Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Objekty a památky dle abecedy


Hledat v kategorii Objekty a památky


Hesla v kategorii Objekty a památky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Rybárna

Koncem 60.let byla zbourána zchátralá restaurace na Matičním ostrově. Místo zůstalo léta pusté, sadům chybělo místo odpočinku a občertvení. Po r.1990 se místa a iniciativy ujala MO Rybářského svazu, r.1994 zde otevřela restauraci nazvanou Rybárna. ...Sirůčkovský dům

čp.64 na Dlúhém předměstí koupil Blažek Sirůček r.1516 za 38 kop., držel jej jen do r.1542. Přesto se jeho jméno na domě udrželo až do 20.stol. R.1905 dům na tehdejší Královské třídě koupil mladý obchodník Karel Jičínský. Již 7 let před tím otevřel obchod se střižním zbožím na Hlavním náměstí. Vytušil příští význam Zeleného předměstí, kam se začal přenášet obchodní ruch se Starého Města. Obchod...Sloup Panny Marie

jiné označení pro Mariánský sloup či Morový sloup na Pernštýnském nám. z r.1695. Jiný sloup Panny Marie dala před r.1807 postavit Magdalena Šumpelová u svého domu čp.110 Bílé Předměstí, na břehu oblouku Chrudimky, pak na břehu Matičního jezera stál téměř do r.1970, hrozilo jeho zničení, přenesen do ohrady Kostelíčka, zásluhou V.Metelky....Sokolovna

Sokol Pardubice I založen r.1863 (stanovy schváleny 9.8.1864). R.1869 se poprvé objevilo přání po vlastní tělocvičně. Založeno „Družstvo pro postavení tělocvičny Sokola“, které získávalo prostředky na stavbu. 3.2.1900 uspořádalo ples, vydařil se neočekávaným způsobem. 12.1.1901 opět skvělý ples v Odeonu. Po r.1918 peníze získané na stavbu znehodnoceny. Město Sokolu darovalo pozemek Na Olšinkách ro...Spalovna

Již r.1968 plánovala n.p.VCHZ pro zlepšení životního prostředí stavbu společné spalovny průmyslové i městského odpadu. Pro spalování kalů z Biologická čistírna odpadních vod uvedené do provozu r.1994 spalovna na břehu Labe v sousedství BČOV. Pro závady prakticky neuvedena do provozu. Kaly se ukládají na odkaliště chemických závodů. Čistírna předána podniku Vodovody a kanalizace Pardubice. Spalovn...Sportovní haly

První pa.sportovní halou byl Autopavilón, jeden z mála objektů Celostátní výstavy tělovýchovy a sportu, který nebyl po výstavě zbourán, zde začínala pardubická košíková, konaly se boxerské zápasy, pořádány výstavy. 8.3. 1964 zde zahájena kvalifikace skupiny D 5 mistrovství světa v házené mužů o 7 hráčích. Krátce poté hala zbourána. - 6.9.1974 v areálu kolejí VŠCHT vztyčeny nosné pilíře sportovní...Sportovní zařízení

- R.1931 u Labe otevřen krásný Masarykův všesportovní stadion, založen sportovní areál, r.1947 doplněn Zimním stadionem. - V l.1950–1990 postaveny stadiony na Dukle, na Slovanech, četná hřiště u nových škol. - Po r.1950 za naplánován na Olšinkách Plavecký areál. - R.1964 otevřeny Městské lázně, zahájena stavba objektu 50 m plaveckého bazénu, 2.části plaveckého areálu, ta dokončena až r.1990....Stadiony

- Mezinárodními závody 28.-29.5.1889 otevřen cyklistický stadion s hliněnou klopenou drahou u borku na západě dnešní Dukly. - 21.6.1903 na Olšinkách otevřeno fotbalové hřiště SK Pardubice. - 18.3.1923 pa.fotbalový klub TEAM otevřel hřiště pod Bubenčem. - R.1924 definitivně ustaveno Družstvo pro zřízení stadionu, vedení družstva svěřeno p.Laškovi členu SK Pardubice, práce Družstva korunována r....Stará cihelna

byla na místě domu čp.59 Na Ležánkách, r.1552 za 70 kop Matěj, tesař, koupil „duom, kde cihelně panský byla“. - Cihelny. ...Stará lékárna

