Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Energetické strojírny

R.1919 Jan Vadas založil v Pardubicích elektrotechnickou firmu Vadas. Firma se sídlem u pozdějšího podjezdu na Skřivánek se za první republiky úspěšně rozvíjela vedle slaboproudé Telegrafie. Byl uspěšný i vývojově, m.j. jeho vynálezem je zkoušečka dodnes známá pod názvem Vadaska. Závod úspěšně přestál i 2. svět. válku, ale r.1948 byl znárodněn a po několika reorganizacích včleněn do Energetických...Stavební podnik města Pardubic

po r.1950 jeden z městských komunálních podniků. Měl rozsáhlý areál za podjezdem na Skřivánku po zaniklé firmě Hübner-Opitz. Při tehdejším nedostatku stavebních kapacit, umožňoval městu levně, rychle provádět menší stavby, rekonstrukce. Stavbami pro jiné místní podniky i soukromníky, přinášel městu finanční prostředky. Ve dnech 28.3.a 5.4. 1988 ve Stavebním podniku města Pardubic volba ředitele, ...UMA – Umělé materiály

R.1942 za kapitálové účasti a.s. EXPLOSIA a Zbrojovky Brno založen v Semtíně, na západě dosavadního chemického areálu, závod na výrobu plastických hmot UMA. Po znárodnění začleněn do chemického kombinátu Východočeské chemické závody n.p.Pardubice. Po č.1990 privatizován, výroba částečně zanikla....Divadlo

Projektoval je arch.Antonín Balšánek, stavbu řídil stav.Josef Dölner z Chrasti. Stavba byla zahájena v září 1906, základní kámen položen 16.5.1907 a budova byla otevřena 11.-12.12.1909. Na průčelí nad městským znakem socha Genia od Bohumila Kafky (má prý obličej Emmy Destinové), vedle hlavního vchodu mozaiky „Libušin soud“ a „Žižka před Prahou“ (návrh František Urban). Na boční a zadní fasádě...Naučná stezka - Labiště

Kolem r.2000 krásnou naučnou stezku podél starého Labe- Labiště připravili žáci ZŠ Polabiny. Upozorňovala na vzácné, pozoruhodné přírodní prvky přímo v centru Pardubic. Měla být podnětem pro Magistrát, aby tuto přírodní památku, narušenou náspem Hradecké silnice a stezkou do Polabin, nechal vyčistit, zprůtočnit a požadoval její vyhlášení chráněnou přírodní památkou. Úřad i pa.ochránci přírody tent...ulice K lesu

krátká ulice ve Studánce spojující konec ulice Věry Junkové s ul.Blahoutovou a V Zahrádkách, pojmenována r.1967....Vlčí hrdlo

pomístní jméno na němž vázla robota vsi Bukovina, patrně v okolí dnešní Pracovny. ...Výletní loď

V 50.letech min.stol. brázdila Labe výletní motorová loď Libuše, kotviště měla v místě, kde dnes stojí telekomunikační věž, výletníky vozil po proudu do Srnojed a zpět, proti proudu jen ke starému labskému mostu, nad nim neregulovaná řeka nebyla pro Libuši splavná. Dne 28.10.2000 na svou 1.jízdu s pasažéry vyplula výletní loď Arnošt z Pardubic, původně majetek a.s.Pardubické plavební, po přestav...ulice Ke Kobelnici

v Černé za Bory směřující ze středu na jih do Mnětic. Západně od navazující silnice, severovýchodně od Drozdic stráňka zvaná Kobelnice nebo Kobylník přecházející do rovinných vlhkých luk....Družstvo pro postavení tělocvičny Sokola

Sokol Pardubic založený r.1864 využíval ke cvičení různé nevhodné prostory, od r.1882 tělocvičnu staré reálky, která stála před její budovou uprostřed botanické zahrady. Byla prostorově a hygienicky nevyhovující. Již předtím se uvažovalo o stavbě vlastní budovy. R.1868 byl projednán návrh na vydání akcií na stavbu v ceně 6000 zlatých, na to se v Pardubicích nenašli bohatí sponzoři. Po r.1890 byl ...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014