Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Ulice proti německému kostelu

jedno pojmenování dnešní Kostelní ulice do r.1525, kdy při kostele sv.Bartoloměje byl klášter minoritů, kteří většinou pocházeli ze zněmčeného Krakova, proto ten katolický kostel nazýván německý, na rozdíl od českého farního kostela Zvěstování P.Marie, který byl podobojí. Když byl klášter r.1532 přemístěn ke kostelu Zvěstování P.Marie vystřídala Kostelní ulice řadu názvů. ...Městské forberky

V polovině 14.stol byl založen dvůr Vystrkov v místech dnešního nám. U Kostelíčka. V dobách první pernštejnské výstavby Pardubic vznikla u dvora před r.1518 kolonie městských forberků. Název vznikl zkomolením německého Furwerk (povoz), protože zde byli usídleni povozníci, kteří do města sváželi stavební materiál. ...Závodní klub poštovních zaměstnanců

v Pardubicích. Mimo jiné kulturní a společenské činnosti působila úspěšně pod jeho patronátem v 50.a 60. letech 20.stol. pa.Lidová opera....Multikino

Pa. biografy-kina zanikly. Místo nich mají Pardubice dvě multikina, asi nejvíce na počet obyvatel. V přístavbě obchodního domu Grand r.2006 otevřeno CINESTAR, které má 6 sálů z částí ve 2.pochodí, z části v suterénu, s celkovou kapacitou 771, chybí mu parkoviště, které mělo být právě místo podzemních sálů. V AFI PALACI 15.1.2009 otevřeno multikino CINEMA CITY, které má 8 sálů s celkovou kapacitou...Popler Rudolf kpt.

Kpt. RUDOLF POPLER (* 29. 5. 1899), rodák z Vysokého Mýta, vynikal ve všech oborech jezdectví. V roce 1925 absolvoval italské školy v Pinerolo a Tor di Quinto a zasloužil se o rozšíření italského způsobu a stylu přípravy koně-skokana v ČSR. Byl dlouholetým čs. reprezentantem, zúčastnil se olympijských her v letech 1924 a 1928. Po svém druhém vítězství ve Velké pardubické v roce 1930 se pokusil o ú...Karlův dvůr

postavil a v l.1507-1517 držel pan Karel, zámecký úředník, který přišel do Pardubic s Vilémem z Pernštejna na přelomu 15.a 16. století; snad byl šlechtického původu - Karel na Stebni? Držel jej krátce, přesto zůstal v paměti města ve jménu Karlovy ul.až do 20.stol. Dvůr často střídal majitele, po jednom se také nazýval Škopkovský. Pardubická obec zpustlý dvorec držela r.1637, r.1639 byl za obléhá...ulice K Olšinkám

za okupace název Jiráskovy ul. ...Pérák

tajemná postava řádící za okupace v Pardubicích převážně na Vinici, i v jiných místech Protektorátu Čechy a Morava. Noviny „Východočeský kraj“ 19.11 1943: Viděli jste „pérového muže“? o ničem jiném se nemluví, že se objevil, přeskočil trafiku... ...Opera

Operu v Pardubicích do r.1905 jen náhodně předváděly zájezdové společnosti. Více ji provozovaly místní pěvecké spolky. Teprve ustavení „Východočeské divadelní společnosti“ umožnilo pravidelná hodnotná operní i operetní představení. V letech 1907-8 byl počet oper minimální. Na výši byla opera i opereta r.1920. Za ředitelování V.Wuršera v l.1926-28 bylo nastudováno 36 oper. Při 100.výročí úmrtí Ale...Pochod Míru

od Památníku Zámeček do Ležáků, 1.ročník uspořádán 25.6.1972, 18.ročník 24.6.1989 start v sobotu ve 22 hod. u Památníku Zámeček, 1500 účastníků ...V encyklopedii je nyní: 2915 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014