Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Objekty a památky dle abecedy


Hledat v kategorii Objekty a památky


Hesla v kategorii Objekty a památky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Mrazírny

Krátce po otevření Zimního stadionu r.1947 postaveny naproti jedny z prvních mrazíren v ČSR. Využívaly společné chladící zařízení. Pro další rozvoj zde nebylo místo, proto po r.1965 zbourány. Nové postaveny v Dašicích. Tam, v prostoru býv.cukrovaru od r.1975 do 1977 vyrostl největší mrazírenský komplex ve střední Evropě se 44 000 m3 skladovacího prostoru, vlastní mrazírna 180 m dlouhá, 60m širok...Muzeum perníku

Jediná specializovaná instituce v ČR má od r.2004 sídlo v Perníkové chaloupce z r. 1882 v Rábech pod hradem Kunětická hora. ...Nádraží

Nejstarší nádražní budova z r.1845 stávala proti býv.hotelu Libuše, vedle Obchodní akademie, mělo čp.192 Zelené předměstí. Obě koleje byly vedeny otevřenou halou. Hned vedle byl přejezdu Chrudimské silnice, to naznačuje, že bylo i nádražím pro Chrudim, kam jezdily dostavníky J.Doskočila od každého vlaku. Po dokončení stavby dráhy Pardubice - Liberec bylo posunuto na západ, 15.4.1859 dáno do provoz...Nádraží Rosice nad Labem

postaveno r.1871 po dokončení trati Pardubice -Německý Brod, společné i pro trať Pardubice-Liberec. R.1976 Rosice připojeny k Pardubicím, nádraží se stalo druhým pardubickým. ...Náhrobek

Nejznámějším a nejkrásnější v Pardubicích je náhrobek Vojtěch z Pernštejna v presbytáři chrámu sv.Bartoloměje z r. 1534, opředený pověstmi. Náhrobek tvoří mramorová deska s Vojtěchovu postavou ve vysokém reliéfu rozměrů 224x110 cm na podstavci ze čtyř reliéfně zdobených pískovcových desek....Náhrobky - náhrobní desky

V pardubických kostelích byli pohřbíváni významní občané, nižší šlechtici i měšťané. Jejich hroby kryĺy umělecký zpracované desky. Kolem r. 1904 byly z podlah vyzvednuty a umístěny na vnitřní či vnější strany zdí kostelů. Nejpozoruhodnější je mramorová deska z kostela sv.Jiljí v Pardubičkách přisuzovaná zakladateli nového města Pardubic Arnoštu ze Staré. Byla v podlaze původního kostela sv.Jiljí...Národ

biograf či kino Národ druhé v Pardubicích otevřené r.1913 v Národním domě, pak Kino Jas, naposledy Kino Jas 70, zaniklo, r.2012 bylo na prodej. ...Národní dům

postavilo město na dnešním Wernerově nábřeží, na místě zbouraného městského pivovaru. Obecní zastupitelstvo 5.4.1872 rozhodlo ponechat staveniště za radnicí pro spolkové místnosti Měšťanské besedy, ochotníků a Sokola, 7.3.1873 pověřen hradecký arch. Vebr zpracováním plánů. Od 1.1.1874 jej převzala Měšťanská beseda. V přízemí měl 5 místností a v 1.poschodí sál, 4 světnice, jakož i „pavlán“. Byl t...Národní dům čp. 900

na okraji parčíku u sv.Jana (dnes ul Bratranců Veverkových) postaven jako protějšek Dělnického domu z r.1904. R.1913 v něm otevřen biograf Národ....Národní kulturní památky

Památník Zámeček odhalen 31.10.1949 na popravišti z r.1942 v areálu Zámečku v Pardubičkách. Od r.2010 jsou Národními kulturnímu památkami pa.Zámek a Krematorium. ...Nejužší dům

