Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Objekty a památky dle abecedy


Hledat v kategorii Objekty a památky


Hesla v kategorii Objekty a památky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Telekomunikační ústředna a věž

Stavba zahájen na podzim r.1980. - 26.7.1981 trup věže tranzitní ústředny dotažen do výše 60m - 7.9.1983 Průmstav Pardubice, specializovaný závod Chrudim zahájil pod vedením stavbyvedoucího Františka Brendla a ved. montéra Milana Formánka na zemi montáž ocelové plošiny telekomunikační věže, která pak pomocí 8 napínacích „pistolí“ vysunuta do výše 80 m. - 6.12.1983 na telekomunikační věži tr...Turistické atraktivity

Nejsou dost doceněné a propagované: Zámek unikátní přechod mezi hradem a zámkem se zachovaným renesančním opevněním, Východočeským muzeem a Východočeskou galerií. Renesanční Staré Město, se Zelenou branou a kostely sv.Bartoloměje a Zvěstování P.Marie. Krásné přírodní dostihové závodiště. Zelený pás podél Labe s pobřežní stezkou pro in-line bruslení, možností celoročního využití, venkovní aquapark ...Tvrz

Březinova, Březinův zámeček, zapomenuté lidové pojmenování vily, letohrádku, u Kostelíčka, s rozsáhlými pozemky zvanými Ve tvrzi mezi ulicemi Štrosovou a Dašickou. Připomíná ji ulice Ke Tvrzi. Dnes je začleněna v areálu Domova důchodců....Tvrz Blato

někdy uváděná i jako hrad Blato, stávala na pravém břehu Labe západně od Rosic, dnes na její místo se rozšířil chemický areál Rybitví....Tvrz Čivice

Vodní tvrz Dubánků z Čijevic stávala na západním okraji Starých Čivic. Pozůstatky valů jsou dosud patrné v zahradě čp.14, tvrziště Na valech....Tvrz Hostovice

stávala na vyvýšenině nad levým břehem Chrudimky. Je zmiňována již na počátku 13.stol. - Hostovice ...Tvrz Mnětice

první zmínka r.1244, kdy náležely pánům z Mětic, zanikla v 15.stol., zbytky tvrziště, malá homole 40 kroků dlouhá, 30 kroku široká obklopená pozůstatky náspu a příkopu, byly u čp.24....Tvrz Nemošice

ze 14.století stála na pravém břehu Chrudimky,chráněna dvěma náspy a vodními příkopy, zůstalo rozsáhlé, čtyřhranné tvrziště porušené v 19.stol.silnicí do Pardubic. Byla sídlem vladyků Holců z Nemošic....Tvrz Pardubice

V historických pramenech se uvádí jako první držitel Půta za Pardubic. Později se v jejím držení vystřídali členové rodu pánů z Pardubic. Za Arnošta z Pardubic přestavěna na vodní hrad. V minulosti se vyskytla domněnka, že stála v místě kde je roh Zámecké ul.a ulice Sv.Anežky České, přímo u cesty z Chrudimi přes Pardubičky a přes Sezemice na Hradec Králové. Dnes zde stojí dům čp.26, jehož přízemn...Tvrz Rosice

je sice někdy zmiňována, ač její existence neověřena, nepravděpodobná, když ves patřila Opatovickému klášteru. Měla stát na vyvýšenině v sousedství kostela sv.Václava....Tvrz Štětín

asi 1km východně od Mnětic na levém břehu Chrudimky, přesné místo neznámo, snad v dubině Liškovec, první zmínka v 15.stol, zánik v 16.stol - viz Štětín...Tvrz Žižín

si l km jihovýchodně od Černé za Bory na pravém břehu Chrudimky na čp.1, první zmínka v 15.stol....Tvrziště na Pardubiku

R.1943 Spolek přátel starých českých rodů, odbočka na Pardubicku, prováděl soupis starých tvrzišť. R.1968 jejich soupis a mapku zpracoval historický kroužek KKP. V l.1976-1978 Zprávy KPP otiskovaly seriál článků dr.Fr.Šebka o tvrzích na Pardubicku. ...U Jezírka

zaniklá kavárna v Tyršových sadech, i jezírko zarostlé, téměř zaniklé....U kněžny Libuše

hotel naproti prvním pa.nádraží postavil r. 1850 pa.hoteliér, provozovatel dostavníků, Josef Doskočil, v l.1878 -1888 patřil Františku Kašparovi, majiteli Veselky, r.1928 hotel zmodernizován, nazýván Libuše. Po r.1948 zrušen, stal se sídlem krajské úřadovny Státní bezpečnosti, ve sklepích prý probíhala vyšetřování. Po zániku kraje r.1960 připojen k sousední ekonomické škole, jako obchodní učilišt...U Schwarzů

výletní restaurace za Kostelíčkem při Dašické silnice, přezdívaní Kafarnou - hospody....Vápenka

založena po r.1890 za přejezdem staré silnice na Prahu, za pardubickém nádražím. Za 1.světového války pozemky vápenky s budovami zakoupilo Rolnické družstvo, po válce její provoz zrušilo, r.1926 již není uvedena v jeho činnosti. Od r.1939 část staré silnice na Prahu, dnes za novým nádražím kolem nákladového nádraží, nazvána K Vápence, navazuje na ní ul.Pražská. ...Veselka

Hotel Veselka. Staveniště Veselky vzniklo spojením tří gruntů, které r.1639 vyhořely. R.1651 je získal řezník Jan Kopecký, po něm syn Jan. Jeho vdova Dorota je r.1660 je za 370 kop míš.prodala sirotčímu písaři Janu Žehunskému. Od něho je za 320 kop koupil Jiří Krejčí jinak Procházka. R.1684 vdova Marie Procházková své dědictví v ceně 400 kop přenechala svému novému manželu Kryštofu Justovi. T...Věznice

Donucovací pracovna od okupace r.1939 změněna ve věznici. Pracovna byla původně na okraji plánované zástavby, dnes věznice je uprostřed nové obytné zástavby. ...Věže

Bílá brána byla vlastně věží s branou a předbraním, taktéž Zelená brána jediná obraná věž, která se zachovala. Pardubické kostel nemají věže se zvony, jen věžičky. Mají samostatné nízké zvonice. Vysokou byla jen Věž u kostela Zvěstování Panny Marie. Postavit ji nechal Vojtěch z Pernštejna r.1530 u tehdy farního kostela. R.1541 ji dostavěli konšelé, měla sloužit jako zvonice a hláska, na níž t...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014