Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Objekty a památky dle abecedy


Hledat v kategorii Objekty a památky


Hesla v kategorii Objekty a památky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Dům DTJ

čp.406 Hronovická ul. spolkový dům s tělocvičnou Dělnické tělocvičné jednoty – DTJ. Stavba podle plánů Richarda Goldreicha z Král.Vinohrad zahájena 1.12.1924, dům otevřen 23.1.1926. Po r.1948 DTJ zanikla. Dům převzal ROH Tesla Pardubice a zřídil zde Závodní kulturní dům Tesla. Po zániku Tesly jej získalo město Pardubice a poskytlo VČD pro zřízení druhé scény, což se nepodařil z ekonomických důvod...Dům hudby

Na bývalém Nábřeží Čs.armády, dnes Sukově třídě, na místě dlouho rezervovaném pro pardubickou operu, později hotel, byla r.1983 postavena budova okresního výboru Komunistické strany - OV KSČ, současně s přistavěným s domem okresního výboru Svazu socialistické mládeže – OV SSM a okresního výboru Odborového hnutí OV ROH, které do té doby drželo Krausův dům vedle GRANDU. Nový zasedací sál byl na pod...Dům na půli cesty

byl 17.4.2000 otevřen v Jungmannově ul. v upraveném objektu zrušených jeslí. Pomáhá mládeži vycházející z dětských domovů při vstupu do života....Dům pionýrů a mládeže

Okresní dům pionýrů a mládeže v Pardubicích byl otevřen 15.4.1954 v zahradním domě čp.657 za Pasáží. Nový Dům pionýrů a mládeže postavený za 8 mil. Kčs, byl dokončen 8.3.1988, otevřen 21.4.1989 v Gorkého ul. Dnes Dům dětí a mládeže- DELTA ...Dům služeb

Stojí na místě pa.synagogy postavené r.1879 (po r.1945 Domu umění) zbourané r.1958. Na rohu Palackého tř. a Třídy 7.listopadu (dnes 17. listopadu) naproti Veselce již na jaře r.1960 vyrůstala moderní budova pro Svaz výrobních družstev. Dokončení bylo ohlášeno v září 1961, pak v dubnu 1962, otevřen byl 1.8.1963. Významě obohatil trh a služby. Místo v něm nalezly prodejny a drobné výrobny řady výro...Dům techniky

Krajské vzdělávací zařízení tehdejšího Čs vědeckotechnická společnost (ČSVTS) bylo otevřeno r.1964 v Krausově domě vedle Grandu. D.t. pořádal četné odborné kursy, pro ně si vybudoval školící centrum v L.Bohdanči. Již 1.8.1974 byla v KD Dukla zahájena výstava 10 let úspěšné práce Domu techniky ČSVTS v Pardubice. D.t. měl vlastní tiskárnu-rozmnožovnu pro tisk skript kurzů. Při počátečních potížích K...Elektrorozvodna

Velké energetické dílo dokončeno v březnu 1957, v jednom z největších energetický uzlů ČSR, elektrorozvodně Opočinek vybudována první kompenzátorovna v republice se dvěma kompenzátory fungujícími jako generátory o výkonu 520 MW. Na severním okraji Cihelny r.1988 začala vyrůstat elektrorozvodna Pardubice-sever, VVN 110/35 kV, důležitá pro rozvoj Pardubic a okresu. Zahájení provozu plánováno na 1....Evangelický kostel

na rohu Sladkovského a Hronovické ul. postaven koncem 19.stol. dle plánů karlínského stavitele J.Blechy. Vysvěcen byl 29.června 1897. V chrámu je osazena deska Františka Hoblíka, býv. starosty města a zakladatele tohoto chrámu....Evropský spolkový dům

původně budova Občanské záložny, pak Česká pojišťovna, Podnik služeb města Pardubic, Služby města Pardubic. Dle unesení Rady města Pardubic z 25.7.1993 měl v tzv. Žižkově domě vzniknout „Alsaský dům“. Později byla myšlenka rozšířena na záměr „Evropského kulturního centra“ v celé budově býv. Občanské záložny. Již od 15.5.1993 zde zahájila činnost pobočka British Council propagující V.Britanii a...Frajberkovna

Tak zaměstnanci Prokopky – TMS nazývali přízemní halu přistavěnou k západní stěně závodu. Byla to Freiberkova sušárna čekanky založena 1898, která po znárodnění připojena k n.p.Prokop, propojena s provozy a využívaná na sklady. Patrně bude zbourána s ruinami bývalé Prokopy. Pozůstatkem jednoho ze starých podniků Pardubic je vila s lékárnou při Palackého tř. u pivovaru. ...Francův dům

