Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Objekty a památky dle abecedy


Hledat v kategorii Objekty a památky


Hesla v kategorii Objekty a památky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Bavory

Za Veselkou byl od r.1631 Klášterský dvůr, patřící pa. minoritům, zde či v sousedních stodolách byli po válce o rakouské dědictví umístění bavorští zajatci a dvůr podle toho lidově jmenován. Po zrušení řádu 1787 byl prodán, z r.1844 je záznam o Kateřině Skoupé, držitelce dvorce a hostince Bavory, hostinec i název, sto let používaný i pro okolí, zmizely po výstavbě jezdeckých kasáren v l.1895-6....Benzínová čerpací stanice

Malé stanice byly zřizovány od počátku 20. stol přímo ve městě. Hotel Veselka měl vlastní čerpací stanici na dnešní tř. Míru, jiná byla U kostelíčka. Až po znáronění se začaly stavět velké na okrajích města. Kolem r.1970 byla otevřena moderní u Černé za B. vedle autoserisu a jiná u konečné na Chrudimské ul., další na Teplého ul. za areálem MHD vybavena již myčkou. Ještě 30.6.1970 byla znovu ...Bílá brána

Vstup do Města v ohradě, do opevněných Pardubic, byl pouze dvěma branani, od jihu a západu Pražskou neboli Zelenou a od východu a severu Bílou. Ta stávala od r.1507 v dnešní ul.Sv.Anežky České mezi domy 28 a 30, říkalo se jí Mejtská, až od r.1547 Bílá, jako protiklad nového názvu Zelené brány, po sezelenání jejího měděného krytu. Požárem r.1538 patrně neutrpělala, oprava stále jen málo, tak zac...Centrum Kosatec

V moderním bezbariérovém objektu ve Sladkovského ulici 2824 od září 2011 sídlí Česká abilympijská asociace. Administrativní část doplňují prostory pro jednotlivé aktivity. Areál se nachází ve vnitrobloku v místech, kde v roce 1910 založil Vincenc Chomrák první autoškolu na území tehdejšího Rakousko-Uherska a kde později sídlily soukromé i státní tiskárny. Pojmenování Kosatec ale nemá s pestroba...Chrám sv. Bartoloměje

r.1295 dle první zmínky o Pardubicích klášterní, r.1921 zničen husity, od 1519 nový klášterní, od r.1532 farní, od r.1540 děkanský, r.1934 povýšen na arciděkanský – viz Kostely....Císařský mlýn

Strúha městská (později Císařská) založená Vilémem z Pernštejna sloužila mj pohonu panského mlýna čp.109 Pod Sklípky. Mlýn postavený asi r.1507 přešel r.1560 s celým městem do rukou České královské komory tj. do majetku císaře a začalo se mu říkat Císařský. Mlynáře dosazoval vrchnost. V rámci Raabových reforem panství mlýn prodalo a 1.1.1759 se prvním soukromým vlastníkem stal Karel Palm. M...Corso

též korso, nebo korzo - promenáda. V Pardubicích bývala již na Královské třídě pd konce 19.stol., zejména v neděli dopoledně, setkávali se zde občané chodící z kostela, a důstoníci pa. jezdeckého pluku obdivovali jejich dcery. Corso se po 1.svět.válce, kdy to byla Wilsonova tř., změnilo v každodenní. Po jižní straně korzovala hlavně mládež před nebo po návštěvě biografů, které byly na jejich ob...Červeňák

Dnes území podél toku Chrudimky, někdejší vojenský prostor, který dostal pojmenování podle jednoho z mostů nacházejících se v lokalitě. Most zvaný Červeňák Jedná se o most, který byl postaven roku 1911 při regulaci Chrudimky v centu města nedaleko staré reálky. Šířka vozovky byla 5 m, šířka chodníků 1,5 m. V roce 1935 byl z důvodu nedostatečné kapacity nahrazen mostem novým. Aby po dobu výsta...ČEZ Arena

dnešní název Zimního stadionu podle energetické firmy ČEZ....Čítárna

Byly původně jen v hostinských provozech, kde podnikatelé se snažili vykládáním časopisů zvýšit zájem o svůj podnik. Činili tak hoteliéři na Veselce, U zlatého lva i Josef Peikert, majitel „kavárenské a biliardní“ místnosti U zlatého beránka na Pernštýnském nám. Dnes již kavárny noviny pro hosty nemají. Od konce 19.stol. umožňovaly členům číst noviny různé spolky. Po utrakvistickém Cassino-Vereinu...Dělnický dům

