Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Organizace a instituce dle abecedy


Hledat v kategorii Organizace a instituce


Hesla v kategorii Organizace a instituce dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Český rozhlas Pardubice

17.srpna 1945 vznikl Východočeský rozhlas se studii v Pardubicích a Hradci Králové. Pardubické pracoviště po několika provizoriích začalo působit ve Vodákově vile (vedle dnešního zimního stadionu). Zpočátku byla společná rozhlasová práce obou měst úspěšná, rivalské vztahy zaměstnanců obou studií však později přispěly k tomu, že Východočeský rozhlas zanikl k 31.12.1946.
Od 1.listopadu 1950 to ...Domovní správa

Hned po r.1921 město postavilo „nouzové domy“ na Čechově nábřeží, dnes nejhezčí část Pardubic, a po jedné straně Jiráskovy ul. Také přeměna „karanteny“ na nouzové sídliště byla prospěšným a pokrokovým dílem města, bezdomovci nebyli. Na Skřivánku postavilo dva domy „obecňáky“, později levné dva na Židově a v 30. letech moderní obecní dům za divadlem s novou hasičskou stanicí. Postaralo se tak, ved...Dostihový spolek Pardubice

Na ustavující schůzi 15.12.1992 v hotelu Zlatá štika byl založen a.s."Dostihový spolek Pardubice". Město Pardubice a Dostihový spolek 5.1.1993 uzavřely smlouvu podle které Dostihový spolek bude pořadatelem dostihů na pa.závodiští. Rada města Pardubic 20.1.1993 schválila pronájem dostihové závodiště na 7 let. Pronájem byl r.2000 prodloužen. Spolek na závodišti pořádá řadu dostihů a jiných akcí, jej...Družba

Stavebně bytové družstvo pro celý pa.okres vzniklo postupným spojením menších většinou podnikových bytových a stavebních družstev. Sídlo má v Pardubicích-Trnova při ul.Jiřího Potůčka. Spravuje všechny družstevní byty v Pardubicích, bohužel nové nestaví. ...Družstevnictví

Staré kořeny má na Pardubicku zemědělské družstevnictví, na jehož začátku byl Okresní hospodářský spolek, který prováděl též nákup zemědělských potřeb, hnojiv, krmiv a strojů. Hospodářské družstvo bylo ustaveno 10.10.1890 a po družstvu v Čáslavi bylo druhým v Čechách. Společný nákup hospodářských potřeb byl podstatně rozšířen r.1894, kdy bylo Na Zavadilce postaveno obilní silo. R.1904 bylo družs...East Bohemian Airport - EBA

akciová společnost, založena 29.1.1993. Po dohodě s armádou se od 7.9.1994 stala provozovatelem civilní části pa.letiště. Pa.mezinárodní civilní letiště bylo oficiálně otevřeno 18.5.1995. Od r.2002 se 100% majitelem a.s. stalo město Pardubice. Přistávací dráha prodloužena na 2500 m, rozšířena na šířka 75 m, mohou zde přistávat i obří letouny. Po r.2005 do a.s. vstoupil Pardubický kraj, aby pomohl ...Elektrárny východních Čech

koncernový podnik. Vznikl r.1977 s odůvodněním, že Pardubicko se stává energetickým centrem východní poloviny Čech a zápádní poloviny Moravy. První krokem k tomuto postavení byly Elektrické podniky města Pardubic z r.1905 výkonu cca 20 MW, druhým elektrána Opatovice z r.1960 výkonu 330 ME, třetím Elektrárna Chvaletice 800 MW. Byla ještě plánována elektrárna Opatovice II.o výkonu 1000 MW. Uhlí se m...Finanční úřad v Pardubicích

vznikl r.1854 současně s okresními soudy, s nimiž měl stejnou územní působnost. Na pa. politickém okres byly tři soudní okresy, pardubický, holický, přeloučský. Původně se název byl berní úřad, lidově berňák. První budova okresních finačních úřadů byla postavena 1908 na Pernštýnském nám.čp.80 s průchodem ke zvonici. Současně okresním soudem byla r.1937 na břehu Chrudimky otevřen druhá budova fina...Gabriel – Emil Gabriel

komanditní společnost, velkoobchod autovýzbroji, založena r.1936 v Teplicích, po záboru pohraničí r.1938 přesídlila do Pardubic, Sladkovského ul. Pardubice si vybrala jako tehdy známé město motosportu, ohnisko zájmů motorismu. Firma a Pardubice byly ve světě motorizmu společným pojmem. Její působnost zahrnovala východní Čechy a Moravu....Global Cities Dialogue (GCD)

Pardubice se staly 24.3.2003 členem této prestižní organizace. Dosud byla činnost organizace formální, má být zpoplatněna, město uvažuje o vystoupení....Grémium obchodníků

