Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Pardubické vteřiny

krátké filmové dokumenty ze života Pardubic, které měsíčně natáčelo Filmové amatérské studio při KD Dukla pod vedením Zd.Chaury v letech 1964-66. Promítány samostatně v malém sále KD Dukla i při aktualitách v kině Dukla. Pro technické potíže, vyvolávání v dnešním Zlíně, ozvučování na magnetofonový pásek v pa.studiu Čs.rozhlasu, se ukázalo, že je to nad amatérské síly několika málo nadšenců. Natoče...Renbán

staré lidové pojmenování pro dostihové závodiště....kino Lípa

otevřeno 27.12.1951 na Slovanech v sále znárodněného Bobčíkova hostince, kde bylo kino již již za II.svět.války, po rekonstrukci 11.2.1988 znovu zahájeno promítání, 15.12.1990 bylo zrušeno....Frýba Jan JUDr.

JUDr. JAN FRÝBA se narodil 17. 2. 1881 v Kněžnicích u Jičína. Gymnázium absolvoval ve Slaném, kde žil v rodině své tety, matčiny sestry. Roku 1905 promoval na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Vrátil se do Slaného, kde nastoupil jako koncipient. Určitý Čas pracoval v Benátkách nad Jizerou. Ve Slaném se roku 1912 oženil s dcerou místního lékaře MUDr. Wassermanna. Měl možnost nastoupit d...Služby města Pardubic

založené r.1996 zabezpečují potřeby města zejména v oblastech: úklid veřejných prostranství a komunikací, likvidace odpadů, zajištění osvětlení města, správa hřbitovů, provoz krematoria. Mají 6 samostatných provozů: čištění města, údržba komunikací, péče o zeleň, likvidace odpadu, veřejné osvětlení a světelná signalizace, pietní služba. Zajišťují i služby v oblasti reklamy, informační navigační...Národní divadlo a Pardubice

18.11.1862 herec Karel Šimanovský zarecitovala před 1.slavnostním představením v pražském prozatímním divadle oslavnou báseň pardubického rodáka dr.Jiljí Vratislava Jahna, který byl též členem Sboru pro postavení Národního divadla.
15.5.1868 zástupci pa.občanů vyjeli do Prahy ke kladení základních kamenů Národního divadla.
16.5.1968 jelo pa.banderium v průvodu hned za jízdou hanáckou a ...Ulice Obětí 24. srpna

na jižním okraji Nových Jeseničan z ul.Na Záboří na jih. Připomíná druhý nálet na Pardubice 24.8.1944 při němž zahynulo 188 lidí. Ulice pojmenovaná r.1948. ...Lávky - Nadchody

Městská rada 1.4.1900 vzala na vědomí rozhodnutí dráhy postavit lávku nad kolejištěm starého nádraží u úrovňového přejezdu na Skřivánek, ale trvala na zřízení podjezdu z Alžbětiny tř.(17.listopadu) na Skřivánek, který byl otevřen r.1940 a lávka zrušena.
- Po regulaci Chrudimky r.1910 byla pod Vinicí místo převozu postaven dřevěná drážka, r.1960 nahrazená ocelovou, částí zrušeného montovanéh...Varšavská ulice

Polabiny II z ulice Kosmonautů na Prodlouženou, pojmenována po vzniku r.1967 podle hlavního města spřáteleného Polska, či podle tehdejší vojenské Varšavské smlouvy....Zahradnictví

První pa.známé zahradnictví bylo Termerovo, založené kolem r.1900 na pozemků ve Tvrzi. Nově založenou Wintrovu ulici rozdělovalo na dvě části, po jeho zrušení se měly obě části spojit, ale po r.1970 na jeho místě postaveno gymnázium Dašická, které ulici dělí natrvalo. R.1921 v Pardubicích založeno společenství zahradníků, starosta Adolf Termer, sdružovalo zahradníky: Karel Bareš, Familie, Anton...V encyklopedii je nyní: 3265 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014