Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


ulice Pod hřbitovem

Pardubičky, pojmenována r.1991, původně Luční, od r.1950 Mičurinova....Strategický plán rozvoje města

6.1.1991 na radnici se poprvé sešla komise pro strategický rozvoj Pardubic, zahájeno zpracovávání Strategického plánu ekonommického rozvoje Pardubic. Dokončen r.1992. Asi v 5-ti letých intervalech zpracovány inovované plány. Nový Strategický plán města Pardubice - akční plán zpracován r.2005 za redakce D.Tomišky na pa. magistrátě. R.2007 uveřejněna Aktualizace strategického plánu rozvoje zpracova...Pomníček Antonína Březiny

profesora pa.reálky, přezdívaného „Tonda Březák“ na křižovatce za Opočinkem, kde 10.8.1927 tragicky zemřel. ...Vynález pluhu

7.10.1827 prohlášen za den, kdy bratranci Veverkové v Rybitví vyorali svým ruchadlem první brázdu, přesně se neví, kdy se to stalo,ale dle svědectví historikové stanovili toto datum – Veverče. V Pardubicích za Veselkou vynálezcům 8.9.1883 odhalen pomník....Pod Vinicí

jedno ze starých jmen Bulharské ul., původně polní cesty asi ještě než byla postavena železnice....U brány k Mýtu jdúc

Název r.1515 v knize Rudé pro dnešní Bělobranské náměstí....Geologie

Geologické podloží Pardubic je prý jednotvárné. Je tvořeno jílovými, vápenitým, písčitými usazeninami křídového moře. Ty jsou překryty diluviálními náplavy starší toků přitékajících z jihovýchodu. Dnešní Chrudimka je z části odplavila, odkryla starší usazeniny, které vystupují nad jejím pravým břehem jako Drozdická, Nemošická stráň, sutiny pod Pardubičkami a Vinice. Labe, jehož dnešní tok vznikl a...Fundamentální články - Fundamentálky

Snad nejvýznamněji se Pardubice od českých dějin zapsaly 20.srpna 1870 (Sakař uvádí chybné datum 10.února 1871). V domě dr.Jana Žáka čp.112 Zelené předměstí (dnes tř.Míru) došlo k tajné schůzce důvěrníků vídeňské vlády s českými politiky na níž Jindřich hrabě Clam-Martinic formuloval základní české požadavky – fundamentálky, žádající příznivější postavení Čech v Rakousku-Uhersku, navrhující tri...Ješek z Pardubic

Legendární postava JEŠKA Z PARDUBIC patří do oblasti pověstí. Původní kresbu Alše provedl roku 1903 Bohumil Vlček ve zvětšeném měřítku jako mělký reliéf, umístěný na západním předbraní Zelené brány. Literárně zpracoval tento výjev F K Rosůlek. v Pověstech z Pardubicka„ kde zřejmě vyšel z textu Václava Hájka z Libočan. Český král Vladislav II. přivedl do Lombardie vojsko na pomoc německému císaři ...Boční ulice

Krátká ulička odbočující z Luční ul. severně od jejího křížení s Dašickou ulicí, byla pojmenována r.1967, do té doby to byla polní cesta mezi zahradami. Patří k ní jen dva domy. ...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014