Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Tržní řád

Týdenní trhy se v Pardubicích konaly zřejmě již v předpernštejnské době. Vilém z Pernštejna r.1509 přikázal, aby nebylo nic prodáváno a kupováno mimo trh. Při doplňování městských výsad 18.června 1512 pojednal o trzích a stanovil podmínky pro placení tržného z místa. Výtěžek z něho vykázán v městské počtu až r.1529. Král Ludvík povolit 19.září 1524 výroční trh- jarmark 3 dny před sv.Bartolomějem (...Veverkovo náměstí Rosice

bylo také v Rosicích do r.1948, od toho roku náměstí Dr.Zdeňka Nejedlého, od r.1991 Školní...Zelené předměstí

Dlouhé neb Pražské předměstí, původně několik chalup podle cesty od Pražské brány na západ. - Stará cesta z pa.tržiště ke Kutné Hoře a Praze oživla po r.1500, kdy Arnoštovy Pardubice pílí Viléma z Pernštejna měnily se na významné sídlo živnostenské, vylučující rolní hospodářství z městské ohrady. Prostranné dvorce měštěnínů i šlechticů, stojících ve službách zámeckých, vyrůstaly podél cesty Hor...Kohoutkovský

starý název území severozápadně od Pardubiček při železniční trati. ...Ulice Marty Exnarové

na jihu Višňovky spojuje ulice K Blahobytu a Svobody u Masarykových kasáren. Marta Exnarová (1913-1941), poštovní úřednice v Pardubicích, za okupace členka ilegální odbojové skupiny. Zatčena a vězněna v Pracovně, tehdejší pardubické věznici gestapa, kde 30.10. 1941 zemřela....Na Babce

uzavřená skupina rodinných domů na východním okraji Dubiny na návrší, v jehož sousedství býval lom Na Babě....Klášter řeholnic těšitelek

pečujících o nemocné a chudé, jednopatrový domek r.1933 postavený na Skřivánku v ul.K Blahobytu. R.1950 klášter zrušen....Film

Filmová či kinematografická představení viděli Pardubáci poprvé kolem r.1900. První stálý biograf „Lido bio“ byl otevřen r.1910 v Dělnickém domě. Prvním pardubickým amaterským filmařem byl Zdeněk Zahradník, majitel dlaždičského závodu, mj.natočil dokument o dláždění Wilsonovy tř. (tř.Míru) ve 20.letech min.stol.a film o I. celostátní výstavě sportu a tělovýchovy r.1931 uchovaný ve Státním okresní...Kounicova ulice

Tak r.1913 pojmenováno několik osamělých vil v polích podél polní cesty vznikající Vilové čtvrti. Dnes ul.JUDr.Krpaty. Hrabě Václac Kounic(1748-1913), český šlechtic, politik, obhájce práv českého národa. ...Juniorky

jsou pořádány od r. 1924 na dvorcích L.T.C.Pardubice pod zámkem. Až na 4 ročníky 1924, 1925, 1928, 1952 se všechny konaly v Pardubicích.
Přehled vítězů ...V encyklopedii je nyní: 3305 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014