Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Odlitky soch

sv.Jana Nepomuckého a sv. Mikuláše. R.1943 po zjištění, že sochy po stranách vchodu do kostela Sedmibolestné Matky Boží silně chátrají, rozhodnuto pořídit jejich odlitky pro pa.vlastivědné muzeum, kde bude zřízeno lapidárium. Sochy z r.1720 od neznámého umělce opraveny a konzervovány. Po opravě posunuty kupředu, aby netrpěly vlhkostí ve stínu staletých lip chráněných památkovým úřadem, s Kostelí...Kokešova ulice

ve středu Starých Čivic, severně od ulice Přeloučské. Emanuel Kokeš (1862-1932), zemědělský podnikatel, r.1909 od hraběte W.Chotka zakoupil velkostatek Čivice, r.1916 postavil čivický zámeček, r.1930 založil v lesích při přeloučské silnici továrnu na zpracování zemědělských produktů Kokešov....Vinárny

- Na počátku 20.stol.pověst obskurní vinárny měl hostinec U černého orla vedle radnice. - Naproti radnici bývala dlouhá léta známá vinárna u Dušičků - v Kostelní ul. čp.94 provozoval od r.1920 malíř Jan Šír s manželkou Pavlou Slováckou vinárnu. Po smrti manžela ji vedla Pavla, provdaná opět za malíře, Františka Kavana. Posledními majiteli, po znárodnění vedoucími byly manželé Josef a Anna Koude...Knihovna

Knihovnu měli jistě i Pernštejnové na zámku. První zmínka je o knihovně Jan Češky, 1538-41 pa.děkana, pak kaplana Jana z Pernštejna. Adam Augustin Synecius, jeden z nejvýtečnějších pa.děkanů (1702-1728), spoluzakladatel pa.latinského gymnázia, svou knihovnu věnoval děkanství. Knihovnu měl i klášter minoritů s gymnáziem. Dne 30.10.1820 schválila dvorská školní komise návrh na zřízení knihoven pro ...Zemědělské zásobování a nákup - ZZN

Po r.1948 Rolnické družstvo znárodněno, změněno na národní podnik Zemědělský nákup a zásobování – ZNZ, později ZZN. R.1952 si začalo jako první budovat v plánované průmyslové oblasti Černá za Bory, v západní části, nový rozsáhlý sladový areál. Ten časem nahradil starý areál Rolnického družstva v ul. K Vápence. Ovšem pekárna a mlékárna byl odděleny, připojeny k jiným národním podnikům. V průmyslové...Karlův dvůr

postavil a v l.1507-1517 držel pan Karel, zámecký úředník, který přišel do Pardubic s Vilémem z Pernštejna na přelomu 15.a 16. století; snad byl šlechtického původu - Karel na Stebni? Držel jej krátce, přesto zůstal v paměti města ve jménu Karlovy ul.až do 20.stol. Dvůr často střídal majitele, po jednom se také nazýval Škopkovský. Pardubická obec zpustlý dvorec držela r.1637, r.1639 byl za obléhá...Hliněný plac

dříve populární označení volného prostoru severně od Masarykova nám, před novou poliklinikou, majetek města. Léta byl místem hostování cirkusů a kolotočů. Přestože se jednalo o nejcennější pozemek, nebylo město schopno jej zastavět, využít pro vznik nového centra s reprezentačními paláci pro potřebné významní instituce. Kupodivu na cenný pozemek nebyl ani investor. Tak město celé náměstí i s hlině...Útvar hlavního architekta

Po r. 1985 bylo při MěstNV Pardubice zřízeno Městské urbanistické středisko, jeho zakladatelem a vedoucím, prvním hlavním architektem Pardubic byl Ing.arch. Zdeněk Kozub z Ostravy. Narozen 1933, od r.1958 pracoval v pa.Stavoprojetku, od r.1985 místopředseda KPP. Bohužel v lednu 1987 na následky úrazu zemřel, právě v době, kdy se začaly uplatňovat jeho záměry v rozvoje Pardubic. Jeho nástupcem se s...Poupata - Pouta

folková skupina, začínající r.1991 v raném mládí jako „poupata“, vystupovala v Domě hudby, v KD Hronovická, DD Dukla. Od 28.11.2003 vznikla pa.folková skupina „Pouta“ volně navazující na činnost bývalé skupiny „Poupata“, klubové pořady v Divadle 29, 26.6.1999 vydali již své 3.album...Radioklub Pardubice

ustaven na valné hromadě 25.1.1934. V Pardubicích uspořádal celostátní Radiovýstavu, zahájenou 30.9.1934. 13.dubna 1938 pořádal v Gradu přednášku Ant.Rakouše, majora telegrafního vojska v Brně na téma: Krátkovlnní amatéři a jejich význam pro CPO a obranu státu. Ještě v květenu 1956 připravil v pardubickém Domě umění, býv. synagoze, výstavu vývoje radiopřijímačů od krystaly, přes tří a čtyřlam...V encyklopedii je nyní: 3277 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014