Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Pardubický slavín

Schůze pa.Muzejního spolku se 20.2.1888 usnesla shromažďovat práce spisovatelů z Pardubic. R.1892 navrženo pořizovat alba pro vynikající pa.občany, pro značný finanční náklad od toho upuštěno. Až 11.9.1925 myšlenku oživil Fr.Růžička návrhem zřídit v muzeu síň význačných mužů z Pardubicka, věc opět odložena, nenašla se volná místnost. Na potřetí se o vznik Slavína zasloužil Otakar Pospíšil. Při tří...Bartoš Alfréd

ALFRÉD BARTOŠ, nadporučík, velitel výsadku Silver A. se narodil ve Vídni 2.3. 9. 1916. Dětství prožil v Sezemicích, kde měl jeho otec pekařství. Po rozvodu rodičů přesídlil s matkou Antonií, roz. Kuželovou, do Pardubic, kde navštěvoval reálku. Po absolvování vojenské akademie v Hranicích na Moravě se vrátil do Pardubic jako poručík dragounského pluku č. 8. V květnu 1939 odešel do zahraničí. Nejdří...Bombardování

při náletech za 2. světové války těžce poničilo Pardubice. Zničeno bylo staré nádraží, a sousední cukrovar, který byl zrušen, poškozeny byly zejména Nerudova ul. a Palackého tř., které se dočkaly nové zástavby. Dvakrát téměř zničená rafinerie – PARAMO byla bohužel poválečným budovatelským nadšením obnovena. Zasaženy byly i Židov, Skřivánek, Studánka, Svítkov, Rosice. ...Vzpoura dragounů

v Pardubicích. 28.11.1912 v Pardubicích vypukla vzpoura záložních vojáků 8.dragounského pluku, před světovou válkou největší v Rakousku-Uhersku. Odmítali odejet do "balkánské války",vzpoura potlačena, po vyšetřování vojenský soud 11.7.1913, odsoudil K. Jonáše a A.Havlíčka k trestu smrti, později změněnému na 8-mi leté vězení,17 dragounů těžkým zostřeným žalářem v trvání od 6 měsíců do 8 a půl le...Jandíkův mlýn

Mlýn postavil r.1542 pekař Jan poté když Vilém z Petrnštejna zřídil kanál Halda. Míval dvě kola moučná na jenom žlabu a jedno stoupé na druhém. Nazýval se Švankvovský nebo Mlýn na Haldě. Vystřídal řadu majitelů, r.1645 byl od Švédu pokažen a spálen. Pusté místo prodal Jan Sixt Kropil z Dašic r.1651 fišmistrovi Jakubu Ježkovi, který mlýn obnovil. R.1818 byl mlýn opět zničen požárem. Václav Říha j...Stavoprojekt

Po r.1950 zřízen státní projektový ústav pro hromadnou bytovou výstavbu. Pobočka v Pardubicích měla sídlo v budově býv. Dívčího gymnázia čp.137 na rohu ulic Tylovy a U divadla. K němu dle projektu pa. Stavoprojektu přistavěno křídlo až po Jindřišskou ul. Na přístavbě v září 1958 dokončeno 3.patro, v říjnu hrubá stavba 5.podlaží, vlastní výstavba trvala 16 dní. Po r.1990 Stavoprojekt zanikl, budov...kino Lípa

otevřeno 27.12.1951 na Slovanech v sále znárodněného Bobčíkova hostince, kde bylo kino již již za II.svět.války, po rekonstrukci 11.2.1988 znovu zahájeno promítání, 15.12.1990 bylo zrušeno....Nádražní ulice

před nádražím Rosice, název používán od r.1881, rl.1945 přejmenována na Roosweltovu, od r.198 opět Nádraží, dnes silniční průtah I/37....Alpinum

Velkou „skalku“ zřídil arch.V.Vetešník u zámecké zdi v rámci úprav zámeckého příkopu pro Celostátní výstavy tělovýchovy a sportu. V 70.letech min. století ji chtěl ve spolupráci s KPP obnovit a rozšířit Ing. Stibitz. Nedošlo k tomu....Pardubický komorní orchestr

neprofesionální soubor, orchestr smyčcových nástrojů s cca 20 členy, založený v září 1968. Zakladatelem bylo Pardubické smyčcové kvarteto. Orchestr navázal na bohatou tradici různých pa. instrumentálních sdružení od konce 19.stol., která byla po r.1945 přerušena. Od začátku si dirigent Luděk Lukeš kladl nejvyšší cíle. Zřizovatelem bylo Městské kulturní a informační středisko, později Park kultury ...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014