Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Objekty a památky dle abecedy


Hledat v kategorii Objekty a památky


Hesla v kategorii Objekty a památky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Hotel Střebský

(Tř.Míru čp.68) otevřený r.1888 jako reprezentační budova, vybavená i ústředním topením a telefony. Postavil jej Josef Střebský. V přízemí bylo lahůdkářství s vinárnou. V prvním poschodí, kam se vstupovalo po honosném dvouramenné schodišti, byla kavárna, první v Pardubicích. Do r.1918 bylo v 1.pochodí důstojnické kasino, kam prý důstojníci občas vyjížděli na koních. V přízemí měla stálý stůl spo...Hotel 100

v Kostelní ulici zřízen po r.1990 z obytného domu čp.100...Hotel Arnošt

upraven po r.1990 z býv.ubytovny v ul. Arnošta z Pa...Hotel Bouček

(Havlíčkova ul. čp.850) postaven r.1910 v Havlíčkově ul. nedaleko starého nádraží, Po r.1948 zrušen. Byla zde stanice SNB nebo StB, pak přeměněn na sídlo Městské hudební školy, později zv. Lidová škola umění Havlíčkova ul. ...Hotel Euro

Jiráskova čp.2871 otevřen r.2007, zatím jako poslední...Hotel Grand

(Nám.Republiky čp.140) Do r.1914 zde stával hostinec zv. „Hotel Kotel“. Novostavbu postavil pa.stavitel V.L.Hořeňovský podle plánů arch.J.Gočára. Pro veřejnost byl otevřen u příležitosti Celostátní výstavy sportu a tělovýchovy v Pardubicích.
Na místě měl stát již před 1.svět.válkou Reprezentační dům, k jeho výstavbě pro válku nedošlo. Až v rámci příprav na Celostátní výstavbu tělovýchovy spor...Hotel HARMONY CLUB

R.1986 zahájil pa.PRŮMSTAV stavbu ubytovny VCHZ, pro dělníky na plánovanou velkou přestavbu a dostavbu části závodu zničené výbuchem. Stavba jako vládní úkol pokračovala velmi rychle, jedno podlaží za týden, 4.7.1989 dokončena stavba stravovací a společenské části. R.1990 od výstavby VCHZ upuštěno a ubytovna přeměněna na Hotel Synthesia, ten po r.2000 přejmenován na HARMONY CLUB....Hotel Hůrka

(čp.1039 Bílé předm.) byl upraven z ubytovacího bloku kasáren na Hůrkách,z druhých dvou jsou ubytovny pro cizí dělníky. Město, které kasárna získalo po r.1990 od armády, tyto objekty prodalo soukromníkovi....Hotel Imperiál

(Nám.Čs.Legií čp.500) Na rohu Smilovy ulice a náměstí stával hostinec Slávie, který byl r.1925 přestavěn na dvoupatrový hotel. Měl pověst hodinového. Po znárodnění hotel zanikl, získala jej VŠCHT na kanceláře a učebny. V přízemí byla zřízena známá dietní jídelna. VŠCHT po privatizaci budovu ztratilo a místo „dietky“ je stylová pivnice IMPERIÁL. ...Hotel Kotel

přízemní hospoda s podkrovím, stála v místě oblouku býv. kavárny Grand. V 16.stol. zde u mostu přes Městkou řeku stála celnice, s předměstím byla zbourán před příchodem Švédů r.1639. Až r.1700 zde město postavilo domek, který r.1732 prodalo vdově Anně Urbánkové za 300 zl. rýnských. Za válek o rakouské dědictví byl r. 1741 i 1744 pobořen, pak jej dlouho držela rodina Pešů. R.1791 jej v dražbě koup...Hotel Kristl

Štrosova ul. vznikl po r.1990 z ubytovacího zařízení veterinárního školícího střediska...Hotel Labe

