Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


ulice K vápence

Vychází ze styku ul. Milheimovy a Pražské, směřuje podél západního okraje nákladového nádraží do železničních opraven, kde slepě končí. Původně byla pokračováním Pražské ulice, která přes úrovňový přejezd železnice navazovala na Palackého třídu, kudy vedla stará cesta na Prahu. Úrovňový přejezd před otevřením nového nádraží r.1958 zrušen. Dnešní název má od r.1939 podle vápenky, která zde stála. ...ulice Mladých

na východním okraji Polabin I, z ulice Bělehradské na sever k základní škole, nově pojmenována r.1990, od r.1963 se jmenovala Pionýrů....Diviš Bořek z Miletínka

Pan DIVIŠ BOŘEK Z MILETÍNKA byl původně chudý zeman na Hořicku. Jeho životní osudy v husitské revoluci začaly mezi orebity roku 1420. Byl jedním z jejích předních vůdců, pak hejtmanem v Hradci Králové a později i v pokořené Chrudimi a v Kolíně. U Stachova dvora se střetl v boji se Zižkou, který zabral Hradec Králové a vyhnal odtud zástupce Divišova bratra Jetřicha. Žižka zvítězil a Diviš utekl na ...Areál Mírových slavností

Mírové slavnosti se zpočátku konaly v přírodním amfiteatru v Parku kultury a oddech na pravém břehu Labe za tehdejším Labským mostem. Pro velkou účast stavěly vojáci při této příležitosti ještě pontonový most. Slavnost se zde konala jen několikrát, protože Park kultury a oddechu několikrát spláchla povodeň, po r.1960 ani nebyla podpora pro jeho obnovu a dokončení. Areál se pak upravil pod Kunětic...Vynález pluhu

7.10.1827 prohlášen za den, kdy bratranci Veverkové v Rybitví vyorali svým ruchadlem první brázdu, přesně se neví, kdy se to stalo,ale dle svědectví historikové stanovili toto datum – Veverče. V Pardubicích za Veselkou vynálezcům 8.9.1883 odhalen pomník....Slovany

dříve raabizační osada Familie, součást pa.čtvrti Vystrkov. R.1945 na návrh výboru TJ Slovan přejmenována na Slovany. Po r.1950, kdy čtvrť Vystrkov zrušena, se staly součástí Bílého Předměstí, od ul.Na Drážce podél Dašické ul.na východ za železniční koridor až k Zámečku na katastru Pardubiček. Po severní straně i na východě jsou stavebně propojeny se Studánkou. Hranice probíhá ulicemi Hraniční, P...Na Hrázi

ulice ve středu Mnětic odbočující z ul.Tuněchodské do luk u Chrudimky, kde při konci, kde zůstal malý rybníček, jde po hrázi býv.Mětického rybníka. ...Velká pardubická

Nejstarší a nejslavnější pardubická sportovní a společenská událost se světovou popularitou. Její zakladatelé čerpali z Velké národní steeplechase, známé jako Velká liverpoolská. Cílem bylo postavit jiný druh překážek, tak v Pardubicích vznikla ojedinělá, pro jezdce i koně mimořádně náročná překážková dráha. První ročník se konal ve čtvrtek 5.11.1874, ze 14 koní doběhlo do cíle pouze 6, jako vít...Suchý kopec

pozůstatek náspu původní trati z Pardubic do Rosic, jižně od nich, vedle Jarkovského jezera. ...Investiční výstavba

Za minulého režimu součásti jednotného volebního programu býval i plán investiční výstavby ve městě, sice často nebyl plněn, ale přece se objevovala hlášení o jeho pololetním plnění. Např.za l.pololetí 1986 dokončeno na Pardubicku 69 staveb z 201 rozestavěných v celkovém rozpočtového nákladu 2 722 198 Kčs, zahájeno 69 nových staveb. ...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014