Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Wintrova ulice

velkoryse navržená přímá spojnice napříč Bílým Předměstím z Husovy ul.až na ul. Okružní. Bohužel od počátku byla rozdělena na dvě části, zprvu Termerovým zahradnictví, od r.1976 definitně budovou gymnázia Dašická. Proto západní část ve Vilové čtvrti označena Wintrova I, východní za gymnáziem Na Okrouhlíku Wintrova II. Ulice pojmenována 6.8.1912 po Zikmundu Wintrovi (1846-1912), spisovateli, histor...Branecká ulice

severojižní komunikace ve Svítkově od leteckých kasáren na jihu na ul. Kostnickou. Název připomíná doby, kdy povinná dvouletá vojenská služba vlasti byla ctí pro povolané brance. ...Hippologická odpoledne

od r.1970 pořádal Kabinet dějin a muzeum veterinární medicíny vždy před Velkou pardubickou. Organizátorem byl člen KPP Zdeněk Teplý, býv.jezdec a trenér. Konaly se v přednáškovém sále býv.UNICHEMU, kde probíhaly přednášky o historii i současnosti chovu, tréningu, léčení koní. Objevila se při nich i kritika stavu tehdejší dráhy, je otázka jak by byl hodnocen její dnešní stav. Ta hodnotná akce zanik...Východočeský (státní) symfonický komorní orchestr Pardubie - VČSKO

Rozhodnutím min.kultury a rady Vč.KNV ustaven r.1969 v Pardubicích profesionální symfonický orchestr. Vč.KNV vydal 26.5.1969 zakládající listinu, umělecký šéfem jmenován Libor Hlaváček. Sídlem orchestru se stal po zrušeném Komorním divadle v přízemní Husova sboru. Veřejnosti se představil prvním koncertem 24.10.1969. Od počátku patřil k předním hudebním profesionálním tělesům ČSSR, jeho umělec...STOH – Skládky tuhých odpadních hmot

z Východočeských chemických závodů zřizovány přes odpor občanů, především z Rosic n.L., v ochranném lesním pásu Na bahenkách. Poslední STOH IV schválen ještě v listopadu 1989. Dnes zarostlé lesem, stále hrozba životnímu prostředí. Nutno je řešit, ale tak aby nebyl kácen les, odpady těženy a převáženy, co by poškodilo životní prostředí. Dosud je provozovaná skládka - odkaliště na západní polovině...Ulička jdouc k valše

v knize Rudé r. 1570 nazve dnešní Pernerovy ulice. ...Sklenářství

Zasklívání okem prováděli do 2.svět války převážen potulní sklenáři. Pokud známo první sklenářský závod v Pardubicích založil r.1903 Otakar Svoboda na Zeleném předměstí naproti Veselce, vedle běžných sklenářských prací prováděl i ozdobné zasklívání do kostelů a p. Velký obchod skleněným zbožím i s brusírnou skla měla firma Walter, dům U lva čp.110 Wilsonova tř. Kromě toho byli v Pardubicích r.192...Bulharská ulice

začíná na křižovatce Bubeníkovy a Štrossovy ul., v první části úzká oboustranně obestavěná, dále běží podél Bubeníkových sadů a Matičního jezera, kolem vil někdejších primářů Messanyho a Řehoře k Rychlodráze. V 16. století se mokřinám při oblouku Chrudimky říkalo "Žabárna", "Na žabárně", od konce 17.stol. se cesta v jižní části jmenovala "Pod Vinicí", do doby než byla ukončena železničn...Lánská ulice

ve východní části Studánky krátká spojka mezi ul. V Lipinách a Divišovou. Název od r. 1969 podle obce Lány u Dašic....Čechova ulice

v severní části Ohrazenic. Svatopluk Čech,1846-1908, básník a spisovatel, m.j. autor satir Výlety pana Broučka. ...V encyklopedii je nyní: 3266 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014