Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Objekty a památky dle abecedy


Hledat v kategorii Objekty a památky


Hesla v kategorii Objekty a památky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Výstavní síň

31.10.1926 otevřena umělecká výstavní síň knihkupce O.Doležala upravená podle návrhu arch.K.Řepy z obuvnické dílny Průmyslové školy v parčíku při Havlíčkově ulice, před r.1940 vrácena škole. - R.1931 zřízena výstavní síň v novém Průmyslovém muzeu pro jeho Výtvarný odbor. - Za výstavní síň sloužil až do r.1969 Autopavilon v Tyršových sadech pozůstatek po Celostátní výstavě tělovýchovy a sport...Wernerovský dům

Dům Wernerův čp.116. Dům plný historie. Vlevo na severní straně Pernštýnského nám.je Wernerovský dům. Přiléhá k němu oblouk nad vchodem do Bartolomějské ul.zdobený v gotických výklencích obrazy rytíře, ženy a šaška z poč. 16.stol. Do r.1515 zde stála 1.pa.radnice. Stejně slavná je i jeho pozdější historie. Dům hostil B.Smetanu, Jana Nerudu, po dobu svého působení na pa.reálce zde bydlel Jan Geba...Winternitzovy mlýny – Automatické mlýny

Bratří Egona a Karel Winternitzovi získali výměnou za mlýn Valcha r.1910 pozemky na pravém břehu Chrudimk, kde stával mlýn Hrkačka. R.1911 zde zahájili stavbu moderního velkomlýna dle projektu arch.Gočára. ...Wurstův dům

na dnešní tř. Míru postaven v l.1904-05, kdy jej vlastnil Aron Weiner s manželkou Emou, je poněkud záhadný, tehdy měl čp.99 dnes čp.76. Wurstovi, známá rodina řezníků, jej získali po r.1923. R.2011 dům pod dohledem památkářů opraven. ...Zámecký most

Příhrádek ze zámkem spojoval od počátku pevný dřevěný most přes zámecký příkop, na konci před třetí, Labskou branou doplněný padacím mostem. Celkem byl 71 m dlouhý, 6 m široký, říkalo se mu „Obdýlný“ R.1804 byl stržen povodní a zámecký vrchní František Štěnička jej nechal nahradit hrází navezenou zeminou naplavenou povodní do zámeckého příkopu. Dal tak možno výdělku lidem v tehdejší době nouze,...Zámecký příkop

Obranné stavby Vilém z Pernštejna byly velkorysé. Odebíráním materiálu na zámecký val byla rozšířen stará ramena Chrudimky obtékající dřívější vodní hrad. Vznikl tak mimořádně, přes 80m, široký zámecký příkop. V případě nebezpečí mohl být naplněn vodou z východního městského hradebního příkopu, napájeného z Městské strúhy, který procházel před Bílou branou. Příkop byl vypouštěn na severu do Labe....Zámeček

R.1884 zakoupil baron Jiří Larisch-Mönnich velký pozemek na východním okraji Pardubiček. Postavil zde r.1885 vilu, obklopenou oborou, lesem a poli, kde pobýval při podzimních parforsních honech, jejichž byl posledním mástrem. Za honů bývala střediskem vysoké společnosti. Pověst, že se zde scházel korunní princ Rudolf se svou milenkou, baronesou Mary Vetserovou jsou nepodložené. Vila byla lidově ...Zámek

Pardubický zámek stojí pravděpodobně na místě staré pa.tvrze, připomínané již ve 14.stol, Arnoštem z Hostýně po r.1332 přestavěné na vodní hrad. Po koupi panství pardubického a kunětickohorského r.1491 Vilémem z Pernštejna zahájena přestavba na zámek v pozdně gotickém slohu. Za Vilémových nástupců Vojtěcha a Jana byl zámek dostavěn v dnešní podobě jako renesanční architektura. Do r.1560 byl zámek ...Zavadilka - hostinec

v minulosti prý poznačení hostince, o který hned na kraji města zavadila cest a přijíždějící povozníci. V Pardubicích letitý a známý hostinec v ohybu Pražské ul. kde končí Teplého ul. Podle ní ten prostor styku obou ulic, kde je m.j. benzinová stanice, lidově nazýván Na Zavadilce. Hostinec Na zavadilce býval v 18.stol.na také konci Labské ul. ...Závodiště

