Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Organizace a instituce dle abecedy


Hledat v kategorii Organizace a instituce


Hesla v kategorii Organizace a instituce dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Pohřební ústav

27.4.1905 městská rada poukázal k výplatě 3000,- Kč na zasklení pohřebního vozu dodaného místní firmou Hynka Krpaty, usnesla se opatřit vůz na věnce. Městský pohřební ústav v Pardubicích zahájil činnost 1.1.1930....Pojišťovny

- R.1981 otevřeně nová 4patrová budova Státní (dnes České) spořitelny u býv. Veselky.
- 29.6.1995 ve Smilově ulici otevřena rekonstruovaná budova Pojišťovny IPB,
- 7.10.1996 na tř.Míru předána do užívání nová budova pojišťovny Česká Kooperativa.
- 17.1.1997 v přestavěném domě ve Sladkovského ul.otevřela kanceláře divize a.s.Chmelařské pojišťovny.
- 20.5. 1998 naproti kinu J...Policie

Do r.1945 měly Pardubice jen městkou policii. Funkcí státní, s vyššími pravomocemi, vykonávali v Pardubicích i na venkově četníci, kteří měli stanici v přízemí dnešního Evropského domu. R.1945 začleněni do nově vytvořené Veřejné bezpečnosti - VB, později Sbor národní bezpečnost-SNB, který zajišťoval bezpečnost ve městě. Městská policie zrušena. Pro krajské a okresní velitelství SNB levně postavil...Pošta

Stát r.1720 převzal poštovní spoje, dříve soukromé, i s dopravou osob. Pardubice neležící na žádné císařské silnici, byly mimo její síť, hlavní poštovní sběrna byla v Chrudimi. R.1769 chrudimský poštmistr zřídil v Pardubicích listovní sběrnu pro svou stanici. Soukromou sběrnu v Pardubicích zřídil r.1771 Jan Kulhavý v domě čp.42 Pernštýnská ul., udržela se zde do jeho smrti r.1819. Jména poštovních...Přístav, akciová společnost

18.5.1994 rada města Pardubic schválila návrh na vznik společnosti, která bude spolupůsobit při splavnění Labe do Pardubic do r.2000 a při budování pa.přístavu. Zakládající smlouva a.s. Přístav Pardubice podepsána 29.9.1994. Akcionáři se staly: město Pardubice, město Přelouč, Povodí Labe a.s., České přístavy a.s., Čs. plavba labská a.s., CEVA Prachovice a.s., COMET s.r.o., Solné mlýny a.s., UNI...Průmyslová, obchodní a živnostenská poradna

založena 1919, v budově Průmyslového muzea, r.1926 ústřední výbor: předseda Ing.Josef Prokop, místopředsedové: Karel Kerhart, Karel Jičínský, Josef Sochor, pokladník: ředitel Antonín Tlustý, vedoucí tajemník: prof.JUC. Richard Kliment. Od r.1931 podstatně rozšířená působila ve prospěch rozvoje Pardubic v nové budově Průmyslového muzea....Radio Jiskra

výrobní družstvo strojníků a nástrojařů Pardubice. Vyrábělo ve strojním oddělení kuličkové věnečky, hustilkové sponky a zámky „SKAUT“. V raditechnickém odd. vyrábělo reproduktory, kondezátorové mikrofony, radiopřístroje a radiosoučásti. Po r.1948 zaniklo. ...Radioklub Pardubice

ustaven na valné hromadě 25.1.1934. V Pardubicích uspořádal celostátní Radiovýstavu, zahájenou 30.9.1934. 13.dubna 1938 pořádal v Gradu přednášku Ant.Rakouše, majora telegrafního vojska v Brně na téma: Krátkovlnní amatéři a jejich význam pro CPO a obranu státu. Ještě v květenu 1956 připravil v pardubickém Domě umění, býv. synagoze, výstavu vývoje radiopřijímačů od krystaly, přes tří a čtyřlam...Rakousko-uherská banka

zřídila v Pardubicích r.1886 pobočku, nepodařilo se zjistit kde. Živnostenská banka r.1893 koupila Krausův dům čp.119 Královská třída. Část 1.pochodí pronajala Rakousko-uherské bance. R.1906 rozhodnuto, že Městské divadlo nebude postaveno na původně uvažovaném místě, za dnešní ul. U Divadla, ale před ní. Zakoupené staveniště prodáno Rakousko-uherské bance, která zde v r.1908-09 postavila výstavný ...Ředitelství pošt a telegrafů

