Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Dělnický dům

čp.276 Jindřišská ul. Otevřen 25.12.1904 jako spolkový dům sociálně demokratické strany. Zde se odbývala i první kinematografická a divadelní představení. Biograf „LIDO BIO“ byl uzavřen v 60.letech a v 70. letech min. stol. byla v přízemí otevřena „Myslivecká restaurace.“
Dělnický dům se stal vedle Veselky dalším střediskem kulturního a politického života. Dne 22.7.1906 zde T.G. Masaryk před...Spolek Chelčický

v Pardubice vznikl r.1919, 10.3.1919 uspořádal přednášku japonského plukovníka Diroysmy....CHR-PA

by mohl být název dvojměstí Chrudim-Pardubice. Nové „velkoměsto“ s téměř 120 tis.obyvateli by na tom vydělalo přes 100 milionů korun. Nebyl zájem. Jen pa.tisk při návštěvě primátora Pardubic v Chrudimi, kdy se dohadovala jakási spolupráce, o tom vtipkoval. ...Vysoká škola chemicko-technologická VŠCHT

Dá se říci, že počátky chemického vysokého školství v Pardubicích sahají do doby okupace. Tehdy v pa.chemický závodech, jejich laboratořích a výzkumném ústavu nalezla útočiště řada vysokoškolských učitelů, špičkových specialistů i studentů ze zavřených vysokých škol. Již r.1945 vzešel z pa.závodů návrh na vybudování Vysoké školy chemické v Pardubicích. za 5 let rozhodnutím vlády ze dne 27.6.1950 z...ulice Karla Marxe

od vzniku r.1974 název ulice na Dubině přejmenované r.1990 na Blahoutovu. Karel Marx (1818-1883) zakladatel marxismu a vědeckého komunismu, teoretik, revolucionář....Jednotné zemědělské družstvo – JZD

V Pardubicích bylo po r.1950 založeno JZD Pardubice 3, se sídlem v Trnkově statku na Židově. Číslo 3 vycházelo asi z čísla pošty, pod níž Bílé předměstí se Židovem patří. Jednalo se o malé JZD. Malá JZD vznikla i ve všech obcích dnes připojených k městu. Postupně se spojovala do velkých celků. JZD Pa. 3 se sloučilo s JZD Studánka a Spojil, kde byl postaven rozsáhlý zemědělský areál. V konečné fá...Lhotka

vrchnostenská ves při sezemské silnici v místech dnešních Hůrek. R.1384 je uváděna Lhotka Rybářská mezi statky pa.panství. J.Sakař uvádí, že u Lhotky byl lom, jehož jméno Na babě připomínal Babí ostrov, dnes sídliště Na Babce na okraji Dubiny. Pro stavbu Haldy a Velkého rybníka - Jezera vykoupil Vilém z Pernštejna koncem 15.stol.velkou část pozemků vsi nazývané již jen Lhotka i vsi Bukovina. Tím...Kašpar Jan ing.

První český aviatik ing. JAN KAŠPAR (1883-1927) se narodil 20. května 1883 v Pardubicích v rodině Františka Kašpara, majitele hotelu Veselka. Po otci zdědil sportovního ducha a vztah k technice. Už jako chlapec závodil na speciálně upraveném malém kole. Kromě toho jezdil na koni, ale ze všeho nejvíce mu učarovaly motory. V 17 letech, roku 1900, si za 120 zlatých od babičky koupil u Vincence Chomrá...Přednádraží

pracovní název stavby sídliště na konci Palackého zahájené r.1957, dvou bloků čtyřpatrových domů od pivovaru po kaplí sv.Marka, tehdy zbouranou. Později název celého prostoru před novým nádražím se starým lihovarem a autobusovým nádražím, do r.1993 kdy prostor před nádražím s lihovarem nazván náměstí Jana Pernera. V roce 2014 se chystá rekonstrukce prostoru před hlavním nádražím, kde by měl vznikn...Unipo a.s.

vznikla po privatizaci oblastního závodu národního podniku Drobné zboží se sídlem v býv. hotelu PALACE, byl to pokus o pardubický obchodní řetězec, bohužel neúspěšný. ...V encyklopedii je nyní: 3277 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014