Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Objekty a památky dle abecedy


Hledat v kategorii Objekty a památky


Hesla v kategorii Objekty a památky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Krudencův palác

čp.56/57 byl postaven r.1898 s představou, že bude pronajímán náročným návštěvníkům parforsních honů, či bohatým Pardubákům. Navržen ve stylu eklektického historismu formátem výrazně vynikal nad ostatními stavbami a na desetiletí se stal dominantou Královské tř. i pozdější Wilsonovy, proto lidově nazýván „palác“. Vnitřní výzdoba byla reprezentativní, odpovídající záměru. Ten se staviteli Krudenc...Krypta

je v Pardubicích je pod kostelem Zvěstování P.Marie. V l.1538–1786 kdy to byl klášterní kostel sloužila k pohřbívání mnichu i měšťanů. Ještě r.1890 zde bylo 12 rakví. Do r.1939 byla krypta prázdná. Za II.světové války změněn na protiletecký kryt. ...Kryt ve valu zámku

Byl zřízen v 50.letech min.stol. Pro domněnku, že vznikl již za II.svět. války není důkaz. Tehdy byl kryt ve sklepeních hlavní zámecké budovy (Zámek čp.1). O vzniku krytu ve valech nebyly nalezeny doklady, stavba podléhala utajení. Kryt byl vestavěn odtěžením stovek kubíků zeminy, vybetonováním a opětným zasypání. Byla to sice práce náročná, ale navezení mnohonásobného objemu zeminy při stavbě va...Kulturní dům Černá za Bory

otevřen 8.5.1960 v nové budově, která byly i sídlem MNV tehdy samostatné obce. ...Kulturní dům Dubina

postaven v rámci občanské vybavenosti sídliště. otevřen v srpu 1988. Jeho zřizovatelem byl Park kultury a oddechu-PKO, po jeho zániku se osamostatnil a soubory PKO převedeny sem. V KD Dubina 10.3.1997 zahájen Týden slovenské kultury. Po r.2000 přeměně na Kulturní centrum Dubina, dnes součást Kulturního centra Pardubice....Kulturní dům Hronovická

Původně dům a tělocvična Dělnické tělovýchovné jednoty – DTJ, Hronovická ul.čp.406, postaven v l.1924-1926 podle plánů pražského architekta Richarda Goldrreicha. Po r.1950 upraven pro potřeby závodního klubu Tesla Pardubice, změněn na KD Tesla. Po r.1999 býv.KD Tesla nákladně restaurován a stal se druhou scénou VČD, které zde 18.9.1999 uvedlo premieru hry "Sešity chrámové pěvkyně". Bohužel město ...Kulturní dům Ohrazenice

dokončen 4.9.1954. ...Kutnohorka

louka v místech dnešních mlýnů, pojmenovaná dle majitele Slavíka Kutnohorského, který ji držel od r.1623. R.1792 manželé Siebertovy část louky přeměnili na park pojmenovaný dle vídeňského vzoru Prater a zřídili zde lázně zvané Červené...Lanové centrum

otevřeno 15.7.2010 vedle koupaliště u Cihelna...Lapidárium

sbírka kamenných plastik. Po uzavření kostela Zvěstování P.Marie po r.1970 se uvažovalo o uložení náhrobních kamenů, lapidariu, v kryptě kostela. Později je VČM zřídilo ve sklepení zámeckého paláce, kam byly přeneseny náhrobní desky z vnější strany zdí kostelů sv.Jiljí ( Arnošta ze Staré), Zvěstování P.Marie a sv.Jana, kde trpěly povětrnostními vlivy. Několik náhrobních desek je i ambitech Koste...Lednovský mlýn

stál na pravém břehu Chrudimky v místě pozdější hydroelektrárny, dnešní klubovny 7.odd.vodních skautů – Sedmičky. Prvním známým majitelem byl Jan Němec v l.1532-1540, následovali mlynáři Vavřinec, Burjan Klubečko, Pavel Šachovců, v l.155-58 Adam Sobotecký, pak vdova Markéta a její děti s otčímem Jakubem Nadlabským. V l.1612-38 byl majitelem Mikuláš Krátký, 1638 – 44 Bartoloměj Leden, po něž byl a...Letka

