Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Objekty a památky dle abecedy


Hledat v kategorii Objekty a památky


Hesla v kategorii Objekty a památky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Věžové domy

Experimentální věžový dům o 11 podlažích při ul.S.K.Neumana byl 10.2.1962 připraven k nastěhování 41 rodin do dvoupokojových bytů. R.1964 k němu, dlouho osamocenému, přibyly tři další, jeden byl svobodárna Tesly. V Polabinách 1 17.11.1967 dokončena hrubá stavba 11-ti patrového nejvyššího paneláku, ubytovny. Dominantou Polabin se 25.6.1976 stala výšková obytná 18-ti podlažní budova. Stejnou pa...Viadukt

Kamenný viadukt pro železnici Olomouc- Pardubice dle projektu inž.Kappa byl sklenut r.1844 přes přeložený, napřímený tok Chrudimky pod Vinicí. ...Vlachův dům

čp.73 na konci tř.Míru postavený po r.1892, stojí na místě pernštejnského špitálu, který stával při Kutnohorské bráně, r.1892 zrušeného. ...Vodákova vila

čp.89 stojí na začátku dnešní ul U Stadionu Na místě starší usedlosti ji r.1916 postavil řezník, starosta města Josef Sochor, od r.1924 patřila manželům Josefu a Marii Vodákovým. Po r.1948 znárodněna, bylo sem umístěno vynikající oblastní studio Čs.rozhlasu, po r.1965 přenesené do Hradce Králové. Zůstalo zde redakce okresního rozhlasu po drátě. R.1990 rozhlas zanikl, vila vrácena v restituci....Všesportovní areál

na břehu Labe byl založena stavbou Všesportovního stadionu otevřeného r. 1931 v ideální poloze na okraji města na břehu Labe umožňující i rozvoj vodních sportů, která nebyla využita. R.1947 v sousedství postaven otevřený zimní stadion, r.1964 zastřešený. R.1989 zahájena stavba sportovní haly kompletující areál ta r.1990 zastavena, roku 2014 nedostavěná hala zbořena. V letech 2003 – 2007 provádě...Všesportovní stadion Tomáše Garrrigue Masaryka

První pokusy o vznik Družstva pro zřízení stadionu v Pardubicích se objevily již po r.1920. Iniciátorem myšlenky byl Bedřich Lašek, úředník pa.pivovaru, který se zasloužil o získání prostředků a vybudování. V rámci příprav První Celostátní výstavy tělovýchovy a sportu 15.9.1930 zahájena stavba moderního všesportovního stadionu. Projekt vypracovali pa.arch.Karel Řepa a ing.Ferdinand Potůček, bet...Výstavní síň

31.10.1926 otevřena umělecká výstavní síň knihkupce O.Doležala upravená podle návrhu arch.K.Řepy z obuvnické dílny Průmyslové školy v parčíku při Havlíčkově ulice, před r.1940 vrácena škole. - R.1931 zřízena výstavní síň v novém Průmyslovém muzeu pro jeho Výtvarný odbor. - Za výstavní síň sloužil až do r.1969 Autopavilon v Tyršových sadech pozůstatek po Celostátní výstavě tělovýchovy a sport...Wernerovský dům

Dům Wernerův čp.116. Dům plný historie. Vlevo na severní straně Pernštýnského nám.je Wernerovský dům. Přiléhá k němu oblouk nad vchodem do Bartolomějské ul.zdobený v gotických výklencích obrazy rytíře, ženy a šaška z poč. 16.stol. Do r.1515 zde stála 1.pa.radnice. Stejně slavná je i jeho pozdější historie. Dům hostil B.Smetanu, Jana Nerudu, po dobu svého působení na pa.reálce zde bydlel Jan Geba...Winternitzovy mlýny – Automatické mlýny

Bratří Egona a Karel Winternitzovi získali výměnou za mlýn Valcha r.1910 pozemky na pravém břehu Chrudimk, kde stával mlýn Hrkačka. R.1911 zde zahájili stavbu moderního velkomlýna dle projektu arch.Gočára. ...Wurstův dům

na dnešní tř. Míru postaven v l.1904-05, kdy jej vlastnil Aron Weiner s manželkou Emou, je poněkud záhadný, tehdy měl čp.99 dnes čp.76. Wurstovi, známá rodina řezníků, jej získali po r.1923. R.2011 dům pod dohledem památkářů opraven. ...Zámecký most

