Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Spolky dle abecedy


Hledat v kategorii Spolky


Hesla v kategorii Spolky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7Včelařský spolek

v Pardubicích založen r.1907. První v listině zájemců o založení se 9.1.1907 zapsal Čeněk Dvořák učitel Staroměstské chlapecké školy. K 10.11.1907, kdy se konala ustavují valná hromada v Bubenči, měl spolek již 27 členů. Prvním předsedou zvolen Josef Syrový. Přijato jméno Včelařský spolek pro okres Pardubický. Počet členů vzrůstal, okres rozdělen do 20 okrsků, každý měl důvěrníka, který byl členem...Večerní lidová škola

Městský osvětový sbor v Pardubicích pořádal r.1943, patrně i dříve, v rámci „Večerní lidové školy“ každý pátek přednášky v přednáškové síni Průmyslového muzea. ...Vlastimil

Zábavní a vzdělávací spolek „Vlastimil“ pro Černou z.B. a okolí, založený po r.1920, sehrál 6.6.1943 u Kosteleckých hru „Lucerna“, opakována ještě 12. a 13.6.1943...Východočeský rozvoj

informační leták Společnosti pro rozvoj Pardubicka, v l.1991-2010 informující každoročně o činnost, připomínkách a námětech Společnosti....Východočeský župní spolek pro zušlechtění koní

v Pardubicích začal 1.7.1925 vydávat obrázkový měsíčník "Šemík", jehož vydavatelem byl Ing Boža Dvořák, řídil i redakci. ...Vzdělávací klub

kroužek intelektuálů působící v Pardubicích na přelomu staletí zvažoval r.1902 zřízení dívčího lycea....Zahrádkáři

se větší míře začali sdružovat v zahrádkářských organizacích po r.1918, jak v jednotlivých částech, předměstích Pardubic tak v obcích dnes k městu připojených. Za okupace byly zahrádkářské organizace jedny z mála povolených spolků, umožňující do značné míry svobodné sdružování občanů. Po vzniku Národní fronty r.1948, byly v ní prostřednictvím Českého zahrádkářského ovocnářského svazu zapojeny i mí...Závodní klub poštovních zaměstnanců

v Pardubicích. Mimo jiné kulturní a společenské činnosti působila úspěšně pod jeho patronátem v 50.a 60. letech 20.stol. pa.Lidová opera....Zprávy Klubu přátel Pardubicka

amatérský vlastivědný časopis. První číslo vyšlo 30.10.1965 s názvem Zprávy Klubu přátel Pardubic, po změně názvu Klub od r.1967 Zprávy Klubu přátel Pardubicka. Přes neustálé potíže a problémy vychází, podstatně rozšířené a vylepšené, dones, jsou tak nejdéle vydávaným pa.časopisem....Živnostenské společenstvo

v Pardubicích ustavené 1.1.1949, patrně již v rozporu s novým režim, vzápětí zrušeno....Živnostensko-řemeslnická beseda

původně Živnostenský spolek čtenářský, se stal jedním z pa. osvětových spolků, zastupujícím stavovské zájmy. R.1911koupila od Eleonoty Říhové dům na Žižkově mám, kde býval do r.1945 hostinec Bosna. Ten se pak stal místem schůzí, besed, setkání živnostníků a řemeslníků a přijímání tovaryšů. Byla tu spolková knihovna. Ve 30.letech min.stol. přízemní hostinec zbourán, na místě postaven rohový obytný...Živnotenský spolek čtenářský

v Pardubicích založen r.1864, přispíval ke vzdělání prostých občanů, později přejmenován na Živnostenská čtenářská beseda a konečně na Živnostensko-řemeslnická beseda...Strana: 1 2 3 4 5 6 7

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014