Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Spolky dle abecedy


Hledat v kategorii Spolky


Hesla v kategorii Spolky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7Večerní lidová škola

Městský osvětový sbor v Pardubicích pořádal r.1943, patrně i dříve, v rámci „Večerní lidové školy“ každý pátek přednášky v přednáškové síni Průmyslového muzea. ...Vlastimil

Zábavní a vzdělávací spolek „Vlastimil“ pro Černou z.B. a okolí, založený po r.1920, sehrál 6.6.1943 u Kosteleckých hru „Lucerna“, opakována ještě 12. a 13.6.1943...Východočeský rozvoj

informační leták Společnosti pro rozvoj Pardubicka, v l.1991-2010 informující každoročně o činnost, připomínkách a námětech Společnosti....Východočeský župní spolek pro zušlechtění koní

v Pardubicích začal 1.7.1925 vydávat obrázkový měsíčník "Šemík", jehož vydavatelem byl Ing Boža Dvořák, řídil i redakci. ...Vzdělávací klub

kroužek intelektuálů působící v Pardubicích na přelomu staletí zvažoval r.1902 zřízení dívčího lycea....Zahrádkáři

se větší míře začali sdružovat v zahrádkářských organizacích po r.1918, jak v jednotlivých částech, předměstích Pardubic tak v obcích dnes k městu připojených. Za okupace byly zahrádkářské organizace jedny z mála povolených spolků, umožňující do značné míry svobodné sdružování občanů. Po vzniku Národní fronty r.1948, byly v ní prostřednictvím Českého zahrádkářského ovocnářského svazu zapojeny i mí...Závodní klub poštovních zaměstnanců

v Pardubicích. Mimo jiné kulturní a společenské činnosti působila úspěšně pod jeho patronátem v 50.a 60. letech 20.stol. pa.Lidová opera....Zprávy Klubu přátel Pardubicka

amatérský vlastivědný časopis. První číslo vyšlo 30.10.1965 s názvem Zprávy Klubu přátel Pardubic, po změně názvu Klub od r.1967 Zprávy Klubu přátel Pardubicka. Přes neustálé potíže a problémy vychází, podstatně rozšířené a vylepšené, dones, jsou tak nejdéle vydávaným pa.časopisem....Živnostenské společenstvo

v Pardubicích ustavené 1.1.1949, patrně již v rozporu s novým režim, vzápětí zrušeno....Živnostensko-řemeslnická beseda

původně Živnostenský spolek čtenářský, se stal jedním z pa. osvětových spolků, zastupujícím stavovské zájmy. R.1911koupila od Eleonoty Říhové dům na Žižkově mám, kde býval do r.1945 hostinec Bosna. Ten se pak stal místem schůzí, besed, setkání živnostníků a řemeslníků a přijímání tovaryšů. Byla tu spolková knihovna. Ve 30.letech min.stol. přízemní hostinec zbourán, na místě postaven rohový obytný...Živnotenský spolek čtenářský

v Pardubicích založen r.1864, přispíval ke vzdělání prostých občanů, později přejmenován na Živnostenská čtenářská beseda a konečně na Živnostensko-řemeslnická beseda...Strana: 1 2 3 4 5 6 7

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014