Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Elektrorozvodna

Velké energetické dílo dokončeno v březnu 1957, v jednom z největších energetický uzlů ČSR, elektrorozvodně Opočinek vybudována první kompenzátorovna v republice se dvěma kompenzátory fungujícími jako generátory o výkonu 520 MW. Na severním okraji Cihelny r.1988 začala vyrůstat elektrorozvodna Pardubice-sever, VVN 110/35 kV, důležitá pro rozvoj Pardubic a okresu. Zahájení provozu plánováno na 1....Nádražní třída

byl název západní části dnešního Hlaváčovy ul. u starého nádraží, od podjezdu po Jungmannovu ulici. Název r.1998 zrušen pro duplicitu s Nádražní ulicí v Rosicích. ...ulice kpt. Bartoše

z křižovatky s ul.Bělehradskou směřuje mezi Polabinami III a IV na jih na starý most, původně Labský, přemístěný sem po r.1960. Za nim pokračuje po úzkém provizorním náspu k novému nádraží. Toto provizorium již dáno mělo být nahrazeno novou širokou třídou, uzavírající centrum města na západě, a širokým dostatečně únosným mostem. Od vzniku r.1970 se jmenovala Říjnové revoluce, dnešní jméno má od r....Struha

nepojmenovaná protéká celým Studáneckým lesem. Napájel ji pramen stahující vodu z území dnešní průmyslové oblasti Černá za B., po jejím vybudování vyschlý. Na něm patrně byla kaskáda rybníků s rybníkem Studánka. Cesta ze Studánky do Spojil asi vede po hrázi jednoho z nich. U Kanálku, kterým teče pod železničním koridore vytváří pozoruhodný mokřad....Pod ptákem

"Polabiny pod ptákem", "V ptáku", staré názvy název luk a pastvin za Veselkou až k u Labi, kde se konaly lidové slavnosti se soutěžemi ve střelbě z kuší "ku ptáku", na dřevěného ptáka na vysoké tyči. Od r.1784 zde byl dvorec Na ptáku. "Polabina Pod ptákem" na starších plánech města nábřeží za "jízdeckými" kasárnami a pivovarem. Název a prostor zanikly. Dnes je zde Masarykovo náměstí, ulice...Zamlžovací soustava rafinerie minerální olejů

v Pardubicích (PARAMO). Zesilující nálety hrozící r.1944 útoky na průmysl pohonných hmot i v Čechách vedly k rozhodnutí znesnadnit vyhledávání předpokládaného cíle pa.Rafinerie minerálních olejů umělým zamlžováním. K zahájení stavby došlo až v listopadu 1944, po zničení rafinerie náletem 22.7.1944. Areál podniku a okolí byl rozdělen na 14 úseků, jeden vnitřní, vlastní závod, a 13 venkovních se 46...Hasiči

Již po druhém požáru 1538, kdy opět shořelo celé město vydal Jan z Pernštejna r.1539 hasičský řád, který ukládal povinnosti jak předcházet požárům i úkoly při požáru, týkaly se všech občanů. R.1793 vydán tiskem “řád pro hašení ohně“. R.1768 město zakoupilo velkou stříkačku za 7 zl. a 30 kr. a 5 ručních po 24 kr., r.1793 zakoupilo další velkou za 320 zl a 4 malé za 57zl. Velkou stříkačku měl i z...Malé náměstí u masných krámů

jméno dnešního Wernerova nábřeží uváděné r.1880...ulice Ke Hrázi

v Mněticích ze středu na severovýchodní okraj ke hrázi zaniklého rybníka...Továrny obráběcích strojů - TOS

celostátní strojírenský kombinát, v Pardubicích do něho jako provoz začleněna znárodněná strojírna Bestra Pardubice, zanikl již před r.1990....V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014