Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Regulace vodních toků

Dle Palackého „Vilém z Pernštejna vykázal Labi na Pardubsku řečiště nové“. V Pardubicích je musel upravit, stabilizovat, před stavbou mostu. Nechal upravit i Chrudimku současně se stavbou zámeckého příkopu, oddělil je hrází, na které vyrostla Labská ulice. Západní rameno Chrudimky bylo změněno v umělý jižní a západní hradební příkop – Městkou řeku. Významnou vodní stavbou je i Halda se sádkami a P...Studánky

Na území Pardubic bývala řada pramenů, studánek, většina po rozšíření zástavby vyschla. Neznámo podle čeho vznikl název rybníka Studánka. Pramen potoka, který jej napájel byl na jižním okraji Studáneckého lesa, kam se stahovala voda z území u Drozdic, vyschnul po vzniku průmyslové oblasti Černá za B. Jiná studánka byla u Hůrek, kde se říkalo Pod studánkou, dnes je zde stejnojmenná ulice sídliště D...Valcha

zařízení na zhušťován a zplsťování vlněné tkaniny na sukno. R.1507 ji dal postavit Vilém z Pernštejna při Městské řece severně od konce Dlouhého předměstí, v místech před dnešními stadiony. Podpořil tím soukenictví ve městě. Údržbou valchy pověřil provozovatele sousedního mlýna nazývaného pak Podvachovní. Pro soukeníky stanovil za používání pevné poplatky. Ty zprvu zůstaly i za Komorního panstv...Vojenské manévry

3.8.1930 v Pardubicích zahájeny vojenské letecké manévry, trvající do 10.8. - 20.8.1936 zahájeny třídenní vojenské manévry ve vých.Čechách za účasti prezidenta ČSR dr.Edvarda Beneše, který měl hlavní štáb v hotelu Veselka. ...Hydroelektrárna

na Chrudimce bývala u starého železného mostu z Bělobranského nám., na pravém břehu na místě Lednovského mlýna. Stavba zahájena r.1910, 14.5.1911 uvedena do provozu s výkonem 190 HP (260 kW). Vodu pro ní zdýmal unikátní stavidlový Záhorského jez. Byla součástí Elektrických podniků města Pardubic, o které město při znárodnění přišlo. R.1950 muselo být odbouráno obytné I.poschodí hydroelektrárny, pr...Atentáty

Vzpomínku na sarajevský atentát zanechal F.K.Rosůlek: „Bylo příjemné nedělní odpoledne 28.6.1914, mnoho obyvatel Pardubic bylo venku v boží přírodě, zvláště letní restaurace na Vinici byla hojně obsazena. Byl zde i pisatel s rodinou. Kolem 3. hod. odpoledne se sem donesla zpráva od místního telegrafisty pana P., že přišel telegram o atentátu na arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este a jeho choť ...Dlabaný člun

Monoxyl 8 m dlouhý, 1000 let starý nalezený r.1958 v Labi pod Přeloučí, je od r.1966 uložen ve VČM – viz Člun....ulice Julia Fučíka

viz Fučíkova v Nemošicích, Bokova v Pardubičkách...Klub přátel pa. muzea - KPPM

založen 8.5.1983 u příležitostí Mezinárodního dne muzeí, pořádal přednášky, vypomáhal při evidenci sbírek a p., vydával 3x ročně Informační zpravodaj KPPM. Působil v době, kdy VČM bylo spojeno s hradeckým krajským muzeem, v Pardubicích bylo jen jeho pracoviště. Klub činnost ukončil 31.12.1991, kdy byl obnoven Muzejní spolek. ...Pernštejnská kolej

Jan z Pernštekna zřídil v Pardubicích r.1543 Pernštejnskou kolej, latinské gymnázium, umístěnou v klášteře u kostela Zvěstování P.Marie, který minorité opustili r.1541. Rektora, Mistra Jana Netorýna, povolal Jan, prodchnutý reformním duchem až z Luterova Wittenberku. Vyučovalo se latinské gramatice, poesii, rétorice a základům filosofie. Netorýn patrně bydlel přímo v kolej a žáci se u něho stravov...V encyklopedii je nyní: 3265 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014