Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Objekty a památky dle abecedy


Hledat v kategorii Objekty a památky


Hesla v kategorii Objekty a památky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Radnice

Pardubice dosud vystřídaly čtyři radnice. První byla v l.1505-1515 na rohu náměstí a Bartolomějské ul., patrně přízemní, po požáru r.1507 obnovená jako jednopatrová. Druhá radnice od r.1515 stála na rohu náměstí a Pernštýnské ul. Měla dvě patra, čtyři okenní osy. Konšelé koupili dům o zlatníka Reynhardta za 525 kop míšeňských. Náležitě jej upravili, na nové jehlancové střeše kryté šindelem nová v...Representační dům

R.1904 město plánovalo postavení Reprezentačního domu, zpracována krásná grafická studie, r.1911 vykoupen a zbourán Hotel Kotel, ale pro válku ze stavby sešlo. Až r.1931 na místě otevřen Okresní dům - Hotel Grand. ...Retranslační věž - telekomunikančí věž

16.6.1981 ve výšce 70 m skončena nepřetržitá betonáž železobetonového dříku celkem 87 m vysoké retranslační věže mezinárodní telefonní ústředny, nové dominanty Pardubic, dokončena r.1982. Navrhovaná restaurace na ochozu důvodu utajení nebyla povolena. ...Rodné domy

Připomínka jen několika rodných domů pardubický rodáků: čp. 6 Zámek, Přihrádek – Jiljí Vratislav Jahn. čp. 4 Staré město, Pernštýnské nám. - Ing.Dr.Otakar Trnka čp. 4 Staré město, Pernštýnské nám. - Emil Arthur Pitermann-Longen. čp.12 Staré město, Penštýnská ul., Císařský mlýn – Václav Bubeník. čp.22 Staré město, Zámecká ulice – Božena Viková-Kunětická. čp.31 Staré město, ul.Sv.Anežky Česk...Rotunda

oblíbená, široko daleko známá taneční síň v Tyršových sadech. Jedna z posledních památek na 1.celostátní výstav tělovýchovy a sportu. Zbourána po r.1970. Dnes toto jméno nese restaurace na nábřeží Závodu Míru....Růžový dům

lidový název integrovaného domu čp.510, postaveného r.1996 v rámci dostavby Polabin V. Podivná náhražka slibovaného centra Polabin, ve dvou podlažích obchody, ve třetím nešťastně umístěna Základní umělecká škola Polabiny. Po r.2006 je zakryl bytový kompex Zelená terasa, postavený na místě plánovaného centrálního prostoru Polabin. ...Rybárna

Koncem 60.let byla zbourána zchátralá restaurace na Matičním ostrově. Místo zůstalo léta pusté, sadům chybělo místo odpočinku a občertvení. Po r.1990 se místa a iniciativy ujala MO Rybářského svazu, r.1994 zde otevřela restauraci nazvanou Rybárna. ...Sirůčkovský dům

čp.64 na Dlúhém předměstí koupil Blažek Sirůček r.1516 za 38 kop., držel jej jen do r.1542. Přesto se jeho jméno na domě udrželo až do 20.stol. R.1905 dům na tehdejší Královské třídě koupil mladý obchodník Karel Jičínský. Již 7 let před tím otevřel obchod se střižním zbožím na Hlavním náměstí. Vytušil příští význam Zeleného předměstí, kam se začal přenášet obchodní ruch se Starého Města. Obchod...Sloup Panny Marie

jiné označení pro Mariánský sloup či Morový sloup na Pernštýnském nám. z r.1695. Jiný sloup Panny Marie dala před r.1807 postavit Magdalena Šumpelová u svého domu čp.110 Bílé Předměstí, na břehu oblouku Chrudimky, pak na břehu Matičního jezera stál téměř do r.1970, hrozilo jeho zničení, přenesen do ohrady Kostelíčka, zásluhou V.Metelky....Sokolovna

Sokol Pardubice I založen r.1863 (stanovy schváleny 9.8.1864). R.1869 se poprvé objevilo přání po vlastní tělocvičně. Založeno „Družstvo pro postavení tělocvičny Sokola“, které získávalo prostředky na stavbu. 3.2.1900 uspořádalo ples, vydařil se neočekávaným způsobem. 12.1.1901 opět skvělý ples v Odeonu. Po r.1918 peníze získané na stavbu znehodnoceny. Město Sokolu darovalo pozemek Na Olšinkách ro...Spalovna

