Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Městský pohřební ústav

zahájil činnost 1.1.1930 ve dvoře obecního domu čp.49 za divadlem. Po r.1948 začleněn do Komunálních služeb města Pardubic, od r.1990 je součástí Služeb města Pardubic a.s., sídlí na městských hřbitovech. Spravuje všechny městské hřbitovy a krematorium. ...Hrad

Původní pa.tvrz přestavěl Arnošt ze Staré na hrad, před r.1340, kdy ve své závěti zmiňuje Pardubice jako „město nové“. Arnošt z Pardubic již 14.9.1363 na hradě hostil císaře Karla IV. Pernštejnové hrad postupně sice přestavovali na zámek, ale ten je unikátním přechodem mezi hradem a zámkem....Vichřice

- 18.12.1833 Pardubice a okolí postihla vichřice, kterou vyvrcholilo 10 větrných dní, strhla mnoho střech, pobořila stavení, v panských lesích vyvrátila na 24 tisíc stromů, město též postihla povodeň trvající do konce ledna 1834 - 15.8. 1922 vichřice na Pardubicku rozlomila, zcela zničila Červinkův topol za Ležánkami. - 4.7. 1929 větrná smršť nad Pardubicemi a okolím,vyvrátila mnoho stromů, po...Internacionál Festival Jazz Dance

mezinárodní přehlídka moderního tance, které se účastní špičkové soubory z celého světa. ...ulice Ke Kobelnici

v Černé za Bory směřující ze středu na jih do Mnětic. Západně od navazující silnice, severovýchodně od Drozdic stráňka zvaná Kobelnice nebo Kobylník přecházející do rovinných vlhkých luk....Hotel U Rathouských

(Tř.17.listopadu čp.88) Josef Rathousky byl majitelem od. r.1919, při hotelu velká zahrada. V 60.letech byl přeměněn na hereckou ubytovnu VČD a v přízemní zřízen tehdy největší pa.buffet....Velký dechový orchestr

po r.1952 vytvořen z Matěnovy dechovky, hrál pod hlavičkou Parku kultury a oddechu. Menší dechovka hrála pod hlavičkou KD Tesla. R.1991 se konal poslední koncert Velkého dechového orchestru PKO pod vedením ing.Ladislava Skavětínského. O rok později převeden pod Kulturní dům Dubina, kde hraje pod názvem Pardubanka. ...U Bavor

nebo Za Bavory zaniklý název území za Veselkou podle dvorce, později hostince Bavory. Ty pozemky se sousedními Na ptáku koupilo r.1894 město a na nich r.1895 postavilo rozlehlá jezdecká kasárna se stájemi, jízdárnami a dvory. Po jejich zbourání zde založeno náměstí Budovatelů, dnes Masarykovo....Třída 7. listopadu

od r.1951 do r.1990, dle data Velké říjnové revoluce v Rusku, název dnešní tř.17. listopadu. 13.12.1989 na plenárním zasedání MěstNV schváleno přejmenování ulice 7.listopadu na ulici 17.listopadu a náměstí I.V.Lenina na náměstí Legií ....Siberie

V 18.stol.lidové pojmenování vzdáleného místa při sezemské cestě, kde kdysi bývala Bukovina, později podle židovského hřbitova nazývaného Židov, na konci Husovy ul.u Pracovny. ...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014