Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Organizace a instituce dle abecedy


Hledat v kategorii Organizace a instituce


Hesla v kategorii Organizace a instituce dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Kooperativa

pojišťovna, po r.1990 koupila Pírkův dům čp.49 tř.Míru, kde do té doby byl Park kultury a oddechu, dům zbourala a na jeho místě postavila novou budovu svého ředitelství. ...Krajské muzeum Pardubice

Původně Městské muzeum spravované Muzejním spolkem, bylo r.1952 nazváno Krajským muzeem, následně Východočeským muzeem. R.1953 zámek a muzejní sbírky převzal stát, jeho správou pověřeni profesionální pracovníci. Ještě na jaře 1954 je zmiňováno Krajské muzeum Pardubice, které založilo hudební oddělení. Pak již je trvale užíván název Východočeské muzeum....Krajské ředitelství policie

Po 10 letech Pardubický kraj získal další krajskou instituci, nutnou pro plnohodnotnost krajské správy, 1.1.2010 v Pardubicích otevřeno Krajské ředitelství policie v budově Na Spravedlnosti, ředitelem plukovník Radek Malíř...Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody -KSPPOP

bylo za Vč.kraje jedno z mála krajských institucí se sídlem v Pardubicích Kanceláře mělo na zámku, který také spravovalo, ale opravy pod politickými vlivy zanedbávalo. Rekonstrukce zámeckého paláce zahájena po r.1975, ale po vystěhování muzea a vybourání většiny oken zámek chátral rychleji než byl opravován. Opravy urychleny a zhruba dokončeny po r.1990 již v režii Východočeského muzea. Po r.1990 ...Krajské zřízení

Od vzniku krajského uspořádání spadaly Pardubice a pardubické panství do kraje chrudimského. R.1850 reorganizací vznikly větší kraje, mezi nim zřízen nový Pardubický z býv. chrudimského a čáslavského. Vídeňské vláda prozíravě ocenila budoucí význam Pardubic. Kraj měl 11 okresů : Kostelec nad Černými lesy (dříve kraj kouřímský), Chrudim, Lanškroun, Litomyšl, Pardubice, Vysoké Mýto (dříve kraj chrud...Krajský národní výbor – KNV

byl za minulého režimu název úřadu zabezpečujícího samosprávu i státní správu v rámci kraje, v l.1949-1960 Pardubického, v l.1960-1990 Východočeského se sídlem v Hradci Králové. ...Krajský soud

Obchodní gremium v Pardubicích vypracovalo r.1894 pamětní spis, požadující zřízení krajského soudu v Pardubicích. Ten měl tehdy sídlo v Chrudimi až do r.1960 i za 2.Pardubického kraje. Po vzniku Vč.kraje r.1960 byl přemístěn do Hradce Králové a spojen s hradeckým. Po vzniku třetího Pardubického kraje se opět objevil požadavek na zřízení krajského soudu v Pardubicích. Od 31.1.2002 byla otevřena doč...Léčebna dlouhodobě nemocných

šestipatrová budova s 204 lůžky v pa.nemocnici otevřena 8.7.1987. ...Léčebný ústav a lázně

MUDra Vojáčka, založeny r.1911, elektroléčba, uhličité, rašelinné a pěnové koupele, rentgen, horské slunce v Hlaváčově ul. ...Lékaři

Prvním známým pa.lékařem byl Jan Vorsák, jinde jmenovaný Jan Hořák nebo Jan Horčák, který měl dům čp.23 v Zámecké ul., který r.1529 prodal a koupil dům čp.66 na náměstí. Lékaři Jiříkovi prodal Vojtěch z Pernštejna r.1523 díl vinice u Pardubiček. Pana Vojtěcha také léčil Petr Homon z Bartolomějské ul. Znamenitý lékař Jan Kopp z Raumenthalu, napsal v Pardubicích známou příručku „Grutovní a dokonalý...Lékařská služba první pomoci

zahájila 1.9.1998 provoz v nových prostorách budovy Dopravní zdravotní služby v Pardubičkách. Záchranná služba ....Lidové družstvo Stavba

