Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Na Zeleném

starší lidový název pro dnešní třídu Míru, podle Zelené brány a Zeleného předměstí, jehož byla hlavní části. Za okupace tato třída, od r.1918 Wilsonova, tak nazvána oficialně. Název mezi pamětníky přežíval, i když po osvobození jej vytlačoval lidový název Stalinka....Průmstav

založen 29.10.1951, původně měl sídlo v baráku Na Spravedlnosti, novou administrativní budovu si postavil při nové ulici do Polabin, na vznikajícím nám.Budovatelů, vedle Pozemních. Podnikové ředitelství sem přesídlilo 29.12.1961, při oslavě 10.výročí vydal pohlednice významných staveb, které budoval, především Elektrárny Opatovice, kterou postavil v l.1956-1959. Podílel se na velkých průmyslových...Opevnění

Zakládací listina litomyšlského biskupství z 3.12.1349 obsahuje výčet měst a vsí diecéze, kde opevněná msta jsou označována „oppidum muratum“ t.j.s hradbami. Pardubice tak označeny nejsou, lze předpokládat, že hradby neměly. Zakladatelem a stavitelem pa.opevnění je Vilém z Pernštejna. Upravil západní rameno Chrudimky, Městskou řeku, rozšířil je na 83 m, aby chránilo město po jižní a západní stran...Piksla

Pardubická Informační Křesťanská Služba – sdružení pořádající kulturní, společenské a j. akce v křesťanském duchu
- 9.10.2010 1.fotbalový turnaj Open Piksla Cup na hřišti Salesiánského střediska mládeže na Skřivánku
- 4.2.2011 uspořádán již 7. PIKSLa ples v restauraci u Kosteleckých v Černé za B....Těžká atletika

První veřejné vystoupení předvedly r.1903 u příležitosti Východočeské výstavy pražské kluby Žižka a Bivoj v čele s populárním zápasníkem Josefe Šmejkalem. Těžkou atletiku později pěstoval zájmový kroužek S.K.Pardubice. Nejlepších výkonů dosáhl Josef Dostál v nadhozu (125 kg). V dřívějších dobách vystupovali v Pardubicích zápasníci pouze v cirkusech jako samostatná čísla. R.1930 založen TAK–Těžko...Epidemie

Nejstarší zpráva o moru v Pardubicích je z let 1582 až 1583, kdy nákaza řádila v celých Čechách. Obec zakázala žákům a bakalářů chodit na koledy a poskytla jim peněžitou náhradu. Po skončení třicetileté války postihl r.1650 mor město a celý kraj. Před morovou nákazou v Praze uprchl na pa.zámek 6.6.1680 císař Leopold I, tehdy zde podepsal první robotní patent. Ale i odtud uprchl a neobyčejně zhou...Třída 17. listopadu

hlavní osa centra z Masarykova náměstí, od bývalé Veselky, na jih k podjezdu na Skřivánek. Vyrůstala od poloviny 19.stol., po zahájení provozu železnice, podél přímé císařské silnice z Chrudim, postavené r.1819. Při jejích křížení se železnicí postaveno první pa.nádraží. R.1862 při ní stálo 8 domů. Nová komunikace r.1874 nazvána Alžbětina třída na počest císařovny Alžběty při návštěvě císařských...Ples perníku

První uspořádán r.2010, bude se konat každý rok vždy první sobotu v březnu, 5.3.2011 2.Ples perníku v KD Hronovická ul., při příležitosti zahájení 8.sezóny Muzea perníku v Perníkové chaloupce v Rábech u Pardubic....Kokešova ulice

ve středu Starých Čivic, severně od ulice Přeloučské. Emanuel Kokeš (1862-1932), zemědělský podnikatel, r.1909 od hraběte W.Chotka zakoupil velkostatek Čivice, r.1916 postavil čivický zámeček, r.1930 založil v lesích při přeloučské silnici továrnu na zpracování zemědělských produktů Kokešov....Lidové bytové družstvo

Pardubice oslavilo 20.2.1972 50 let trvání. Po r.1950 vzniklo více bytových družstev pro zaměstnance jednotlivých podniků. Ty byly postupně integrovány ve Stavební bytové družstvo Družba, které dosud existuje. ...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014