Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Krudencův palác

čp.56/57 byl postaven r.1898 s představou, že bude pronajímán náročným návštěvníkům parforsních honů, či bohatým Pardubákům. Navržen ve stylu eklektického historismu formátem výrazně vynikal nad ostatními stavbami a na desetiletí se stal dominantou Královské tř. i pozdější Wilsonovy, proto lidově nazýván „palác“. Vnitřní výzdoba byla reprezentativní, odpovídající záměru. Ten se staviteli Krudenc...Sociální čtvrť ve tvrzi

Prvním pa.sociálním zařízením byl špitál, který r.1507 založil Vilém z Pernštejna vedle hřbitova na konci Zeleného předměstí, kde byl do r.1891. R.1787 město postavilo vedle Březinovy tvrze městský chorobinec s 5 světničkami pro 10 chorých. R.1889 město koupilo „ve tvrzi“ pozemek, kde r.1891 postavilo Pernštejnský nadační chudobinec, náhradu za zrušený špitál u sv.Jana. R.1850 město ve Štrossově u...Aukce

První veřejná aukce obrazů a uměleckých předmětů Pardubicích byla 21.12.1992 v Husově sboru...Hippologická odpoledne

od r.1970 pořádal Kabinet dějin a muzeum veterinární medicíny vždy před Velkou pardubickou. Organizátorem byl člen KPP Zdeněk Teplý, býv.jezdec a trenér. Konaly se v přednáškovém sále býv.UNICHEMU, kde probíhaly přednášky o historii i současnosti chovu, tréningu, léčení koní. Objevila se při nich i kritika stavu tehdejší dráhy, je otázka jak by byl hodnocen její dnešní stav. Ta hodnotná akce zanik...Kraus Artur baron

Baron Artur Kraus se narodil 2. 8. 1854 v Pardubicích a zde také absolvoval dva ročníky reálky. Pak odjel do Francie. Tam nastoupil do služeb známého astronoma Camilla Flammariona a plně se věnoval hvězdářství. Stále se zajímal o vše nové a během svého života se stal průkopníkem nejrůznějších novinek. Za pobytu ve Francii v roce 1910, kdy se z Eiffelovy věže uskutečnilo první pokusné vysílání rozh...Prefa

třetí velký pa.stavební podnik zaměřený na výrobu železobetonových panelů pro bytovou i průmyslovou výstavbu a dodávky písku a štěrkopísku. Ředitelství měla Prefa v budově Pozemních staveb na nám. Budovatelů. R.1960 u Čeperky, kde se těžily štěrkopísky, otevřena panelárna za 16 mil Kč. V červenci 1978 těžila denně 800 m3 štěrkopísku v písnících u Mělic, 13 m silná vrstva zajišťovala zásoby na léta...ulice Mezi mosty

na Bílém předměstí, na pravém břehu Chrudimky od mostu u mlýnů k můstku přes Haldu - mezi mosty, za můstkem pokračuje na křižovatku s Husovou ulicí, odtud pokračuje Štrossova ulice. Oficiálně pojmenována od r.1881. Název se užíval již r.1571, kdy se možná týkal jen části k můstku přes Haldu. Později (1691) používán název Dlažení – Na Dlažení, což se vztahovalo i k ul.Na Ležánkách. Ulice začín...Jméno Pardubice

není dodnes spolehlivě vysvětleno. Lidově se odvozoval od Dubin, pohanského božíště u „pár dubů“. Ovšem staročeština výraz „pár“ neznala. Pravděpodobnější by bylo Pardědub, t.j dub Pardův. Jako moravský Kněždub je Dub knězův. J.Sakař poukazuje na stařešinu rodu „Parduba“ a dodává, že název příslušel původně osadě, asi v místě Pardubiček, a potom tvrzi a městu při ní. F.K.Potěšil v Kronice měst...Vynález pluhu

7.10.1827 prohlášen za den, kdy bratranci Veverkové v Rybitví vyorali svým ruchadlem první brázdu, přesně se neví, kdy se to stalo,ale dle svědectví historikové stanovili toto datum – Veverče. V Pardubicích za Veselkou vynálezcům 8.9.1883 odhalen pomník....Letní mírová slavnost

či slavnosti Budovatelů byly po r.1948 pořádány koncem srpna v Tyršových sadech, jako konkurence či obohacení bartolomějského posvícení. Ve dnech 25.-26.8.1951 při slavnosti budovatelů otevřen nový areál Parku kultury a oddechu – PKO na pravém břehu Labe za Labským mostem. Vystupoval Armádní umělecký souboru Víta Nejedlého, tisíce účastníků v malém a velkém amfiteátru viděli další bohatý kulturní...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014