Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Jeden svět

mezinárodní festival dokumentárního filmu o lidských právech konaný dříve v kině Dukla, v posledních letech v Divadlo 29....Pošta

Stát r.1720 převzal poštovní spoje, dříve soukromé, i s dopravou osob. Pardubice neležící na žádné císařské silnici, byly mimo její síť, hlavní poštovní sběrna byla v Chrudimi. R.1769 chrudimský poštmistr zřídil v Pardubicích listovní sběrnu pro svou stanici. Soukromou sběrnu v Pardubicích zřídil r.1771 Jan Kulhavý v domě čp.42 Pernštýnská ul., udržela se zde do jeho smrti r.1819. Jména poštovních...Pomník bratranců Veverkových

vynálezců ruchadla. 11.10.1882 umělecká porota ve složení: předseda dr.Miroslav Tyrš, umělecký kritik, mimořádný prof.umění na filosofické fakulty UK, a členové dr.J.V.Jahn, ředitel pa.reálky, architekt Wiehl a sochař Schnirch, autor trig na Národním divadle, posuzovala v sále pa.reálky návrhy na pomník bratranců Veverkových, vybrán návrh Josefa Strachovského. Základní kámen pomníku položen 31.8.1...Trnovská ulice

vstupní od Trnové do Ohrazenic, spojuje ulici Poděbradskou s křižovatku s ulicemi Semtínské a Hradištské, kde na ní navazuje ul.Pohránovská ...Náměstí Čs. Legií

Ústřední prostor Nového Města navrženého r.1882, dvakrát větší než Pernštýnské náměstí ve Starém Městě. Založeno rohovou budovou Průmyslové školy z r.1899 na nároží ul.Šěpánčiny, dnes Štefánikovy ul. Plánované náměstí zprvu nazváno Riegrovo, r.1896 Krále Jiřího z Poděbrad, r.1913 Trnkovo. R.1918 pojmenováno ČS.LEGIÍ na počest legionářských jednotek bojujících v 1.světové válce za svobodné...Jezírko

Při stavbě výstaviště 1.Celostátní výstavy tělovýchovy a sportu v zámeckém příkopu vznikl uprostřed areálu okrasný bazén, stahující vodu zamokřeného příkopu. Při něm postavena kavárna. Po skončení výstavy a odstranění většiny výstavních objektů zůstala v nových Tyršových sadech kavárna s bazénem, pro který se vžil název Jezírko. Kavárna U Jezírka byla do r.1976 pa. společenským i kulturním střed...Požeračka

odpadní kanál odvádějící nadbytečnou vodu z náhonu před mlýnem, chránící jej před povodní, také umožňující vypuštění náhonu. Požeračkou byla nazývána struha vyvedená z Haldy před jejím ústím do Chrudimky, odvadějící vodu pod jez na Chrudimce, kolem Pekárkovského mlýna, který asi poháněla. Po regulaci r.1910 zrušena. Požeračkou je také struha za Ležánkami, odvádějící vodu z Haldy přepadající přes p...Sladovny

Tím názvem označovány dva oddělené provozy, jednak kde se ječmen ve štodách máčel, na humně rozprostíral a na hvozdě sušil, jednak kde se slad zpracovával, šrotoval. Jedna „sladovně“ vznikla po r.1531, kdy město získalo pivovar. Stála v místech dnešního Městského divadla. Do r.1576 se vystřídala řada sladovníků, podle Matěje Hnáta, 1545-1564, se mluvilo o „sladovně Hnátovské“. V l.1576-1612 držela...ulice Artura Krause

ulice v jižní části sídliště DUKLA spojuje ul.ČS.ARMÁDY s ulicí Sokolovskou. Od r.1955, po výstavbě Dukly, se jmenovala Jeremenkova. Dnešní název má od r.1991. Baron Artur Kraus, 1854-1930, syn prvního pardubického poštmistra, propagátor sportu, mecenáš kultury v Pardubicích, významně přispěl na stavbu Městského divadla. Ve svém domě čp.61 na dnešní tř.Míru, kde má pamětní des...Dům U bílého koníčka

správněji restaurace U bílého koníčka, čp.60 Pernštýnské nám. Goticko-renesanční dům s hodnotnou sklípkovou klenbou v přízemí asymetricky podepřenou středním pilířem. Stojí na dvou parcelách spojených již r.1507. Stavebníkem byl bohatý purkmistr Jan Román, dům nazýván Románovský. Poškozen požárem 1538, J.Román ve své závěti r.1540 udává, že „ dům jest nevystavěný a ještě nemálo se na něj naložiti ...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014