Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Organizace a instituce dle abecedy


Hledat v kategorii Organizace a instituce


Hesla v kategorii Organizace a instituce dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Okresní klub mládeže

na Olšinkách, za plaveckým areálem, dokončen koncem 1989....Okresní knihovna - knihovna

Když 1.1.1960 zanikl druhý Pardubický kraj, oznámeno že Krajská knihovna se přestěhuje do rekonstruovaného Oesterreichova domu čp.77, a sousedního čp.78 na Pernštýnském nám. Zde otevřena již jako Okresní knihovně, r.1961 otevřena čítárna. R.1965 knihovna obdržela nejvyšší vyznamenání - titul vzorná okresní knihovna. R.1973 měla pro čtenáře k dispozici přes 157 000 svazků. Od r.2001 je opět Krajsk...Okresní národní výbor

v Pardubicích vytvořen 24.10.1918 jako samosprávný orgán při Okresním úřadě, hejtmanství. Od r.1945 samosprávu i státní správu na okrese zjišťoval jen Okresní národní výbor – ONV. Pro malý pa.okres v letech 1949-1954 jej nahradil Jednotný národní výbor -JNV společný pro Velké Pardubice i okres. Po volbách 6.5.1954 v zasedací síni dosavadního JNV Pardubice, zvolen předsedou ONV Fr.Kubelka. Do r.19...Okresní nemocenská pojišťovna (pokladna)

v Pardubicích zahájila činnost 1.8.1889. R.1923 si postavila výstavný třípatrový palác v Karlově ulici....Okresní nemocnice

je v Pardubicích od r.1903 – viz. Nemocnice....Okresní soud

Soudní správu převzal 1.7.1850 okresní soud. Vznikl soudní okres Pardubice a v rámci pa.hejtmanství ještě soudní okresy Holice a Přelouč. Z nich s malými územními změnami r.1949 vznikla tři samostatné okresy v rámci 2.Pardubického kraje. R.1960 opět spojeny v jeden politický i soudní okres. Soudní okres zůstává i po zániku politického okresu r.2003....Okresní správa sociálního zabezpečení

3.8.1999 položen zákl.kámen její budovy při ulici U Stadionu, dokončena r.2000. Obavy, že zacloní výhled na zámek se ukázaly liché. Správné byly námitky proti rozptýlenosti okresní administrativy. ...Okresní úřad

vznikl r.1850. Od 1.1. převzal politickou agendu městského magistrátu a patrimoniální správy. Vykonával státní správu. Vznik „úřadu“ významně přispěl ke vzrůstu význam Pardubic a jejich rozvoji. Význam pro Pardubice se zvýšil ro zrušení prvního Pardubického kraje, kdy sice podléhaly obnovenému krajskému úřadu v Chrudimi jehož význam byl již omezený. R.1865 doplněno voleným okresním zastupitelstvem...Okresní ústav pro sociální péči zdravotní

po r.1920 soustřeďoval preventivní zdravotně sociální péči. V jednom administrativní celku slučoval poradny: pro nemocné tuberkulosou, nemocné srdečními chorobami, nemocní cukrovkou, nemocné pohlavními chorobami, pro matky a těhotné, dětskou poradnu, poradnu pro péči o duševní zdraví, pro boj pro alkoholismu, prevence duševních a nervových chorob. Pro ústav r.1923 postaven U kostelíčka Dům Charl...Okresní záložna hospodářská

měla svůj původ ve staré josefínské instituci. Základem byly býv. kontribuční fondy obilní a peněžní jednotlivých obcí. V Pardubicích založena r.1882, omezovala sena půjčky ze základního jmění, které činilo 85 790 zlatých. R.1885 záložně povoleno přijímat spořící vklady. Pozoruhodný vzestup nastal po r.1918. Tehdy přispěla k hospodářskému povznesení pa. kraje. Od r.1924 se stala samostatným veřej...Okresní zastupitelstvo