U Merkura, postaven 1907, Dům čp.109 tř.Míru...Galanta

za minulého režimu družební město Pardubic na Slovensku. Na jeho počest nazváno prodejní středisko a restaurace Jednoty na sídlišti Drážka. Jeho výstavba zahájena 17.3.1972. Mezi pa. partnerskými městy již Galanta není, ale restaurace zůstala. ...Grand

Na místě Grandu stával Hotel Kotel, přízemní s podkrovím, ten vykoupilo město Pardubice, r.1911 zbouralo s vizí postavit zde Reprezentační dům. K tomu pro válku nedošlo. Dnešní objekt byl postaven v l.1927-31 jako Okresní dům podle projektu architekta Gočára, měl dvě části větší Hotel Grand, menší Okresní úřad. Hotel po znárodnění r.1948 byl využívána a neopravován. Rekonstrukci provozovatel Res...Grazlák

Byl lidový název nevábného prostoru do něhož bylo vidět min. stol. z balkonu ve 30.letech postaveného domu čp.1607 v Pernerově ul. Byl to dříve statek městské pohodného Grassla, předtím kata. Rohový dům do uličky Za Veselkou a naproti podvalchovnímu mlýnu byl obývaný „lepší společností, co nesmí do reprezenťáku“ jak píše Hašek. Sousedil s kovárnou pana Planety, váženého hluchého kovářského mistra,...Hladová hráz

Tak bývala nazývána hráz mezi Přihrádkem a zámkem. Dne 13.7.1804 byla velká povodeň, která zaplavila město, strhla labský most i dřevěný most, který do té doby spojoval Přihrádek se zámkem. Zničena úroda v okolí a další přírodní pohromy zavinily neúrodu v zemi. R.1805 byla bída, zdražily potraviny, nastal hlad. Správce zámku, aby dal lidem výdělek a snížil bídu, nechal navozit místo mostu hráz, kt...Hliněný plac

dříve populární označení volného prostoru severně od Masarykova nám, před novou poliklinikou, majetek města. Léta byl místem hostování cirkusů a kolotočů. Přestože se jednalo o nejcennější pozemek, nebylo město schopno jej zastavět, využít pro vznik nového centra s reprezentačními paláci pro potřebné významní instituce. Kupodivu na cenný pozemek nebyl ani investor. Tak město celé náměstí i s hlině...Hodonín

byl nazýván dům čp.43 na rohu Bělobranského nám. a Labské ul, s dřevěnými pavlačemi nad Chrudimkou, dnes zbouraný, na jeho místě stojí loď Otava. Dům měl pestrou minulost, bývala tu šlejferna, za třicetileté války vypálen, r.1665 „Hodonín“ znovu postaven, ale nedostavěn, pak zde byla tříselna, mlýn, šenk, naposledy v 60.letech 20.stol.opravna kol. Pak byl s několika sousedními zbourán. Předpokládá...Horská brána

uzavírala od r.1507 Pražské nebo Dlouhé, pak Zelené předměstí na západě mezi Perštejnským špitálem a domy na jejich místě později vyrostla Veselka. Horská protože se tudy vyjíždělo ke Kutné Hoře, ačkoliv předměstí se nazývalo Pražské, že tudy vedla cesta ku Praze. Brána byla jednopatrová, v patře měla pronajímanou světnička. Za třicetileté války byla brána s celým předměstí zbořena. R.1639 městs...Hospoda Baal nebo Bál

Zámecký hejtman smluvil r.1507 s kolářem Vaňkem, že na náklady vrchnosti postaví na Dlouhém předměstí zájezdní hostinec a bude jej splácet. Patrně to byl předchůdce pozdější hospody se zvláštním nevysvětlitelným názvem Baal. Byla r.1639 zničena, až r.1650 ji obnovil Jan Květoň. Václav Švarc ji r.1765 koupil se sousední usedlostí čp.109 „pod jedním krytem“, spojené. Začátkem 19.st. je koupila rodin...Hospody, hostince, restaurace, šenky

zdaleka ne úplný přehled bývalých i některý současných. - Albion po restituci r.1990 nový název Kosinova hostince na Slovanech, od r.2011 Dašický dvůr. - Baal nebo Bál - Hospoda Baal a Bál.
- Bavory, hostinec za Veselkou, v l.1844-51 majitelka Kateřina Skoupá, na jeho místě po r.1894 jezdecké kasárna, dnes roh AFIPalace. Viz Bavory.
- Bělobranská dubina, byla až do okupace oblí...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014