Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Švermova ulice

v l.1954–1990 jméno severní, prodloužené části Sladkovského ul. Prodloužena přes Wilsonovu tř. na sever byla před r.1931 k budovanému všesportovnímu stadionu. Na tu část přenesena doprava od západu a z centra k Labskému mostu, to té doby vedená výhradně přes Pernštnýnské nám.a Labskou ulicí. Vznikl druhý obchvat Starého Města. Ta část r.1945 přejmenována na Švermovu ul., po r.1990 opět Sladkovskéh...Stará cihelna

byla na místě domu čp.59 Na Ležánkách, r.1552 za 70 kop Matěj, tesař, koupil „duom, kde cihelně panský byla“. - Cihelny. ...Přísloví

Dle Miroslava Klimla: Pardubice povstaly z popela a daly světu přísloví : „Skví se jako Pardubice.“, po obnově Pardubic za Jana z Pernštejna po požáru r.1538. Novější je přísloví či průpovídka, asi z 198.stol, „Já ti povím zač je v Pardubicích perník“. Mělo smysl vyhrůžky, ale asi přispělo ke slavě pardubického perníku. ...Východočeská kotlárna Fr.Kalivoda a Strejček

založena r.1920, r.1926 měla 70 zaměstnanců, kapitál podniku činil 600 tis.Kč....Akce "Z"

zajišťovala výstavbu menších investic z části financovaných a z části prováděných dobrovolnou prací občanů. V jejim rámci vznikla řada potřebných staveb hlavně v připojených částech Pardubic. V Pardubicích nejvýznamnější akcí byla výstavba víceúčelové zařízení TJ (tělovýchovná jednota) Tesla Pardubice pod Vinicí s plochou 1500 m2 ve dvou podlažích, s halou stolního tenisu, společenskými sály a u...Velká obec

starodávná pastviště vsi Přerov, kterou Jan z Pernštejna r.1538 věnoval městu Pardubicích, oživené v 17.stol.kaplí sv. Marka, rozkládalo se od dnešní Palackého tř. na jih až na místo dnešní Dukly. Na počátku 20.stol., již za železniční dráhou, bývalo jezdecké cvičiště, a na něm Kašparovo letiště....ulice Ke Kobelnici

v Černé za Bory směřující ze středu na jih do Mnětic. Západně od navazující silnice, severovýchodně od Drozdic stráňka zvaná Kobelnice nebo Kobylník přecházející do rovinných vlhkých luk....Sportovní klub Železničáři Pardubice

Když býv. ministr dopravy a techniky dr.Havelka r.1940 věnoval pohár pro soutěž železničářů-fotbalistů, rozhodlo se několik nadšenců založit v Pardubicích železničářský sportovní klub. Na schůzi 27.srpna rozhodnuto o vzniku, ale uvažováno zda bude samostatný či pododbor jiného SK. Rozhodnuto pro samostatný. Porozuměním železničních úřadů klubu pronajat pozemek při silnici na Přelouč, mezi hostin...Dům DTJ

čp.406 Hronovická ul. spolkový dům s tělocvičnou Dělnické tělocvičné jednoty – DTJ. Stavba podle plánů Richarda Goldreicha z Král.Vinohrad zahájena 1.12.1924, dům otevřen 23.1.1926. Po r.1948 DTJ zanikla. Dům převzal ROH Tesla Pardubice a zřídil zde Závodní kulturní dům Tesla. Po zániku Tesly jej získalo město Pardubice a poskytlo VČD pro zřízení druhé scény, což se nepodařil z ekonomických důvod...50. rovnoběžka

Při 5.výročí DFJP UPa 29.4.1998 v hale hlavního nádraží odhalena deska označující 50.rovnoběžku. ...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014