Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Foxconn

Areály zkrachovalého n.p. TESLA Pardubice, koupila 23.5.2000 tchajwanská společnost FOXCONN za cca 100mil. Kč. V novějším areálu Zámeček a protějším zvaném Polygon zahájila výrobu počítačů. V rekordní době 10 měsíců na Polygonu postavila obrovskou halu, projekt CODE, stavba Domec, obě Pardubice. Třetí areál, stará Tesla na Kyjevské ulici, pro FOXCONN nepotřebný byl darovací smlouvou z 20.6.2003 je...ulice JUDr. Krpaty

Bílé Předměstí, Vilová čtvrť, souběžně se Sakařovou ul., západní od ní, spojuje ul. Wintrovou s Bezdíčkovou. Od r. 1913, kdy byla vytyčena, se jmenovala Kounicova, r.1961 přejmenována na ul Josefa Hybeše. Dnešní jméno nese od r.1990. JUDr.Karel Krpata (1900-1972), pardubický rodák, spisovatel, dramatik, významný pracovník v pa.divadelnictví i vlastivědě. Žil v této ulici....Magnum

polyfunkční palác na míst býv.Veselky otevřen 10.6.2008....Podhumenská ulice

nová ulice ve Staročernsku, navazuje na ul.K Pustinám. Pojmenována r.2008 podle místního názvu....Radnice

Pardubice dosud vystřídaly čtyři radnice. První byla v l.1505-1515 na rohu náměstí a Bartolomějské ul., patrně přízemní, po požáru r.1507 obnovená jako jednopatrová. Druhá radnice od r.1515 stála na rohu náměstí a Pernštýnské ul. Měla dvě patra, čtyři okenní osy. Konšelé koupili dům o zlatníka Reynhardta za 525 kop míšeňských. Náležitě jej upravili, na nové jehlancové střeše kryté šindelem nová v...Polní pošta a tiskárna

za prvních srážek rakouského a pruského vojska r.1866 umístěna v hlavní škole, dnes Zvláštní škola, v Klášterní ul. ...Ke Kutlofu

ulička podél Požeračky k jatkám- kutlofu, které byly v l.1538-1645 u jejího ústí do Chrudimky v místě dnešních mlýnů....Boží muka

Na rozcestí u města bývalo několik křížů. Kamenný nad rybníčkem obecním „jsouc ke Svítkovu“, na Přerovsku postavený r.1541. Na rozcestí k Jesenčanům a Nemošicím, kamenný z r.1550, který přečkal třicetiletou válku. R.1542 jsou připomínána Boží muka na Vystrkově,v místě dnešního „Kostelíčka“. R.1720 byl „obraz ukřižovaného Krista Pána“ na Dlouhém předměstí u mostu přes městskou řeku na místě čp.5...Betonárka

V Pardubicích byly velké stavební podniky n.p.Pozemní stavby a n.p.Průmstav Pardubice, které prováděly na území velké objemy staveb. Při výstavbě Polabin si Pozemní stavby po r.1960 postavily výrobnu betonu ve stavebním dvoře na západním okraji plánovaného sídliště. Po r.1995 byla přemístěna ke Drozdicím. Na místě stavebního dvora dvora je dnes obchodní dům KAUFLAND. V 80 letech min stol. se ...ulice Na Bukovině

ulice ve Vilové čtvrti spojuje Husovu ulici s Pospíšilovým náměstím. Pojmenována r.1913, připomíná zaniklou ves Bukovinu....V encyklopedii je nyní: 3277 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014