Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


ulice Kpt. Poplera

ve Svítkově spojuje ulice Žižkovu a ul.Hradčanskou. Kapitán Rudolf Popler (1899–1932), jezdecký důstojník v Pardubicích, devětkrát startoval Velké pardubické,dvojnásobný vítěz r.1926 a 1930. Na pa.závodišti se při Kinského memoriálu zabil 16.10.1932 pádem z koně. Memoriál přejmenován na Poplerův a jedna překážka nazvána Poplerův skok....Přihrádek

Příhrádek na konci Zámecké ul. je nejmladší částí pardubického zámku. Byl mu přidělen z městského území v letech 1500 – 1515 a proti sousedním domům byl oddělen hradební zdí. Do svorníku nad gotickou branou byl vtesán pernštejnský erb. (Do r. 1881 tu býval i císařský orel). Hřeben zdi s řadou střílen v slepých oknech, zdobených pozdní gotikou, byl kryt podsebitím. Oheň r. 1538 valně porušil i Příh...Synpo a.s.

současný název zprivatizovaného Výzkumného ústavu synthetických pryskyřic a laků v ul.S.K.Neumana....Zdravotní řád

Řád obecní, zdravotní. Občané Pardubic měli málo pochopení pro snahu Viléma z Pernštejna udržovat ve města a vodních tocích čistotu. Do vody házeli smetí, hnůj i zdechlin. Hnůj ukládali i v ulicích. Proto Vilém v červnu 1512 pohrozil přísnými tresty. Hrozbu byl nucen opakovat 26.121519. Pak hnůj na ulicích strpěn jen 3 dny, konšelé sami začali na čistotu dohlížet, zvláště když rostl počet dlážděný...Do Nového

ulička na Židově vychází z parčíku, bývalého židovského hřbitova, při Husově ul. na sever k Haldě a do polí, dříve do Nového rybníka. Lidový název úředně dán r.1930....U Lačnova

starý název jihovýchodního cípu Bělobranské dubiny až u Staročernska...Přerovský rybník

získala obec r.1638 se vsí Přerov, v 18 stol. zarostl, na jeho místě Březina v polesí Zelenobranské dubiny....Kaple sv.Trojice

Stojí na západě Pardubic na Přerovsku, dnes od města oddělena náspem trati na Chrudim. Původně tu byly dřevěná kaplička. Připomíná se již r.1793 v souvislosti s hospodou a lázněmi čp.120 Zelené předměstí. Kaplička i s lázněmi r.1860 vyhořela. Novou zděnou kapli v pseudogotickém slohu postavil se souhlasem města Antonín Mrňávek, který zde stavěl. Po r.1948 byla ponechána svému osudu a zchátrala. Po...Seskok padákem

první v Pardubicích se uskutečnil na pa.letišti při leteckém dnu 21.4.1929. Před 5000 diváky jej předvedl na padáku vlastní konstrukce J.Rezler. pa...Malá Dubina

východní cíp Bělobranské sahající až ke Staročernsku, samotě Na Hrázi, dnes Dubské ul. ve Staročernsku...V encyklopedii je nyní: 3265 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014