Zřízení filiálky poštovního ředitelství požadovalo r.1894 Obchodní gremium. Ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích zahájilo činnost 13.11.1919. Stavba budovy Ředitelství pošt a telegrafů zahájena 19.1.1924 podle projektu ak.arch.Ladislava Machoně. R.1939 z budovy Ředitelství pošt a telegrafů odstraněn velký kamenný znak s českým lvem, část budovy se stal sídlem Oberlandratu, úřadu německého z...Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Předsedou Regionální skupiny budoucího kraje Pardubice zvolen 20.7.1998 primátor Pa. Ing Libor Slezák Csc. Zakládací listiny Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje podepsány 8.4.1999 na pa.radnici za účasti pa. primátora Ing.J.Stříteského a zástupců: Chrudimi, Přelouče, Č.Třebové, Ústí n.O., V.Mýta, Litomyšle, Svitav. ...Rolnické družstvo

Hospodářské družstvo po otevření obilního skladu za pa.nádražím, dnes ul.K Vápence, svolalo na 21.8.1904 valnou hromadu, na které se přejmenovalo na Rolnické družstvo, zapsané společenstvo s ručením omezeným. Předsedou představenstva se stal J.V.Markalous. Nová organizace v novém objektu začala slibně, obchod 1.roce byl značný, prodáno 253 vagonů obilí. R.1909 obchod poklesl, klesla cena obilí. Bi...Rotary klub

v Pardubicích založen 4.3.1927 na ustavující schůzi v hotelu Veselka, zakládajícím členem byl 22-ti letý Arnošt Košťál. Po 41-ti leté nucené přestávce obnovil svou činnost 1.7.1995, jeho 1.předsedou zvolen Ing.arch.Miroslav Petráň ml....Sbor dobrovolných hasičů

v Pardubicích založen r.1878. Viz Hasiči...Sdružení historických sídel

Pardubice, člen sdružení, uspořádaly 26.3.1997 v hudebním sále radnice setkání členů Sdružení historických sídel východních Čech. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich částí, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo ...Sdružení měst a obcí

zahájilo 18.6.1996 v Pardubicích dvoudenní zasedání Výborů městských obvodů a částí statutárních měst a hlavního města Prahy...Sekuritas

akciová společnost v Praze, smluvní společnost Autoklubu republiky ČSR pro pojišťování záruk z triptichů, jakož i pojišťování p.t.členů jako majitelů automobilů a motocyklů. Na střeše nového domu na rohu Sladkovského ul. a Wilsonovy tř.( tř.Míru) s novou lékárnou, který projektoval Ing.Sedlák, bývala její reklama. Podle ní dům, někdy i lékárna, obecně nazýván Palác Sekuritas. Reklama zanikla př...Seniorcentrum

Organizace zřizovaná městem zajišťující všestranné využívání volného času byl otevřen 7.4.1998 v bývalé mateřské škole na Pospíšilovo náměstí....Skaut

Politická správa okresu Pardubice vzala na 10.5.1921 vědomí stanovy Místního sdružení přátel skautingu v Pardubicích, to již 4.5. uspořádalo v restauraci na stadionu přednášku majora Al. Těšitele: „Co má vědět skaut, jeho rodiče a přátelé o branné výchově“. - 24.4.1999 slavnostně otevřen skautský domov v parku na Špici, jehož stavba začala r.1994, zakrátko jej vypálil neznámý žhář. R.2011 otevř...Skauti na Pardubicku

(Ze zpráv denního tisku 20. a 30. let 20.století) V roce 1911 založil v Čechách profesor A.B.Svojsík ze studentů první skalutský oddíl. Samostatný spolek Junák – český skaut byl ustanoven v roce 1914, 1915 přibyl dívčí odbor. V Pardubicích vznikl první skautský oddíl roku 1919. O rok později se již skauti podíleli na úklidu hradní zříceniny na Kunětické hoře. První propagační tábor na Olšink...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014