Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Akademie hudby

zahájena 26.9.1961 první přednáškou pražského hudebního vědce Dr.J.Paclta. O další činnosti chybí zprávy. ...Splavnění Labe

je staletý problémem Čech a Pardubic, dodnes pro krátký nedokončený úsek nedořešený. Pozoruhodné je, že město Pardubice patrně založeno na Labi právě pro hlavní příjem ze cla z plaveného dřeva. Když se staly komorním městem, pro nedostatek cest, většina produktů pardubického komorního panství dopravována z Pardubic po vodě, jednosměrně, v neprospěch města. Po třicetileté válce Gerhard Leuxe dvakr...Správa města

15.4.1784 dvorským dekretem Josefa II.zrušen ve městech úřad primátora, nahrazen funkcí purkmistra. Od r.1861 nejvyšším představiteli měst byli starostové, prvním pa.starostou se 24.2.1861 stal Josef Bubeník. Od května 1945 starosty nahradili předsedové MNV, později MěstNV, první Josef Černohous. R.1990 se Pardubice staly statutárním městem v čele s primátorem. ...Likérka Dašek

založena r.1923 výroba likérů a lihovin. Pozdeji otevřen obchod: Likéry, lihoviny, vína, šťávy, ocet, minerální oleje a petrolej, Masarykova tř. (dnes 17.listopadu) 232. Zrušena r.1948....Genealogie

Kroužek pardubických genealogů pracuje při Klubu přátel Pardubicka. Přednášky pro veřejnost se konají jednou měsíčně se schází v historické klubovně Evropského spolkového domu. Od roku 2013 je přednášející Martina Hloušková....Trnkovo náměstí

Středem Nového Města se stalo nové náměstí dvakrát větší než Pernštýnské. Založeno rohovou budovou Státní průmyslové školy r.1899. R.1913, ještě nedlážděné, nazváno Trnkovo, r.1918 přejmenováno na náměstí Čs.legií, od r.1940 vrácen název Trnkovo, od r.1945 opět Čs.Legií. Ing. Otakar Trnka (1871-1919), pa.rodák, železniční odborník, rakouský ministr veřejných prací, podpořil rozvoj Pardubic, rozšíř...Televize

Údajně již při Celostátní výstavě tělovýchovy a sportu r. 1931 probíhalo pokusné televizní vysílání z pa.výstaviště do Prahy, snad pod drátě. - 16.4.1936 v Pardubicích přednáška o televizi, na které předvedena v činnosti vysílací i přijímací stanice systému BAIRD. - 23.1.1959 montéři Vítkovických železáren dokončili hrubou montáž 112 m vysoké ocelové konstrukce televizního vysílače Východní Čec...Pernštýn

R.1860 „pěvecký festival“ na Kunětické hoře za účasti chrudimského zpěváckého spolku a dosud neustaveného pardubického. Jeho ustavení se ujímá J.Janda, navázal na tradice udržované volným pěveckým sdružením. 19.5.1861 v Pardubicích ustaven mužský Pěvecký spolek. Ten 6.7.1862 přijal jméno Pěvecký spolek „Pernštýn". Při té příležitosti spolku předán spolkový prapor a starostovi V.Bubeníkovi a radní...Pardubice 1940

R.1940 na počátku okupace, navzdory okupantům, uspořádali představitelé a patrioti Pardubic velké oslavy 600.výročí první zmínky o Pardubicích jako „městě novém“. Celoroční oslavy zahájeny 27.ledna projevem starosty JUDr.Karla Vítka a koncertem České filharmonie. Konalo se mnoho kulturních akcí, mezi nimi 8.března v Městské divadle premiéra hry Karla Krpaty: Mistr ostrého meče“. Významnou událos...Pardubický perník

je světoznámý, ale je zajímavé, že v minulosti Pardubic rozsahem své výroby nehrál významnou úlohu. Svou pověst si vysloužil později svou kvalitou. Perníkáři se odštěpili od řemesla pekařského, patřili k cechu mlynářskému, pekařskému a sladovnickému města Pardubic, jehož artikule z r.1512 od Viléma z Pernštejna. R.1515 zde byl jediný perníkář, dle historika Sakaře, asi perníkář Jan, který, držel k...V encyklopedii je nyní: 3277 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014