založeno r.1953, provádělo drobné stavby i pro soukromníky, pro které to bylo tehdy jinak těžko dostupné. Dvacet let trvání oslavilo 14.4.1973 ve vlastní budově na rohu Jungmannové ul. a Palackého tř., připojené k obytnému bloku ...Lovecké muzeum

jmenované též Myslivecké muzeum, založil 4.5.1942 Lovecký klub Pardubice. Předsedou komise pro jeho zřízení zvolen Bedřich Neth, berní ředitel. Myšlenka se setkala s pochopením nejen u všech myslivců i veřejnosti vůbec. Pardubice proslulé v minulosti myslivostí zůstanou i v budoucnosti střediskem ušlechtilé myslivosti. Potvrzuje nám to živá činnost Okresního mysliveckého spolku a též volba Pard...Magistrát

R.1790 došlo k zásadní změně ve správě města. Konšelské zřízení zrušeno, v obecní správě zvýrazněn živel byrokratický (profesionální), zřízen magistrát vedený doživotním purkmistrem, který musel být zkoušený právník. Vedle něho zasedali dva zkoušení magistrátní radové, prověření co do znalostí soudní a politické agendy u apelačního soudu a gubernia. Ti tvořili rozhodující složku obecního zřízení. ...Městská nemocnice

Okresní hejtmanství od svého vzniku r.1850 naléhalo na město, aby dbalo hygienických poměrů, s tím souvisí, že město již toho roku zřídilo na pozemku někdejšího dvorce Tvrz za Kostelíčkem v přízemní domku čp.117 Bílé předměstí městskou nemocnici. Stanovy schválilo okresní hejtmanství 6.9.1851. Správy se ujal MUDr.František Markl, který se podílel i na veřejném životě města., r.1861 byl členem prv...Městská policie

Rokem 1870, zavedením magistrátní správy města končí funkce rychtáře. Funkce policejního komisaře se ujal jeden z dvou t.zv.nezkoušených radů. Vláda mu ukládal tolik práce, že městu muselo r.1854 ustanovit systemizovaného policejního úředníka. Komisařem zvolen lékárník Vilém Menšík. S tím nesouhlasilo okresní hejtmanství, že na funkci by neměl dost volného času. Skutečným policejním úředníkem pro...Městská spořitelna

Po r.1875, kdy spořitelny již městům přinášely mnoho dobrého a bylo jasno, že vláda nemůže výtěžků spořitelen využíti, několik měšťanů Starého Města začalo uvažovat o založení spořitelny. Podací protokol obce Pardubic č.108 ze 17.ledna 1882 zaznamenal žádost obchodnického spolku o založení městské spořitelny. Fr.Pospíšil obchodník a vinárník z Pernštýnské ul.18.března 1882 předkládá obecnímu zast...Městské kulturní a informační středisko

MKIS. Informační služba města Pardubice r.1975 rozšířeno na MKIS. MKIS pod svá křídla převzala některá pa. kulturní sdružení, která tehdy nemohla být samostatnými subjekty. Administrativně jim pomáhala, dozorovala je a financovala z rozpočtu města. Nejpočetnějším byl Klub přátel Pardubicka (KPP), jemuž umožňovala vydávání Zpráv KPP, přes určitý odpor politických kruhů. Neměla žádní společenské a k...Městské průmyslové muzeum

Podnět k jeho založení dalo úsilí o zřízení Obchodní a živnostenské komory v Pardubicích. První kuratorium se starostou ing.Josefem Prokopem v čele ustaveno r.1912. Tehdy byl ústav umístěn ve třech najatých místnostech v domě Artura Krause na dneš.Tř.Míru. R.1916 získalo muzeum prozatímní umístění v obecním domě, dvorním traktu za hlavní poštou. Byla zde čítárna a panorama. Příznivý vývoj přeruši...Městské vlastivědné muzeum

Městské vlastivědné muzeum Pardubice patří svým založením mezi nejstarší v Čechách (Národní 1818, Č.Budějovice 1877, Plzeň 1878, Uměleckoprůmyslové 1885..). Již r.1865 dal pokrokový starosta Pardubic Václav Bubeník podnět k jeho založení, zůstal nepovšimnut. Otázka založení ožila r.1879. Schůzka k ní na popud c.k.komisaře Fil.Šedivého v srpnu. Na ní zvolený komitét vydal 12.10.1879 provolání oznam...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014