Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Studentský kroužek Máj

středoškolský ochotnický spolek na pa.gymnáziu vznikl před I.svět. válkou, hrál i za války. V l.1919-20 měl vlastní amatérské jeviště v Hronovické ul., patrně v hostinci U zelené žáby....Školní rada

10.6.1865 rozhodnutím pa.obecní rady zřízena v Pardubicích první místní školní rada. 15.02.1870 v Pardubicích začala působit okresní školní rada pod předsednictvím okr.hejtmana Josefa Brechlera. ...Unichem

R.1960 byla zřízena vyšší hospodářská jednotka – VHJ Závody průmyslové chemie, jeho základním podnikem byly Východočeské chemické závody Pardubice, k VHJ patřily chemické závody v Kolíně, Ústí nad Labem, Neštěmicích, Valašském Mezeříčí, Ostravě, Lachema n.p.Brno, pozdější Chema Pardubic, Barvy a laky Praha, Výzkumný ústa organických synthéz Rybitví, Výzkumný ústav platických hmot a barev Pardubic...Vodní hrad

Arnošt ze Staré se synem Arnoštem z Pardubic přestavěli pardubickou vodní tvrz na vodní hrad, který 14.9.1363 navštívil král a římský císař Karel IV. Na počátku husitské revoluce byl majitelem hradu Viktorin Boček z Kunštátu, otec českého krále Jiříka Poděbradského, zemřel zde 1.1.1427. Po husitských válkách získal hrad Diviš Bořek z Miletínka. Za Pernštejnů hrad postupně přestavěn na zámek, ne úp...Patrimonium

Pardubice, poddanské město, patřilo od svého vzniku pod patrimoniální – vrchnostenskou - správu. Změnu nepřinesla ani privilegia získaná za panství Pernštejnů. I za komorního panství byla privilegia potvrzovány, správa přitvrzena. Závažným politickým aktem bylo 28.1.1850 poslední „staropolitické hlavní řízení“, kterým na zámku skončila administrativní i soudní patrimoniální správa panství a města....Tkalcovství

Za dob Pernštejnů se v Pardubicích rozvinula výroba kvalitního sukna. Po jejich odchodu ztracen odbyt, výroba zanikla. Připomínal ji název Na valše. Kolem r.1780 dvorská komora změnila část pa.zámku na filiálku a skladiště tkaného díla „c.k.fabriky v Linci“. R.1787 zvláštní komise jednala na zámku s pa.poddanými o tkalcovské práci, nabízejíc svobodu těm, kdo by chtěl několik let přísti pro státn...Infocentrum k R35

otevřelo v březnu 2010 Ředitelství silnic a dálnic v Pardubicích tř. Míru čp.90. Celkem nebylo o čem informovat, brzy opět zaniklo. ...Pustina

les východně od Staročernská, z části v severovýchodním cípu katastru Černé za B., z části již na katastru Zminného....Ulice jdouc k faře

dle knihy Rudé r.1563 název dnešní Kostelní ulice....Náměstí Čs. Legií

Ústřední prostor Nového Města navrženého r.1882, dvakrát větší než Pernštýnské náměstí ve Starém Městě. Založeno rohovou budovou Průmyslové školy z r.1899 na nároží ul.Šěpánčiny, dnes Štefánikovy ul. Plánované náměstí zprvu nazváno Riegrovo, r.1896 Krále Jiřího z Poděbrad, r.1913 Trnkovo. R.1918 pojmenováno ČS.LEGIÍ na počest legionářských jednotek bojujících v 1.světové válce za svobodné...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014