Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


K Barvírně

Ulice v Nových Jesenčanech, má tři části, jedna vychází z ul. Na Záboří na konec ul.Čs.armády, druhá její počátek spojuje s ul.Demokratické mládeže, třetí druhou spojuje s ul.V Ráji. Je to prostor mezi Ul.Demokratické mládeže, ul.V Ráji a ul.Na Záboří. Patrně zde při odbočení z ul.Na Záboří je jádro prvního osídlení Nových Jesenčan z r.1780. O barvírně zprávy chybí. Oficiální název z r.1948. ...Czech Open

Pardubický fenomen. Největší šachový turnaj ČR, snad i Evropy. Začínal r.1990 ze skrovných podmínek pod názvem Trimex Open. Již šestého ročníku zahájeného 12.7.1995 se zúčastnilo 1134 hráčů. Na šachovém festivalu 13.-14.7.1996 pod názvem CZECH OPEN ´96 na 414 šachovnicích se utkalo 828 hráčů na pa. zimním stadionu. Turnaje 13.- 30.7. 2000 se účastnilo více než 40 mezinárodních velmistrů. 13...Plavecký areál

Navržen a naplánován před r.1960, měl mít tři části: Městské lázně rekreační, rehabilitační, očistné s 25 bazénem, stavba zahájena 1959, dokončena r.1964. Sportovní plavecký objekt 50m bazénu se skokanským bazénem a 10m věží, stavba zahájena r.1964, nato ji Vč.KNV zastavil, dokončena r.1990. R.1990 městské lázně vyžadovaly obnovu, namísto toho byl objekt Městských lázní roku 1994 na 99 let prona...U křížku

lidové označení místa na konci Studáneckého lesa, na západním okraji Černé za Bory, podle kamenného kříže z r.1913 postaveného nákladem Al.K.Kuřové....ulice Josefa Bublíka

v Nové Trnové, nedaleko památníku Jiřího Potůčka-Tolara, dokončená a pojmenovaná r.2008. Josef Bublík (1920-1942), člen výsadku z V.Britanie do Protektorátu Čechy a Morava, podílel se na přípravě atentátu na R.Heydricha. Spolu s dalším výsadkáři zahynul v kryptě pravoslavného kostela sv. Karla Boromejského v Praze. ...U Prefy

ulice v Rosicích podél průmyslové oblastí při rosickém nádraží z ul.Borové na sever k lesu. Pojmenována r.1998 podle dnes zaniklého n.p.PREFA Pardubice na výrobu stavebních dílců....Kinokavárna Karolina

otevřeno po dokončení Karloviny v ul.Jiřího z Poděbrad jako kinokavárna, Filmový klub zde pořádal besedy s herci a spisovateli, po r.1990 zaniklo. R.2006 při obchodním středisku Grand otevřeno multikino CineStar, v AFI PALACE r.2009 otevřeno druhé multikino Cinema City. ...Zelená brána

architektonická památka vynikající úrovně, jediný celistvý, neobyčejně cenný zbytkem pardubického rozsáhlého opevnění. Obecné pojmenování brána je nepřesné, jedná se o věž s branou, zelená je střecha věže. R.1507 dal Vilím z Pernštejna obehnat město hradbami,valy a hradebním příkopem-Městskou řekou. Práce řídil Mistr Paul. Tam kudy se z města vyjíždělo na Prahu do hradební zdi vsazena Pražská věž ...ulice Na Rybníku

v Nemošicích spojující ul.28.října s ul. Polní. Původně se jmenovala K Rybníku. Pojmenována r.1948, dnešní název potvrzen 1998....Rašínova třída

v letech 1924 – 1940 jméno dnešní tř.Jana Palacha. Dr.Alois Rašín (1867-1923), prvního ministra financí ČSR, čestný občan Pardubic. Pamětní deska na hotelu Zlatá štika, znovu odhalená r.2005, připomíná jeho poslední projev v prosinci 1922 v Pardubicích....V encyklopedii je nyní: 3308 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014