Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Starosta židovské obce

Ještě r.1851 bylo v Pardubicích jen 5 židovských rodin. Židovská náboženská obec ustavena r.1859, jejím prvním starostou zvolen Marek Oesterreicher. Zůstal jim 38 let. R.1880 bylo ve městě 387, r.1890 402 občanů židovského vyznání. Od r.1897 se řízení náboženské obce ujal Jakub Winternitz, zakladatel hospodářství na dnešní tř.17.listopadu. Jeho nástupcem se r.1904 stal zeď JUDr.Bertold Thein. Toh...Střídně

bývala zařízení na zpracování lnu. Ten míval pro Pardubice značný hospodářský význam. Proto v Pardubicích 7.a 8. 9.1888 uspořádána První výstava a trh na len. Stará obecní střídně stávala již koncem 15. či začátkem 16.stol.při pražské cestě, dnes Palackého tř., mezi kaplí sv. Marka a kaplí Sv.Trojice. R.1550 ji konšelé dali opravit a zároveň vedle postavili novou. R.1561 usneseno: „kdož by v stř...Galerie Gong

V domě čp.90 tř.Míru, v prostorách po galerii DÍLO, od 9.5.1994 otevřena galerie GONG. Před zbouráním domu čp.90 přestěhována do 1.poschodí rekonstruovaného sousedního domu čp.450. R.2008 odešla vedoucí Marie Kafková, provozovatelkou se stala Klára Spolková. Přes nepříznivé umístění galérie nabírala nový dech, ale hrozilo opět stěhování pro chystanou II. etapu rekonstrukce sousední Pasáže. Město...Pojišťovny

- R.1981 otevřeně nová 4patrová budova Státní (dnes České) spořitelny u býv. Veselky.
- 29.6.1995 ve Smilově ulici otevřena rekonstruovaná budova Pojišťovny IPB,
- 7.10.1996 na tř.Míru předána do užívání nová budova pojišťovny Česká Kooperativa.
- 17.1.1997 v přestavěném domě ve Sladkovského ul.otevřela kanceláře divize a.s.Chmelařské pojišťovny.
- 20.5. 1998 naproti kinu J...Školství

Pardubice vynikaly školstvím již od samého počátku, kdy se setkáváme s prvními stopami kultury, které šířila klášterní škola cyriaků ve XIV.a XV.století. V dalším století nastal působením pánů z Pernštejna pronikavý převrat v pa.školství. Jejích péčí zřízena česká škola a latinská škola partikulární mající velmi dobrou pověst. Latinská však brzy, po r.1560, zanikla, zůstala jen česká, která utěšen...Na Štěpnici

oddělena osada na západě St.Čivic, původně část č.III Nových Čivic. V sousedství po r.1950 vznikl areál JZD, ten po r.1990 přeměněn na FREE ZÓNE, která se stala základem Průmyslové zóny St.Čivice...Sparta Pardubice

sportovní klub založený po r.1918 na Skřivánku, když mu vichřici r.1922 zničila hřiště spojil se s AFK Pardubice....Na Hůrkách

jméno návrší u Dražkovic, kdy bývala městská skládka odpadů, dnes sběrný dvůr odpadů a kompostárna....Dívčí lyceum a gymnázium

Návrh kroužku intelektuálů sdružených ve „Vzdělávacím klubu“ na zřízení dívčí střední školy z r.1902 přijalo městské zastupitelstvo. Dne 2.12.1903 rozhodlo o jeho zřízení. Přípravné práce svěřeny prof.J.Roubalovi. Zástupci města v květnu 1904 žádali ministerstvo o svolení. Zahájení vyučování stanoveno na r.1904/05. Obavy z vyšších nákladů založení školy zabránily, jako dnes, kdy se školy ruší...Karlovina

vžitý název prostoru zahrnujícím prostor bývalé Karlovy ulice a ulic Jindřišské, Jiříkovy, Žitné i zaniklé Hostýnské, na plánech města ani v seznamu ulic jej nenajdeme. Při asanaci staré nízké zástavby započaté r.1975 a projektování nového sídliště byl název Karlovina použit jako pracovní pro celou akci. Vznikla nová obytná a obchodní čtvrť s pěší zónou na ulici Jiřího z Poděbrad a části Jindřiš...V encyklopedii je nyní: 3305 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014