Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Infrastruktura města dle abecedy


Hledat v kategorii Infrastruktura města


Hesla v kategorii Infrastruktura města dle abecedy:Strana: 1 2 3Chodníky

R.1970 měly Pardubice 206,940 km chodníků o celkové ploše 631 848 m2, malá část jich byla ještě nedlážděná.. Ta délka se zvýšila po připojením dalších obcí, kde mnohde musely být chodníky zřizovány. Budovaly se převážně v akci „Z“ tj. zčásti brigádnickou prací občanů. Např.na plenárním zasedání MNV Rosice (tehdy samostatné obce) 2.3.1971 přijat závazek občanů: zkrátit dokončení nové komunikace s...Císařský náhon

původně Pernštejnská, pak Městská strúha, obecně strúha, umělý tok, který vybudoval Vilém z Pernštejna r.1501 středem města, pod novostavbou Bartolomějského kostela. Snad využil rameno rozvětvující se Chrudimky. které oddělovalo město od hradu. Přiváděla vodu pro zásobování a pohon zařízení uprostřed města. Údajně to bylo pokračování Haldy pro zajištění čisté vody až z Loučné. To mohlo být ak...Dlažba

„Město“ tj. náměstí a přilehlé ulice nechali vydláždit již Perněštejnové při nové výstavbě po požárech r.1507 a r.1538 kamenem z Kunětické hory. Předměstí byla do 19.stol.nelážděná, i když cesty na Chrudim, Prahu, Hradec Králové, V.Mýto, Sezemice podél nichž se město rozrůstalo musely být zpevněny. Pozoruhodná je otázka ul.Na Ležánkách, její název byl původně na Na Dlažankách, což by mohlo nazn...Elektrické dráhy

O stavbě elektrické dráhy uvažováno r.1903. Když Pardubice uzavřely smlouvu o stavbě elektrárny s Ing.Fr.Křižíkem, měla se nato postavit elektrickou dráha do Chrudimi. K tom nedošlo pro nedostatek peněz, i když Městská elektrárna velmi dobře prosperovala. R.1903 při Vý-chodočeské výstavě zkoušeno jakési elektrické vozidlo, ale patrně s nadzemními trolejemi bez kolejí, tedy předchůdce trolejbusů. ...Elektrické podniky města Pardubic

Začátkem r.1911 začalo město jednat s Ing.F.Křížíkem o vykoupení elektrárny o vlastní režie, to se stalo 1.7.1911. Ihned po převzetí rozhodlo zastupitelstvo města rozšířit elektrárnu, aby mohla dodávat proud i okolním obcím a městům. R.1911 byla do provozu uvedna hydroelektrárna se dvěma Francisovými turbinam o celkovém výkonu 017 MW a r.1912 podstatně zvýšen výkon parní elektrárny. Koncem r.1912 ...Elektrorozvodna Opočinek

Velké energetické dílo dokončeno v březnu 1957, v elektrorozvodně Opočinek, jednom z největších energetický uzlů ČSR, vybudována první kompenzátorovna v repu-blice se dvěma kompenzátory fungujícími jako generátory o výkonu 520 MW....Fontány

Pardubicím do nedávna chyběly, stejně jako jiné architektonicky významné vodní prvky. R.1960 MěstNV plánoval zřídit fontánu osvětlovanou barevnými reflektory v Tyršových sadech, ovšem k tomu nedošlo. Časem v sadech zanikly i dva rybníčky a zarostlo Jezírko. První fontána byla zřízena před nádražím, renovovaná opět uvedena do provozu 2.10.1993 a od 3.10.2001 se stala 1.pa.svítící fontánou. Od r.1...Horkovod - Horkovodní vytápění

Centrum Pardubic bylo od 20. let 20.stol připojeno na centrální vytápění parou z Městské elektrárny. Když se začala před r.1960 plánovat stavba Elektrárny Opatovice, bylo rozhodnuto využít k vytápění Pardubice její vysokotlakou odpadní vodou. Na toto vytápění mělo být napojeno již sídliště Polabiny, jehož výstavba zahájena r.1960. Předešlo se tím výstavbě místních kotelen, zdrojů exhalací a slíb...Hydroelektrárna

na Chrudimce bývala u starého železného mostu z Bělobranského nám., na pravém břehu na místě Lednovského mlýna. Stavba zahájena r.1910, 14.5.1911 uvedena do provozu s výkonem 190 HP (260 kW). Vodu pro ní zdýmal unikátní stavidlový Záhorského jez. Byla součástí Elektrických podniků města Pardubic, o které město při znárodnění přišlo. R.1950 muselo být odbouráno obytné I.poschodí hydroelektrárny, pr...Informační centrum

