Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Historie dle abecedy


Hledat v kategorii Historie


Hesla v kategorii Historie dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Pernštejnská pokladnice

tajemná truhla objevená r.1931 zásluhou správce zámku pana Junga, který lnul k zámku a měl pro vše starobylé velké porozumění. To zamřížované okénko ve sklepení na JV straně zámku nedalo mu spát, až přepiloval mříže a protáhl se na tajemné točité schody. Ocitl se ve sklepení, opatřeném železnými dveřmi se složitým starobylým zámkem. A potom ve sklepení druhém, kde stála veliká dubová truhla, býv.p...Pernštejnští trubači

R.1512 vydal Vilém z Pernštejna návod k opatrování města při zamykání a odmykání. „Odmykání aby bylo, když na zámku na varhany trubie“. Trouby strojově nadouvané vzduchem se snad podobaly varhanům, byly na zámecké hlásce. Dále přikázal : „...na dlúhé noci hlásní čtyrie aby bývali, dva do poul noci a druzí dva od poul noci...“. R.1531 postavena věž u kostela Zvěstování P.Marie. Konšelé slíbili, že ...Pernštýn - časopis

týdeník pro zábavu, poučení a zájmy veřejné, druhý pa.časopis začal vycházet r.1880, od 1882 list politický a národohospodářský, nový majitel a vydavatel redaktor Josef Janda, Josef Kratochvíl, zanikl 28.3.1891. Když 24.9.1892 zanikl "Pardubický obzor", nahradil jej obnovený "Pernštýn", později oba vycházely střídavě po 14 dnech do r.1903. Pernštýn, samostatný týdeník politický a národohospodářský...Perspektivy Pardubic v roce 1968

V l.1968-72 plánováno předání 1950 bytů, dokončení výstavby II.okrsku Polabin, včetně úplné občanské a technické vybavenosti, terénních a sadových úprav, zahájení výstavby Polabin III, dokončení výstavba sídliště na Drážce. Na Skřivánku plánována příprava staveniště pro svépomocnou bytovou výstavbu nejméně 200rodinných domků. Místo pro další byty plánováno v prolukách a po asanaci, především v pro...Pět prkének

v klenbě Zelené věže, 5 P „pět prkének z postele pardubické panny“ zanechány staviteli brány, dle pověsti aby nespadla. Ve skutečnosti jich je devět....Pila

Při Podvalchovním mlýně bývala panská pila, postavená za komorního panství po r.1560. Od r.1626 mlýn a pila patřily obci, r.1631 za vpádu Sasů vypáleny, po obnově pila r.1646 rozbořena bouří. Toho roku vyhořel mlýn a valcha, obec dala pilu postavit na zbořeništi valchy, tesaři za to zaplatila 18 kop. Ještě r.1758 si obec vyhradila přednostní právo při řezání prken, ale 31.10,.1764 ji s mlýnem po...Písemnictví

Pardubice ani Pardubicko nemají krajově typicky charakteristického spisovatele. Podivuhodný zjev, že město prudkého a po nejedné stránce nesmírně zajímavého růstu nenašlo takového básníka, jenž by si z něho učinilo více než kulisu. Při tom pa. kulturní dějiny jsou z nejdelších. Začít můžeme u Arnošta z Pardubic, prvního arcibiskupa pražského, vysoce vzdělaného. Inspiroval rozvoj literatury, napom...Pískařství

Písek na stavby se těžil z Labe, bylo to namáhavé, sezonní zaměstnání, hlavně obyvatel Ležánek, kde se také písek prodával, asi do r.1948. Po zámrzu řeky pískaři lámali led pro pivovar, řezníky a hospodské. ...Písnička

Dobová dosti dlouhá pa.písnička z počátku 17.stol.o nepočestné pa.dívce Dorotě Jiráňové z přední pa.rodiny otiskly Zprávy KPP č.3/1967. V Kabaretu ASP (Akademického spolku pardubického) po r.1920 zpívány písničky: „Zámecká kašna“ a „Pohádka o zubru“, melodii složil, ale nikdy nenapsal, dr.J.Schulhof, slova dr.K.,Krpata. Z té doby je i „Vzpomínka na Pardubice“ Polka Mazur od D.A.Jelínka. K Celostát...Plány Pardubic

První orientační plán Pardubic nakreslil r.1848 pa.rodák Antonín Schwarz. V meziválečné době vydali několik plánů malého formátu pa.vydavatelé. První poválečný plán Pardubic r.1966 vydala n.p.Kartografie Praha, omezeného formátu, nízké kvality, texty obsahovaly řadu chyb, na které upozornil KPP r.1979 a r.1986 další vydání doplněné o novou výstavbu, kvalitativně nezlepšeny. R.1971 pa.Geodezie vyda...Plavba - Splavnění

