Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Moskevská ulice

od r.1950 jméno ulice středem sídliště Dukla od severu k jihu, název potvrzen r.1954, od r.1991 ulice Lexova. ...Ulice hlavní

r. 1789 pojmenování dnešní Pernštýnské ulice....Kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje je připomínán s cyriackým klášterem r.1295, i s klášterem byl zničen r.1421 husity. Donedávna se předpokládalo, že dnešní kostel sv. Bartoloměje postavil Vilém z Pernštejn r.1515 na jeho místě. Archeologický průzkum r.1995 zjistil, že zde žádný kostel před dnešním nestál. Místo prvního kostela sv.Bartoloměje zůstává dosud neznámé. Dnešní kostel byl postaven v pozdně gotické...Sádek

název používaný pa. Okrašlovacím spolkem pro jim zřizované parčíky: před Veselkou, před býv. Novoměstkou školou za Veselkou, kolem pomníku bratranců Veverkových před synagogou, před Městským divadlem aj., dnes zmizelé. Název používal také J.Sakař v Dějinách města Pardubic....Elektrické podniky města Pardubic

Začátkem r.1911 začalo město jednat s Ing.F.Křížíkem o vykoupení elektrárny o vlastní režie, to se stalo 1.7.1911. Ihned po převzetí rozhodlo zastupitelstvo města rozšířit elektrárnu, aby mohla dodávat proud i okolním obcím a městům. R.1911 byla do provozu uvedna hydroelektrárna se dvěma Francisovými turbinam o celkovém výkonu 017 MW a r.1912 podstatně zvýšen výkon parní elektrárny. Koncem r.1912 ...Gastro

potravinářské výstavy, „veletrhy“, jsou pořádány od r.1996 v IDEONu ...Silver A

výsadková skupina z Anglie vysazena 28.12.1941 u Poděbrad přesunula se do Pardubic. Členy byli Alfréd Bartoš ze Sezemic, Josef Valčík, raditelegrafista Jiří Potůček-Tolar. S místnímu spolupracovníky zahájila tajnou zpravodajskou činnost. Udržovala spojení s Londýnem radiostanicí Libuše, kterou po několika úkrytech umístili v lomu u Dachova a ve mlýně v Ležákách. Pobyt skupin, jmenovitě Bartoše, v ...Plynostav Pardubice

S centralizací výroby svítiplynu vznikla potřeba stavět dálkové plynovody. K tomu měly nejblíže Východočeské plynárny n.p. Pardubice, který stavěly místní plynovodní sítě i dálkové plynovody. Rozhodnutím ministra průmyslu odštěpením z Východočeských plynáren n.p.v Pardubicích vznikl 1.7.1949 n.p.PLYNOSTAV, stavebně montážní podnik, úspěšně se rozrůstal. Získal téměř monopol na stavbu dálkových ply...Sružení cestovatelů v ČSFR "GLOBE

v Pardubicích ustaveno na ustavující schůzi 12.5.1990....Sdružení přátel Pardubického kraje

založili členové Klubu přátel Pardubicka Ing.Roman Linek, první hejtman pa.kraje, Ing.Jan Lihart, Jiří Paleček r. 2003. Vzalo si za úkol propagovat Pardubický kraj a probouzet hrdost občanů na kraj - krajský patriotizmus. Sdružení od vzniku vydává čtvrtletník Vlastivědné listy Pardubického kraje, které ač jsou amatérský časopis, dosáhly vynikající obsahové i vzhledové úrovně....V encyklopedii je nyní: 3265 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014