Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Rosická ulice

za okupace ve Svítkově, od r.1948 ul.K Besedě...Ulice jdouc k faře

dle knihy Rudé r.1563 název dnešní Kostelní ulice....Přístav, akciová společnost

18.5.1994 rada města Pardubic schválila návrh na vznik společnosti, která bude spolupůsobit při splavnění Labe do Pardubic do r.2000 a při budování pa.přístavu. Zakládající smlouva a.s. Přístav Pardubice podepsána 29.9.1994. Akcionáři se staly: město Pardubice, město Přelouč, Povodí Labe a.s., České přístavy a.s., Čs. plavba labská a.s., CEVA Prachovice a.s., COMET s.r.o., Solné mlýny a.s., UNI...ulice Oskara Brázdy

Rosice v nové výstavbě ze Salavcovy ul. na západ, pojmenování od r.2003. Oskar Brázda (1887-1977) narozen v Rosicích n.L., akad.malíř podobizen a krajin, ...Řemeslnická jednota

založena 17.12.1880, předsedou Antonín Říha, správce firmy Josef Prokop. R.1882 ustaven zábavní a dramatický odbor, který se pilně podílel na pa.ochotnickém divadle. Ze sbírek a výtěžku zábav založena spolková knihovna. Ještě 17.1.1943 valná hromada Řemeslnické jednoty u Zelené žáby. ...ulice Ke Tvrzi

je od r.1942 jméno krátké ulice na Bílém předměstí, která u veterinární nemocnice odbočuje ze Štrossovy ulice k západu a ústí do Bulharské ul.v místech, kde začíná vytvářet nábřeží Matičního jezera, odtud pokračuje jako stezka mezi jezerem a Bubeníkovými sady na pěší lávku přes Chrudimku. Připomíná dřívější lidové pojmenování Tvrz - Březinova tvrz pro vilu v prostoru dnešního Domova důchodců U ...Přísloví

Dle Miroslava Klimla: Pardubice povstaly z popela a daly světu přísloví : „Skví se jako Pardubice.“, po obnově Pardubic za Jana z Pernštejna po požáru r.1538. Novější je přísloví či průpovídka, asi z 198.stol, „Já ti povím zač je v Pardubicích perník“. Mělo smysl vyhrůžky, ale asi přispělo ke slavě pardubického perníku. ...Fašismus

Pardubice za první republiky měly pověst fašistického města. Ovšem šířili ji hlavně komunisté, pro něž fašismu byl největším nepřítelem, a donedávna se chlubili jak pardubickým fašistům rozbíjeli schůze. O pochybností té pověsti svědčí, že za okupace byly Pardubice jedním z nejvýznamněších středisek odboje. ...Muzejní spolek

„Každý blahodárný čin, který ku prospěchu všeobecnému slouží, má zajisté u věčné paměti chován býti...“, praví se v úvodním odstavci první zprávy městského muzea v Pardubicích z r.1882. Tím blahodárným činem, jenž „nemálo přispívati bude k duševnímu vzdělání obyvatelstva“, bylo rozhodnutí založit v Pardubicích městské muzeum, vyslovené r.1879. První pokusy se objevují již r.1865, kdy se tom směru ...Železniční přejezdy

Železniční tratě rozdělují Pardubice, propojení mezi nimi bývalo řešeno výhradně úrovňovými přejezdy. Jen ke Trojici vedl tunel náspem chrudimské trati, přes trať na Rosice byl úrovňový přejezd a u Trojice opět přejezd přes hlavní trať. Nejživější přejezd byl na místě dnešního podjezdu z tř.17.listopadu na Skřivánek, kde se muselo dlouho čekat, pro posunování -šibování- vlaků ve starém nádraží. P...V encyklopedii je nyní: 3265 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014