Plavba po Labi má staletou historii, snad sehrála významnou roli při vzniku Pardubic. Pardubice neležely na významnější pozemní komunikaci. Ale po Labi se již ve 13. stol plavilo dříví, především pro Kutnou Horu z lesa Království sahajícího tehdy až k Loučné. Snad již prvním známý majitel Pardubic Půta z Dubé, zmiňovaný r.1318, získal právo vybírat pod svou tvrzi na soutoku Chrudimky a Labe clo ...Plodr

místní jméno obecního pozemku na pravém břehu Chrudimky, který Egona a Karel Winternitzovi dle smlouvy z 4,5,1910 směnili za svůj mlýn Na Valše a r.1911 zde postavili automatické mlýny. Jinde se to jméno neobjevuje, dle dr.Theina se snad jedná o zkomolení jména Prater. ...Pocta

snad oficiální název pro úplatky nutné pro získání či potvrzení majestátů, dosazení purkmistra i pro podporu žádostí na vrchnost za dob, kdy Pardubice byly královským komorním – poddanským - městem...Počítače

28.6.1966 ředitel n.p.TESLA Pardubice inž.Přemysl Musil zahájil zkušební provoz samočinného počítače MINSK v novém organisačním a výpočetním středisku podniku.
Po r.1970 v n.p.TESLA Zámeček v nové výškové budově zahájen výroba počítačů, nabyla úspěšná, ředitel Ing.Utíkal odvolán.
- 25.1.1985 G.ř. UNICHEM dalo do provozu nový sálový počítač EC 1055, instalovaný za 4,5 měsíce bez přeru...Pod ptákem

"Polabiny pod ptákem", "V ptáku", staré názvy název luk a pastvin za Veselkou až k u Labi, kde se konaly lidové slavnosti se soutěžemi ve střelbě z kuší "ku ptáku", na dřevěného ptáka na vysoké tyči. Od r.1784 zde byl dvorec Na ptáku. "Polabina Pod ptákem" na starších plánech města nábřeží za "jízdeckými" kasárnami a pivovarem. Název a prostor zanikly. Dnes je zde Masarykovo náměstí, ulice...Pod školou

nejstarší název Bartolomějské ul., uváděný již r.1537, podle první české školy, která byla v l.1522-1776 v domě čp.82 na začátku ulice....Poddaní

7.5.1560 Jaroslav z Pernštejna propustil všechny poddané, protože pa.panství prodal královské koruně, Pardubice se staly královským komorním městem, ale měšťané se obratem stali poddanými královské komory, byl jimi do zrušení poddanství r.1848....Podkrajský úřad

jiný dobový název pro okresní hejtmanství z r.1850....Podruzi

Vedle plnoprávných měšťanů byli ve městě t.zv.podruzi. Pro ně platila ustanovení pernštejnského zřízení „o přijímání podruhů“. Hospodář musel přijatého podruha přihlásit, ručil za škodu podruhem způsobenou. Mimo drobnou práci zámeckou, např. hrabání sena u zámku, nepodléhali žádné robotě a za každou práci muselo jim být zaplaceno. Počátkem 18.stol.se podruzi ustavili jako Pořádek podružský. ...Podvalchovní mlýn

založen r.1507 při Pernštejnské výstavbě „průmyslové“ oblasti na Městské řece, v místech před dnešními stadiony. Byla zde soukenická valcha a říkalo se Na Valše, proto podvalchovní. Již r.1507 jej koupil mlynář Petr za 100 kop. Pro řemeslníky a strážné na baště zde byl šenk. R.1586 mlýn s pilou a šlejfernou koupil Burjan Austopovec. Již za dva roky jej převzal Jan Šrámek. Poslední samostatným ml...Podzemní chodby

Pa.pověsti mluví o chodbě z pa.zámku pod Labem na Kunětickou horu, která byla nerealizovatelná. Tradice mluví i o chodbách pod Pernštýnským náměstím, které by možné byly, spodní voda je zde ve větší hloubce, ale při stavebních pracech na náměstí ani v domech nebyla žádná objevena. Možnost chodeb naznačují dvoupatrové sklepy domů na vých.straně náměstí a začátku Pernštýnské ul., podrobněji neprozk...Poklady

