Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Objekty a památky dle abecedy


Hledat v kategorii Objekty a památky


Hesla v kategorii Objekty a památky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Pergola

drobné obchodní a společenské zařízení v Polabinách na rohu, Bělehradské ul. a ul. Kosmonautů, místo sekávání občanů, kde jsou pořádány odpolední koncerty. Pergola je též na Dubině mezi prodlouženou ul. Na Drážce a ul.Jana Zajíce, s drobnými obchody a službami, stanice MHD. ...Perníková chaloupka

není sice v Pardubicích, ale pod Kunětickou horou. Původně lovecký zámeček z r.1882 slouží od konce 20.stol.jako výletní místo pro všechny, co nepřestali věřit na pohádky. Sídlí zde muzeum perníku, Informační centrum Děda Vševěda a další služby pro turisty a návštěvníky, hlavně děti....Piklův dům

Karel Pikl s manželkou Marií roz.Hybskou zdědil r.1921 dům čp.71, r.1935 na jeho místě, na tehdejší Wilsonově tř., postavil první moderní funkcionalistický dům o čtyřech patrech, s obchodním přízemí a dvorním traktem pro svůj pohřební ústav, vedle postaven Baťův dům....Pírkův dům

Přízemní dům čp.94 na Královské třída koupil r1895 pa.známý fotograt Josef Pírka, na jeho místě postavil dvoupatrový dům s průjezdem, kterým se procházelo na stezku mezi ploty vedoucí do dvora Bubenče. Dům po r.1948 znárodně, získal jej Park kultury a oddechu, který zde měl kanceláře, v přízemí zřídil miniaturní mládežnický M-klub a ve dvoře postavil výstavní halu. Po r.1990 dům zprivatizován, zís...Plavecký areál

Navržen a naplánován před r.1960, měl mít tři části: Městské lázně rekreační, rehabilitační, očistné s 25 bazénem, stavba zahájena 1959, dokončena r.1964. Sportovní plavecký objekt 50m bazénu se skokanským bazénem a 10m věží, stavba zahájena r.1964, nato ji Vč.KNV zastavil, dokončena r.1990. R.1990 městské lázně vyžadovaly obnovu, namísto toho byl objekt Městských lázní roku 1994 na 99 let prona...Plovárny

Městské lázně existovaly v Pardubicích již od 1.pol. 16.stol. přírodní říční plovárny: na Labi Občanskou, Turistickou, Na špici a na Chrudimce pod Vinicí Vojenskou, Arosa, Ostende viz Plovárna ZKPP 1-2/2011str.42, První letní venkovní koupaliště Ostende na levém břehu Labe otevřeno pro veřejnost již v 70.letech 19.stol. R.1877 přibyla tzv. Občanská plovárna na pravém břehu Labe nad soutokem Labe...Poliklinika

okresní nemocenské pojišťovny, dnes stará, postavena po r.1925 na rohu Karlovy ul.a dnešní ul. U Husova sboru,
Zemními úpravami staveniště zahájena 17.2.1986 stavba nové polikliniky na dnešním Masarykové náměstí. Dokončena začátkem r.1989, ale bez oken, která nedodat Závod SNP Žiár nad Hronom, termín dokončení říjen 1989 ohrožen. Do užívání budova nové polikliniky dána 2.9.1991. Pak zpr...Pomníček Antonína Březiny

profesora pa.reálky, přezdívaného „Tonda Březák“ na křižovatce za Opočinkem, kde 10.8.1927 tragicky zemřel. ...Pomník starosty Václava Bubeníka

28.9.1881 na hřbitově u sv.Jana za obrovské účasti občanstva odhalen a vysvěcen velký náhrobek se žulovým obeliskem, pomník nezapomenutelnému pa.starostovi Václavu Bubeníkovi. Po zrušení hřbitova r.1883 pomník ponechán na místě, kde dnes stojí pomník bratranců Veverkových, i při sadových úpravách r.1910. Po r.1918 náhrobek zrušen, střední obelisk přenesen ke vchodu do Bubeníkových sadů, opatřen de...Pomníky nerealizované

