Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


V Chaloupkách

ulice na západě Starých Čivic, úředně pojmenovaná r.1998 dle staršího místního názvu....Holandské dny

v Pardubicích pořádány od r.1991 po navázání družby s nizozemským městem Doettinchem, styky navazovány i s dalším. Dne 10.9.1998 zahájeny 7."Holandské dny"....Pověsti z Pardubic a Pardubicka

sebral pa.rodák, vlastivědný pracovník František Karel Rosůlek, tiskem je vydal J.Liebich r.1914, druhé vydání r.1932 nákladem učitelstva škol Pardubického okresu. K městu mají vztah:
Pověst o znaku města Pardubic, r.1903 na předbraní Zelené brány umístěn reliéf znázorňujíc pověst, který dle návrhu Mikuláše Alše zhotovil pa.sochař Boh.Vlček. Knížku „Za bílým půlkoněm“ napsal Vl.Drnák (pseud...Zdravotní řád

Řád obecní, zdravotní. Občané Pardubic měli málo pochopení pro snahu Viléma z Pernštejna udržovat ve města a vodních tocích čistotu. Do vody házeli smetí, hnůj i zdechlin. Hnůj ukládali i v ulicích. Proto Vilém v červnu 1512 pohrozil přísnými tresty. Hrozbu byl nucen opakovat 26.121519. Pak hnůj na ulicích strpěn jen 3 dny, konšelé sami začali na čistotu dohlížet, zvláště když rostl počet dlážděný...Ekocentrum Paleta

Občanské sdružení provozují pro ekologickou výchovu malý přírodní areál v centru města, na Olšinkách, za plaveckým areálem s miniukázkami ekosystemů – louka, les, jezírko přecházející do mokřadu, alpinum, záhonky léčivých bylin aj. Součástí je klubovna s promítacím sálem v originální šestiboké dřevěné chatě. Areál navštíví ročně 10 000 dětí. ...Popkovická ulice

Svítkov po severní straně Zelenobranské dubiny z ul.Kostnické na ul.Braneckou na hranici Popkovic, pojmenována r.1930....Kat

se v Pardubicích připomíná již ve 2.čtvrtině 16.stol. Mimo poprav a mučení delikventů vykonával i funkci rasa. Zabýval se i léčitelstvím. Od 2.pol.17.stol.byla pa.katovna v ulici Za Veselkou v držení rodiny Zelingerů. Poslední pa.kat Jan Zelinger zahynul při požáru katovny se dvěma dětmi r.1825. Pa.popraviště se nacházelo v při dnešní ulici Na Spravedlnosti. Zajímavým dokumentem o středověkém soud...Kinokavárna Karolina

otevřeno po dokončení Karloviny v ul.Jiřího z Poděbrad jako kinokavárna, Filmový klub zde pořádal besedy s herci a spisovateli, po r.1990 zaniklo. R.2006 při obchodním středisku Grand otevřeno multikino CineStar, v AFI PALACE r.2009 otevřeno druhé multikino Cinema City. ...Spolek Chelčický

v Pardubice vznikl r.1919, 10.3.1919 uspořádal přednášku japonského plukovníka Diroysmy....Rybářský svaz

Na konci 19.stol řemeslní rybáři a pachtýři vod z nich těžili co se dalo. To a odpady rozvíjejícího průmyslu i nečištěné městské odpady působily úbytek rybnatosti Labe i Chrudimky. V Labi ubývali lososi, úhoři, pytláci drancovali vody, ušlechtilé ryby se stávali vzácnými. Několik nadšenců se rozhodlo ustavit spolek, jehož smyslem byla ochrana přírody, zejména života ve vodách. Na ustavující schůz...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014