Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Objekty a památky dle abecedy


Hledat v kategorii Objekty a památky


Hesla v kategorii Objekty a památky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Objekt 50 m bazénu

byl jednou ze tří částí Plaveckého areálu velkoryse navrženého v 50.letech za 2.Pardubického kraje. Určen pro výkonnostní sport s 50m plaveckým bazénem, prvním v ČSR a skokanským bazénem s 10m věží, do r.2011 jediným v ČR. Projekt zpracovali arch. Karel Řepa a ing. arch. Gustav Havíř. Stavba zahájena po otevření Městských zimních lázní, prvního objektu Plaveckého areálu, r.1964. stavba zastavena....Öesterreichův dům

Pernštýnské nám.čp.77. Marek Öesterreicher r.1848 koupil dům, černý a zchátralý, opředený bájí o místní „bílé paní“. Byl prvním židovským občanem, kterému povoleno usadit se ve Městě, dnes Starém Městě. Za okupace jeho dědici o dům přišli. V l.1956-1960 provedena jeho rozsáhlá rekonstrukce, první v památkové rezervaci, podle návrhu Ing.arch.K. Horníčka. Při tom odhaleny malované niky z první, goti...Okresní dům - hotel Grand

Městská spořitelna koupila r.1911 „hotel Kotel“ na začátku Královské třídy, po jeho zbourání zde měl být postaven městský Reprezentační dům. K tomu pro 1.světovou válku nedošlo, ani po ní. Ve 20.letech pozemek získal okres, r.1929 okresní výbor rozhodl postavit zde Okresní dům. Zadní čtvrtina určena pro Okresní úřad. Ve zbývajících třech čtvrtinách plánovány společenské a reprezentační prostory ...Okresní dům pionýrů a mládeže

v samostatné budově otevřen 15.4.1954 za Pasáží, 9.9.1978 oslavil 30.výročí svého založení. ...Okresní správa sociálního zabezpečení

3.8.1999 položen zákl.kámen její budovy při ulici U Stadionu, dokončena r.2000. Obavy, že zacloní výhled na zámek se ukázaly liché. Správné byly námitky proti rozptýlenosti okresní administrativy. ...Ota Resch

pa.bankovní dům, „Šťastné losy“, prodejna třídní loterie, založeno r.1919, velký mecenáš pa.sportu a umění. Po smrti O.Resche r.1929 jej převzal Břetislav Kohoutek. ...Palác

Pardubice, chudé poddanské donedávna malé město, paláce postrádaly. Na konci 19.stol.byly výraznějšími budovami jen nová radnice z r.1894, první novoměstská škola z r.1880 za Veselkou, sousední objekt jezdeckých kasáren z r.1895, druhá Novoměstská škola z r.1895, dnešní Štefánikova, Průmyslová škola, dnes budova elektrotechnické fakulty UPa. Proto první velkorysý obytný dům naproti Zelené bráně p...Památková rezervace

Pardubice patří mezi vybraná historická města, tvořící tzv. Státní městskou památkovou rezervaci. Pardubice pro ni určeny jako typ města české renesance, jehož stavební a umělecký vývoj probíhal v 1.pol.XVI. stol. Do památkové rezervace patří pernštejnský zámek, Zelená brána, církevní architektury a podstatná část historického jádra města (s výjimkou novodobé zástavby). Pardubice, staré město ...Památky

Památková rezervace. Nejvýznamnější stavební památkou na hranici památkové rezervace je Městské divadlo z r.1909. Mimo historické centrum kostel sv.Jana na Zeleném předměstí, Kostelíček-kostel Sedmibolestné P.Marie na Bílém předměstí, kostel sv.Jiljí v Pardubičkých, kostel sv.Václava v Rosicích, Kostel sv.Jana Nepomuckého v Lánech na Důlku, kaple sv.Anny, zdevastovaná kaple Sv.Trojice, další ka...Památník osvobození

od akad. sochaře, holick. rodáka Josefa Malejovského odhalen 5.11.1957 u vchodu do Tyršových sadů, vybudovaný z iniciativy pracujících Synthesia Semtín, kteří na něj věnovali výtěžky pracovních brigád. Podle památníku přejmenováno tehdejší Stalingradské nám. r.1962 na nám. Osvobození, r.1990 nám. Republiky....Památník padlých

z 1.svět.války odhalen 24.6.1930 na obnovené zvonici u kostela v.Bartoloměje, autor sochař Fr. Zuzka....Památník Zámeček

