Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Sportovní kluby zapomenuté

Na počátku 20.stol vznikaly v Pardubicích kluby jak na běžícím páse, mnohé zakrátko zanikly: Pardubický team, Sparta Pardubice, Český Lev, Olympia, Viktorie, Rudá Hvězda, Novoměstký, TEAM......Svazarm

po r.1948 celostátní vrcholová organizace, člen Národní fronty. Sdružovala branné sporty, střelecké, motorizmus, letectví a j. V Pardubicích do r. 1960 krajský výbor Svazarmu, poté jen Okresní výbor. Sídlo měl v býv. hostinci U modré hvězdy před podjezdem. - 4.2.1954 I.Krajská konference sjednocené branné organizace – Svazarmu, zprávu o činnosti přednesl předseda J.Náhlovský. - 29. 9.1971 Ve výs...Za Veselkou

dnes již zapomínané lidové označování části města za hotelem Veselka, r.1972 zbouraným, začátku Palackého třídy a dnes zčásti zmizelé Masarykovo nám....Městský národní výbor -MěstNV

v l.r.1953 až 1990 název pro městskou správu i samosprávu, v l.1949 -1953 se to byl Jednotný národní výbor- NV, předtím od r.1945 Místní národní výbor -MNV ...ulice K Blahobytu

na Skřivánku příčná spojka ul.Rožkovy přes tř.Jana Palacha na ulicí S.K.Neumanna. Pojmenována r.1930, nikoliv podle hmotného blahobytu obyvatel, nýbrž podle bytového družstva Blahobyt. To postavilo v 1. polovině 20. století v těchto končinách velkou kolonii rodinných domků. Dle soudu dr. P.Theina někdejší vedení městské technické kanceláře, těžce poškodilo výstavbu města tím, že dovolilo zastavět ...Zprávy Klubu přátel Pardubicka

amatérský vlastivědný časopis. První číslo vyšlo 30.10.1965 s názvem Zprávy Klubu přátel Pardubic, po změně názvu Klub od r.1967 Zprávy Klubu přátel Pardubicka. Přes neustálé potíže a problémy vychází, podstatně rozšířené a vylepšené, dones, jsou tak nejdéle vydávaným pa.časopisem....Francouzské dny

Dne 24.9.1998 navštívil Pardubice francouzský velvyslanec Philipe Coste s nabídkou na uspořádání Francouzských dnů v Pardubicích jako festivalu umění a podnikatelských kontaktů. V Černé za B.se zúčastni otevření česko-francouzský zásilkový obchod MAGNET-CAMIF. Čtrnáctidenní kulturní francouzský festival: "Bienvenue a Pardubice-Vítejte v Pardubicích" zahájen 9.4.2002. O dlouletých vztazích k Franc...Svaz čs. živnostenstva

pardubická okresní úřadovna zlikvidována r.1952....Firma Kraus

Eman Kraus, populární postava města té doby, vyženil r.1893 zahradu a výletní hostinec „U Schwarzů“ zvaný též „Kafarnou“ a na zahradě postavil továrnu na železné konstrukce.
Po r.1948 znárodněna, po r.1970 zbourána, na místě hostince stojí kuchyň a jídelna gymnázia, na místě továrny r.2011 otevřena sportovní hala gymnázia Dašická, stojící vlastně na Schwarzově náměstí. ...Memorabilie

Děkan Kautský založil r.1792 latinské memorabilie, paměti farnosti....V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014