Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Národní banka československá

R.1906 koupila Rakousko-uherská banka pozemek původně určen pro stavbu divadla, za dnešním divadlem. V l.1908-09 zde postavila výstavou budovu pro svou filiálku, čp.784 Zelené předměstí. Po r.1918 zde sídlila Národní banka československá, dnes je zde pobočka Komerční banky. ...ulice Kosmonautů

jedna z hlavním ulic Polabin, odděluje Polabiny I a Polabiny II, spojuje Bělehradskou ul. s ulicí Poděbradskou na severu. Pojmenování z r.1963 připomíná nadšení z počátků kosmautiky....Smil Flaška z Pardubic

Synovcem Arnoštovým byl pan SMIL HAŠKA Z PARDUBIC. Český Ezop 14. století. Mládí prožil v domě svého strýce, kde ho jisté inspirovala bohatá Arnoštova knihovna. Studoval na Karlově vysokém učení a později i v cizině. Se svým otcem Vilémem marné odmítal roku 1385 rozhodnutí krále Václava IV. odejmout část panství Pardubice s hradem a městem jako odůmrť. Tento rodinný spor ho později také přivedl ...Duhová aréna

Tak nazván Zimní stadion 5.3.2003 od sponzorující České energetické společnosti ČEZ s platností do r.2007. Nadále se běžné užívá název ČEZ aréna....Železní zbrojnoši

hlídají staré město – helmice na sloupcích bránících vjezdu do ulic Pod Sklípky, Kostelní a Zámecké, dle námětu p. K.Adámka je zhotovil pa.umělecký kovář Josef Brychnáč a nazval Pankrác, Bonifác, Bimbác, prý podle jakési pověsti....Sokolovna

Sokol Pardubice I založen r.1863 (stanovy schváleny 9.8.1864). R.1869 se poprvé objevilo přání po vlastní tělocvičně. Založeno „Družstvo pro postavení tělocvičny Sokola“, které získávalo prostředky na stavbu. 3.2.1900 uspořádalo ples, vydařil se neočekávaným způsobem. 12.1.1901 opět skvělý ples v Odeonu. Po r.1918 peníze získané na stavbu znehodnoceny. Město Sokolu darovalo pozemek Na Olšinkách ro...Cena za nejlepší dílo v oboru architektury, sochařské a malířské tvorby

Na návrh odboru školství a kultury a odboru hl. architekta rozhodla rada MěstNV 16.2.1969 tuto cenu založit. Byla-li kdy udělena není známo. ...Benzínová čerpací stanice

Malé stanice byly zřizovány od počátku 20. stol přímo ve městě. Hotel Veselka měl vlastní čerpací stanici na dnešní tř. Míru, jiná byla U kostelíčka. Až po znáronění se začaly stavět velké na okrajích města. Kolem r.1970 byla otevřena moderní u Černé za B. vedle autoserisu a jiná u konečné na Chrudimské ul., další na Teplého ul. za areálem MHD vybavena již myčkou. Ještě 30.6.1970 byla znovu ...Katastrální úřad

Na nábřeží Chrudimky 20.9.1995 zahájena výstavba budovy Katastrálního úřadu podle projektu ateliéru AND Praha, po dokončení hrubé stavby 16.07.1996 vztyčena majka. Budova Katastrálního úřadu Pardubice dána do provozu 5.2.1997. Postavily ji Vojenské stavby a.s.POZISTAV, investor: Český zeměměřičský a katastrální úřad. Od r.1990 to byla nejzdařilejší stavba Pardubic. R.2010 ji předstihl administrati...U zámečku – západ

náležející k Bílém předměstí, zahrnuje celé Slovany za tratí, „Za šraňky“, s ulicemi Dašickou, Fidrovou, Drozdickou, Ke Tratí, K Přejezdu, Odbojářů a západní stranou Fibichovy ulice dle sčítání r.2001: 477 obyvatel, 149 domů, z toho 137 trvale obydlených, a 192 bytů. ...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014