Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Kat

se v Pardubicích připomíná již ve 2.čtvrtině 16.stol. Mimo poprav a mučení delikventů vykonával i funkci rasa. Zabýval se i léčitelstvím. Od 2.pol.17.stol.byla pa.katovna v ulici Za Veselkou v držení rodiny Zelingerů. Poslední pa.kat Jan Zelinger zahynul při požáru katovny se dvěma dětmi r.1825. Pa.popraviště se nacházelo v při dnešní ulici Na Spravedlnosti. Zajímavým dokumentem o středověkém soud...Srnojedská ulice

ve Svítkově odbočuje ul.Žižkovy na sever k býv. přejezdu železniční dráhy u zastávky Pardubice-Svítkov. Pojmenována r.1965, předtím se jmenovala Nádražní....Forberky

Kolem panského dvora Vystrkov vznikla za první pernštejsné výstavby Pardubic kolem r.1500 kolonie tzv. městských forberků. Název odvozený ze zkomoleného německého Fuhrwerk-povoz, protože zde bydleli povozníci, kteří sváželi do města stavební materál a později i jiné zboží. Byl to základ pozdější samostatné pa.čtvrti Vystrkov, dnes opět zaniklé....kino Jas

byl po r. 1950 název bývalého kina Národ – biografy. R.1966 bylo rekonstruováno, upraveno pro promítání širokoúhlých 70 mm filmů a přejmenováno na kino Jas 70....Hospodářství obecní solní

Do zřízení Viléma z Pernštejna z r.1512 prodávali formani sůl volně na trhu. Potom trval prodej na trhu dál, ale mimo trh ji kupovala obec a pak prodávala. Vrchnosti z každé prodané bečky platila 4 denáry. V obecním mlýně čp.14 v Pernštýnské ul. si město zřídilo „solní krám“, kde hospodařil „ředitel soli“ čili slanař. Zisk z obchodování se solí se značně snižoval dary, dávkami důstojníkům, chu...Nadace Jana Pernera

Dne 20.7.1993 Okresní úřad Pa. potvrdil vznik Nadace Jana Pernera, jejímiž zřizovateli byly VŠCHT Pardubice (dnes Univerzita Pardubice) a města Pardubice a Česká Třebová Nadace J.Pernera, Výzkumný ústav železniční a DFJP Upa. uspořádaly 8.10.1996 2.mezinárodní kolokvium "II.ŽELVRS ´96",týkající se vysokorychlostní žel. dopravy, za účastí odborníků z ČR, Slovenské rep., Spolkové republiky Německo,...Dubinská ulice

Studánka MO III Páteřní komunikace budoucího obchvatu sídliště Dubina. Název z r.1998, zdůvodnění historickým pojmenování místa v sídlišti Dubina je pochybné....Piskora

slavná pa.nožířská firma s dlouhodobou tradicí, založena r.1852, snad zhotovovala i delší chladné zbraně pro účastníka pa.parforsních honů....Elektrická dráha

O stavbě elekrické dráhy, tramvaji, uvažováno r.1903. Když Pardubice uzavřely smlouvu o stavbě elektrány s Ing.Fr.Křižíkem měla se nato postavit elektrickou dráha do Chrudimi. K tom nedošlo pro nedostatek peněz, i když Městká elektrána velmi dobře prosperovala. R.1903 při východočeské výstavě zkoušeno jakési elektrické vozidlo, ale patrně s nadzemními trolejemi bez kolejí, tedy předchůdce trolejbu...Speciální škola Svítání

škola pro postižené děti, sídlí v býv. mateřské škole v Pardubičkách za nemocnicí, upravené a rozšířené pro speciální učel. 25.9.2001 škola „Svítání“ převzala od svých sponzorů 18-ti místný autokar Mercedes pro přepravu svých žáků. Zakladatelkou a ředitelkou je Mgr. Miluše Horská, od r.2010 též senátorka za Pardubicko. ...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014