Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Ústřední matice školská

sdružení pro podporu škol na převážně německém území založené r.1880 v Praze. Pardubický odbor vznikl r.1883. V Pardubicích 14.8.1890 zahájen jubilejní X.sjezd Ústřední matice školské. Dne 15.8.1890 navštívil Pardubice čestný občan zdejší, vůdce národa Dr. Fr.Ladislav Rieger a předsedal valné hromadě Ústřední matice školské. Po regulaci Chrudimky r.1910 pa.odbor Matice převzal a opravil restaurac...Obecní dvůr

Kolem r.1507 koupili měšťané od Viléma z Perněštejna 5 lánů pozemků na západním straně města „za špitálem“, základ obecního polního hospodářství, za to platili ročně 6 kop 20 grošů. Město samo nehospodařilo, pozemky užívali za úplatu sousedé, zejména formani. Počátkem 16.stol.postavila obec při městské pastvišti za mlýnem na Haldě dvůr, jemuž se říkalo starý, kde byl chován městský dobytek. R.1549...Sanitní vůz

r.1907 město nákladem Městské spořitelny pořídilo první sanitní vůz. R.1926 MO Československého červeného kříže-ČČK zakoupila první sanitní automobil v Pardubicích a převzala provoz záchranné stanice. R.1934 zřídila stanici první pomoci, opatřila druhé sanitní auto, provoz záchranné stanice předala městu....náměstí Řezáčovo

kolem r.1970 se na lavičkách před zvonicí scházeli pa.starší patrioti z okolí pod ideovým vedením dr.Pavla Teina. Jejich stařešinou, či hostitelem, byl p.Řezáč majitel jednoho z domů u zvonice. Na jeho počest prostor V Rochu účastníky a zasvěcenými jmenován „Řezáčovo náměstí“....Milheimova ulice

na Skřivánku, jižně od železničního koridoru, souběžně s ním spojuje tř.Jana Palacha s ulici K Vápence. Pojmenována r.1904. Za okupace od r.1940 se jmenovala Pražska,1945 název vrácen. Vznikla po severním okraji jezdeckého cvičiště-rajčůru, kde Ing.J.Kašpar a Evžen Čihák prováděli letecké pokusy a produkce. Hanuš z Milheimu, držitel Pardubic od r.1391 do své smrti r.1405, spoluzakladatel Betléms...Tajná porada

Pardubice byly místem několika významných tajných porad: - 7.02.1547 východočeští šlechtici se v Pardubicích radili jak postupovat ve sporu s králem Ferdinandem I., poradu kryli pořádáním kohoutích zápasů. - Od 13.listopadu 1631 pobýval v Pardubicích císařský generál Albrecht z Valdštejna, zdržel se zde týden, shromažďoval vojsko proti vpádu Sasů a smlouval tajnou schůzku se saským maršálem Jane...ulice Artura Krause

ulice v jižní části sídliště DUKLA spojuje ul.ČS.ARMÁDY s ulicí Sokolovskou. Od r.1955, po výstavbě Dukly, se jmenovala Jeremenkova. Dnešní název má od r.1991. Baron Artur Kraus, 1854-1930, syn prvního pardubického poštmistra, propagátor sportu, mecenáš kultury v Pardubicích, významně přispěl na stavbu Městského divadla. Ve svém domě čp.61 na dnešní tř.Míru, kde má pamětní des...50. rovnoběžka

Při 5.výročí DFJP UPa 29.4.1998 v hale hlavního nádraží odhalena deska označující 50.rovnoběžku. ...Boženy Němcové ulice

na Skřivánku spojuje ul.Češkovu a ul.Čs. armády za areálem Požárního záchranného sboru, kde jí dominuje budova Agrostavu. Pojmenována r.1913. Božena Němcová (1820-1862) česká spisovatelka, jejíž nejznámější dílo je román "Babička"....Staročeši a Mladočeši

Kolem r.1890 se i v Pardubicích začíná ozývat rozpor mezi konzervativnější liberální – staročeskou a radikálnější svobodomyslnou – mladočeskou stranou. Pa.mladočeský klub ustaven r.1888, místodržitelstvím nejdříve zakázán. Povolení mu uděleno koncem r.1888, klub 26.5.1889 řádně ustaven, na schůzi promluvil dr.Josef Herold. Strana 8.9.1893 uspořádala důvěrnou schůzku. Ta činovníkům vynesla přípravn...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014