Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Pipenec

část studáneckého lesa mezi Studánkou a Staročernském, severně od železničního koridoru. Původ názvu neznámý, snad od pípání početného ptactva. Statisticky veden jako městská část s jedním domem, býv.hájovnou na východním okraji lesa, r.2001 3 obyvatele....Vinárny

- Na počátku 20.stol.pověst obskurní vinárny měl hostinec U černého orla vedle radnice. - Naproti radnici bývala dlouhá léta známá vinárna u Dušičků - v Kostelní ul. čp.94 provozoval od r.1920 malíř Jan Šír s manželkou Pavlou Slováckou vinárnu. Po smrti manžela ji vedla Pavla, provdaná opět za malíře, Františka Kavana. Posledními majiteli, po znárodnění vedoucími byly manželé Josef a Anna Koude...Jungmannova ulice

ulice na západním okraji Nového města spojuje Palackého tř. s ul.Hlaváčovou u starého nádraží. Pojmenována r.1881 po jejím vytýčení a zahájení výstavby Nového města. Josef Jungmann (1773-1847), lingvista, básník, překladatel, přední osobnost národního osvobození. Jeho hlavním dílem je česko-německý slovník....Pardubice na bruslích

název hromadných jízd na kolečkových bruslích, i invalidních vozících v ulicích města pořádaných několikrát ročně. ...Montované domky

Padesát montovaných „švédských“ domků - dvojdomků pro zaměstnance SYNTHESIE dokončeno 28.10.1950 v nové dělnické čtvrti v Doubravicích. V září 1966 v Semtíně – Doubravicích začal převod podnikových montovaných rodinných domků do vlastnictví. V 50.letech řešil n.p.SYNTHESIA bytový problém pracovníků ještě rozsáhlejší výstavou finských domků- fiňárů v Ohrazenicích, kde tvoří západní čtvrť. ...Rybník

název pozemků na pravém břehu Podolského potoka jihozápadně od St.Čivic, luk na místě vysušeného Čivického rybníka. Louky byly podháněny- zavlažovány z Jalové struhy....Hospodářská společnost k zvelebení venkovských statků

Usnesením kroměřížského sněmu ze 7.září 1848 bylo zrušeno poddanství, zanikla feudální břemena, zejména roboty. Zvláštní vyvazovací komise úřadovala v Pardubicích od r.1850, zabývala se výkupem desátků a robot. Hospodářská společnost založená na pa.zámku 13.ledna 1853 chtěla pečovati o osvobozené venkovské statky. Na první valné hromadě na pa. zámku předsedající Jindřich hrabě Chotek hodnotil úspě...Firma Hladěna

sedlářský závod založený 1890 byla velmi známá a v době jezdecké posádky, parforsních honů a slávy pa.jezdectví prosperující. Sídlila na Královské tř. vedle domu U Merkura. Syn Fr. Hladěna nar.1903, se dal na modernější podnikán, prodával motocykly, byl u vzniku pa.výroby motocyklů GRIZZY, jako motocyklový závodník patřil k zakladatelům Zlaté přilby. Otec i syn byli příkladnými pa.podnikateli. Syn...Do Nového

ulička na Židově vychází z parčíku, bývalého židovského hřbitova, při Husově ul. na sever k Haldě a do polí, dříve do Nového rybníka. Lidový název úředně dán r.1930....U Borku

okrajová ulice na východě Pardubiček podle dřívějšího oplocení obory Zámečku, pojmenována r.1965. Kolem r.1980 po její východní straně zasazeno do lesa, býv.obory, 7 výškových domů, tehdy po vzoru finských sídlišť. ...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014