Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Objekty a památky dle abecedy


Hledat v kategorii Objekty a památky


Hesla v kategorii Objekty a památky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Bavory

Za Veselkou byl od r.1631 Klášterský dvůr, patřící pa. minoritům, zde či v sousedních stodolách byli po válce o rakouské dědictví umístění bavorští zajatci a dvůr podle toho lidově jmenován. Po zrušení řádu 1787 byl prodán, z r.1844 je záznam o Kateřině Skoupé, držitelce dvorce a hostince Bavory, hostinec i název, sto let používaný i pro okolí, zmizely po výstavbě jezdeckých kasáren v l.1895-6....Benzínová čerpací stanice

Malé stanice byly zřizovány od počátku 20. stol přímo ve městě. Hotel Veselka měl vlastní čerpací stanici na dnešní tř. Míru, jiná byla U kostelíčka. Až po znáronění se začaly stavět velké na okrajích města. Kolem r.1970 byla otevřena moderní u Černé za B. vedle autoserisu a jiná u konečné na Chrudimské ul., další na Teplého ul. za areálem MHD vybavena již myčkou. Ještě 30.6.1970 byla znovu ...Bílá brána

Vstup do Města v ohradě, do opevněných Pardubic, byl pouze dvěma branani, od jihu a západu Pražskou neboli Zelenou a od východu a severu Bílou. Ta stávala od r.1507 v dnešní ul.Sv.Anežky České mezi domy 28 a 30, říkalo se jí Mejtská, až od r.1547 Bílá, jako protiklad nového názvu Zelené brány, po sezelenání jejího měděného krytu. Požárem r.1538 patrně neutrpělala, oprava stále jen málo, tak zac...Chrám sv. Bartoloměje

r.1295 dle první zmínky o Pardubicích klášterní, r.1921 zničen husity, od 1519 nový klášterní, od r.1532 farní, od r.1540 děkanský, r.1934 povýšen na arciděkanský – viz Kostely....Císařský mlýn

Strúha městská (později Císařská) založená Vilémem z Pernštejna sloužila mj pohonu panského mlýna čp.109 Pod Sklípky. Mlýn postavený asi r.1507 přešel r.1560 s celým městem do rukou České královské komory tj. do majetku císaře a začalo se mu říkat Císařský. Mlynáře dosazoval vrchnost. V rámci Raabových reforem panství mlýn prodalo a 1.1.1759 se prvním soukromým vlastníkem stal Karel Palm. M...Corso

též korso, nebo korzo - promenáda. V Pardubicích bývala již na Královské třídě pd konce 19.stol., zejména v neděli dopoledně, setkávali se zde občané chodící z kostela, a důstoníci pa. jezdeckého pluku obdivovali jejich dcery. Corso se po 1.svět.válce, kdy to byla Wilsonova tř., změnilo v každodenní. Po jižní straně korzovala hlavně mládež před nebo po návštěvě biografů, které byly na jejich ob...Červeňák

Dnes území podél toku Chrudimky, někdejší vojenský prostor, který dostal pojmenování podle jednoho z mostů nacházejících se v lokalitě. Most zvaný Červeňák Jedná se o most, který byl postaven roku 1911 při regulaci Chrudimky v centu města nedaleko staré reálky. Šířka vozovky byla 5 m, šířka chodníků 1,5 m. V roce 1935 byl z důvodu nedostatečné kapacity nahrazen mostem novým. Aby po dobu výsta...ČEZ Arena

dnešní název Zimního stadionu podle energetické firmy ČEZ....Čítárna

Byly původně jen v hostinských provozech, kde podnikatelé se snažili vykládáním časopisů zvýšit zájem o svůj podnik. Činili tak hoteliéři na Veselce, U zlatého lva i Josef Peikert, majitel „kavárenské a biliardní“ místnosti U zlatého beránka na Pernštýnském nám. Dnes již kavárny noviny pro hosty nemají. Od konce 19.stol. umožňovaly členům číst noviny různé spolky. Po utrakvistickém Cassino-Vereinu...Dělnický dům

čp.276 Jindřišská ul. Otevřen 25.12.1904 jako spolkový dům sociálně demokratické strany. Zde se odbývala i první kinematografická a divadelní představení. Biograf „LIDO BIO“ byl uzavřen v 60.letech a v 70. letech min. stol. byla v přízemí otevřena „Myslivecká restaurace.“
Dělnický dům se stal vedle Veselky dalším střediskem kulturního a politického života. Dne 22.7.1906 zde T.G. Masaryk před...Delta

