Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Východočeská galerie Pardubice - VČG

navazuje na starší tradici galerie ve Městské spořitelně a zárodku galerie při pa.městském muzeu. Za války byla velká část sbírek i s oponou Městského divadla ukryty na holické radnice. Ta při květnovém povstání 1945 po bombardování německým leteckými letadly shořela i s ukrytými sbírkami a oponou. Po válce byl zbylé umělecké sbírky soustředěny v muzeu na pa. Zámku a postupně rozšiřovány. Když se ...Danihelkova ulice

v Rosicích z nám. 9.května na jihozápad. Původně Vrchlického, dnešní jméno má pod r. 1998. František Danihelka (1911- 1970), pardubický rodák, akademikcý malíř. ...Městská lázeň

také Lázně v ulici ke klášteru, bývala od r.1497 v dnešní Kostelní ulici nad Městskou strúhou. Po r.1622, za třicetileté války zanikla....U kamenného mostku

pozemky na levém břehu Chrudimky za mostkem pod Drozdicemi...Stavební dílo za Pernštejnů

Hlavní břímě velkolepé obnovy města po požáru r.1507 vzal na se pan Vilém z Pernštejna. Chtěje míti vedle pyšného zámku vzkříšenou obec radostné tváře. Vrchol své péče obrátil k úpravě „města v hradbách“. Pusté spáleniště překopáno na jaře r.1507 a “vršek“ na němž po staletí rostlo vyrovnám násypem v širokou čtvercovou plochu, která na jižním okraji vystupovala až 3 metry nad staré okolí. Uměle zd...Tvrz Pardubice

V historických pramenech se uvádí jako první držitel Půta za Pardubic. Později se v jejím držení vystřídali členové rodu pánů z Pardubic. Za Arnošta z Pardubic přestavěna na vodní hrad. V minulosti se vyskytla domněnka, že stála v místě kde je roh Zámecké ul.a ulice Sv.Anežky České, přímo u cesty z Chrudimi přes Pardubičky a přes Sezemice na Hradec Králové. Dnes zde stojí dům čp.26, jehož přízemn...Riegrovo náměstí

název, který dala pa.radnice spravovaná staročechy, dnešnímu náměstí Legii....U Pišice

pozemky na východě St.Čivic při bezejmenném náhonu z Bylanky...Poseidon

obytný a obchodní blok, kterým před r.2002 rozšířeno nábřeží Závodu Míru, 17.3.2002 na novém komplexu Poseidon odhalena pětitunová socha Poseidona za 700 tisíc Kč. ...Městská řeka

název pro východní rameno Chrudimky upravené při opevňovacích pracích Viléma z Pernštetjna na hradební příkop chránící město na jižní a západní straně. Původně se Chrudimka před ústím dělila na několik ramen, západní se oddělovalo asi v místech dnešního plaveckého areálu, obtékalo po západní straně návrší na němž bylo založena „město nové“. Snad již tehdy bylo upraveno pro ochranu města. Za Vilém...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014