Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Katovna

Postavila ji obec Pardubice r.1542, r.1568 prodala rasovi Machouši, od té doby bylo stavení majetkem městský katů. Za třicetileté r.1639 války zničeno, záhy obnoveno, roubením zdviženo do prvního patra. R.1825 dům zachvácen požárem, při tom zahynul poslední „mistr popravní“, již jen ras, Jan Zelinger se dvěma dětmi. Vdova Kateřina r.1843 předala grunt čp.81 zeti Josefu Graslovi ze Solopisk, r.18...Plány Pardubic

První orientační plán Pardubic nakreslil r.1848 pa.rodák Antonín Schwarz. V meziválečné době vydali několik plánů malého formátu pa.vydavatelé. První poválečný plán Pardubic r.1966 vydala n.p.Kartografie Praha, omezeného formátu, nízké kvality, texty obsahovaly řadu chyb, na které upozornil KPP r.1979 a r.1986 další vydání doplněné o novou výstavbu, kvalitativně nezlepšeny. R.1971 pa.Geodezie vyda...Železniční most

Stavba železničního mostu přes Chrudimku v Pardubicích zahájena r.1844 napřímením křivolakého řečiště pod Vinicí, což zvýšilo stavební náklad. Přes upravený proud sklenut most, jediný kamenný na trati, dle plánu Ing.Knappa. Stavbu provedli stavitelé Ant.Wendl a Vilém Langer. Dokončen r.1845 za 65 tis.zlatých, včetně regulace řeky. Žulový most je 36 sáhů dlouhý, 4,5 sáhů široký, rozpětí oblouků p...Jezdecké posádky

Sláva pa. jezdeckého sportu souvisí s mnoha jezdeckými posádkami, které bývaly pro město velkou zátěží. V přehledu to byly :
- r.1660 dragouni Pišerovského pluku
- r. 1676 jezdci Labordovského pluku
- r.1700 Palfiho jízda
- r.1712 dragouni Schönbornova pluku
- r.1724 kyrysníci prince z Portugalu
- r.1730 kyrysnící Karaffovi
- r.1794 husaři arcivévody Ferdina...Železníci

obchodníci se železem. Pro ně platil pernštejnský řád z r.1512: „Co se týče železa a ocele, to aby kováři, zámečníci, nožíři kupovati mohli, když se do města přiveze, předkem ku potřebě své a potom již purkmistr s konšely k obci kupovati mohou, aneb úředníci ti, kterým by to bylo poručeno od obce.“...večerní škola

4.2.1952 v Pardubicích v budově základní odborné školy první výběrové zkoušky uchazečů o dvouletou večerní mistrovskou školu strojírenskou, v únoru zahájeno vyučování dle vládního usnesení z 22.ledna. Zřizovány další, od r.l961 soustředěny do Střední průmyslové školy pro pracující umístěné v budově staré reálky....Založení města Pardubic

bylo předmětem sporu, zda město vyrostlo na místě vsi či bylo založeno. Dle poznatků, že počátky Pardubic byly v Pardubičkách, je zřejmé že Pardubice „město nové“ v sousedství tvrze přestavované na hrad založil Arnošt ze Staré na vyvýšenině v deltě Chrudimy před r.1332 a po založení města věnoval ves Pordoby klášteru. Založení města podpořil jeho syna Arnošt z Pardubic u královského dvora. První z...Kanalizace

Od dob Pernštejnů odstraňování nečistot zřejmě sloužila Pernštýnská strúha, údajně s čistou vodu pro město, další toky a hradební příkopy. Po zrušení opevnění se z jednotlivých domů stavěly stoky do Městské řeky, která se při snižujícím průtoku stala otevřeným kanálem, odnášejícím odpad jen částečně do Labe za Valchou. Okresní hejtmanství dalo r.1851ohledat městské stoky a okresní inženýr se stara...Hospodářské družstvo v Pardubicích

zapsané společenstvo s ručením omezeným. Stanovy, které vypracovali JUDr.Formánek a Vl.Sova byly projednány 10.10.1890. Podíly stanoveny na 6 zlatých, ručení dvojnásobné. Do ředitelství zvoleni: J.V.Markalous, rolník z Třebosic předseda, JUDr.Formánek z Pardubic a Josef Kudrnáč, rolník z Pardubic. U krajské soudu zaspáno 28.12.1891, po Čáslavi jako druhé v Čechách. Počáteční počet 39 členů, na pod...Demograie

Viz. obyvatelstvo...V encyklopedii je nyní: 3305 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014