Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Telegrafia a.s.

Pardubice. ČSR r.1918 neměla slaboproudý průmysl. Telekomunikační zařízení pro státní úřady, ani armádu nebylo možno získávat doma. To vedlo k jednání s českými odborníky ve službách cizího průmyslu o vybudování tuzemské výroby. Založena akciová společnost na výrobu telefonů a telegrafů s 60% účastí státu, druhým podílníkem se stala Živnostenská banka. Základní kapitál činil 1 mil.Kč. Stanovy proj...Vlachův dům

čp.73 na konci tř.Míru postavený po r.1892, stojí na místě pernštejnského špitálu, který stával při Kutnohorské bráně, r.1892 zrušeného. ...U Moruší

ulice ve Svítkově, původně na Přerovsku, spojuje ul.U Bylanky s Popkovickou, kolmo přetíná ul.Braneckou. Dříve ulice Krátká, pojmenována r.1965, podle moruší zasazených před 2.svět.válkou při pokusech s pěstováním bource morušového....Sedmiletá válka

1736-1763 na rozdíl od války o rakouské dědictví Pardubice přímo nezasáhla. Neustálé procházení a dočasné táboření postupujících i ustupujících rakouských vojsk spolu s morem r.1758 ale Pardubice těžce postihly. V červenci 1758 byly Pardubice na čas i sídlem nejvyššího rakouského velitele polního maršálka Leopolda hraběte Dauna....Archiv StB

V budově Salesiánského ústavu na Zborovském nám bylo 28.8.1997 otevřeno tzv. zpřístupňovací pracoviště min.vnitra. Občané zde mohli nahlížet do "svého"svazku, který na něj Státní bezpečnost - StB vedla. ...Cirkusy

mívaly pravidelné stanoviště na Olšinkách, kde bývali i jiné kočovné atrakce, zejména o Kostlelíčkovské pouti. Od 31.8.1934 v Pa. na Olšinkách hostoval světoznámý cirkusu „Gleich“.Ve dnech 4. až 6.9.1937 tu byl obrovský německý cirkus Sarassani, který snad rok předtím měl stan Na Třísle, než se zde začal stavět soud. Od 14.8.1950 se na Olšinkách představil Cirkus Kludský již součást Čs. cir...Rozhlas

Prvním pa.posluchačem rozhlasu, 10.v republice, byl od srpna 1923 Zdeněk Zahradník. - Celostátní výstavy tělovýchovy a sportu r.1931 se účastnila čs.rozhlasová společnost „Radiojournál“, po dobu výstavy vysílal z Pardubic, 19.září v rámci výstavy uspořádán I.celostátní den rozhlasu. - Vč. kraj č.27/1943 oznámil „Pardubice budou mít veřejný rozhlas“. -5.5.1945 se ozvalo první svobodné vysílá...Holandské dny

v Pardubicích pořádány od r.1991 po navázání družby s nizozemským městem Doettinchem, styky navazovány i s dalším. Dne 10.9.1998 zahájeny 7."Holandské dny"....Elektrifikace železnice

První elektricky vlak přijel do Pardubic, ještě na staré nádraží 7.11.1957. Dne 17.12.1965 zahájen provoz na elektrifikované železniční trati Pardubice -Hradec Králové. R.2010 byl zveřejněn návrh na využití trati i pro tramvaje, které by z nádraží projíděly oběma městy. ...Sportovní klub – SK Pardubice

Působením studentů se z Prahy dostala kopaná do Pardubic r.1899. Ustaven studentský kroužek, jehož vedení převzal Ladislav Kučera. Nepřízeň osudu nutila kroužek stěhovat se z místa na místo: na Olšinka, za děkanství, na Zavadiku, na vojenské cvičiště... Registrace neexistovala, dobří hráči hráli jinde, Karel Kohout, Karel Antoš... Kroužek rozmnožen o nové členy, první křest „meziměstské“ utkání ...V encyklopedii je nyní: 3308 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014