Velmi aktivní informační kancelář měla 1.Celostátní výstava tělovýchovy a sportu v Pardubicích r. 1931 v Průmyslovém muzeu. Po r. 1945 vznikla informační středisko na radnici, nemělo dlouhé trvání. R.1966 na podnět KPP město zřídilo Informační středisko v malém krámku naproti poště na tř.Míru. Vedením byl pověřen p. Chalupský, který se stal členem KPP a IS tak mělo s KPP výbornou spolupráci. R.1...Investiční výstavba

Za minulého režimu součásti jednotného volebního programu býval i plán investiční výstavby ve městě, sice často nebyl plněn, ale přece se objevovala hlášení o jeho pololetním plnění. Např.za l.pololetí 1986 dokončeno na Pardubicku 69 staveb z 201 rozestavěných v celkovém rozpočtového nákladu 2 722 198 Kčs, zahájeno 69 nových staveb. ...Jalový odpad

z Haldy při ul. Mezi mosty je snad pozůstatek jednoho z ramen Chrudimky. Po stavbě Haldy byl využit pro odvedení přívalové vody přímo do Labe. Před stavbou zdymadla ústil do ohybu Labe, které byl při regulaci odříznut a vznikl z něj Čičák. Po zvýšení hladiny Labe musel být spolu se Spojilským odpadem, sveden shybkou pod Chrudimkou a do Labe zaústěn pod zdymadlem. ...Kanalizace

Od dob Pernštejnů odstraňování nečistot zřejmě sloužila Pernštýnská strúha, údajně s čistou vodu pro město, další toky a hradební příkopy. Po zrušení opevnění se z jednotlivých domů stavěly stoky do Městské řeky, která se při snižujícím průtoku stala otevřeným kanálem, odnášejícím odpad jen částečně do Labe za Valchou. Okresní hejtmanství dalo r.1851ohledat městské stoky a okresní inženýr se stara...Kašny

Pardubice Město mělo jednu kašnu napojenou městský vodovod v jihovýchodním rohu náměstí před dnešním Evropským spolkovým domem. Druhá 200 stará empírová kašna, také dříve napojená na městský vodovod, je dodnes na pa.Příhrádku, 21.11.2003 dokončena její rekonstrukce. Před pa.nádražím byla 3.10.2001 spuštěna svítící fontána, s velkou kašnou. ...Komunální služby města Pardubic

vznikly z dřívějšího městského hospodářství, Městského dvora, postupným připojování řady „znárodněných“ drobných živností, holičů, kominíků, krejčích, zámečníků, truhlářů aj. Měly městské zahradnictví a sady. Později z rozrostlého podniku se oddělovaly komunální podniky: Bytový, Stavební, Technické služby, který se staly okresním podnikem. Městské zahradnictví pod Vinicí pěstovalo materiál pro pa....Komunikace

Přes ves Padubice, dnešní Pardubičky, vedla patrně jedná větev cesty z Chrudimi přes Sezemice do Hradce Králové. Pardubice, „město nové“, založené Arnoštem ze Staré na obtížně přístupném místě mezi rameny Chrudimky zřejmě nemělo žádné komunikační spojení, což byl velký hospodářský nedostatek. První příjem byl z vodní cesty, ze cla z plaveného dřeva z Královského hvozdu do Kutné Hory pro právě zalo...Labský most

Most přes Labe v místech starého přechodu přes řeku se připomíná („starý labský most“) již r.1494. Byl spálen Švédy r.1639, r.1793 postaven z kamene, ale r.1804 byl stržen povodní a nahražen jen dřevěným mostem. Ten zapálili r.1866 ustupující rakouské jednotky po bitvě u Hradce Králové. R.1882 zde byl postaven železný most, který sloužil provozu až do r.1947, kdy jej nahradila dvouproudová lávka, ...městská strúha

viz Císařská strúha, nebo Strúha městská – Pernštejnský kanál postupně se vyskytující názvy pro kanál založený r.1501Vilémem z Pernštejna, přivádějící vodu pro zásobování a pohon zařízení uprostřed města...Městský rozhlas

po drátě zaveden po r.1950, postupně rozšířen do všech částí města. Po r.1990 zrušen, pak postupně obnoven v některých městských obvodech. V polovině devadesátých let rozhlas po drátě zrušen....Metanizace

název celostátního přechodu z jedovatého svítiplynu vyráběného plynárnami v ČSR na nejedovatý zemní plyn-metan vyšší výhřevnosti dodávaný tranzitním plynovodem ze Sovětského svazu. V Pardubicích zahájena první etapa 10.4.1978. V Dražkovicích 1.11.1988 dokončena plynofikace stavbou nového plynového rozvodu. ...Strana: 1 2 3

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014