Po zrušení hotelu na Veselce, zůstaly v Pardubicích jen hotel Grand, Zlatá štika a hotel na nádraží, všechny v nedobrém stavu. Na 90 tisícové město bylo málo. Návštěvníci Pardubic museli hledat ubytování v sousedních městech. Zář 31.12.1966 otiskla zprávu: „r.1967 se začne stavět hotel Labe s 216 lůžky, zasloužil se o to strejda XY, který při služební cestě do Pardubic musel přenocovat ve Dvoře Kr...Hotel Libuše

(Hlaváčova ul.čp.179) Býval naproti nejstaršímu, prvnímu pardubickému nádraží z r.1845. Hostinská živnost s tímto gruntem prý byla spojena od pradávna. Sakař jej označil „stará restaurace“. To označení je relativní, protože to bylo sice nedaleko od staré Chrudimské cesty, ale do stavby železnice zde byly pastviny. Prvním majitelem je r.1850 Josef Doskočil tehdy nejpodnikavější Pardubák, majitel ho...hotel Nádraží

byl postaven v rámci výstavby nového nádraží otevřeného 1958. Měl být o 2 poschodí vyšší, to nebylo povoleno, že by imperialističtí špioni mohli sledovat vojenský provoz na pa.letišti. I po otevření byl jeho provoz problematický, byl znovu zavírán a otevírán. Po r.1990 zprivatizován. ...Hotel Palace

Hlaváčova ul.čp.230 přímo proti starému nádraží. Patrně jej postavil r.1861 pa.podnikatel Josef Doskočil, patřil mu do r.1898. Od r.1902 jej vlastnila rodina Koubků. Po r.1948 znárodněn, zrušen, přeměněn na kanceláře, do r.1989 zde bylo podnikové ředitelství n.p. Potraviny, po privatizaci transformované na a.s.UNIPO, neúspěšný pokus o pa.obchodní řetězec. Nějaký čas zde sídlila krajská správa Če...Hotel U Rathouských

(Tř.17.listopadu čp.88) Josef Rathousky byl majitelem od. r.1919, při hotelu velká zahrada. V 60.letech byl přeměněn na hereckou ubytovnu VČD a v přízemní zřízen tehdy největší pa.buffet....Hotel U zlatého lva

Na místě hospody Baal postavil sedlář J.Doskočil r.1843 první pardubický hotel nazvaný „U zlatého lva“, předvídavě ještě před tím než Pardubice získaly železniční spojení se světem. Byl to zřejmě první pa.podnikatel, dnes zapomenutý. Po stavbě železnice postavil hotel Libuše proti prvním pa.nádraží a druhý hotel Palace naproti druhému, starému nádraží. Provozoval dostavníkovou dopravu na sever i ...Hotel Veselka

(Tř.Míru čp.76). Hostinec se zde připomíná již koncem 17.stol. Od počátku 19.stol. patřil rodině Kašparově. V l.1857-58 byl přistavěn sál Odeon, kde se konaly společenské zábavy. Poslední přestavbu provedl r.1925 Josef Košťál. Od r.1915 fungoval v budově biograf Imperiál. Z Veselky pocházel průkopník letectví Ing. Jan Kašpar. Poslední majitel Arnošt Košťál popraven 2.7.1942 pro spolupráci s od...Hotel Zlatá štika

(Štrossova ul.čp.127). Původně Klofandova hospoda (předtím U Šmídů), r.1917 přestavěná na moderní hotel, později ještě rozšířený. Dnes je nejstarším pa. hotelem, starší zanikly. Na jeho místě byly r.1564 dva grunty. Na jejich místě postavil fenrych Václav Šimůnek r.1661 dům. Od kdy zde byl šenk není známo. Ve 2.polovině 19.stol zde již byl. Od r.1866 patřil rodině Šmídům, U Šmídů se hrálo divadl...Hotely nepostavené

Po r.1950 byl plánován nový hotel na Dolíku naproti Tyršovým sadům, alternativně zde měla být pa.opera, místo toho až r.1983 postavena budova OV KSČ, dnes Dům hudby. Od r.1990 se opakovaně objevují návrhy na stavbu velkého moderního hotelu pro početné návštěvníky Pardubic, kteří opět musí hledat ubytování mimo Pardubice. Např. druhý na Masarykově nám, na místě býv.jatek vedle nedostavěné sportovní...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014