Již r.1968 plánovala n.p.VCHZ pro zlepšení životního prostředí stavbu společné spalovny průmyslové i městského odpadu. Pro spalování kalů z Biologická čistírna odpadních vod uvedené do provozu r.1994 spalovna na břehu Labe v sousedství BČOV. Pro závady prakticky neuvedena do provozu. Kaly se ukládají na odkaliště chemických závodů. Čistírna předána podniku Vodovody a kanalizace Pardubice. Spalovn...Sportovní haly

První pa.sportovní halou byl Autopavilón, jeden z mála objektů Celostátní výstavy tělovýchovy a sportu, který nebyl po výstavě zbourán, zde začínala pardubická košíková, konaly se boxerské zápasy, pořádány výstavy. 8.3. 1964 zde zahájena kvalifikace skupiny D 5 mistrovství světa v házené mužů o 7 hráčích. Krátce poté hala zbourána. - 6.9.1974 v areálu kolejí VŠCHT vztyčeny nosné pilíře sportovní...Sportovní zařízení

- R.1931 u Labe otevřen krásný Masarykův všesportovní stadion, založen sportovní areál, r.1947 doplněn Zimním stadionem. - V l.1950–1990 postaveny stadiony na Dukle, na Slovanech, četná hřiště u nových škol. - Po r.1950 za naplánován na Olšinkách Plavecký areál. - R.1964 otevřeny Městské lázně, zahájena stavba objektu 50 m plaveckého bazénu, 2.části plaveckého areálu, ta dokončena až r.1990....Stadiony

- Mezinárodními závody 28.-29.5.1889 otevřen cyklistický stadion s hliněnou klopenou drahou u borku na západě dnešní Dukly. - 21.6.1903 na Olšinkách otevřeno fotbalové hřiště SK Pardubice. - 18.3.1923 pa.fotbalový klub TEAM otevřel hřiště pod Bubenčem. - R.1924 definitivně ustaveno Družstvo pro zřízení stadionu, vedení družstva svěřeno p.Laškovi členu SK Pardubice, práce Družstva korunována r....Stará cihelna

byla na místě domu čp.59 Na Ležánkách, r.1552 za 70 kop Matěj, tesař, koupil „duom, kde cihelně panský byla“. - Cihelny. ...Stará lékárna

První pa.lékárna byla v domě čp.49 Pernštýnském nám. Název stará lékárna však užíván pro tu v domě čp.51 Pernštýnské nám. poté, když r.1890 otevřena nová lékárna na Zeleném předměstí. Lékárnu v čp.51 otevřel r.1806 Josef Menšík, v l. 1846-1864 ji vedl jeho syn Vilém, pak lékárník Vilém Žegklitze, manžel jeho dcery Milady. R.1904 dům s lékárnou získal PhMg. Adolf Prouza, r.1938 ji převzali PhMr.F...Stará radnice

již téměř zapomenutý název třetí pa.radnice z r.1762, zbourané r.1892 pro stavbu nové, dnešní radnice na jejím místě. Dům pro radnici byl koupen za 1900 zlatých rýnských od mydláře Karla Maye. Stavbu radnice vedl stavitel F. Jedlička. Jakub Teplý ztvárnil na fasádě domu plastiku. Jedná se o obrovskou plastiku Herkula. Levicí nesl nad hlavou znak města. Ve štítu byla socha Arnošta z Pardubic. ...Stará reálka

Postavena r.1865. Vynikající vyšší reálka, ojedinělý ústav ve východních Čechách, na němž učilo i vystudovalo mnoho významných osobností, tu byla až do r. 1929, kdy nedaleko při Jahnově ulici byla postavena nová reálka. Pak zde byly učňovské školy mnoha oborů, které měly v bývalé tělocvičně uprostřed náměstí výukové dílny. Po r.1950 zde byla odborná škola pro vzdělání při zaměstnání, večerní a dá...Synagoga

postavena na začátku Alžbětiny třídy r.1879 podle návrhu Františka Schmoranze v empírovém slohu. Náklad 28 000 rak.zlatých hrazen převážně Markem Oesterreicherem, prvním starostou židovské obce v Pardubicích. R.1883 v parčíku-sádku před synagogou odhalen pomník bratranců Veverkových. První rabín Adolf Nähnadel instalován r.1895. R.1904 synagoga rozšířena. Po odsunu židovských občanů do koncentrač...Štolbův dům

(Smilova ul.čp.307) Pro notáře JUDr.Josefa Štolbu, spisovatele a divadelního autora, byl postaven r.1897, podle návrhu arch.Boži Dvořáka. Na štítech jsou postavy Diviše Bořka z Miletínka a Viléma z Pernštejna (návrh Mikoláše Aleš). ...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014