- Dne 22.11.1805 o 10.hod.dorazil do Pardubic těžký krytý vůz pražské metropolitní kapituly, přivážející z Prahy poklady svatovítského chrámu, aby je nezabrali Francouzi při případném obsazení Prahy. Vůz doprovázel kapitulní děkan Jan Kostka z Sachsenthalu s kanovníky F.G. Dobešem a Fr.Karolim.
Relikvie uložili v radnici. 23.11.1805 ve 14.hod.zpívající lid vyprovodil poklady na další cestě ...Polaban

Polabské noviny, vydavatel, nakladatel a redaktor Jan Liebich, tisk Společná tiskárna, Tůma Vysoké Mýto, vycházelo od 16.101903 místo Pardubických listů. Od 1.6.1886 v Kolíně, zanikl v červnu 1887, sloučen Kolínskými listy. ...Politické procesy

Od r.1945 probíhaly i v Pardubicích procesy s představiteli okupace v Pardubicích a s místními kolaboranty. Někteří odsouzeni smrti, popravy, i veřejné, se konaly ve dvoře pa.okresního soudu. Popraven též Rakušan Kaupa, za okupace správce pa.Telegrafie, který řadu lidí zachránil před nasazením v Německu, údajně zachycoval udání, nepředával je Gestapu. Na jeho umlčení prý měli zájem ti čeští udavač...Polnosti

Před r.1507 koupil měšťané od Viléma z Pernštejna pět lánů pozemků na západní straně za špitálem, za pozdější Veselkou. Byl to základ obecního polního hospodářství, z něhož obec platila ročně 6 kop 20grošů. Obec sama nehospodařila, polnosti pronajímala, zejména formanům, Později též rozsáhlé obecní pastviny. Viz též Starý dvůr, Obecní dvůr. ...Polohopisné plány

Pomineme-li polohopisy katastrální vedené od dob Marie Terezie, setkáváme se s prvním polohopisem zaměřeným na výstavbu Pardubic kolem r.1845. Stavba dráhy oživila stavební ruch a pa. magistrát předložil českému guberniu nákres budoucího Nového Města u nádraží. Pro další širší zástavbu pověřilo město profesora Antonína Barborku, vypracováním regulačního plánu....Pomník bratranců Veverkových

vynálezců ruchadla. 11.10.1882 umělecká porota ve složení: předseda dr.Miroslav Tyrš, umělecký kritik, mimořádný prof.umění na filosofické fakulty UK, a členové dr.J.V.Jahn, ředitel pa.reálky, architekt Wiehl a sochař Schnirch, autor trig na Národním divadle, posuzovala v sále pa.reálky návrhy na pomník bratranců Veverkových, vybrán návrh Josefa Strachovského. Základní kámen pomníku položen 31.8.1...Pomník ing. Jana Kašpara

provizorní postavený zásluhou Aeroklubu ČSR odhalen 20.5.1928 na okraji lesíka při Pražské ulici, naproti Letecké úl., západně od býv.Kašparova letiště. 2.5.1968 znovu odhalen pomník s novým letadélkem a opraveným datem vzletu. Opravu nápisu a náhradu ukradeného letadélka zajistil místopředseda KPP A.J.Kubeš, který za Klub k pomníku položil věnec a pronesl slavnostní projev. Letadélko vandaly op...Pomník Tomáše Garrigue Masaryka

Na výzvu rotmistra Jan Jaroše v "Jednotě vojenských gážistů mimo hodnotní třídu" v Pardubicích ustaveno 16.9.1921 přípravné družstvo pro postavení pomníku T.G.M., 28.10.1926 na Legionářském nám.položen základní kámen. Oslavy 10.výročí vzniku ČSR v Pardubicích vyvrcholily 21.10.1928 odhalením pomníku TGM na Legionářském nám.za přítomnosti ministra obrany Fr.Udržala. Autorem sochy byl prof.Otakar Šp...Ponocný

nahradil po třicetileté válce na trubače na Zelené bráně. Město 8.5.1783 vydalo nařízení, aby ponocní místo hlídky na věži chodili po městě, protože na Zelené bráně spali, „málo nebo nic pozoruje“. V pohnutějších dobách najímala obec také žoldnéře a dráby. Dne 17.9.1913 zemřel v Pardubicích František Štěpánek, poslední pa.ponocný. Jeho portrétem je údajně neznámá, vyznamenaná na umělecké fotografi...Popraviště

