Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Pardubická plavební a.s.

16.3.2000 ustavující schůze, zakoupila výletní loď, která 12.10. 2000 v přístavišti pod stadiony pokřtěna "ARNOŠT Z PARDUBIC". Na svou 1.jízdu s pasažéry vyplula loď Arnošt z Pardubic v sobotu 28.10.2000 z Pardubic do Srnojed a zpět. Využívána k jízdám po Labi, proti proud do Kunětic, po proudu ke zdymadlu u Srnojed, případně až do Přelouče. V přístavišti vyžívána jako restaurační loď. R.2011 se ...Úklid veřejných prostranství a komunikací

ve městě zabezpečují Služby města Pardubic a.s. Dříve jej zajišťovaly metaři Obecního dvora u Kostelíčka košťaty a kárkami. Po znárodnění komunální služby města Pardubic již s větší mechanizací poněkud hůř, nebyli lidi. ...Kladvice

městský rybník vedle Haldy, pojmenován podle Vilémova úředníka Glaudvice. Po jeho zániku zde byl močál a skládka odpadů, před 50 lety jej rybáři obnovili....Hakenova ulice

Ul.na Dukle pojmenovaná r.1954, r.1990 přejmenována na Josefa Ressla. Josef Haken (1880-1949), politik, publicista, v l.1919-21 jeden z hlavních představitelů marxistické levice, spoluzakladatel KSČ....Lyžování

První lyže objednal ze Skandinávie do Pardubic r.1898, kdo jiný, než baron Kraus. Byly dlouhé a těžké, k jednomu páru patřila jen jedna dlouhá hůl. První pokusy zaznamenány u dalšího průkopníka sportu Hugo Felfela na podzámeckých lukách, na svazích nad Chrudimkou i na Kunětické hoře. Záhy polabská roviny pa.lyžařům nestačily a tak se vydávali do Vápenného Podola, Svratky, na Zvičinu, Žaltman, Míse...Rybitevská ulice

v Rosicích, původně cesta ze Školního náměstí přes les Tůnici do Rybitví. Po r.1940 přerušena areálem chemických závodů, dnes končí u jejich jižní brány....Jarkovského jezero

Slepé rameno Labe mezi Rosicemi a Labem, 500 m pod železničním mostem, s čistou vodou. Na březích krásné hodnotné křoviny a stromy, převážně olše a jasany. Je klasickým příkladem, přírodní vodní nádrže v zemědělské krajině, uvnitř městské zástavby. Přiléhající k němu pole nemající podstatný vliv na kvalitu vody. Roste tu na dvě stě druhů rostlin, z nich nevýznamnější stulík žlutý, růžkatec ponořen...Synagoga

postavena na začátku Alžbětiny třídy r.1879 podle návrhu Františka Schmoranze v empírovém slohu. Náklad 28 000 rak.zlatých hrazen převážně Markem Oesterreicherem, prvním starostou židovské obce v Pardubicích. R.1883 v parčíku-sádku před synagogou odhalen pomník bratranců Veverkových. První rabín Adolf Nähnadel instalován r.1895. R.1904 synagoga rozšířena. Po odsunu židovských občanů do koncentrač...kino Dukla

r.1964 otevřeno v novém Kulturním domě DUKLA, nahradilo nedaleké kino Sokol, dnes již nefunguje. ...Penco

Pardubice, družstvo pro výrobu a prodej plnících per, patentních tužek a kuřáckých potřeb, vzniklo z družstva IMPERIÁL na ustavující schůzi 17.10.1945. Mělo provoz Na Zavadilce. Po 10letech přejmenováno na TVAR Pardubice, výrobní družstvo zaměřené na zpracování plastických hmot....V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014