Dostihové závodiště, krásný přírodní areál na západě Pardubic o výměře 60ha nezapočítávaný do městských sadů a rozsahu kvalitní pa.zeleně. Od r.2013 na počest sponzora nazváno Synthesia Park, v roce 2014 se jmenuje Agrofert Park...Závodní klub Tesla

Po zániku pa.Dělnické tělovýchovné jednoty-DTJ r.1948, získala její dům v Hronovické ul. Tesla Pardubice, přeměnila jej v Kulturní dům Tesla, kde, na tehdejší možnosti Tesly v poměrně omezených podmínkách, vyvíjel ZK Tesla bohatou kulturní a společenskou činnost. Pod jeho patronátem zde působila řada kroužků a klubů, mj.Přídovědný klub, ZK Tesla zanikl po r.1990 a s ním jeho činnost a kroužky. ...Zdymadlo

R.1935 dokončeno zdymadlo v Stnojedech, se zdymadlem v Přelouči z r.1928 tak Labe splavněno v úseku Přelouč-Pardubice. - Září 1966 na místě býv. labského mostu, pod soutokem Labe a Chrudimky začal vyrůstat jez a zdymadlo, - 11.4.1972 pokračovala stavba zdymadla jezu na Labi, posledním objektem vodní elektrárny, - na květen 1973 plánováno uzavření stavby a vzdutí hladiny. - 10.1...Zelená brána

architektonická památka vynikající úrovně, jediný celistvý, neobyčejně cenný zbytkem pardubického rozsáhlého opevnění. Obecné pojmenování brána je nepřesné, jedná se o věž s branou, zelená je střecha věže. R.1507 dal Vilím z Pernštejna obehnat město hradbami,valy a hradebním příkopem-Městskou řekou. Práce řídil Mistr Paul. Tam kudy se z města vyjíždělo na Prahu do hradební zdi vsazena Pražská věž ...Zimní stadion

- 20.12.1947 vedle všesportovního-letního stadionu otevřena 1.pa.umělá ledová plocha, nezakrytý zimní stadion, na který získány prostředky prodejem kuponů „Cihla na zimní stadion“. - R.1958 zahájena stavba zastřešení zimního stadionu podle projektu Ing.arch.M.Návesníka, střešní ocelovou konstrukci projektoval statik Ing.Forejtek z Chemoprojektu. - 4.- 9.7.1961 Letní filmový festival se konal n...Zlatá ulička

název dvora za průchodem domem čp.69 tř.Míru s drobnými obchody a živnostenskými provozy....Zvoničky

Zvonička Hůrka, staročeská dřevěná s kuželovitou šindelovou střechou, r.1980 ji opravil p.Václav Metelka. Zvonička Církve Československé husitské v Lánech na Důlku v blízkosti kostela sv.Jana Nepomuckého, pro který r.1786 koupeny dva zvony z branky pa.kláštera minoritů. Zvon ze zvonice odebrán za 2.svět.války, zvonice opravena r.1995 Zvonička v Nemošicích, vedle restaurace Mandysů, stará nah...Živnostenské domy

čp.1016 a 1055 postavené r.1924 podle plánů arch.Jindřich Freiwalda významně přispěly ke vzhledu a úrovní Havlíčkovy ul. a Nového Města. ...Žižkův dům

čp.55 dříve zvaný Špalkovka koupila r.1901 od manželů Nekolových Občanská záložna, přestavěla a připojila ke své budově čp.54, dnes Evropský spolkový dům. Žižkův dům svým průčelím budí dojem samostatného a přitahuje pozornost návštěvníků. Zdobí je bohatá plastická výzdoba od sochaře Amorta, které ve štítě vévodí jezdecká plastika Jan Žižky, podle níž je dům lidově jmenován. Nad okny prvního posch...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014