Exekuce prováděny za městem, někdy uváděné místo za Veselkou není doloženo. Popravy někdy prováděny v areálu zámku u věznice za arkádami a při rondelu. Pardubické popraviště se od r.1537 se nacházelo na mírném návrší při staré cestě do Chrudimi. Těla oběšenců ponechávána na šibenici do zetlení. Hřbitůvek pro ně u šibenice. Popraviště zrušeno, šibenice zbořena r.1788, pohorek rozvezen r.,1819 na s...Pořádek podružský

ustaven počátkem 18.stol., dohlédal na něj magistrátem ustanovený inspektor, první Václav Strnad zaznamenán r.1706. R.1750 přibyli dva dozorci pro Bíle předměstí a tři pro Zelené. Organizace podruhů sledovala i cíle sociální, dbala na výši mzdy a pod. Cech podruhů zrušen r.1786, ale ve volné formě se udržel déle. ...Pordoby

původní latinský název Pardubic poprvé uvedený r.1295 v bule papeže Bonifáce VIII, kterou bere v ochranu mimo jiné klášter cyriaků „in Podoby“....Posudné - pivní tác

Dávka, kterou na město uvalil císař Ferdinand I. r.1547, když čeští páni odepřeli účast na šmalkadské válce a Jan z Pernštejna místo lidí nabízel peníze. Později se na posudném z vypitého piva, vína a pálenky usnášel zemský sněm. Dle záznamů se na př.za měsíc září 1641 v Pardubicích vypilo 27 sudů piva po čtyřech vědrech. Koncem 30leté války konšelé neodváděli pivní tác a hradili z něho běžná vy...Posvícení

První zmínka o Pardubicích mluví o klášteru cyriaků s kostelem sv.Bartoloměje. Patrně již od té doby se v Pardubicích 24.srpna slavilo Bartolomějské posvícení. Kolem r.1349 Arnošt z Pardubic založil farní kostel Zvěstování P.Marie, v něm zvláštní mariánskou mši, jejíž účastnící mohli získat odpustky, zda se při něm slavilo posvícení není známo. Bartolomějské posvícení se ale slavilo i poté, kdy...Pověsti z Pardubic a Pardubicka

sebral pa.rodák, vlastivědný pracovník František Karel Rosůlek, tiskem je vydal J.Liebich r.1914, druhé vydání r.1932 nákladem učitelstva škol Pardubického okresu. K městu mají vztah:
Pověst o znaku města Pardubic, r.1903 na předbraní Zelené brány umístěn reliéf znázorňujíc pověst, který dle návrhu Mikuláše Alše zhotovil pa.sochař Boh.Vlček. Knížku „Za bílým půlkoněm“ napsal Vl.Drnák (pseud...Požární řád

Po zničujících požárech města r.1507 a r.1538 vydala pa.vrchnost r.1539 měšťanům požární řád, zapsaný v úvodní části nejstarší městské knihy (rudé). Pa.radní 16.2.1793 vydali novelu požárního řádu města, další novelu vydali 24.10.1835. Viz Hasiči....Požáry

od počátku ničily Pardubice, přispěly ale i k jejich nové výstavbě. 28.4.1421 Husité vypálili pa.cyriacký klášter s kostely sv.Bartoloměje a sv.Jilji, „město nové“ Pardubice, které držel Viktorin z Kunštátu uchráněno.
- 31.7.1507 celé Pardubice, město, převážně dřevěné zachvátil požár, zničil je. Vilémovi z Pernštejna to umožnilo postavit město nově z kamene, jednotně jednopatrové v gotick...Prachárna

byla jedním z podniků, které Vilém z Pernštejna po r.1500 zřídil Na valše při Městské řece. Prvním prachařem byl Šimon. Po rozšíření soukenické valchy výroba r.1542 přenesena na Bílé předměstí k sádkám a bělidlům, Na Vrtálnu. Výroba byla značná, měla pověst, kterou znal i dvůr. Císař Ferdinand I.uložil r.1546 Janovi z Pernštejna dodat pro vojsko proti Turkům 6 děl a 40 centů prachu. Po odchodu Per...Pravěk Pardubic

Nejstarší stopy nalezeny z mladšího paleolitu (40 000- 10 000 před n.l.). Četnější nálezy ze střední doby kamenné - mezolitu (8000–5000 před n.p.), již opracované kamenné nástroje z pazourků a rohovců, ukazují na procházející skupiny lovců a rybářů. Na severním svahu Kunětické hory dobýván štěpný porcelanit, náhrada za vzácnější pazourek. Na počátku neolitu, území Pardubic pokrýval bažinatý lužní...Pravěké osídlení Pardubicka

