Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Familie

je původní název předměstí Slovany na východě Pardubic. V 2.pol.18. stol.se na pa.panství zkoušela hospodářská reforma, při níž se panské pozemky rozdělovaly drobným zemědělcům, osvobozeným z nevolnictví, případně přistěhovaným kolonistům. Prováděl ji František Antonín šlechtic Raab, ředitel komorních panství v Čechách, dříve písař na pardubickém panství, proto názývána raabizace. Na pa.panství ...Komunikace

Přes ves Padubice, dnešní Pardubičky, vedla patrně jedná větev cesty z Chrudimi přes Sezemice do Hradce Králové. Pardubice, „město nové“, založené Arnoštem ze Staré na obtížně přístupném místě mezi rameny Chrudimky zřejmě nemělo žádné komunikační spojení, což byl velký hospodářský nedostatek. První příjem byl z vodní cesty, ze cla z plaveného dřeva z Královského hvozdu do Kutné Hory pro právě zalo...Masné krámy

Když Vilém z Pernštejna po požáru města r.1507 zahájil jeho skvělou obnovu, pamatoval také na zásobování zvyšujícího se počtu obyvatel masem. Dal na náměstí před radnicí I postavit masné krámy počtu 25 „vík“. Zároveň řezníkům vydal r.1509 tržní řád a 25.3.1510 stvrdil jejich cechovní artikule. Od r.1531 bylo několik masných krámů a jatek v Kostelní ulici. Údajně později masné krámy na náměstí nah...Okresní nemocenská pojišťovna (pokladna)

v Pardubicích zahájila činnost 1.8.1889. R.1923 si postavila výstavný třípatrový palác v Karlově ulici....U masných krámů

jeden z názvů dnešní Bartolomějské ulice užívaný v 18.století....Sčítání lidu

Při soupisu obyvatel podle víry 23.5.1651 měly Pardubice 872 obyvatel. První přesné sčítání proběhlo r.1850, Pardubice, bez připojených obcí, měly 5 225 obyvatel. Další sčítání 1869, 1880, 1890, 1900. 1.1. 1910 v Pardubicích napočteno 5004 domácností, 20 394 obyvatel, z toho18 985 Čechů, 382 Moravanů a 19 Slezanů, 31 Němců, 67 z Uherska, 6 z Ruska, 5 z USA, 4 z Turecka, po dvou z Francie a Švýcar...Sbor dobrovolných hasičů

v Pardubicích založen r.1878. Viz Hasiči...K Chrudimi

r.1714 úřední název Chrudimské cesty, později Chrudimské silnice, pak Chrudimské ul., dnes tř.17 listopadu, ul.Jana Palacha a Chrudimské ul...Na Zeleném

starší lidový název pro dnešní třídu Míru, podle Zelené brány a Zeleného předměstí, jehož byla hlavní části. Za okupace tato třída, od r.1918 Wilsonova, tak nazvána oficialně. Název mezi pamětníky přežíval, i když po osvobození jej vytlačoval lidový název Stalinka....ulice Na Ležánkách

odbočuje z ulice Mezi mosty hned za mlýny, k severu. Název úředně platný od r.1881. Jeho původ je nejasný, Sakař užívá výrazu Lažánky a uvádí, že kolem r.1593 se vyskytoval i název Dlažánky, Na Dlažánkách, užívalo se i názvu Na dlažení. Dnešní název asi vznikl jejich dvojím zkomolením Dlažánky-Lažanky-Ležánky, i když Lažánky se objevuje v Knize Rudé již r.1523. Bývala to cesta "k cihelně". Nejstar...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014