Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Přeloučská ulice

Od r.1932 ulice vedoucí od vápenky kolem náspu drážní vlečky až ke strážnímu domku na přejezdu popkovické silnice s drahou na Chrudim. Od r.1940 ulice K Vápence. ...Grizzly

To jméno se netýkalo medvěda, kterého před lety choval pa. zookoutek dávno zrušený z úsporných důvodů. Bylo to jméno motocyklů, které začal vyrábět mechanik Matyáš ve své dílně v Milheimově ul. ve 20.letech 20.stol. Tehdy zde vznikla i myšlenka na Zlatou přílbu, kde motocykly GRYZZLY několik let úspěšně startovaly. Bohužel pro nedostatek kapitálu, v Pardubicích trvalý, neobstál v konkurenci a vý...Holcova ulice

v Jesničánkách za městskými hřbitovy směřuje na Chrudimskou ulici, byla pojmenována r.1932. Holcové byly ve 14.a 15.stol. držiteli nemošické tvrze, Jan starší s bratrem Matějem podepsali r.1415 protest proti upálení Jana Husa, Jan Holec mladší byl krajským hejtmanem chrudimského kraje. ...Východočeské plynárny

Stávající plynárna v Chrudimi na další potřeby aglomerace Chrudim-Pardubice již r.1939 nestačila, proto v Rosicích zahájena stavba velké plynárny pro východní Čechy, 22.9.1944 zastavena. R.1945 pokračováno ve výstavbě, po znárodnění v Pardubicích vznikl národní podnik Východočeské plynárny. Výstavbu v Rosicích zastavilo vládní rozhodnutí vyrábět svítiplyn ve velkoplynárně v Litvínově a rozvádět je...Strýček

pozemky zaniklého rybníka Strýček z části na katastru obce Spojil, z části na katastru městské části Staročernsko. ...Pole lázní

dle knihy Rudé po r.1526 název dnešní Kostelní ulice, protože na místě domů čp.105, 106 a 107 byly v l.1507-1645 městské lázně....Záchranná služba

Zápis z jednání Rady města 24.10.1864 uvádí:„Ve zdejším městě častokráte pády se nahodí, kdy k chůzi neschopné osoby do nemocnice dopravovány býti musejí, k čemuž se až dostaváte s obtížemi vozů užívalo. Aby pro budoucnost v takových pádech rychlá pomoc zjednána byla, navrženo, aby k tomu účelu nosítka se opatřily, která na nejvíce 15 zl.r.č. státi mohou, návrh schválen a k provedení doporučen....Hospodářství rybniční

I město Pardubice mělo své rybníky a rybniční hospodářství. První rybník získalo věnováním Viléma z Pernštejna z 8.září 1509. Nazýval se Rybníček, byl v místě dnešního Domu hudby, ve 30leté vále by využit při opevňovacích pracích, nad ním zřízena šance, jejíž pozůstatky daly vznik názvu ul.Na Hrádku. Po vysušení zde byl léta Dolík a Kašparova louka. Druhý rybník věnovaný Pernštejny byl vedle Halt...Spolek českých chovatelů koní

zřídil v Pardubicích dostihovou dráhu u Popkovic, kterou otevřel 7.a 8.10.1856 první dostihy. První Velká pardubická steeplechase se zde jela až r.1874. ...HOBE

R.1867 založil Hynek Werheimer v Pardubicích lihovar, původně rafinerii a výrobu lihovin. Vlastní výrobna surového líhu z melasy postavena v l.1903-4. R.1928 bylo na sklady přistavěno patro pro likérku. Následujícího roku z Modřan do Pardubic převedena výroba značkových likérů HOBE, jako samostatná firma, ale akcie vlastnil lihovar. Značka se stal velmi známou, proslavil Pardubice téměř jako perní...V encyklopedii je nyní: 3265 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014