Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Organizace a instituce dle abecedy


Hledat v kategorii Organizace a instituce


Hesla v kategorii Organizace a instituce dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Aeroklub

viz Aviatické družstvo, Východočeský aeroklub...Agroprojekt Pardubice

byl jedním z řady projekčních ústavů, které vznikly v Pardubicích v 50. letech 20.stol. Byl založen r.1954 a projektoval zemědělské stavby, ony pověstné „velkokapacitní“ kravíny aj. zemědělská zařízení. Na dnešní tř. Jana Palacha postavil vlastní provozní budovu. R.1989 oslavil 35.výročí vzniku, po r.1990 zanikl....Agrostav

Pardubice vznikl r.1971 jako Zemědělské stavební sdružení, zajišťoval výstavbu zemědělských objektů a meliorace zemědělských pozemků na Pardubicku, výrazně přispěl ke změnám krajiny Pardubicka. V ul.Boženy Němcové postavil ve dvou etapách budovu Okresní zemědělské správy, kterou po r.1990 zvýšil pozoruhodnou nástavbou. V budově sídlí několik zemědělských organizací a Agentura ochrany přírody a...Akciový fond zřízenců společnosti Telegrafia

vznikl krátce po přemístění akciově společnosti Telegrafie r.1920 do Pardubic. Zprávy o jeho činnosti chybí....Archiv městský

vznikl jako odborné zařízení MNV 1.9.1948. Archivní materiály a sbírky soustředěné do té doby v pardubickém muzeu sahají nejstaršími písemnostmi do počátku 16.stol. (Např. Nejstarší privilegium z r.1507, městská kniha rudá z r.1515 atd.) Kromě základního fondu obecního (městského) byly zde uloženy archívy místních spolků, sdružení, sportovních klubů, škol, cechů společenstev, dále pozůstalos...Archiv StB

V budově Salesiánského ústavu na Zborovském nám bylo 28.8.1997 otevřeno tzv. zpřístupňovací pracoviště min.vnitra. Občané zde mohli nahlížet do "svého"svazku, který na něj Státní bezpečnost - StB vedla. ...Asociace polabských měst

byla v Pardubicích ustavena 26.5. 1991, další zprávy o její činnosti nejsou....Autoklub republiky Československé

Ustaven valnou hromadou 2.6.1935, předsedou zvolen JUDr. Leopold Thun-Hohenstein z Choltic, jednatelem JUDr.Josef Vozáb z Pardubic. Motoristické akce se v Pardubicích konaly již před 1. svět. válkou, jako motocyklové závody Pardubice -V.Mýto-Hradec Králové-Pardubice r.1908. Již - 29.9.1929 se jel 1.ročník Zlaté přílby ČSR na pa.dostihovém závodišti a 31.7.1931 I.ročník ploché dráhy o Memoriál...Autoškola

Pardubický puškař a obchodník zbraněmi Vincenc Chomrák, průkopník cyklistiky a motorismu v Pardubicích, prodával i automobily, zejméma zn.Peugeot. R.1910 otevřel v Pardubicích autoškolu, první svého druhu v tehdejší rakousko-uherské monarchii. Nová velká autoškola Svazarmu pro celé Pardubice a okolí byla 1.8.1969 otevřena v ul. Na Spravedlnosti vedle Mototechny. Na rozdíl od ní se zachovala. V...Aviatická škola

Od léta 1910 se pod dojmem Kašparových úspěchů rodilo Aviatické družstvo v Pardubicích. Družstvo, s finanční podporou města, postavilo dva hangáry. Zda Družstvo uvažovalo o zřízení „aviatické školy“ spolehlivě nevíme. Jednoznačnou odpověď nám mohla dát pouze kniha protokolů výboru družstva, která se však koncem 30. let XX. století ztratila. Družstvo zpočátku uvažovalo, že po postavení obou hangárů...Aviatické družstvo Pardubice

bylo založeno 10.9.1910 a kladlo si za cíl podporovat pardubickou aviatiku, vytvořit podmínky pro odborný výcvik aviatiků, získat letiště, postavit hangary. Ustavující valná hromada se konala 26.dubna 1911. Družstvo vyvíjelo prakticky činnost do počátku 1. světové války. Po válce zaniklo, nástupcem se stal Východočeský aeroklub. Aktivní činnost zahájilo po schválení stanov c.k. místodržitels...Banky

