Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Objekty a památky dle abecedy


Hledat v kategorii Objekty a památky


Hesla v kategorii Objekty a památky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Pardubické plastiky

Fotografie pa.plastik s komentářem ve Zprávách KPP otiskoval v l.1982-83, p.J Schletter, od r.1987 v tom pokračoval p.J.Janiš až do r. 2004. Jejich seznam: Arnošt z Pardubic, v presbytáři kostela sv.Bartoloměje odhalena 25.8.1940, autor Fr.Zuzka. Erbovní deska k pověsti o znaku města Pardubic, na Zelené bráně, autor Bohumil Vlček Znak města Pardubic reliéf na balustrádě Pernštýnské nám., auto...Pardubické stavby arch. Ladislava Machoně

1924 Ředitelství pošt a telegrafů, býv. Okresní úřad
1925 Pasáž, bytový a obchodní palác, tř. Míru čp.60
1925 Nová reálka, Pedagogický institut, dnes Střední prům. škola elektrotechnická
1935 Poštovní úřad na tř.Míru
1937 Okresní soud a finanční úřad u Prokopova mostu....Pardubické stavby arch.Josef Gočára

1911 Winternitzovy automatické mlýny
po r.1920 údajně výrobní hala firmy PROKOP na Palackého tř., dnes zbouraná
1925 Anglo-československá, dnes Komerční banka vedle Zelené brány
1931 Okresní dům, hotel Grand...Pasáž

v širším slova smyslu průchod, pěší spojka mezi dvěma ulicemi:
- průchod domem čp.80 z Pernštýnského nám.na nám.Republiky.
- ul.Malá, pěší spojka ze tř.17.listopadu na Štefánikovu ul., průchod školou.
V užším slova smyslu krytý průchod s obchody, taková je Pasáž na tř. Míru čp.60.
- Po r.1990 vznikla Pasáž u Jána, od kostel sv.Jana na tř.17.listopadu.
- Po r.1990 za úzkým prů...Pekárkovský mlýn

stával na pravém břehu Chrudimky vedle mostu v místech dnešních Automatických mlýnů, poháněn odpadním vodou Lednovského mlýna, přiváděnou Požeračkou. První zmínka r.1515, kdy jej vlastnil Jan Pekárek, r.1552 jej koupil Václav, pilař, za 53 kop.míš. Do konce 16.stol se v držení vystřídali Václav-trubač, Jakub Maštálka, Pavel Littorin Čáslavský, Štěpán z Přelouče s Markétou, v l.1576-81 majitelem ob...Penziony

V rámci Dubiny vybudovány dva penziony důchodců, před r.1989 v Blahoutově ul., 24.6.1994 zkolaudován druhý při Bartoňově ul.
Po r.1990 několik nových ubytovacích zařízení nazváno penzion: býv.hotel Palace naproti starému nádraží svévolně Penzion Veselka, Penzion U Kohoutků Husova ul.čp.157, Penzion Austria Smilova ul.čp.312, Penzion Birdie Hlaváčova ul.čp.392, Penzion Café City Hronovická ul...Pergola

drobné obchodní a společenské zařízení v Polabinách na rohu, Bělehradské ul. a ul. Kosmonautů, místo sekávání občanů, kde jsou pořádány odpolední koncerty. Pergola je též na Dubině mezi prodlouženou ul. Na Drážce a ul.Jana Zajíce, s drobnými obchody a službami, stanice MHD. ...Perníková chaloupka

není sice v Pardubicích, ale pod Kunětickou horou. Původně lovecký zámeček z r.1882 slouží od konce 20.stol.jako výletní místo pro všechny, co nepřestali věřit na pohádky. Sídlí zde muzeum perníku, Informační centrum Děda Vševěda a další služby pro turisty a návštěvníky, hlavně děti....Piklův dům

Karel Pikl s manželkou Marií roz.Hybskou zdědil r.1921 dům čp.71, r.1935 na jeho místě, na tehdejší Wilsonově tř., postavil první moderní funkcionalistický dům o čtyřech patrech, s obchodním přízemí a dvorním traktem pro svůj pohřební ústav, vedle postaven Baťův dům....Pírkův dům

Přízemní dům čp.94 na Královské třída koupil r1895 pa.známý fotograt Josef Pírka, na jeho místě postavil dvoupatrový dům s průjezdem, kterým se procházelo na stezku mezi ploty vedoucí do dvora Bubenče. Dům po r.1948 znárodně, získal jej Park kultury a oddechu, který zde měl kanceláře, v přízemí zřídil miniaturní mládežnický M-klub a ve dvoře postavil výstavní halu. Po r.1990 dům zprivatizován, zís...Plavecký areál