K ojedinělým stopám osídlení Pardubicka, spíše průchodu lovců, ze sklonku mladšího paleolitu (40-10 tisíc let před.n.l.) z poslední doby ledové, patří např. aurignacienský hrot z Jaroslavi a pozdně paleolitická stanice u dnešního hřbitova v Pardubicích, ulovený nosorožec z cihelny na Blatě a dílna na zpracování porcelanitu, zkoumaná učitelem Slugou r.1904 na úbočí Kunětick...Předsedové národního výboru

Od r.1945 nejvyšší představitelé Pardubic měli titul předseda národního výboru, postupně Místního-MNV, Jednotného-JNV, Městského-MěstNV, byli to: 1945 Josef Černohous 1945 - 1946 Jan Kvaček 1946 - 1949 Václav Havlíček 1949 - 1954 Jaroslav Půlpán 1954 ...Přestavba města

Rozsáhlá bytová výstavba od r.1950 probíhala hlavně na volních plochách formou nových sídlišť. Kolem r.1960 zbourána jezdecká kasárna za Veselkou. Na jejich místo plánováno dnešní Masarykovo nám. a v akci Palackého sever, mělo dojít k přestavbě severní strany Palackého tř., měla zmizet stará Prokopka, a zastavěny levobřežní Polabiny. Prokopka neodstraněna, přestavěna jen ul.K Polabinám a a malá...Preysovský dvůr

v místech nové reálky, dnešní Střední školy elektrotechnické, značně rozsáhlý, v l.1616-1648 Ondřej Čapek řečený Vykouk, majitelem poloviny, zde měl soukromé sanatorium....Primátoři

byli za Pernštejnů i za komorního panství do 18.stol.nejvyššími představiteli města: 1407 – 1515 Jan Trubač
5.5.1515 pa.hejtman Bohuslav Běškovec z Běžkovic jmenoval pa.primasem (prvním radním) Jana Romána a s ním 11 konšelů, čtyři obecní radní a rychtáře. Všichni jmenovaní přísahou slíbili dodržovat poctivost v úřadě.
1518 – 1519 Kubík
1519 – 1520 Jan Trubač podruhé
1520 – 1521 Pav...Přírodní pohromy

- 16.8. 1629 v den sv.Rocha za velké bouře uhodil blesk do kostela sv.Jana Kř., srazil tašky se střechy, ale nezapálil. - 17.5.1661 sjel blesk do věže Zelené brány, poškodil zdivo na jižní straně. - 6.1.1709 nastaly kruté mrazy, mezi 6.1.-17.2. podle historika Fr.Červenky zmrzlo v pa.lesích na 600 jelenů a srnců, přes 200 kusů černé zvěře. - 25.3.1771 na Pardubicku napadlo přes půl metru sněh...Přísloví

Dle Miroslava Klimla: Pardubice povstaly z popela a daly světu přísloví : „Skví se jako Pardubice.“, po obnově Pardubic za Jana z Pernštejna po požáru r.1538. Novější je přísloví či průpovídka, asi z 198.stol, „Já ti povím zač je v Pardubicích perník“. Mělo smysl vyhrůžky, ale asi přispělo ke slavě pardubického perníku. ...Privatizace

- 6.3.1991 v Pardubicích 1.privatizační aukce
- 29.12.1993 v Pardubicích poslední dražba malé privatizace, dražila se prodejna textilu na Dubině a sklad textilu v Čeperce.
- 11.4.1994 začalo první objednávkové kolo druhé vlny kuponové privatizace, v pa.okrese nabízelo 16 akciových společností 5.5 milionů akcií.
- 25.5.1994 zastupitelstvo Pardubic odsouhlasilo privatizaci bytů z m...Privilegia

Jsou listiny zajišťující základní a jiná významná městská práva, které městu uděloval panovník nebo vrchnost. Psána jsou vesměs na pergamenu, ověřeném přivěšenou pečetí vydavatele. Nejstarší pa.privilegium je z r.1498, jimž král Vladislav II.povolil tehdy ještě městečku jarmark, není dochováno v originálu. Nejstarším dochovaným originálem je listina téhož panovníka z r.1507 na vybírání cla a mýta ...První písemné zmínky

r.1131 Opočínek r.1167 Doubravice r.1244 Hostovice, Mnětice r.1295 Pardubice, Pardubičky, papežská bula zmiňuje klášter cyriaků ve vsi Pordoby. r.1323 Krchleby, dnes zapomenutá část Lánů na Důlku. r.1325 Ohrazenice, Trnová r.1332 Arnošt z Hostýně věnoval ves Pardubice klášteru cyriaků, nazvána Pardubice Mnichové, pak Pardubice Malé, poté Pardubičky. r.1340 první zmínka o Pardubicích, „m...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014