Pardubičky 194 českým vlastencům popraveným na tomto místě ve dnech 3.6. 1942 až 9.7.1942 za německé okupace. Dne 1.9.1945 upořádána smutečná pouť na bývalé popraviště u Zámečku. Dne 31.10.1949 u Zámečku v Pardubičkách otevřen památník, který navrhli arch. Karel Kalvoda a J.Hričák. R.1972 otevřen nově upravený a rozšířený areál památníku se smuteční síni, 25.6.odtud odstartován 1.Pochod míru do L...Paprsek

azylový dům pro ženy a matky s dětmi zahájil provoz 9.3.1994v domě čp.803 ul. Na Spravedlnosti, upraveném nákladem 5 mil. Kč provozovatelem Středisko křesťanské pomoci. ...Pardubice - slovníkové heslo Ottova encyklopedie Česko A-Ž, r.2007

krajské město, správní středisko Pardubického kraje, 88260 obyv., 78 km2, kult. a hosp.středisko již.části východočeského regionu. Poloha: Pardubická kotlina, v již.části Východolabské tabule, na soutoku Labe s Chrudimkou. Významnou dominantou je Kunětická hora. Administrativní status a instituce: Od středověku trvale součástí Chrudimkého kraje, pouze 1850-1855 samostatného kraje, od 1850 okresní ...Pardubické plastiky

Fotografie pa.plastik s komentářem ve Zprávách KPP otiskoval v l.1982-83, p.J Schletter, od r.1987 v tom pokračoval p.J.Janiš až do r. 2004. Jejich seznam: Arnošt z Pardubic, v presbytáři kostela sv.Bartoloměje odhalena 25.8.1940, autor Fr.Zuzka. Erbovní deska k pověsti o znaku města Pardubic, na Zelené bráně, autor Bohumil Vlček Znak města Pardubic reliéf na balustrádě Pernštýnské nám., auto...Pardubické stavby arch. Ladislava Machoně

1924 Ředitelství pošt a telegrafů, býv. Okresní úřad
1925 Pasáž, bytový a obchodní palác, tř. Míru čp.60
1925 Nová reálka, Pedagogický institut, dnes Střední prům. škola elektrotechnická
1935 Poštovní úřad na tř.Míru
1937 Okresní soud a finanční úřad u Prokopova mostu....Pardubické stavby arch.Josef Gočára

1911 Winternitzovy automatické mlýny
po r.1920 údajně výrobní hala firmy PROKOP na Palackého tř., dnes zbouraná
1925 Anglo-československá, dnes Komerční banka vedle Zelené brány
1931 Okresní dům, hotel Grand...Pasáž

v širším slova smyslu průchod, pěší spojka mezi dvěma ulicemi:
- průchod domem čp.80 z Pernštýnského nám.na nám.Republiky.
- ul.Malá, pěší spojka ze tř.17.listopadu na Štefánikovu ul., průchod školou.
V užším slova smyslu krytý průchod s obchody, taková je Pasáž na tř. Míru čp.60.
- Po r.1990 vznikla Pasáž u Jána, od kostel sv.Jana na tř.17.listopadu.
- Po r.1990 za úzkým prů...Pekárkovský mlýn

stával na pravém břehu Chrudimky vedle mostu v místech dnešních Automatických mlýnů, poháněn odpadním vodou Lednovského mlýna, přiváděnou Požeračkou. První zmínka r.1515, kdy jej vlastnil Jan Pekárek, r.1552 jej koupil Václav, pilař, za 53 kop.míš. Do konce 16.stol se v držení vystřídali Václav-trubač, Jakub Maštálka, Pavel Littorin Čáslavský, Štěpán z Přelouče s Markétou, v l.1576-81 majitelem ob...Penziony

V rámci Dubiny vybudovány dva penziony důchodců, před r.1989 v Blahoutově ul., 24.6.1994 zkolaudován druhý při Bartoňově ul.
Po r.1990 několik nových ubytovacích zařízení nazváno penzion: býv.hotel Palace naproti starému nádraží svévolně Penzion Veselka, Penzion U Kohoutků Husova ul.čp.157, Penzion Austria Smilova ul.čp.312, Penzion Birdie Hlaváčova ul.čp.392, Penzion Café City Hronovická ul...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014