Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


ulice Karla IV.

od r.1979 nové pojmenování severní poloviny bývalé ulice Karlovy, svědčící o neznalosti tradice. Na počátku 21.století byl při ní postaven parkovací dům s obchody v přízemí. Karel IV.(1316–1378), od r.1346 král český (Karel I.) a od r.1355 císař Svaté říše římské, později nazývaný Otec vlasti. ...Wilsonova třída

v l.1918-1939 název dnešní třídy Míru. Thomas Woodrow Wilson (1856-1924) v l.1913-1921 28.president USA. Podpořil vznik Československa r.1918, přispěl k založení Společnosti národů. ...Zámecký lékař

poskytoval ošetření a léčil nemajetné poddané na panství, do r.1773, kdy se prvním „císařským chirurgem“ v Pardubicích stal Němec Michal Nusshart, který si r.1782 za 1200 zlatých koupil dům čp.28 v Arnoštské ul., dnes Sv. Anežky České. ...Valčíkova ulice

Polabiny III z Bělehradské ul. na jih, pojmenována po vzniku r.1970. Josef Valčík (1914-1942), český parašutista, člen výsadku Silver A, ilegálně pracoval v Pardubicích, podílel se na atentátu na Reinharda Heydricha. Zahynul v boji v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze. ...Na Brázdách

jihozápadní cíp lesa Pustina jižně od Staročenska, na sousedním bezejmenném návrší, kóta 233, příhodném pro podstatné rozšíření Staročernská, nevhodně po r.2003 postaveno logistické centrum. ...Bavory

Za Veselkou byl od r.1631 Klášterský dvůr, patřící pa. minoritům, zde či v sousedních stodolách byli po válce o rakouské dědictví umístění bavorští zajatci a dvůr podle toho lidově jmenován. Po zrušení řádu 1787 byl prodán, z r.1844 je záznam o Kateřině Skoupé, držitelce dvorce a hostince Bavory, hostinec i název, sto let používaný i pro okolí, zmizely po výstavbě jezdeckých kasáren v l.1895-6....ulice Čacké

na jihu Nových Jesenčan a Jesničánek, kde kříží Chrudimskou ul., pojmenována r.1932. Marii Čacké, to je pseudonym básnířky Františky Bohunky Svobodové,1811-1882, manželky lékaře MUDr.Josefa Bojislava Pichla, s ním prožila v Pardubicích léta 1845-1848. Pod pseudonymem jako fiktivní selka z okolí Kunětické hory vydala sbírky Písně (r.1857), Básně (r.1859). ...Jesle

První takový ústav založil r.1844 francouzský lidumil Firmin Marbeau. V Pardubicích se 23.6.1853 jednalo o zřízení okresních jeslí, ale námět zapadl. Až později jednotlivě vznikají. K jejích většímu rozšíření došlo ve 2. polovině 20.stol. V Palackého ul. r.1963 dokončena první etapa bytové výstavby, jeden blok po jižní straně, včetně nejlepších jeslí v Pardubicích. R.1970 měly Pardubice 7 územní...Martin Bacháček z Neuměřic

Narodil se roku 1539 v Neuměřicích u Velvar (okres Kladno) v rodině poddaného Václava Bacháčka a jeho ženy Marty. Rodina byla víry podobojí. Chlapec studoval na školách ve Slaném, v Táboře, u sv. Štěpána v Praze, v Klatovech a na Karlově vysokém učení v době, kdy byl rektorem Petr Codicillus. Ve Vídni byl písařem biskupa Antonína Bruse z Mohelnice. Roku 1567 byl zapsán na univerzitě v Lutherově Wi...Židovské hřbitovy

Dne 30.10.1624 se na pa.radnici dostavil outratní písař Jan Votel Kolinský se třemi židovskými mluvčími a oznámil, že prodal stodolu, zahrádku a pozemek při hrázi Nového rybníka pro zřízení židovského hřbitova. Město rozhodlo, že židé z pozemku budou obci platit 1 kopu míš.ročně a stanovilo, že při pohřbívání přespolního souvěrce si musí vyžádat souhlas purkmistra. Z přespolního pohřbu měli platit...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014