Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Objekty a památky dle abecedy


Hledat v kategorii Objekty a památky


Hesla v kategorii Objekty a památky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Hladová hráz

Tak bývala nazývána hráz mezi Přihrádkem a zámkem. Dne 13.7.1804 byla velká povodeň, která zaplavila město, strhla labský most i dřevěný most, který do té doby spojoval Přihrádek se zámkem. Zničena úroda v okolí a další přírodní pohromy zavinily neúrodu v zemi. R.1805 byla bída, zdražily potraviny, nastal hlad. Správce zámku, aby dal lidem výdělek a snížil bídu, nechal navozit místo mostu hráz, kt...Hliněný plac

dříve populární označení volného prostoru severně od Masarykova nám, před novou poliklinikou, majetek města. Léta byl místem hostování cirkusů a kolotočů. Přestože se jednalo o nejcennější pozemek, nebylo město schopno jej zastavět, využít pro vznik nového centra s reprezentačními paláci pro potřebné významní instituce. Kupodivu na cenný pozemek nebyl ani investor. Tak město celé náměstí i s hlině...Hodonín

byl nazýván dům čp.43 na rohu Bělobranského nám. a Labské ul, s dřevěnými pavlačemi nad Chrudimkou, dnes zbouraný, na jeho místě stojí loď Otava. Dům měl pestrou minulost, bývala tu šlejferna, za třicetileté války vypálen, r.1665 „Hodonín“ znovu postaven, ale nedostavěn, pak zde byla tříselna, mlýn, šenk, naposledy v 60.letech 20.stol.opravna kol. Pak byl s několika sousedními zbourán. Předpokládá...Horská brána

uzavírala od r.1507 Pražské nebo Dlouhé, pak Zelené předměstí na západě mezi Perštejnským špitálem a domy na jejich místě později vyrostla Veselka. Horská protože se tudy vyjíždělo ke Kutné Hoře, ačkoliv předměstí se nazývalo Pražské, že tudy vedla cesta ku Praze. Brána byla jednopatrová, v patře měla pronajímanou světnička. Za třicetileté války byla brána s celým předměstí zbořena. R.1639 městs...Hospoda Baal nebo Bál

Zámecký hejtman smluvil r.1507 s kolářem Vaňkem, že na náklady vrchnosti postaví na Dlouhém předměstí zájezdní hostinec a bude jej splácet. Patrně to byl předchůdce pozdější hospody se zvláštním nevysvětlitelným názvem Baal. Byla r.1639 zničena, až r.1650 ji obnovil Jan Květoň. Václav Švarc ji r.1765 koupil se sousední usedlostí čp.109 „pod jedním krytem“, spojené. Začátkem 19.st. je koupila rodin...Hospody, hostince, restaurace, šenky

zdaleka ne úplný přehled bývalých i některý současných. - Albion po restituci r.1990 nový název Kosinova hostince na Slovanech, od r.2011 Dašický dvůr. - Baal nebo Bál - Hospoda Baal a Bál.
- Bavory, hostinec za Veselkou, v l.1844-51 majitelka Kateřina Skoupá, na jeho místě po r.1894 jezdecké kasárna, dnes roh AFIPalace. Viz Bavory.
- Bělobranská dubina, byla až do okupace oblí...Hotel Střebský

(Tř.Míru čp.68) otevřený r.1888 jako reprezentační budova, vybavená i ústředním topením a telefony. Postavil jej Josef Střebský. V přízemí bylo lahůdkářství s vinárnou. V prvním poschodí, kam se vstupovalo po honosném dvouramenné schodišti, byla kavárna, první v Pardubicích. Do r.1918 bylo v 1.pochodí důstojnické kasino, kam prý důstojníci občas vyjížděli na koních. V přízemí měla stálý stůl spo...Hotel 100

v Kostelní ulici zřízen po r.1990 z obytného domu čp.100...Hotel Arnošt

upraven po r.1990 z býv.ubytovny v ul. Arnošta z Pa...Hotel Bouček

(Havlíčkova ul. čp.850) postaven r.1910 v Havlíčkově ul. nedaleko starého nádraží, Po r.1948 zrušen. Byla zde stanice SNB nebo StB, pak přeměněn na sídlo Městské hudební školy, později zv. Lidová škola umění Havlíčkova ul. ...Hotel Euro

