Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Černá za Bory

Dříve samostatná obec východně od Pardubic za lesem dnes jen z části borovým. První zmínka o ní je v závěti Arnošta ze Staré r.1340, který ji odkázal jako část pa.zboží synu Arnoštu z Pardubic a jeho bratřím. Za třicetileté války byla spálena a z 6 gruntů bylo 5 pustých. R.1688 kdy patřila k rychtě v Pardubičkách uvádí urbář jen 6 lidí usedlých. R.1886 po odstranění staršího pomníku byl pod nim ...ulice jdouc ke kostelu

kolem r. 1563 název dnešní Kostelní ulice ...Letní kino na Zimním stadionu

Po zastřešení se ZS stal od r.1962 místem kde probíhaly Filmové festivaly pracujících. V 80.letech zde našlo útočiště také letní kino....Chemická oblast

obrovský areál mezi Pardubicemi a Rybitvím. R.1921 na katastru Doubravic založena továrna a.s.Explozia Semtín, později vedle a.s. Synthesia, na počátku války za nimi vnikla továrna na umělé hmoty UMA a jižně od nich na katastru Rybitví a Rosic vystavěn nový závod a.s. Chemická a hutní Praha. Po znárodnění tyto podniky spojeny do kombinátu Východočeské chemické závody - VCHZ. Podnik se rozšířil až...Slavia Pardubice

tělovýchovná jednota Univerzity Pardubice, založena již po r.1950 kdy vznikla Vysoká škola chemicko-technologická. Má hřiště a novou velkou sportovní halu v univezitním kampusu u Cihelny a loděnici na Labi nad zdymadlem. Oddíly vyvíjí převážně rekreační činnost, účastní se nižších sportovních soutěží....Biografy

„Kouzelné neb elektrické divadlo“, jak se kinematografickým představením říkalo , viděli Pardubáci poprve kolem r.1900. Do Pardubic tehdy zajížděl pražský eskamoter Viktor Ponrepo a později i další majitelé kočových biografů (Bratří Šírové a Ezrové, Klucký, Blažek, Ponec aj.). Hrávalo se v sálech místních hostinců, v Měšťanské besedě i ve vlastních stanech. První stálé kino bylo v Dělnickém domě v...Sportovní klub Pardubičky

Již v l. 1930-31 fotbaloví nadšenci hráli kopanou na amatérsky upraveném hřišti Na úhorku. Sportovní klub ustaven na valné hromadě 2.2.1932, prvním předsedou zvolen Josef Tesner, místopředsedy Karel Zavoral a Vojtěch Meisner, sekretářem Lad.Brabenec, pokladníkem Ludvík Košťál. První zápas sehrán v Nemošicích se zálohou tamního SK s výsledkem 2:4. Hřiště otevřeno 6.8.1933 u býv. vojenského hřbitov...Dědické právo

R.1509 Vilém z Pernštejna stvrdil právo svobodného rozhodování při sdělávání posledních vůlí a r.1512 se ve prospěch města zřekl nároků na odúmrť. To doplnil Vojtěch z P. tak, že majetek, zanechaný bez posledního pořízení, má připadnout nejbližšímu příbuznému. Kdyby se žádný nehlásil, má být rozdělen mezi obec a špitál. Testamenty byly sepisovány za přítomnosti purkmistra nebo rychtáře a zapiso...ulice Ke Hřbitovu

v Mněticích ze středu na západ k mnětickému hřbitovu...Autobusové nádraží

První autobusy mívaly stanoviště u starého vlakového nádraží, později i naproti před hotelem Palace. Po otevření nového – 3. pardubického nádraží 1958 byla provizorní autobusová stání podél Palackého tř. od nádraží po Havlíčkovou ul. Autobusové nádraží bylo plánováno původně vedle vlakového s nimž mělo byt otevřeno současně. K tomu nedošlo, stavba se jako vždy odkládala, až bylo rozhodnut...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014