Dům pionýrů a mládeže DELTA. Stavba v Gorkého ul. byla zahájena krátce po r.1980 a měla být prováděna v Akci“Z", tedy z velké části bridádnicky. Velké pardubické stavení podniky neměly „kapacity“, vyšší politické kruhy jim to nenaplánovaly. R.1985 se objevily kritika, že stavba vázne, protože je na Akci „Z“ příliš náročná. V lednu 1986 MěstNV Pardubice a n.p.VCHZ převzaly záruku nad výstavbou. VCH...Domov důchodců

Vilém z Pertnštejna r.1510 postavil na okraji Zeleného předměstí, při novém hřbitově špitál, pro 3 později pro 5 chudých a nemocných, důchodci tehdy nebyli. Špitál byl r.1892 prodán a zbourán. Město toto zařízení přeneslo ke Kostelíčku do t.zv.tvrze, pak zde postavilo chorobinec a r.1908 při Štrossově ul.chudobinec. Tato zařízení byla po r.1950 spojena v jeden ústav -domov důchodců. Rozšířen byl p...Donucovací pracovna

Viz. Pracovna...Dostihové závodiště

Rozsáhlý 60ha areál na jihozápadě Pardubického katastru, kde již r.1856 byly uspořádány první dostihy. Velká pardubická steeplechase - VP se tu jezdí r.1874. Původní majetek města byl po r.1950 zestátněn. Tehdy bylo území, od r.1871 od Pardubic odříznuté nesmyslnou tratí z Rosic do Chrudimi, připojeno ke katastru obce Popkovice, které se Svítkovem byly r.1964 spojena s Pardubicemi. Spravovalo j...Družstevní výstavba

Velká část pardubických sídlišť byla postavena stavebními a bytovými družstvy, z části svépomocnou výstavbou, posléze spojených ve družstvo Družba. Již na zahájení výstavby Polabina r.1960 se podílela družstevní výstavba což připomíná Družstevní ulice dokončená a pojmenovaná r.1962. Toho roku byla zahájena výstavba „družstevního sídliště“ na Sezemické ul. Převážná část síliště Drážka je družstevní...Duhová aréna

Tak nazván Zimní stadion 5.3.2003 od sponzorující České energetické společnosti ČEZ s platností do r.2007. Nadále se běžné užívá název ČEZ aréna....Dům Charloty Masarykové čp. 44

Bílé předměstí U Kostelíčka. Stojí na místě bývalého panského dvora Vystrkov založeného již Arnoštem ze Staré. Dnes je zde jedno ze sídel pardubického magistrátu. Dne 16.6.1995 na budově odhalena deska: "Dům Ch.Masarykové. Tato budova byla postavena v r.1923 pro ligu proti tuberkulóze a pojmenována in memoriam na počest manželky prvního československého prezidenta." ...Dům čp. 182

na Alžbětině třídě (dnes tř.17.listopadu Zelené předměstí ), rohový u podjezdu. Dům postavili bratří Karel, Václav a Jan Lorencovi v době kdy se stavěla dráha Olomouc-Praha, tedy kolem r.1845, tehdy téměř na samotě. V přízemí byl obchod a v druhé polovině hostinec U města Liberce, pojmenovaný v souvislosti s výstavbou dráhy Pardubice-Liberec 1855-59. Za dvorem byla hlavní pozoruhodnost, veliká a k...Dům čp. 90

Tř.Míru. Kníže Fr.Lichtenstein, velitel 9.pluku cara Mikuláše v Pardubicích, postavil na rozsáhlé zahradě B.Říhy pro svou novomanželku „vkusný“ dům. První jednopatrový na tehdejší předměstské ulici. Když založil Parforsní společnost zřídil v přízemí šlechtické kasino “ressource“. Samostatný dům dostal čp.59. Po r.1918 je koupila firma Bratři Smolkové, přestavěla a dům dostal čp.90. Čp.59 bylo přen...Dům DTJ

čp.406 Hronovická ul. spolkový dům s tělocvičnou Dělnické tělocvičné jednoty – DTJ. Stavba podle plánů Richarda Goldreicha z Král.Vinohrad zahájena 1.12.1924, dům otevřen 23.1.1926. Po r.1948 DTJ zanikla. Dům převzal ROH Tesla Pardubice a zřídil zde Závodní kulturní dům Tesla. Po zániku Tesly jej získalo město Pardubice a poskytlo VČD pro zřízení druhé scény, což se nepodařil z ekonomických důvod...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014