Navržen a naplánován před r.1960, měl mít tři části: Městské lázně rekreační, rehabilitační, očistné s 25 bazénem, stavba zahájena 1959, dokončena r.1964. Sportovní plavecký objekt 50m bazénu se skokanským bazénem a 10m věží, stavba zahájena r.1964, nato ji Vč.KNV zastavil, dokončena r.1990. R.1990 městské lázně vyžadovaly obnovu, namísto toho byl objekt Městských lázní roku 1994 na 99 let prona...Plovárny

Městské lázně existovaly v Pardubicích již od 1.pol. 16.stol. přírodní říční plovárny: na Labi Občanskou, Turistickou, Na špici a na Chrudimce pod Vinicí Vojenskou, Arosa, Ostende viz Plovárna ZKPP 1-2/2011str.42, První letní venkovní koupaliště Ostende na levém břehu Labe otevřeno pro veřejnost již v 70.letech 19.stol. R.1877 přibyla tzv. Občanská plovárna na pravém břehu Labe nad soutokem Labe...Poliklinika

okresní nemocenské pojišťovny, dnes stará, postavena po r.1925 na rohu Karlovy ul.a dnešní ul. U Husova sboru,
Zemními úpravami staveniště zahájena 17.2.1986 stavba nové polikliniky na dnešním Masarykové náměstí. Dokončena začátkem r.1989, ale bez oken, která nedodat Závod SNP Žiár nad Hronom, termín dokončení říjen 1989 ohrožen. Do užívání budova nové polikliniky dána 2.9.1991. Pak zpr...Pomníček Antonína Březiny

profesora pa.reálky, přezdívaného „Tonda Březák“ na křižovatce za Opočinkem, kde 10.8.1927 tragicky zemřel. ...Pomník starosty Václava Bubeníka

28.9.1881 na hřbitově u sv.Jana za obrovské účasti občanstva odhalen a vysvěcen velký náhrobek se žulovým obeliskem, pomník nezapomenutelnému pa.starostovi Václavu Bubeníkovi. Po zrušení hřbitova r.1883 pomník ponechán na místě, kde dnes stojí pomník bratranců Veverkových, i při sadových úpravách r.1910. Po r.1918 náhrobek zrušen, střední obelisk přenesen ke vchodu do Bubeníkových sadů, opatřen de...Pomníky nerealizované

Pomník Jana Husa měl být v Pardubicích odhalen r.1915 při 500-ti stém výročí jeho upálení, založen spolek, v jeho čele postupně stáli starostové Pardubic František Kuchyňka a Ing.Josef Prokop, osloven sochař Stanislav Sucharda, absolvent pa.reálky, aby připravil umělecký návrh, k realizaci pro nedostatek peněz, pak pro válku nedošlo.
Pomník J.V.Stalina plánován r.1952 na okraj...Poseidon

obytný a obchodní blok, kterým před r.2002 rozšířeno nábřeží Závodu Míru, 17.3.2002 na novém komplexu Poseidon odhalena pětitunová socha Poseidona za 700 tisíc Kč. ...Pracovna

vžitý obecný název pro Zemskou donucovací pracovnu, Donucovací pracovnu". Byl to nápravný ústav pro osob štítící se práce, aby přidržením k práci byli navedeni ke spořádanému životu. Pobyt v něm, nejvýše 3 roky, mohl být uložen jako dodatečná trest po odpykání trestu ve věznici. V Anglii a Holandsku takové ústavy byly již v 16.stol. V Rakousku byly stavěny podle zákona z 24.května 1885. V Čechách...Předsíň chrámu sv. Bartoloměje

Zásluhou Jednoty pro rozšíření děkanského Chrámu Páně v Pardubicích kostel sv.Baroloměje v l.1912-13 rozšířen, dle projektu architekta Bóži Dvořáka, o předsíň s novým hlavním vchodem od západu. Specifický pozdní historismus stavby odrážel osobní přínos B.Dvořáka. V exteriéru i interiéru uplatnil tvarosloví pernštejnské pozdní gotiky i renesance. Ke spolupráci přizval osvědčené spolupracovníky: Mi...Pyramida

administrativní, obchodní, bytový dům na rohu tř.Míru a Pernerovy ul., postavený v letech 2004 - 2006 na místě jednopatrových domů čp.92, 93, krátce před tím opravených s pěknou fasádou. Projektoval ji ing.arch. M.Košař. ...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014