Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka



Úvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Dr. Matouška

ulička v malém sídlišti ve Svítkově souběžná s Dostihovou a Žižkovou ul., pojmenována r.2008. MVDr. Vladimír Matoušek (1928-2001), svítkovský rodák, zvěrolékař v kladrubském hřebčíně. Všestranný sportovec, jezdec, veslař, propagátor Velké Pardubické, autor knih „Sport s koňm?“ a „Chov koní“, člen KPP....



Pražská ulice

původně pokračování Palackého tř. přes úrovňový přejezd železnic po dnešní ul.K Vápence, kolem Zavadily na přejezd chrudimské trati k dostihovému závodišti, na silnici do Prahy. Jako ulice pojmenována r.1913. R.1940 její část od přejezdu po Milheimovu ul. pojmenována K Vápence. Pražská ul. na ni navazuje, od konce Milheimovy ul. pokračuje přes nadjezd chrudimské trati, kolem závodiště, kde k ní pa...



Dělnické hnutí

Vznik dělnické třídy je spjat se vznikem pa.průmyslu v 60.letech 19.stol. Tehdy vznikaly v Pardubicích první průmyslové podniky (cukrovar, lihovar, pivovar, továrny na mlýnské stroje). Již r.1868 se ustavil první dělnický spolek (Spolek pro blahobyt dělníků), později Řemeslnicko-dělnická jednota (1880). Od r.1896 působila v Pardubicích místní skupina svazu kovo- a železodělníků rakouských. R.1905 ...



Zeleň

Pardubice, město sadů, Lesy, Parky, Sady, Bubeníkovy sady, Matiční ostrov, Park Na Špici, Tyršovy sady, Vinice, sady na náměstích, sídlištní zeleň, Arboretum. Velkou část pa.zeleně tvoří také zemědělská půda, především louky na pravém břehu Labe...



Ornitologie

má v Pardubicích dlouhou a bohatou tradici. Přispěl k tomu MUDr.František Hromádko (1795-1881), který sbíral a preparoval, vytvořil sbírku dokumentující bohatství ptactva Pardubicku ještě v 19.stol. Sbírku věnoval pa.muzeu, kde je základem muzejní sbírky. Dalším pa. významným ornitologem byl učitel Josef Musílek (1885-1941). Jako legionář přivezl z cesty přes Sibiř, sbírku preparovaných ptáků. Zby...



Česká spořitelna

Pobočka tehdy Statní spořitelny v Pardubicích vznikla r.1948 ze znárodněné pa. Městské spořitelny, převzala i její budovu u Zelené brány. Patrně s ní byla znárodněná a sloučena Občanská záložna Pardubice. Sídlilo zde i oblastní ředitelství než byla na Palackého tř.21.4.1975 otevřena nová budova České spořitelny postavená podle projektu architektů Miloše Návesníka, Lubomíra Drimla a Miroslava Ře...



TechnoPark

- 20.10.2004 ustavena komanditní společnost TechnoPark s cílem zajistit výstavbu technologického centra v průmyslové zóně St.Čivice. - 21.2.2005 rektor UPa.Prof.Ing.M.Ludvig podepsal smlouvu o vstupu UPa do společnosti. - 27.10.2007 slavnostní položení a poklepání základního kamene TechnoParku Pardubice. - Stavba architektonicky vynikající dokončena r.2008 za 420 mil.Kčs, 300 mil.Kč získal k...



Růžový dům

lidový název integrovaného domu čp.510, postaveného r.1996 v rámci dostavby Polabin V. Podivná náhražka slibovaného centra Polabin, ve dvou podlažích obchody, ve třetím nešťastně umístěna Základní umělecká škola Polabiny. Po r.2006 je zakryl bytový kompex Zelená terasa, postavený na místě plánovaného centrálního prostoru Polabin. ...



Velká Pišice

pozemky severně od St.Čivic mezi hájem V Olšině a železničním koridorem. ...



Vodojem

21.5.1906 zahájena stavba vodojemu na Vinici podle projektu K.Kresse, dokončena r.1907, nová dominanta města, 18.10.1907 dán do užívání pa.městský vodovod. Dnes technická památka v areálu Krajské nemocnice. ...



V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014