Příhrádek ze zámkem spojoval od počátku pevný dřevěný most přes zámecký příkop, na konci před třetí, Labskou branou doplněný padacím mostem. Celkem byl 71 m dlouhý, 6 m široký, říkalo se mu „Obdýlný“ R.1804 byl stržen povodní a zámecký vrchní František Štěnička jej nechal nahradit hrází navezenou zeminou naplavenou povodní do zámeckého příkopu. Dal tak možno výdělku lidem v tehdejší době nouze,...Zámecký příkop

Obranné stavby Vilém z Pernštejna byly velkorysé. Odebíráním materiálu na zámecký val byla rozšířen stará ramena Chrudimky obtékající dřívější vodní hrad. Vznikl tak mimořádně, přes 80m, široký zámecký příkop. V případě nebezpečí mohl být naplněn vodou z východního městského hradebního příkopu, napájeného z Městské strúhy, který procházel před Bílou branou. Příkop byl vypouštěn na severu do Labe....Zámeček

R.1884 zakoupil baron Jiří Larisch-Mönnich velký pozemek na východním okraji Pardubiček. Postavil zde r.1885 vilu, obklopenou oborou, lesem a poli, kde pobýval při podzimních parforsních honech, jejichž byl posledním mástrem. Za honů bývala střediskem vysoké společnosti. Pověst, že se zde scházel korunní princ Rudolf se svou milenkou, baronesou Mary Vetserovou jsou nepodložené. Vila byla lidově ...Zámek

Pardubický zámek stojí pravděpodobně na místě staré pa.tvrze, připomínané již ve 14.stol, Arnoštem z Hostýně po r.1332 přestavěné na vodní hrad. Po koupi panství pardubického a kunětickohorského r.1491 Vilémem z Pernštejna zahájena přestavba na zámek v pozdně gotickém slohu. Za Vilémových nástupců Vojtěcha a Jana byl zámek dostavěn v dnešní podobě jako renesanční architektura. Do r.1560 byl zámek ...Zavadilka - hostinec

v minulosti prý poznačení hostince, o který hned na kraji města zavadila cest a přijíždějící povozníci. V Pardubicích letitý a známý hostinec v ohybu Pražské ul. kde končí Teplého ul. Podle ní ten prostor styku obou ulic, kde je m.j. benzinová stanice, lidově nazýván Na Zavadilce. Hostinec Na zavadilce býval v 18.stol.na také konci Labské ul. ...Závodiště

Dostihové závodiště, krásný přírodní areál na západě Pardubic o výměře 60ha nezapočítávaný do městských sadů a rozsahu kvalitní pa.zeleně. Od r.2013 na počest sponzora nazváno Synthesia Park, od roku 2014 se jmenoval Agrofert Park, od roku 2019 nese název Pardubické závodiště....Závodní klub Tesla

Po zániku pa.Dělnické tělovýchovné jednoty-DTJ r.1948, získala její dům v Hronovické ul. Tesla Pardubice, přeměnila jej v Kulturní dům Tesla, kde, na tehdejší možnosti Tesly v poměrně omezených podmínkách, vyvíjel ZK Tesla bohatou kulturní a společenskou činnost. Pod jeho patronátem zde působila řada kroužků a klubů, mj.Přídovědný klub, ZK Tesla zanikl po r.1990 a s ním jeho činnost a kroužky. ...Zdymadlo

R.1935 dokončeno zdymadlo v Stnojedech, se zdymadlem v Přelouči z r.1928 tak Labe splavněno v úseku Přelouč-Pardubice. - Září 1966 na místě býv. labského mostu, pod soutokem Labe a Chrudimky začal vyrůstat jez a zdymadlo, - 11.4.1972 pokračovala stavba zdymadla jezu na Labi, posledním objektem vodní elektrárny, - na květen 1973 plánováno uzavření stavby a vzdutí hladiny. - 10.1...Zelená brána

architektonická památka vynikající úrovně, jediný celistvý, neobyčejně cenný zbytkem pardubického rozsáhlého opevnění. Obecné pojmenování brána je nepřesné, jedná se o věž s branou, zelená je střecha věže. R.1507 dal Vilím z Pernštejna obehnat město hradbami,valy a hradebním příkopem-Městskou řekou. Práce řídil Mistr Paul. Tam kudy se z města vyjíždělo na Prahu do hradební zdi vsazena Pražská věž ...Zimní stadion

- 20.12.1947 vedle všesportovního-letního stadionu otevřena 1.pa.umělá ledová plocha, nezakrytý zimní stadion, na který získány prostředky prodejem kuponů „Cihla na zimní stadion“. - R.1958 zahájena stavba zastřešení zimního stadionu podle projektu Ing.arch.M.Návesníka, střešní ocelovou konstrukci projektoval statik Ing.Forejtek z Chemoprojektu. - 4.- 9.7.1961 Letní filmový festival se konal n...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014