Ustavující valná hromada 15.3.1886, prvním předsedou zvolen J.V.Střebský. Okresní hejtman, místodržitelský rada Ignác Baukal uložil svolání nové valné hromady za účelem schválení stanov a sestavení seznamu obchodníků. Přípravné práce si vyžádaly mnoho času, tak další schůze se konala 22.3.1888. Uložena povinnost starat se o pokračovací školu kupeckou, členům kteří nebudou posílat učně do školy hro...Hasiči

Již po druhém požáru 1538, kdy opět shořelo celé město vydal Jan z Pernštejna r.1539 hasičský řád, který ukládal povinnosti jak předcházet požárům i úkoly při požáru, týkaly se všech občanů. R.1793 vydán tiskem “řád pro hašení ohně“. R.1768 město zakoupilo velkou stříkačku za 7 zl. a 30 kr. a 5 ručních po 24 kr., r.1793 zakoupilo další velkou za 320 zl a 4 malé za 57zl. Velkou stříkačku měl i z...Hospodářský odbor okresu

ustaven 26.5.1862, jednatelem zvolen Václav Půlpán, sedlák ze Lhoty, r.1848 první zvolený poslanec do říšské rady za Pardubicko. Schůze odboru se staly příležitostí k projednávání i politických otázek, scházeli se tu četní uvědomělí a pokrokoví občané. Odbor pomohl k obnově aktivity Hospodářského spolku, jen pro okres pardubický, holický a přeloučský r.1869. ...Jednota

lidové spotřební družstvo. První svépomocní družstvo OUL vzniklo 22.3.1868, mělo prodejnu v Pernštýnské ul.č.6. Brzy zaniklo. Myšlenka spotřebního družstevnictví ožila r.1897, vzniklo SD BUDOUCNOST. Jeho nástupcem se r.1948 stalo SD JEDNOTA s působností na celý tehdejší Pardubický kraj, provozovalo prodejny a restaurace. Četné provozovny zřizovala převážně v menších městech a obcích. V Pardubicíc...Jednotné zemědělské družstvo – JZD

V Pardubicích bylo po r.1950 založeno JZD Pardubice 3, se sídlem v Trnkově statku na Židově. Číslo 3 vycházelo asi z čísla pošty, pod níž Bílé předměstí se Židovem patří. Jednalo se o malé JZD. Malá JZD vznikla i ve všech obcích dnes připojených k městu. Postupně se spojovala do velkých celků. JZD Pa. 3 se sloučilo s JZD Studánka a Spojil, kde byl postaven rozsáhlý zemědělský areál. V konečné fá...Jednotný národní výbor - JNV

byl V Pardubicích ustaven 1.7.1949, spojoval funkce okresního a městského národního výboru. Předsedou se stal dělník Jaroslav Půlpán. Po ustanovení JNV Pardubice byly Velké Pardubice rozděleny do 9 obvodů s obvodními radami:
I Vnitřní město
II Karanténa, Skřivánek, Jesničánky, Nové Jesenčany, Nové Nemošice
III Bílé Předměstí, Studánka, Spojil
IV Slovany, Pardubičky, Ne...Jednotný závodní klub

vznikl r.1965 spojením ZK několika pa.podniků v čele se ZK PARAMO Pardubice a TMS Pardubice. Jeho sídlem se stal téhož roku otevřený Kulturní dům ROH Dukla. Při tomto klubu byl r.1965 založen Klub přátel Pardubic - KPP. ...Komerční banka

nám.Republiky čp.222. Budovu postavila býv. Anglobanka v l.1924-25 podle návrhů semínského rodáka arch.Josefa Gočára. V 19.stol. zde stával hostinec U Vostřebalů (U české koruny), kde se v Pardubicích hrálo první české ochotnické divadlo. Od znárodnění do r.1990 byla v budově Státní banka. Komerční banka je zde od privatizace. Budova jí patrně nedostačuje, provozy má na ve více objektech. V Pardu...Komunální služby města Pardubic

vznikly z dřívějšího městského hospodářství, Městského dvora, postupným připojování řady „znárodněných“ drobných živností, holičů, kominíků, krejčích, zámečníků, truhlářů aj. Měly městské zahradnictví a sady. Později z rozrostlého podniku se oddělovaly komunální podniky: Bytový, Stavební, Technické služby, který se staly okresním podnikem. Městské zahradnictví pod Vinicí pěstovalo materiál pro pa....Komunistická strana Československa – KSČ

V Pardubicích se 14.1.1921 sešel župní výbor sociálně demokratické levice, od té doby se organizace marxistické levice začaly přejmenovávat na komunistické. Ustavujícího sjezdu KSČ 14.5.1921 se zúčastnili M.Burešová z Jesničánek, K.Culek z Jesničánek, M.Košťálová ze Svítkova, Jan Miška z Pardubic, J.Žáček z Nemošic. Režim té dělnické strany po třicet let 1960-1989 utiskoval dělnického město Pardu...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014