Pomník Jana Husa měl být v Pardubicích odhalen r.1915 při 500-ti stém výročí jeho upálení, založen spolek, v jeho čele postupně stáli starostové Pardubic František Kuchyňka a Ing.Josef Prokop, osloven sochař Stanislav Sucharda, absolvent pa.reálky, aby připravil umělecký návrh, k realizaci pro nedostatek peněz, pak pro válku nedošlo.
Pomník J.V.Stalina plánován r.1952 na okraj...Poseidon

obytný a obchodní blok, kterým před r.2002 rozšířeno nábřeží Závodu Míru, 17.3.2002 na novém komplexu Poseidon odhalena pětitunová socha Poseidona za 700 tisíc Kč. ...Pracovna

vžitý obecný název pro Zemskou donucovací pracovnu, Donucovací pracovnu". Byl to nápravný ústav pro osob štítící se práce, aby přidržením k práci byli navedeni ke spořádanému životu. Pobyt v něm, nejvýše 3 roky, mohl být uložen jako dodatečná trest po odpykání trestu ve věznici. V Anglii a Holandsku takové ústavy byly již v 16.stol. V Rakousku byly stavěny podle zákona z 24.května 1885. V Čechách...Předsíň chrámu sv. Bartoloměje

Zásluhou Jednoty pro rozšíření děkanského Chrámu Páně v Pardubicích kostel sv.Baroloměje v l.1912-13 rozšířen, dle projektu architekta Bóži Dvořáka, o předsíň s novým hlavním vchodem od západu. Specifický pozdní historismus stavby odrážel osobní přínos B.Dvořáka. V exteriéru i interiéru uplatnil tvarosloví pernštejnské pozdní gotiky i renesance. Ke spolupráci přizval osvědčené spolupracovníky: Mi...Pyramida

administrativní, obchodní, bytový dům na rohu tř.Míru a Pernerovy ul., postavený v letech 2004 - 2006 na místě jednopatrových domů čp.92, 93, krátce před tím opravených s pěknou fasádou. Projektoval ji ing.arch. M.Košař. ...Radnice

Pardubice dosud vystřídaly čtyři radnice. První byla v l.1505-1515 na rohu náměstí a Bartolomějské ul., patrně přízemní, po požáru r.1507 obnovená jako jednopatrová. Druhá radnice od r.1515 stála na rohu náměstí a Pernštýnské ul. Měla dvě patra, čtyři okenní osy. Konšelé koupili dům o zlatníka Reynhardta za 525 kop míšeňských. Náležitě jej upravili, na nové jehlancové střeše kryté šindelem nová v...Representační dům

R.1904 město plánovalo postavení Reprezentačního domu, zpracována krásná grafická studie, r.1911 vykoupen a zbourán Hotel Kotel, ale pro válku ze stavby sešlo. Až r.1931 na místě otevřen Okresní dům - Hotel Grand. ...Retranslační věž - telekomunikančí věž

16.6.1981 ve výšce 70 m skončena nepřetržitá betonáž železobetonového dříku celkem 87 m vysoké retranslační věže mezinárodní telefonní ústředny, nové dominanty Pardubic, dokončena r.1982. Navrhovaná restaurace na ochozu důvodu utajení nebyla povolena. ...Rodné domy

Připomínka jen několika rodných domů pardubický rodáků: čp. 6 Zámek, Přihrádek – Jiljí Vratislav Jahn. čp. 4 Staré město, Pernštýnské nám. - Ing.Dr.Otakar Trnka čp. 4 Staré město, Pernštýnské nám. - Emil Arthur Pitermann-Longen. čp.12 Staré město, Penštýnská ul., Císařský mlýn – Václav Bubeník. čp.22 Staré město, Zámecká ulice – Božena Viková-Kunětická. čp.31 Staré město, ul.Sv.Anežky Česk...Rotunda

oblíbená, široko daleko známá taneční síň v Tyršových sadech. Jedna z posledních památek na 1.celostátní výstav tělovýchovy a sportu. Zbourána po r.1970. Dnes toto jméno nese restaurace na nábřeží Závodu Míru....Růžový dům

lidový název integrovaného domu čp.510, postaveného r.1996 v rámci dostavby Polabin V. Podivná náhražka slibovaného centra Polabin, ve dvou podlažích obchody, ve třetím nešťastně umístěna Základní umělecká škola Polabiny. Po r.2006 je zakryl bytový kompex Zelená terasa, postavený na místě plánovaného centrálního prostoru Polabin. ...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014