn na protiletecký kryt. ...Kryt ve valu zámku

Byl zřízen v 50.letech min.stol. Pro domněnku, že vznikl již za II.svět. války není důkaz. Tehdy byl kryt ve sklepeních hlavní zámecké budovy (Zámek čp.1). O vzniku krytu ve valech nebyly nalezeny doklady, stavba podléhala utajení. Kryt byl vestavěn odtěžením stovek kubíků zeminy, vybetonováním a opětným zasypání. Byla to sice práce náročná, ale navezení mnohonásobného objemu zeminy při stavbě va...Kulturní dům Černá za Bory

otevřen 8.5.1960 v nové budově, která byly i sídlem MNV tehdy samostatné obce. ...Kulturní dům Dubina

postaven v rámci občanské vybavenosti sídliště. otevřen v srpu 1988. Jeho zřizovatelem byl Park kultury a oddechu-PKO, po jeho zániku se osamostatnil a soubory PKO převedeny sem. V KD Dubina 10.3.1997 zahájen Týden slovenské kultury. Po r.2000 přeměně na Kulturní centrum Dubina, dnes součást Kulturního centra Pardubice....Kulturní dům Hronovická

Původně dům a tělocvična Dělnické tělovýchovné jednoty – DTJ, Hronovická ul.čp.406, postaven v l.1924-1926 podle plánů pražského architekta Richarda Goldrreicha. Po r.1950 upraven pro potřeby závodního klubu Tesla Pardubice, změněn na KD Tesla. Po r.1999 býv.KD Tesla nákladně restaurován a stal se druhou scénou VČD, které zde 18.9.1999 uvedlo premieru hry "Sešity chrámové pěvkyně". Bohužel město ...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014