3.1.1961 na náměstí na Dukle otevřena nová restaurace LETKA, doplňující nedostatečnou občanskou vybavenost nového sídliště....Letní stadion

postaven jako v l.1930-31 v rámci příprav 1.celostátní výstavy tělovýchovy a sportu v Pardubicích. Projekt vypracovali pa.arch.Karel Řepa a pa.ing.Ferdinand Potůček, klopenou cyklistickou dráhu navrh arch.Schürmann z Münsteru. Stavba zahájena 15.9.1930, dokončena za necelých 9 měsíců, betonovalo se i v zimě. Stadion otevřen 31.5.1931 vystoupením více jak 4000 dětí pa.škol, nazván Masarykův všespor...Machoňova Pasáž

Dům čp.60 tř.Míru postavena v l.1924-25 podle plánů pa.rodáka arch.Ladislava Machoně, na místě přízemních domů čp.60,61. R.1917 je koupili stavitelé Antonín Kratochvíl a ing.František Veselý od manželů Mrázkových, r.1923 zbourali. Místo řadového domu jen se dvěma obchody do ulice, se rozhodli postavit obchodní pasáž se 28 obchody a restaurací v suterénu. Dům s 50 m dlouhou pasáží zkolaudován 1.7.1...Masarykův sportovní stadion

Postaven podle návrhu arch. K.Řepy a Ing.Ferd.Potůčka v rámci výstavby výstaviště pro 1.Celostátní výstavu tělovýchovy a sportu v Pardubicích. Byl nejmodernější, jeden z největších v ČSR. Oprávněně nesl název všesportovní, kromě hřiště pro kopanou měl škvárovou lehkoatletickou dráhu a betonovou klopenou cyklistickou dráhu. Stadion významně posílil pověst Pardubic města sportu. Zahájení výstavy a ...Mejtská brána a věž

původní název Bílé brány, po r.1547 když se vžil nový název, přenesena na bránu za Chrudimkou, předtím zvanou Jelínkova, na počátku Mejtské cesty....Městská nemocnice

Okresní hejtmanství od svého vzniku r.1850 naléhalo na město, aby dbalo hygienických poměrů, s tím souvisí, že město již toho roku zřídilo na pozemku někdejšího dvorce Tvrz za Kostelíčkem v přízemní domku čp.117 Bílé předměstí městskou nemocnici. Stanovy schválilo okresní hejtmanství 6.9.1851. Správy se ujal MUDr.František Markl, který se podílel i na veřejném životě města., r.1861 byl členem prv...Městská památková rezervace - MPR

Pardubice, staré město české renezance, prohlášeny Ministerstvem školství a kultury ČSR 5.3. 1964 Státní městskou památkovou rezervací. MPR zahrnujíce Město – Staré Město a zámek. ...Městské jatky

byly postaveny v l.1925-27 na místě provizorní porážky z r.1875 na nábřeží Labe na konci ul U stadionu.- Jatky. Po znárodnění a pozdější výstavbě velkojatek v Březhradu zrušeny. Do 90.let zde byl sklad obchodního n.p.Ovoce a zelenina. Po privatizaci objekty získalo opět město Pardubice, pronajalo je několika podnikům. Zchátralý objekt je ostudou města. Krásné místo na nábřeží dávno mělo být využi...Městské lázně

měly Pardubice již od 1.pol. 16. stol., v Kostelní ulici – Městská lázeň. Pak od r.1926 do 1964 v Hronovické ul., r.1964 otevřeny nové Městské zimní lázně s 25m bazénem na Olšinkách, r.1992 zrušeny. – Lázně ...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014