Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Objekty a památky dle abecedy


Hledat v kategorii Objekty a památky


Hesla v kategorii Objekty a památky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Tvrz Mnětice

první zmínka r.1244, kdy náležely pánům z Mětic, zanikla v 15.stol., zbytky tvrziště, malá homole 40 kroků dlouhá, 30 kroku široká obklopená pozůstatky náspu a příkopu, byly u čp.24....Tvrz Nemošice

ze 14.století stála na pravém břehu Chrudimky,chráněna dvěma náspy a vodními příkopy, zůstalo rozsáhlé, čtyřhranné tvrziště porušené v 19.stol.silnicí do Pardubic. Byla sídlem vladyků Holců z Nemošic....Tvrz Pardubice

V historických pramenech se uvádí jako první držitel Půta za Pardubic. Později se v jejím držení vystřídali členové rodu pánů z Pardubic. Za Arnošta z Pardubic přestavěna na vodní hrad. V minulosti se vyskytla domněnka, že stála v místě kde je roh Zámecké ul.a ulice Sv.Anežky České, přímo u cesty z Chrudimi přes Pardubičky a přes Sezemice na Hradec Králové. Dnes zde stojí dům čp.26, jehož přízemn...Tvrz Rosice

je sice někdy zmiňována, ač její existence neověřena, nepravděpodobná, když ves patřila Opatovickému klášteru. Měla stát na vyvýšenině v sousedství kostela sv.Václava....Tvrz Štětín

asi 1km východně od Mnětic na levém břehu Chrudimky, přesné místo neznámo, snad v dubině Liškovec, první zmínka v 15.stol, zánik v 16.stol - viz Štětín...Tvrz Žižín

si l km jihovýchodně od Černé za Bory na pravém břehu Chrudimky na čp.1, první zmínka v 15.stol....Tvrziště na Pardubiku

R.1943 Spolek přátel starých českých rodů, odbočka na Pardubicku, prováděl soupis starých tvrzišť. R.1968 jejich soupis a mapku zpracoval historický kroužek KKP. V l.1976-1978 Zprávy KPP otiskovaly seriál článků dr.Fr.Šebka o tvrzích na Pardubicku. ...U Jezírka

zaniklá kavárna v Tyršových sadech, i jezírko zarostlé, téměř zaniklé....U kněžny Libuše

hotel naproti prvním pa.nádraží postavil r. 1850 pa.hoteliér, provozovatel dostavníků, Josef Doskočil, v l.1878 -1888 patřil Františku Kašparovi, majiteli Veselky, r.1928 hotel zmodernizován, nazýván Libuše. Po r.1948 zrušen, stal se sídlem krajské úřadovny Státní bezpečnosti, ve sklepích prý probíhala vyšetřování. Po zániku kraje r.1960 připojen k sousední ekonomické škole, jako obchodní učilišt...U Schwarzů

výletní restaurace za Kostelíčkem při Dašické silnice, přezdívaní Kafarnou - hospody....Vápenka

založena po r.1890 za přejezdem staré silnice na Prahu, za pardubickém nádražím. Za 1.světového války pozemky vápenky s budovami zakoupilo Rolnické družstvo, po válce její provoz zrušilo, r.1926 již není uvedena v jeho činnosti. Od r.1939 část staré silnice na Prahu, dnes za novým nádražím kolem nákladového nádraží, nazvána K Vápence, navazuje na ní ul.Pražská. ...Veselka

Hotel Veselka. Staveniště Veselky vzniklo spojením tří gruntů, které r.1639 vyhořely. R.1651 je získal řezník Jan Kopecký, po něm syn Jan. Jeho vdova Dorota je r.1660 je za 370 kop míš.prodala sirotčímu písaři Janu Žehunskému. Od něho je za 320 kop koupil Jiří Krejčí jinak Procházka. R.1684 vdova Marie Procházková své dědictví v ceně 400 kop přenechala svému novému manželu Kryštofu Justovi. T...Věznice

Donucovací pracovna od okupace r.1939 změněna ve věznici. Pracovna byla původně na okraji plánované zástavby, dnes věznice je uprostřed nové obytné zástavby. ...Věže

Bílá brána byla vlastně věží s branou a předbraním, taktéž Zelená brána jediná obraná věž, která se zachovala. Pardubické kostel nemají věže se zvony, jen věžičky. Mají samostatné nízké zvonice. Vysokou byla jen Věž u kostela Zvěstování Panny Marie. Postavit ji nechal Vojtěch z Pernštejna r.1530 u tehdy farního kostela. R.1541 ji dostavěli konšelé, měla sloužit jako zvonice a hláska, na níž t...Věžové domy

Experimentální věžový dům o 11 podlažích při ul.S.K.Neumana byl 10.2.1962 připraven k nastěhování 41 rodin do dvoupokojových bytů. R.1964 k němu, dlouho osamocenému, přibyly tři další, jeden byl svobodárna Tesly. V Polabinách 1 17.11.1967 dokončena hrubá stavba 11-ti patrového nejvyššího paneláku, ubytovny. Dominantou Polabin se 25.6.1976 stala výšková obytná 18-ti podlažní budova. Stejnou pa...Viadukt

Kamenný viadukt pro železnici Olomouc- Pardubice dle projektu inž.Kappa byl sklenut r.1844 přes přeložený, napřímený tok Chrudimky pod Vinicí. ...Vlachův dům

čp.73 na konci tř.Míru postavený po r.1892, stojí na místě pernštejnského špitálu, který stával při Kutnohorské bráně, r.1892 zrušeného. ...Vodákova vila

čp.89 stojí na začátku dnešní ul U Stadionu Na místě starší usedlosti ji r.1916 postavil řezník, starosta města Josef Sochor, od r.1924 patřila manželům Josefu a Marii Vodákovým. Po r.1948 znárodněna, bylo sem umístěno vynikající oblastní studio Čs.rozhlasu, po r.1965 přenesené do Hradce Králové. Zůstalo zde redakce okresního rozhlasu po drátě. R.1990 rozhlas zanikl, vila vrácena v restituci....Všesportovní areál

na břehu Labe byl založena stavbou Všesportovního stadionu otevřeného r. 1931 v ideální poloze na okraji města na břehu Labe umožňující i rozvoj vodních sportů, která nebyla využita. R.1947 v sousedství postaven otevřený zimní stadion, r.1964 zastřešený. R.1989 zahájena stavba sportovní haly kompletující areál ta r.1990 zastavena, roku 2014 nedostavěná hala zbořena. V letech 2003 – 2007 provádě...Všesportovní stadion Tomáše Garrrigue Masaryka

První pokusy o vznik Družstva pro zřízení stadionu v Pardubicích se objevily již po r.1920. Iniciátorem myšlenky byl Bedřich Lašek, úředník pa.pivovaru, který se zasloužil o získání prostředků a vybudování. V rámci příprav První Celostátní výstavy tělovýchovy a sportu 15.9.1930 zahájena stavba moderního všesportovního stadionu. Projekt vypracovali pa.arch.Karel Řepa a ing.Ferdinand Potůček, bet...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014