Dnes je v Pardubicích řada bank. První pardubickou samostatnou bankovní budovou byl Krausův dům (vedle Grandu), který koupila a pro své účely upravila Rakousko-Uherské banka, 17.9.1900 zde otevřena svou filiálku. Vlastní budovu se postavila Anglo-Československá banka podle projektu arch. Josefa Gočára vedle Zelené brány, otevřela ji 14.10.1925. Dnes je zde Komerční banka, která budovu po reko...Berní úřad

lidově zvaný Berňák, je starší název pro Finanční úřad, býval v místech okresních soudů, tak na okrese Pardubice byly v Holicích, Pardubicích a Přelouči. V Pardubicích původní byl v radnici, až r.1908 byl pro něj na místě zbouraných domů čp. 80 a 81 na Pernštýnském nám. postaven obecní dům čp.80 s průchodem ke zvonici podle návrhu arch. Boži Dvořáka. Po r.1950 zde byl Vojenský projektový ústav....Bytový podnik

Býval jedním z městských komunálních podniků a spravoval několik tisíc městských bytů. Po r. 1990 město Pardubice svěřilo správu zmenšujícího se počtu bytů soukromým organizacím. Většina městských bytů byla rozprodána a zbytek svěřen Městskému rozvojovému fondu. ...Celní úřad

Ministerstvo financí zřídilo v Pardubicích 15.6.1927 Hlavní celní úřad I.třídy, činnost zahájil od 16.1.1928 ve Svatojánské ul. (dnes ul.Bratranců Vveverkových). Spadalo pod něj 242 poštovních úřadů východních Čech. Po 2.svět. válce býval v sousedství starého nádraží. Jako Krajský celní úřad zahájil svou činnost 20.2.2001 v rekonstruované budově Č.pojišťovny za novým nádražím....CESA a.s.

Počítačová firma na jižním okraji Trnové při ulici J.Potůčka. Od r.1997 zde upoutává pozornost šikmá ocelová konstrukce na střeše administrativní budovy. Měla nést antény pozemního řídícího střediska pro řízení první české geostacionární družice jehož základní kámen byl položen 13.7.1997, ale to zůstalo nedokončené. Společnost se stala od listopadu roku 2011 součástí konsorcia Vydis. Snížen poč...Česká abilympijská asociace

Nezisková organizace s četnými aktivitami pro zlepšování života osob se zdravotním postižením vznikla v roce 1997. Většinu činností soustředí do svého moderního bezbariérového sídla s názvem Centrum Kosatec, které představuje samostatné heslo. CAA mj. poskytuje dvě registrované sociální služby. Sociální rehabilitace slouží především k pomoci lidem s handicapem při hledání zaměstnání a získávání...Česká pojišťovna

Její pobočka sídlila po r.1950 v budově býv. Občanské záložny, dnes Evropský spolkový dům na Pernštýnském nám. R.1975 byla schválena stavba nové 7-mi podlažní budovy za 20 mil. Kčs na místě býv. mlékárny a části Veselky. Byla to jedna z mála administrativních budov, jejichž výstavba byla v Pardubicích povolena. Již v prosinci se začal navážet materiál, přitom se 16.12.1975 nákladní auto propadl...Česká spořitelna

Pobočka tehdy Statní spořitelny v Pardubicích vznikla r.1948 ze znárodněné pa. Městské spořitelny, převzala i její budovu u Zelené brány. Patrně s ní byla znárodněná a sloučena Občanská záložna Pardubice. Sídlilo zde i oblastní ředitelství než byla na Palackého tř.21.4.1975 otevřena nová budova České spořitelny postavená podle projektu architektů Miloše Návesníka, Lubomíra Drimla a Miroslava Ře...Československý červený kříž – ČČK

Pa.pobočka vznikla r.1919 hned po založení republikové organizace. V první dvou letech rozdělovala jen dary z Ameriky. S vlastní prací se začalo r.1921, kdy byla ve V.Chvojně zřízena osada pro oslabené děti, příštího roku v Bělečku. R.1926 spolek zakoupil první sanitní automobil v Pardubicích a převzal provoz záchranné stanice. Toho roku zahájil stavbu ozdravovny ve Veské dokončené r.1927. Poprv...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014