První pa.lékárna byla v domě čp.49 Pernštýnském nám. Název stará lékárna však užíván pro tu v domě čp.51 Pernštýnské nám. poté, když r.1890 otevřena nová lékárna na Zeleném předměstí. Lékárnu v čp.51 otevřel r.1806 Josef Menšík, v l. 1846-1864 ji vedl jeho syn Vilém, pak lékárník Vilém Žegklitze, manžel jeho dcery Milady. R.1904 dům s lékárnou získal PhMg. Adolf Prouza, r.1938 ji převzali PhMr.F...Stará radnice

již téměř zapomenutý název třetí pa.radnice z r.1762, zbourané r.1892 pro stavbu nové, dnešní radnice na jejím místě. Dům pro radnici byl koupen za 1900 zlatých rýnských od mydláře Karla Maye. Stavbu radnice vedl stavitel F. Jedlička. Jakub Teplý ztvárnil na fasádě domu plastiku. Jedná se o obrovskou plastiku Herkula. Levicí nesl nad hlavou znak města. Ve štítu byla socha Arnošta z Pardubic. ...Stará reálka

Postavena r.1865. Vynikající vyšší reálka, ojedinělý ústav ve východních Čechách, na němž učilo i vystudovalo mnoho významných osobností, tu byla až do r. 1929, kdy nedaleko při Jahnově ulici byla postavena nová reálka. Pak zde byly učňovské školy mnoha oborů, které měly v bývalé tělocvičně uprostřed náměstí výukové dílny. Po r.1950 zde byla odborná škola pro vzdělání při zaměstnání, večerní a dá...Synagoga

postavena na začátku Alžbětiny třídy r.1879 podle návrhu Františka Schmoranze v empírovém slohu. Náklad 28 000 rak.zlatých hrazen převážně Markem Oesterreicherem, prvním starostou židovské obce v Pardubicích. R.1883 v parčíku-sádku před synagogou odhalen pomník bratranců Veverkových. První rabín Adolf Nähnadel instalován r.1895. R.1904 synagoga rozšířena. Po odsunu židovských občanů do koncentrač...Štolbův dům

(Smilova ul.čp.307) Pro notáře JUDr.Josefa Štolbu, spisovatele a divadelního autora, byl postaven r.1897, podle návrhu arch.Boži Dvořáka. Na štítech jsou postavy Diviše Bořka z Miletínka a Viléma z Pernštejna (návrh Mikoláše Aleš). ...Telekomunikační ústředna a věž

Stavba zahájen na podzim r.1980. - 26.7.1981 trup věže tranzitní ústředny dotažen do výše 60m - 7.9.1983 Průmstav Pardubice, specializovaný závod Chrudim zahájil pod vedením stavbyvedoucího Františka Brendla a ved. montéra Milana Formánka na zemi montáž ocelové plošiny telekomunikační věže, která pak pomocí 8 napínacích „pistolí“ vysunuta do výše 80 m. - 6.12.1983 na telekomunikační věži tr...Turistické atraktivity

Nejsou dost doceněné a propagované: Zámek unikátní přechod mezi hradem a zámkem se zachovaným renesančním opevněním, Východočeským muzeem a Východočeskou galerií. Renesanční Staré Město, se Zelenou branou a kostely sv.Bartoloměje a Zvěstování P.Marie. Krásné přírodní dostihové závodiště. Zelený pás podél Labe s pobřežní stezkou pro in-line bruslení, možností celoročního využití, venkovní aquapark ...Tvrz

Březinova, Březinův zámeček, zapomenuté lidové pojmenování vily, letohrádku, u Kostelíčka, s rozsáhlými pozemky zvanými Ve tvrzi mezi ulicemi Štrosovou a Dašickou. Připomíná ji ulice Ke Tvrzi. Dnes je začleněna v areálu Domova důchodců....Tvrz Blato

někdy uváděná i jako hrad Blato, stávala na pravém břehu Labe západně od Rosic, dnes na její místo se rozšířil chemický areál Rybitví....Tvrz Čivice

Vodní tvrz Dubánků z Čijevic stávala na západním okraji Starých Čivic. Pozůstatky valů jsou dosud patrné v zahradě čp.14, tvrziště Na valech....Tvrz Hostovice

stávala na vyvýšenině nad levým břehem Chrudimky. Je zmiňována již na počátku 13.stol. - Hostovice ...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014