Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Telegrafia a.s.

Pardubice. ČSR r.1918 neměla slaboproudý průmysl. Telekomunikační zařízení pro státní úřady, ani armádu nebylo možno získávat doma. To vedlo k jednání s českými odborníky ve službách cizího průmyslu o vybudování tuzemské výroby. Založena akciová společnost na výrobu telefonů a telegrafů s 60% účastí státu, druhým podílníkem se stala Živnostenská banka. Základní kapitál činil 1 mil.Kč. Stanovy proj...Pochod energetiků

pořádaný od r.1979, na dvou trasách 15 a 30 km od pa.teplárny přes zdymadlo po pravém břehu Labe na Kunětickou horu a přes Kunětice, Počáply zpět, trasa 15km po levém břehu Labe, trasa 30 km přes Černou z.B.a Nemošice k teplárně. Třetí ročník 26.9.1981....Tramping

zakotvil v Pardubicích brzy po příchodu do Čech. Jezdilo se do Železných hor, nejvíce k Sečské přehradě po jejím naplnění, něž zde vyrostla rekreační střediska. V Pardubicích provozován na chatách, původně velmi prostých, po obou březích Labe ke Kunětické hoře. 26.1.1931 založeno Sdružení trampských osad Pardubice -STOP. Dle tisku bylo r.2011 v Pardubicích asi 30 trampských osad. Po r.1945 zde půs...Vlachův dům

čp.73 na konci tř.Míru postavený po r.1892, stojí na místě pernštejnského špitálu, který stával při Kutnohorské bráně, r.1892 zrušeného. ...Dům čp. 29 v ulici sv. Anežky České

Čp.29 bylo při číslování domů r.1770 přiděleno Bílé bráně zbourané r.1840. Na její místo se rozšiřoval dům čp.30. Dnešní podobu dostal po přístavbě tanečného sálu v 1.poschodí. Dům čp.29 se osamostatnil r.1921, když majitel Josef Kubelka tuto část prodal Armádě spásy. Ta provedla stavební úpravy, ze stávajícího krámu zřízen domovní vchod a z části kuchyně vchod do dvora. Za nim byl můstek přes te...Krasobruslení

První historické zpráva je z r.1927, kdy na kluzišti L.T.C Pardubice pod zámkem předvedla exhibici. Krasobruslařský sport byl v 70.a 80. letech min.stol. soustředěn v TJ Dynamo.
Začátky krasobruslení v Pardubicích jsou datovány do r.1927, kdy se zde konala mezinárodní exhibice s účastí norské mistryně Edel Randem a později přednášky a kurzy pražského olympionika Ing.J.Slívy. Za války se kraso...Jiřího z Poděbrad

část pěší zóny na Karlovině spojující druhou část pěší zóny na rozšířené Jindřišské ulici s ulicí Karla IV. Vznikla při přestavbě Karloviny na místě Jiříkovy ulice, pojmenována r.1979. Jiří z Poděbrad, (1420 – 1471), od r.1452 zemský správce, od 1458 český král. Jeho otec Viktorin Boček z Kunštátu byl majitel Pardubic, kde r.1427 zemřel. Objevila se domněnka, že král Jiří se mohl narodit na pa...Pardubický ohlas

svobodomyslný, neodvislý politický a národohospodářský list, vydavatel a nakladatel Antonín Štengl, Karel Jelínek, tisk St.Pospíšil, Chrudim, vycházel od 15.1.1889....Hrobky

Nejstarší pardubická hrobka byla v kostele sv. Jiljí v Pardubičkách, kde byl pohřben Arnošt ze Staré, zakladatel města Pardubic, a jeho manželka Adlička. Byla patrně v původním kostele, objeveném archeologickým výzkumem vedle dnešního hřbitova, po jeho vypálení husity, byla přenesena do obnoveného kostela uvnitř dnešního hřbitova. Náhrobní deska, sešlapaná tak, že nápis je nečitelný, je umístěna ...Sirůčkovský dům

čp.64 na Dlúhém předměstí koupil Blažek Sirůček r.1516 za 38 kop., držel jej jen do r.1542. Přesto se jeho jméno na domě udrželo až do 20.stol. R.1905 dům na tehdejší Královské třídě koupil mladý obchodník Karel Jičínský. Již 7 let před tím otevřel obchod se střižním zbožím na Hlavním náměstí. Vytušil příští význam Zeleného předměstí, kam se začal přenášet obchodní ruch se Starého Města. Obchod...V encyklopedii je nyní: 3265 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014