Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Spolky dle abecedy


Hledat v kategorii Spolky


Hesla v kategorii Spolky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7Spolek ostrostřelců

do r.1851 cvičil na střelnici v restauraci U Švarců, 1868 si postavil střelnici na Vinice, zrušena r.1904....Spolek pěstitelů sukulentů

Pěstování kaktusů a sukulentů má v Pardubicích staletou tradici. R.1910 Oskar Smrček převzal po otci zahradnictví na Bubenči, kde měl na svou dobou rozsáhlou sbírku kaktusů. Dalším pěstitelem byl Vladislav Vojta, jeho sbírka svého časů největší amatérská v ČSR. Byla místem setkávání dalších zájemců, kteří r.1966 začali uvažovat o organizaci. Z iniciativy J.Jiránka a F.Dostála se 12.1.1967 sešlo v ...Spolek pro chemickou a hutní výrobu

založen r.1856 Ústí n.L., před obsazením pohraničí koupil r.1938 pozemky na katastru Rybitví a Rosic. Zahájil stavbu velkého chemického závodu na výrobu organických barviv a léčiv. R.1945 znárodněn, spojen se závody n.p. EXPLOSIA, SYNTHESIA a UMA v národní podnik Východočeské chemické závody Pardubice-Semtín. ...Spolek pro komorní hudbu v Pardubicích

vstoupil, r.1928 do hudebního života zásluhou klavírní virtuosky A.Martinové, houslisty Kamila Kische, akad.malíř prof.Petra, prof.Brambergera, ředitele Ptáčka, V.Hrocha, K.Netušilové. Dík jim vzniklo studentské klavírní trio „J.Martin, F.A.Fryč, A.Barta a utvořeno Macákova-Martinova kvarteto. Spolek za 20 let své činnosti uspořádal přes 100 hudebních večerů. R.1949 ukončil svou dvacetiletou činno...Spolek pro pěstování her mládeže

zřídil r.1926 na Vinici sáňkovací dráhu, jinde na Vinicí nebylo sáňkování dovoleno. V zimně 1936-37 na Matičním jezeře upravoval kluziště na ploše 125 arů, za 27 dní bruslení se zde vystřídalo 22 900 sportovců, v hodinách tělocviku zdarma bruslilo 3 087 žáků. Na vstupném vybráno 8000 Kč, nezaměstnaným, kteří kluziště upravovali vyplaceno 4000 Kč. Do spolku se přihlásilo 39 nových členů. Spolek ko...Spolek pro vznik spolkového domu a pro evropskou spolupráci

vznikl na schůzi 10.11.1995, vzal si za úkol otevřít v budově býv. Občanské záložna Evropský spolkový dům. To se s podporou města Pardubice podařilo r.1999. K 10.výročí otevření ESD uspořádáno 26.6.2009 slavnostní setkání členů Spolku a zástupců spolků sídlících v ESD....Spolek pro zřízení divadelního domu v Pardubicích

Záměr postavit v Pardubicích divadlo se zrodil v hlavách stolní společnosti, která se r.1880 scházela na Veselce. Profesoři reálky Gustav Heš a František Vratislav Sova, lékař dr. František Cibulka, okresní tajemník Josef Herberger, stavitel Václav Kašpar. Z jejich podnětu se 21.11.1880 sešla širší porada, která rozhodla o založení Spolku pro zřízení divadelního domu v Pardubicích. Stanovy schvál...Spolek sběratelů a přátel exlibris

Po r.1960 vznikl Kroužek přátel a sběratelů grafiky asi se 20 členy, působící při ZK ROH Synthesia v Ohrazenicích. Organizátorem byl Ing.L.Bárta, odbornými garanty A.Rybička, knihkupec, vydavatel edice ERA a výtvarník J.Schletter. R.1967 uspořádán v Pardubicích celostátní Sjezd Spolků sběratelů a přátel exlibris – SSPE. Zrychlením života po r.1989 ubylo volného času, ubylo členů, kroužek se osamos...Spolek techniků východních Čech

