Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


ulice Prokopa Holého

Rosice z ul.Oskara Brázdy na sever, do r.1948 Žižkova. Prokop Holý, zvaný Veliký, husitský kněz, po smrti J.Žižky, hejtman, porazil křížové výpravy u Ústí n.L., Tachova a Domažlic. Zúčastnil se jednání basilejského koncilu. Padl r.1434 v bitvě u Lipan....Územní vývoj

K osídlování území Pardubic, na levém břehu Labe, dochází značně opožděně, až ve 2.polovině 13.století. První písemná zmínka týkající se kláštera cyriaků ve vsi Pordoby je z r.1295. Pravý břeh kolonizoval již od r.1083 opatovický klášter, který m.j.založil ves Rosice. Neznámo je kdo klášter cyriaků založil a zda zde dřív byla ves Pordoby nebo klášter s úkolem mýtit „Pardubický bor“ a založit osadu...ulice Spojovací - Polabiny

od r.1969 do r.1991 jméno dnešní ul. Npor.Eliáše, Polabiny III....Veřejné záchodky

Koncem 19.stol.byly po městě rozmístěny plechové kruhové pánské záchodky. Jeden dokumentuje stará fotografie na břehu Městské řeky kde Jahnova ul. ústí do dnešního nám.Republiky, v místě nároží býv. Okresního úřadu, patrně zřízený po zrušení kasáren r.1896. Zrušen asi po zasypání Městské řeky a při úpravách náměstí před Městským divadlem. Záchodky pro muže i ženy bývaly na zdaní straně staré re...Ekologie

Životní prostředí Pardubic, dokud data o něm byla tajná, bylo pokládáno za nejhorší v ČSSR za Ostravskem a Mosteckem. Přispěl k tomu chemický kombinát Východočeské chemické závody na návětrné straně města. Negativní vliv měl snížit téměř 1 km široký lesní ochranný pás mezi chemickým areálem a Rosicemi, ojedinělé ekologické opatření. Efekt byl malý, zvýšit jej mělo rozčlenění lesa mýtinami, enklá...Odbíjená

Odbíjená patřila k tradičním sportům provozovaným v Sokole. Vrcholných úspěchů dosáhla r.1939, kdy Sokol Pardubice I. získal 1.místo v boji o mistrovství Čecha a Moravy. Družstvo mužů odd. odbíjené se 24.9.1939 stalo mistrem Čech a Moravy. R.1974 odbíjenou pěstuje TJ Dynamo, Rudá hvězda, Slávie VŠCHT Pardubice.
V Pardubicíc...Semtín - sever

dle statisky součást Semtína, 0 obyvatel....Chrudimská cesta

vedla nejprve asi přes Pardubičky, později, snad po založení města, zřízena druhá z náměstí na jih při níž vznikla Karlova ulice. Po opevnění města Vilémem z Pernštejna byly postaven jen dvě brány: na východ mýtská – Bílá, na západ Pražská – Zelená. Na jih nebyla, na Chrudim se z Pražské brány musela obcházet Městská řeka. Podél cesty na západ se rozvíjelo Pražské, později Zelené Předměstí. Na ...Studánky

Na území Pardubic bývala řada pramenů, studánek, většina po rozšíření zástavby vyschla. Neznámo podle čeho vznikl název rybníka Studánka. Pramen potoka, který jej napájel byl na jižním okraji Studáneckého lesa, kam se stahovala voda z území u Drozdic, vyschnul po vzniku průmyslové oblasti Černá za B. Jiná studánka byla u Hůrek, kde se říkalo Pod studánkou, dnes je zde stejnojmenná ulice sídliště D...Mrazírny

Krátce po otevření Zimního stadionu r.1947 postaveny naproti jedny z prvních mrazíren v ČSR. Využívaly společné chladící zařízení. Pro další rozvoj zde nebylo místo, proto po r.1965 zbourány. Nové postaveny v Dašicích. Tam, v prostoru býv.cukrovaru od r.1975 do 1977 vyrostl největší mrazírenský komplex ve střední Evropě se 44 000 m3 skladovacího prostoru, vlastní mrazírna 180 m dlouhá, 60m širok...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014