Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Spolky dle abecedy


Hledat v kategorii Spolky


Hesla v kategorii Spolky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7Řemeslnická jednota

založena 17.12.1880, předsedou Antonín Říha, správce firmy Josef Prokop. R.1882 ustaven zábavní a dramatický odbor, který se pilně podílel na pa.ochotnickém divadle. Ze sbírek a výtěžku zábav založena spolková knihovna. Ještě 17.1.1943 valná hromada Řemeslnické jednoty u Zelené žáby. ...Rybářský svaz

Na konci 19.stol řemeslní rybáři a pachtýři vod z nich těžili co se dalo. To a odpady rozvíjejícího průmyslu i nečištěné městské odpady působily úbytek rybnatosti Labe i Chrudimky. V Labi ubývali lososi, úhoři, pytláci drancovali vody, ušlechtilé ryby se stávali vzácnými. Několik nadšenců se rozhodlo ustavit spolek, jehož smyslem byla ochrana přírody, zejména života ve vodách. Na ustavující schůz...Sdružení pro stavební výrobu a výrobu stavebních hmot

v Pardubicích vytvořeno 1.4.1958 členy se staly Skutečských průmysl kamene, Východočeské cihelny a Pozemní stavby Trnová, během roku připojeny další. Po r.1960 zaniklo, výrobní podniky vytvořily samostatné oborové sdružení, Pozemní stavby v novém Vč.kraji podřízeny hradeckému podniku...Sdružení přátel Junáka

vzniklo r.1934, předseda Ing Feldmanna, ředitele Fantovky, členové výboru: dr.Fabián, městský tajemník, dr.Němeček, škpt.Tešitel. Za okupace zaniklo, r.1945 obnoveno v čele s čestným předsedou Mudr.Al.Guwirthem, starostou MUDr.Rosenbergem, r.1948 odešlo opět do ilegality....Sdružení studentů pardubických

založil Vojtěch Kristián Blahník, který r.1912 odvedl část mladočesky orientovaných členů z Akademického spolku, r.1914 se však vrátili a sdružení zaniklo....Sdružení trampských osad Pardubice – STOP

založeno na ustavující schůzi trampských spolků a majitelů chat na březích Labe až k ústí Loučné 26.1.1931.Schváleno Zemským výborem 7.4.1931. Sdružení se věnovalo rekreačnímu sportu, vodní turistice, pořádání závodů a turnajů. Stálo u vzniku závodní kanoistiky, pořádán závod od Občanské plovárny k Hrčákům a zpět, při tom i plavecké závody v Labi. Působilo i na začátku okupace. R.1941 založený Č...Selská politická jednota

ustavena na návrh Františka Udržala 24.5.1896 v Pardubicích, 8.9.1897 uspořádala tábor na Kunětického hoře za účasti 50 tisíc lidí, zahájený průvodem z Pardubic....SKI klub

R.1924 se z kroužku lyžařů Klubu českých turistů osamostatnil SKI klub Pardubice. Pořádal běžecké závody v Orličkách, kde dokonce postavil malý můstek, slalomové závody na svazích Černé hory. V Pardubicích pořádal kurzy pro mládež na pivovarském kopečku, na Kuňce a na Vinici postavil sáňkařskou dráhu dlouhou 171 m.- viz Lyžování. Dnes svou činnost provozuje ve vlastním areálu v Javořím dole–Malá Ú...Společenstvo hostinských, výčepníků a kavárníků

v Pardubicích, zřízeno r.1905 podle § 11 zákona č.63/1897, r.1926 mělo 247 členů, předsedou byl Josef Košťál....Společnost Ludvíka Svobody

v Pardubicích založena 25.4.2006. V programu má snahu rozvíjet ideály svobody, demokracie a bratrství mezi státy, za co za 2.svět. války generál L.Svoboda bojoval. Sídlo má v Evropském spolkovém domě, předsedou r.2009 byl PaedDr František Dosoudil....Společnost národohospodářská

ustavila 30.6.1897 v Pardubicích místní odbor. ...Společnost Paniců Pardubických

založená r.1890, v l.1890 – 99 se zasloužila o většinu zábavných i dobročinných podniků v Pardubicích. Ve dnech 11.a 12.8.1900 uspořádán sjezd bývalých paniců Pardubických při příležitosti 10.výročí založení Společnosti. Vystoupilo na něm pěvecké kvarteto paniců.... Krátce nato Společnost patrně zanikla, zůstali bývalí panici, dorost nebyl. ...Společnost přátel Italie

v Pardubicích založena na ustavující schůzi 14.12.1993, předsedou zvolen Mgr Milan Stříteský....Společnost přátel žehu

vznikla v Pardubicích po otevření krematoria r.1923, členové si členskými příspěvky předpláceli pohřeb žehem. 26.6.1987 z iniciativy Společnosti otevřela u krematoria první rodinná vsypová loučka. ...Společnost pro rozvoj Pardubicka

založilo 15.11.1990 na 60 patriotických členů Klubu přátel Pardubicka pracujících dosud v jeho odboru pro výstavbu a životní prostředí. Společnost trvale sleduje dění ve městě, hlavně v zastupitelstvu, každý měsíc se schází, zpracována náměty k novému rozvoji, naráží na nezájem. R.1994 začala vydával monotematické vlastivědné brožury AB-Zet Pardubicka. Náměty každoročně do r.2010 shrnoval v letáku...Spolek Chelčický

v Pardubice vznikl r.1919, 10.3.1919 uspořádal přednášku japonského plukovníka Diroysmy....Spolek českých chovatelů koní

zřídil v Pardubicích dostihovou dráhu u Popkovic, kterou otevřel 7.a 8.10.1856 první dostihy. První Velká pardubická steeplechase se zde jela až r.1874. ...Spolek divadelních ochotníků v Pardubicích

stanovy schváleny 25.8.1892, ustavující schůze 1.10.1892, předsedou zvolen Leopold Hruš, činnost zahájena 12.11.1892 představením historické truchlohry "Salome". Od 27.11.1893 předsedou JUDr.Josef Štolba. Repertoár té doby s převahou zábavných představení, na předním místě dobrá tvorba Štolbova. Jeho „Mořská panna“ 30.3.1901 byla 50.jubilejním představením. Po výstavě r.1903 odmítl dr.Štolba dalš...Spolek Krematorium

ustaven 16.3.1909 v Praze, jeho pardubický odbor vznikl r.1919. Na jeho podnět založena akciová společnost pro stavbu krematoria, do níž město vložilo půl milionů korun, Spolek čtvrt milionu. Tak významně přispěl na jeho stavbu, po dokončení r.1923 zanikl. Následníkem je Společnost přátel žehu, která r.2009 připomněla 100.výročí jeho vzniku. ...Spolek ku podpoře české literatury

od 80.let 19.stol.následník Literárního spolku, v l.1904-1911 jeho předsedou dr.Josef Štolba. Spolek zanikl za I.světové války. ...Strana: 1 2 3 4 5 6 7

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014