Politicky, pro Pardubice i hospodářsky, významné bylo zřízení okresních zastupitelstev, zásluhou hraběte Richarda šl.Belcrediho, kterého Pardubice 14.2.1866 jmenovaly čestným občanem. Pro pa.okres poprvé zvoleno v srpnu 1965. Na první slavnostní schůzi 12.8.1965 prvním okresním starostou zvolen Václav Bubeník....OUL

Lidové spotřební družstvo, k jehož založení dali 22.3.1868 podnět členové pa.Besedy sdružení v „obci Švihov“, prodejnu mělo v Pernštýnské ul.č.6. Brzy zaniklo, myšlenky ožila 1897, kdy vzniklo družstvo BUDOUCNOST, po r.1948 JEDNOTA. ...Pardubická plavební a.s.

16.3.2000 ustavující schůze, zakoupila výletní loď, která 12.10. 2000 v přístavišti pod stadiony pokřtěna "ARNOŠT Z PARDUBIC". Na svou 1.jízdu s pasažéry vyplula loď Arnošt z Pardubic v sobotu 28.10.2000 z Pardubic do Srnojed a zpět. Využívána k jízdám po Labi, proti proud do Kunětic, po proudu ke zdymadlu u Srnojed, případně až do Přelouče. V přístavišti vyžívána jako restaurační loď. R.2011 se ...Pardubická výstavní a veletržní - PVV

PVV spol.s r.o., r.1993 ji založily pa.firmy Zeus, Vidocq a Vapet 3.8.1994 PVV převzala od pa. Magistrátu do pronájmu na 99 let objekt Městských lázní s 25m bazénem. Upravila je pro výstavní a prodejní účely pod názvem IDEON. Na místě býv. bazénu zřízen víceúčelový sál pro 1000 osob, který navrhli ak.arch. Miroslav Řepa a Ing.arch. Lubomír Driml. ...Pardubické družstevnictví

Má základ již v Občanské záložně založené r.1863. Spotřební družstevnictví začíná družstvem OUL, které 22.3.1868 založili členové sdružení v „Obci Švihov“ při Měšťanské Beseda. R.1897 založeno lidové spotřební družstvo BUDOUCNOST. To se vzrostlo na největší ve východních Čechách, r.1948 mělo 16 tis. členských rodin a 122 prodejen. Toho roku spojeno se družstvem JEDNOTA Ústí n.O., převzalo jeho jm...Pardubické noviny - 19. století

orgán strany svobodomyslné, nákladem družstva, vydavatel a redaktor Antonín Štengl, Antonín Juklíček, Jaroslav Vorel, tisk Fr.Hoblík, vycházel od 5.10.1889, zanikl r.1900....Parforsní společnost

R.1850 přišel do Pardubic saský baron Zedtwitz. Rozhodl se obnovit Parforsní hony přerušené r.1848 po odchodu knížete Liechtenštejna, který je z velké části financoval. Nabídl dřívějším účastníkům honů, že je bude organizovat, když budou zajištěny prostředky na úhradu výloh. K tomu založena Parforsní společnost, pravidelní účastníci honů se stali členy s finančními, subskripčními, podíly účastník...Pedagogická poradna

otevřena pro rodiče 29.2.1956 v budově 1.osmiletky v Pardubicích, pak ve Smilově ul., dnes Pedagogicko-psychologická poradna Sukova třída....Peněžní ústavy

Banky, Městská spořitelna, Občanská záložna, Okresní záložna hospodářská
- 5.01.1863 v Pardubicích založena Občanská záložna.
- 15.7.1886 založena Městská spořitelna, záhy oblíbený a úspěšný peněžní.
- R.1886 v Pardubicích zřízena pobočka Rakousko-Uherské banky, kde ?
- R.1893 Živnostenská banka koupila Krausův dům čp.113, r.1924 jej přestavěla jej.
- 17.9.1900 1....Plemenářský podnik

po znárodnění jméno býv.Hřebčince Nemošice a název ulice v Nemošicích vedoucí k němu. ...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014