Jiráskova čp.2871 otevřen r.2007, zatím jako poslední...Hotel Grand

(Nám.Republiky čp.140) Do r.1914 zde stával hostinec zv. „Hotel Kotel“. Novostavbu postavil pa.stavitel V.L.Hořeňovský podle plánů arch.J.Gočára. Pro veřejnost byl otevřen u příležitosti Celostátní výstavy sportu a tělovýchovy v Pardubicích.
Na místě měl stát již před 1.svět.válkou Reprezentační dům, k jeho výstavbě pro válku nedošlo. Až v rámci příprav na Celostátní výstavbu tělovýchovy spor...Hotel HARMONY CLUB

R.1986 zahájil pa.PRŮMSTAV stavbu ubytovny VCHZ, pro dělníky na plánovanou velkou přestavbu a dostavbu části závodu zničené výbuchem. Stavba jako vládní úkol pokračovala velmi rychle, jedno podlaží za týden, 4.7.1989 dokončena stavba stravovací a společenské části. R.1990 od výstavby VCHZ upuštěno a ubytovna přeměněna na Hotel Synthesia, ten po r.2000 přejmenován na HARMONY CLUB....Hotel Hůrka

(čp.1039 Bílé předm.) byl upraven z ubytovacího bloku kasáren na Hůrkách,z druhých dvou jsou ubytovny pro cizí dělníky. Město, které kasárna získalo po r.1990 od armády, tyto objekty prodalo soukromníkovi....Hotel Imperiál

(Nám.Čs.Legií čp.500) Na rohu Smilovy ulice a náměstí stával hostinec Slávie, který byl r.1925 přestavěn na dvoupatrový hotel. Měl pověst hodinového. Po znárodnění hotel zanikl, získala jej VŠCHT na kanceláře a učebny. V přízemí byla zřízena známá dietní jídelna. VŠCHT po privatizaci budovu ztratilo a místo „dietky“ je stylová pivnice IMPERIÁL. ...Hotel Kotel

přízemní hospoda s podkrovím, stála v místě oblouku býv. kavárny Grand. V 16.stol. zde u mostu přes Městkou řeku stála celnice, s předměstím byla zbourán před příchodem Švédů r.1639. Až r.1700 zde město postavilo domek, který r.1732 prodalo vdově Anně Urbánkové za 300 zl. rýnských. Za válek o rakouské dědictví byl r. 1741 i 1744 pobořen, pak jej dlouho držela rodina Pešů. R.1791 jej v dražbě koup...Hotel Kristl

Štrosova ul. vznikl po r.1990 z ubytovacího zařízení veterinárního školícího střediska...Hotel Labe

Po zrušení hotelu na Veselce, zůstaly v Pardubicích jen hotel Grand, Zlatá štika a hotel na nádraží, všechny v nedobrém stavu. Na 90 tisícové město bylo málo. Návštěvníci Pardubic museli hledat ubytování v sousedních městech. Zář 31.12.1966 otiskla zprávu: „r.1967 se začne stavět hotel Labe s 216 lůžky, zasloužil se o to strejda XY, který při služební cestě do Pardubic musel přenocovat ve Dvoře Kr...Hotel Libuše

(Hlaváčova ul.čp.179) Býval naproti nejstaršímu, prvnímu pardubickému nádraží z r.1845. Hostinská živnost s tímto gruntem prý byla spojena od pradávna. Sakař jej označil „stará restaurace“. To označení je relativní, protože to bylo sice nedaleko od staré Chrudimské cesty, ale do stavby železnice zde byly pastviny. Prvním majitelem je r.1850 Josef Doskočil tehdy nejpodnikavější Pardubák, majitel ho...hotel Nádraží

byl postaven v rámci výstavby nového nádraží otevřeného 1958. Měl být o 2 poschodí vyšší, to nebylo povoleno, že by imperialističtí špioni mohli sledovat vojenský provoz na pa.letišti. I po otevření byl jeho provoz problematický, byl znovu zavírán a otevírán. Po r.1990 zprivatizován. ...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014