Z iniciativy ředitele pardubické Průmyslové školy Jindřicha Fialky se v roce 1904 rodil Spolek techniků z východních Čech. V neděli 27. března 1904 se v Měšťanské besedě konala schůzka asi 25 pardubických inženýrů. Byl zvolen přípravný výbor spolku a do jeho čela postaven Jindřich Fialka. Přípravný výbor konzultoval organizační otázky s obdobným spolkem plzeňským, který vznikl v roce 1887. Po vyří...Spolek textilních chemiků a koloristů

Ačkoliv Pardubice nejsou textilním městem, staly se sídlem významného spolku textilních chemiků a koloristů, díky rektorovi VŠCHT. Spolek má dlouho tradici, založen již r.1908 ve Dvoře Králové, činnost přerušil válka. Po ní přejmenován na Internacionaler Verein der Chemiker–Coloristen - IVCC. Po II.svět.válce činnost v ČSR obnovena r.1955. Z popudu VÚOS Rybitví se v Pardubicích se konal 1.celostá...Spolky

- 22.6.1851 po vznik 1.pa.kraje na pa.zámku založen Krajský hospodářský spolek. - r.1855 ustaven občanský Cassino-Verein. - 7.a 8.10.1856 Spolek českých chovatelů koní uspořádal první dostihy. - r.1858 založen střelecký spolek. - po r.1860 založen studentský spolek Kunětice. - 19.5.1861 ustaven mužský Pěvecký spolek, 6.7.1862 přijal jméno Pěvecký spolek „Pernštýn". - 23.2.1862 ustavena Měš...Státoprávní klub Pardubice

ustaven 10.2.1907 z podnětu JUDr.Hrbka a JUDr.Krupaře....Stenografický klub

založen r.1884 prof.Čeňkem Iblem. Pro vzdělávání členů měl vlastní knihovnu. Jiným spolkům, případně i úřadům pomáhal při zachycování důležitých jednání. ...Svaz chovatelů ušlechtilých koček

pa.základní organizace založena 1.4.1986, iniciátorka Jana Trylčová. Organizace pořádá v Pardubicích každoročně výstavy ušlechtilých koček. ...Svaz čs. živnostenstva

pardubická okresní úřadovna zlikvidována r.1952....Svaz ochránců přírody

v Praze založen po r.1970, celostátní organizací začleněná v Národní frontě. V Pardubicích před r.1980 vzniklo několik zákl. organizací při různých institucích: Okresním národním výboru, Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody, Stavoprojektu, Vysoké škole chemickotechnologické. Od r. 1980 několik členů KPP se snažilo založit občanskou, městskou organizací, po potížích povolena r. 1982....Syndikát čsl. novinářů

14.až 28.11.1937 místní odbočka Syndikátu čsl.novinářů se spolkem Typografia v Pardubicích uspořádala výstavu obrazů a grafiky pa.rodáků, ak.malířů F.V.Danihelky a Vojmíra Vokolka v městském průmyslovém muzeu....Šachový klub Bohemia Pardubice

měl r.2009 3 týmy v soutěžích družstev, po jednom ve2.lize, v krajském přeboru 2.třídy a v krajském přeboru. Předsedou výboru byl Petr Laušman. ...Šibřinky

tradiční maškarní plesy Sokola Pardubice I pořádané od r.1868. První se konaly v sále Odeon hotelu Veselka. Název od šibřiti t.j.maskovati se, škádliti, žertovati. Po otevření sokolovny každoročně v únoru ve všech jejich prostorách. Nekonány se jen za okupace. Pořádány i po r.1948 po sjednocení tělových, kdy místo Sokola je organizovala T.J.Dynamo....Turistický odbor Klubu přátel Pardubicka

založený r.1967, není členem KČT, je velmi aktivní, výlety pořádá každou neděli, jednou ročně týdenní turistické soustředění. V jeho vedení se vystřídali: Zdeněk Cinkán, prof.Marcel Macháček, Jitka Brandová, Ing.Marcela Timarová....Strana: 1 2 3 4 5 6 7

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014