čp.276 Jindřišská ul. Otevřen 25.12.1904 jako spolkový dům sociálně demokratické strany. Zde se odbývala i první kinematografická a divadelní představení. Biograf „LIDO BIO“ byl uzavřen v 60.letech a v 70. letech min. stol. byla v přízemí otevřena „Myslivecká restaurace.“
Dělnický dům se stal vedle Veselky dalším střediskem kulturního a politického života. Dne 22.7.1906 zde T.G. Masaryk před...Delta

Dům pionýrů a mládeže DELTA. Stavba v Gorkého ul. byla zahájena krátce po r.1980 a měla být prováděna v Akci“Z", tedy z velké části bridádnicky. Velké pardubické stavení podniky neměly „kapacity“, vyšší politické kruhy jim to nenaplánovaly. R.1985 se objevily kritika, že stavba vázne, protože je na Akci „Z“ příliš náročná. V lednu 1986 MěstNV Pardubice a n.p.VCHZ převzaly záruku nad výstavbou. VCH...Domov důchodců

Vilém z Pertnštejna r.1510 postavil na okraji Zeleného předměstí, při novém hřbitově špitál, pro 3 později pro 5 chudých a nemocných, důchodci tehdy nebyli. Špitál byl r.1892 prodán a zbourán. Město toto zařízení přeneslo ke Kostelíčku do t.zv.tvrze, pak zde postavilo chorobinec a r.1908 při Štrossově ul.chudobinec. Tato zařízení byla po r.1950 spojena v jeden ústav -domov důchodců. Rozšířen byl p...Donucovací pracovna

Viz. Pracovna...Dostihové závodiště

Rozsáhlý 60ha areál na jihozápadě Pardubického katastru, kde již r.1856 byly uspořádány první dostihy. Velká pardubická steeplechase - VP se tu jezdí r.1874. Původní majetek města byl po r.1950 zestátněn. Tehdy bylo území, od r.1871 od Pardubic odříznuté nesmyslnou tratí z Rosic do Chrudimi, připojeno ke katastru obce Popkovice, které se Svítkovem byly r.1964 spojena s Pardubicemi. Spravovalo j...Družstevní výstavba

Velká část pardubických sídlišť byla postavena stavebními a bytovými družstvy, z části svépomocnou výstavbou, posléze spojených ve družstvo Družba. Již na zahájení výstavby Polabina r.1960 se podílela družstevní výstavba což připomíná Družstevní ulice dokončená a pojmenovaná r.1962. Toho roku byla zahájena výstavba „družstevního sídliště“ na Sezemické ul. Převážná část síliště Drážka je družstevní...Duhová aréna

Tak nazván Zimní stadion 5.3.2003 od sponzorující České energetické společnosti ČEZ s platností do r.2007. Nadále se běžné užívá název ČEZ aréna....Dům Charloty Masarykové čp. 44

Bílé předměstí U Kostelíčka. Stojí na místě bývalého panského dvora Vystrkov založeného již Arnoštem ze Staré. Dnes je zde jedno ze sídel pardubického magistrátu. Dne 16.6.1995 na budově odhalena deska: "Dům Ch.Masarykové. Tato budova byla postavena v r.1923 pro ligu proti tuberkulóze a pojmenována in memoriam na počest manželky prvního československého prezidenta." ...Dům čp. 182

na Alžbětině třídě (dnes tř.17.listopadu Zelené předměstí ), rohový u podjezdu. Dům postavili bratří Karel, Václav a Jan Lorencovi v době kdy se stavěla dráha Olomouc-Praha, tedy kolem r.1845, tehdy téměř na samotě. V přízemí byl obchod a v druhé polovině hostinec U města Liberce, pojmenovaný v souvislosti s výstavbou dráhy Pardubice-Liberec 1855-59. Za dvorem byla hlavní pozoruhodnost, veliká a k...Dům čp. 90

Tř.Míru. Kníže Fr.Lichtenstein, velitel 9.pluku cara Mikuláše v Pardubicích, postavil na rozsáhlé zahradě B.Říhy pro svou novomanželku „vkusný“ dům. První jednopatrový na tehdejší předměstské ulici. Když založil Parforsní společnost zřídil v přízemí šlechtické kasino “ressource“. Samostatný dům dostal čp.59. Po r.1918 je koupila firma Bratři Smolkové, přestavěla a dům dostal čp.90. Čp.59 bylo přen...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014