čp. 81 Zelené předměstí vedle zvonice, průčelí široké 1,5 m....Nemocnice

Pernštejnský špitál z r.1510 nebyl učen pro nemocné, ale pro chudé a opuštěné. R.1550 zaplatilo město za „udělání dvou sroubků mezi branami pro lidi, které se smyslem pominou“, někde na Bělobranském nám. Nemajetným poddaným poskytoval od r.1773 lékařskou pomoc zámecký lékař. Péči o choré obcím ukládal císařský patent z r.1784. R.1795 pověřila obec lékařskou péčí o chudé doktora Josefa Fichtnera, p...Nouzová bytová kolonie

Velkou kolonii zřídilo město po r.1918 v býv. Válečné nemocnici – Karanténě. Bylo to řešení prozíravé a užitečné z počátku na solidní úrovni, předešlo se vzniku živelných, horších slumů. Kolonie zvaná též Havaj zanikla kolem r.1947 kdy se na jejím místě začalo stavět sídliště Dukla, satelitní město, opět po válce a bombardování Pardubic nutné pro řešení bytové nouze a rozvoj města. R.1945 vznikla ...Nové nádraží

nahradilo staré zničené bombardováním r.1944. Výstavba zahájena bezprostředně po válce, na několik let zastavena, nádraží dokončeno a otevřeno 1.5.1958 – Nádraží ...Obchodní dům Prior

Po zbourání jezdeckých kasáren na Palackého tř.7.4.1967 rozhodnuto postavit na místě býv.jízdárny na rohu ul. K Polabinám obchodní dům za 60 mil. Kčs. Výstavba měla být zahájena v zimě 1969-70, základní kámen položen 4.6.1971. Kupodivu terén pro stavbu poněkud zvýšen, snad aby byl zvýrazněn nepříliš velký objekt. Měl být dokončen 1.10.1974, proti plánu otevřen již 23.8.1974, stál 76 mil Kč. Podle ...Občanská plovárna

zřízena r. 1877 na pravém břehu Labe hned nad Labským mostem, v místech horní části plavební komory dnešního zdymadla....Obecní domy

Město Pardubice postavilo r.1921 11 tzv. „nouzových“ obecních bytových domů na Čechově nábřeží, vzniklo tím krásné pravobřežní předmostí Bílého předměstí, r.1921 7 domů po západní straně Jiráskovy ulice, později dva domy na Skřivánku a kolem r.1930 moderní dům čp.49 za Městským divadlem s obecním dvorem, pohřebním ústavem a novou hasičskou zbrojnicí. ...Obecní mlýn

poháněný Městskou struhou byl v domě čp.13 vedle Panského - Císařského mlýna v Pernštýnské ul. Dům obec získala směnou r.1531, kdy jí Vojtěch z Pernštejna postoupil jedno sladové kolo ze sousedního Panského mlýna. Probouráním zdi obec získala prostor, kde postaveno další kolo s mlýnským kamenem a později umístěny dvě kroupové stoupy. Tak vznikl obecní mlýn. Z r.1636 je záznam:“Mlejn obecní, v ně...Obelisk

Obeliskem je pomník Václava Bubeníka, zasloužilého starosty Pardubic, v Bubeníkových sadech, přenesený sem r.1928 ze zrušeného Bubeníkova hrobu na býv. hřbitově u kostela sv.Jana. Druhým obeliskem je pomník obětem za vlast na Zborovském náměstí z r.1938, který vytvořil Fr. Zuzka, důstojník Železničního pluku, před jehož kasárnami byl vztyčen. Žulový blok 7 m dlouhý, vážící 27 t na pomník v září 19...Obilní sýpky a sila

Hospodářské družstvo postavilo první podlažní sýpku r.1904 v areálu družstva vedle vápenky, dnes ul.K Vápence, sýpka ani vápenka zde již není. Družstvo po r.1948 přeměněno na n.p. Zemědělské zásobování a nákup-ZZN, v rozporu s politikou združstevnění zemědělství. ZZN po r.1950 postavol novou sýpka jako první objekt ve vznikajícím průmyslovém areálu Černá za B. Je na 6 000 t obilí, v polovině podl...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014