Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


ulice Proti německému kostelu

v l.1502–1525 jméno dnešní Kostelní ul, podle kostela sv.Bartolměje, při němž byl klášter minoritů, kteří sice přišli z Krakova, většinou byli Němci....Vodní hrad

Arnošt ze Staré se synem Arnoštem z Pardubic přestavěli pardubickou vodní tvrz na vodní hrad, který 14.9.1363 navštívil král a římský císař Karel IV. Na počátku husitské revoluce byl majitelem hradu Viktorin Boček z Kunštátu, otec českého krále Jiříka Poděbradského, zemřel zde 1.1.1427. Po husitských válkách získal hrad Diviš Bořek z Miletínka. Za Pernštejnů hrad postupně přestavěn na zámek, ne úp...Služby v Pardubicích před 150 lety

Roku 1868 Pardubice měly 580 domů a 7 500 obyvatel. Sloužilo jim 379 provozoven, jimž říkáme služby obyvatelstvu. Nejvíce bylo obuvníků 49, dále bylo 26 krejčích, 4 kožešníci, 4 koželuzi. Byl tu jeden fotograf, 4 hodináři, ale také jen jeden holič, prý proto, že byla doba plnovousů. Celému městu a okolí sloužila jedna lékárna, 3 knihaři, 3 zasilatelé, kteří byli současně velkoobchodníky. Byli zd...Rybník

název pozemků na pravém břehu Podolského potoka jihozápadně od St.Čivic, luk na místě vysušeného Čivického rybníka. Louky byly podháněny- zavlažovány z Jalové struhy....Pardubické baroko

Do konce 17.stol.rozkvetly na štítech městských domů barokní voluty a z mnohých průčelí hned od r.1648-49 shlížely medailony světců v bohaté spleti věncoví. Touha po architektonickém souladu opatřila r.1695 výzdobě „rynsku“ zajímavý střed – Mariánský sloup, za záchranu před morem, nejkrásnější dílo kamenické té doby. Stavba domů prováděna pod správou obecních starších, ve snaze o sličnost celku. L...Chmelnice

bývaly i na Pardubicku, panské a obecní. Panská za dvorem Vystrkov, (u Kostelíčka, při cestě od Pardubiček, jiná byla na Kunětické hoře. Byly zrušeny za raabizace. Obecní chmelnice byla součástí Markvartovského dvora, který se rozprostíral při Karlově ul., na konci dnešní Jindřišské ul. Dvůr byl zrušen dekretem z 13.7.1779 a včetně chmelnice dán do věčného pronájmu sousedům. R.1787 jej město prod...Preparandie

bezplatné půlroční kurzy pro výchovu učitelského dorostu při hlavní škole. V Pardubicích od r.1822 do 1851, vychovaly 650 učitelů, závěreční zkoušky se konaly u konzistoře....Náměstí U Kostelíčka

Na rozcestí cest přes Pardubičky do Chrudimi a přes Dašice do Vysokého Mýta byl již od počátku 14.stol.panský dvůr Vystrkov, při něm začátkem 16. stol.postavena skupina domků zvaná Forbeky. R.1710 ve vidlici cest postaven kostel Sedmibolestné P.Marie zvaný Kostelíček. Zbouráním sýpky a pozůstků dvora vznikl prostor nazývaný U Kostelíčka. Název se rozšířil na širší okolí. Úředně náměstí pojmenováno...Závodiště

Dostihové závodiště, krásný přírodní areál na západě Pardubic o výměře 60ha nezapočítávaný do městských sadů a rozsahu kvalitní pa.zeleně. Od r.2013 na počest sponzora nazváno Synthesia Park, v roce 2014 se jmenuje Agrofert Park...Nemošice

dříve samostatná obec jižně od Pardubic na levém břehu Chrudimky. U obce nalezena kamenná čepel, doklad osídlení v mladším období starší doby kamenné. Na pravém břehu stála tvrz ze 14.století chráněna dvěma náspy a vodními příkopy, zůstalo rozsáhlé, čtyřhranné tvrziště porušené silnicí do Pardubic. Tvrz byla sídlem vladyků Holců z Nemošic, v erbu měli tři kapry. Prvním známým je Vilém z Nemošic z...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014