Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Spolek pěstitelů sukulentů

Pěstování kaktusů a sukulentů má v Pardubicích staletou tradici. R.1910 Oskar Smrček převzal po otci zahradnictví na Bubenči, kde měl na svou dobou rozsáhlou sbírku kaktusů. Dalším pěstitelem byl Vladislav Vojta, jeho sbírka svého časů největší amatérská v ČSR. Byla místem setkávání dalších zájemců, kteří r.1966 začali uvažovat o organizaci. Z iniciativy J.Jiránka a F.Dostála se 12.1.1967 sešlo v ...Dubová ulice

Popkovice MO VI Obslužná komunikace v nové výstavbě navazující na ul. Popkovickou. Název z r.2006 navazují údajně na původní místní pojmenování....Staré město

Úřední název historické části dnešních Pardubic, původně celé město Pardubice. Ústředním prostorem je Pernštýnské náměstí, jemuž dominuje novorenesanční radnice z r.1894. Mimo ně je tvoří ulice: Pernštýnská, Bartolomějská, Kostelní, Zelenobranská, Zámecká, část ulice Sv.Anežky české, ulička Pod Sklípky a Wernerovo nábřeží. Do Starého Města se vstupuje Zelenou branou, je to vstup nápadný, nepřehl...Obchodní akademie

Zásluhou sekčního šéfa min. školství Aloise Pižla schválilo Ministerstvo školství a nár.osvěty 13.7.1938 zřízena čtyřleté Obchodní akademie v Pardubicích. Vedle řady dalších vynikajících pedagogů působil zde prof.Ing.Václav Zelenka (1892-1979) etnograf, arabista, autor česko-arabského slovníku. Pro činnost studentů koncem r.1948 proti režimu došlo k vylučování a zatýkání žáků. V té souvislosti do...Tyršovo nábřeží

levý, nepříliš upravený, břeh Chrudimky od Prokopova mostu proti proudu po ulici Kpt.Jaroše. Od r.1913 celý břeh od mostu z Bělobranského nám, až po železniční most se jmenoval Vrchlického nábřeží. Po výstavbě Sokolovny r.1923 a skupiny vil u železničního mostu ta jižní část r.1932 nazvána Tyršovo nábřeží. Za okupace opět na celé nábřeží vráceno jméno Vrchlického. Od r.1945 se nábřeží jižně od ...Jánský Josef

Ing. JOSEF JÁNSKÝ (* 6. 10. 1901), ředitel pardubického velkostatku. Do jeho kompetence patřilo i bohdanečské rybníkářství. Z iniciativy A. Hebkého a A. Hraby zařídil dočasné umístění vysílačky Libuše na sádkách v Bohdanči ve dnech 21.3.-4. 4. 1942. Když byla stanice nacisty zaměřena, odvezl ji ing. Jánský osobně zpět do Dachova u Ležáků. Zatčen byl v Červnu 1942 a popraven 2. 7. 1942 na Zámečku. ...Východočeská průmyslová, zemědělská, národopisná a umělecká výstava r.1903

Myšlenka na její uspořádání vyšla z místního grémia r.1897. Prohloubena, když městská rada nabídla podporu prozatímnímu výboru, který chystal výstavu na r.1899. Poněvadž obecní reprezentace nerozhodla se postavit v čelo podniku uspořádání oddáleno. Zájem o uspořádání vzrostl r.1901 a místní spolky a živnostníci se chopili usínající věci s novou chutí. - 10.6.1902 Na kopečku ustavující schůze Pří...Fáblovka

Původně hospoda Na Fáblovce na samotě při silnici na Hradec Králové, pojmenována podle starého hostince u silnice zvaného Na Fáblovce. Jméno vzniklo zkomolením jména majitele usedlosti-samoty ing.Pábla, který se podílel na stavbě pevnosti Josefov v 18. stol. a pro vyzrazení plánů Prusům byl popraven. R.1902 zd vznikla továrna br.Nováků na konzervování a zpracování ovoce a zeleniny, která po 2.sv...Lejhanec

R.1899 otevřel Čeněk Lejhanec v Pardubicích zlatnickou a hodinářskou dílnu, která se zakrátko stala v Pardubicích neznámější, zmiňuje ji i Josef Hašek ve „Švejkovi“. R.1924 firma přesídlila do vlastního domu na Wilsonově tř. Po r.1948 znárodněna, r.1991 vrácena dědicům. V tradici pokračuje vnuk Ing.Pavel Lejhanec. Každoročně zhotovuje přílbu pro vítěze Zlaté přílby. Firmu Lejhanec nese dnes i sous...Dům čp. 15 v Pernštýnské ulici

Patří k nejstarším v Pardubicích. Je jedním z mála o kterém lze bezpečně tvrdit, že některé jeho části vznikly před vyhlášením Pardubic za města, před r.1340. Zjevné důkazy o tom nacházíme na boční fasádě, na straně Werenerova nábřeží. Nepravidelost zdiva, ustupující dvakrát do hloubky, jeho charakter i rozvržení okenních otvorů hovoří o množství stavebních period. ...V encyklopedii je nyní: 3277 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014