Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Spolky dle abecedy


Hledat v kategorii Spolky


Hesla v kategorii Spolky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7Klub mladých literátů

ustaven koncem května 1973 v M klubu PKO Pardubice. Ustavení bylo jedním z konkrétních výsledků literární soutěže Smila Flašky z Pardubic, jeho II.ročník se konal koncem června 1973....Klub poštovních zaměstnanců

byl po r.1948 jedním z řady ze odborových kulturních klubů, neměl vlastní budovu. Při něm v 50.letech vznikla a léta působila Lidová opera zaměstnanců spojů Pardubice. ...Klub přátel pa. muzea - KPPM

založen 8.5.1983 u příležitostí Mezinárodního dne muzeí, pořádal přednášky, vypomáhal při evidenci sbírek a p., vydával 3x ročně Informační zpravodaj KPPM. Působil v době, kdy VČM bylo spojeno s hradeckým krajským muzeem, v Pardubicích bylo jen jeho pracoviště. Klub činnost ukončil 31.12.1991, kdy byl obnoven Muzejní spolek. ...Klub přátel Pardubicka

Vznikl 1965 jako patriotický „Klub přátel Pardubic“ při Kulturním domě Dukla, se záměrem bránit Pardubice před začínajícím útiskem Východočeského kraje. R.1967 byl nucen přejít k Východočeskému muzeu, přejmenován na „Klub přátel Pardubicka“, hlavní zaměření změněno na vlastivědné. Připojen pod Historický kroužek VČM, který stal historickým odborem. Vznikl turistický odbor a ve spolupráci Krajským...Klub přátel Velkých Pardubic

vznikl hned po osvobození r.1945, kdy od r.1943 byly Velké Pardubice. Snažil se podporovat obnovu a rozvoj Pardubic po škodách z 2.světové války. Jeho členy byli místní drobní podnikatelé. Klub skutečně vyvinul velkou iniciativu v mnoha směrech, z části úspěšnou. M.j.navrhoval výstavbu nových železničních tratí a silnic, rychlostního spojení s Prahou, prosazoval získání Obchodní komory. Byl u zrod...Klub vodních turistů

sídlí na Chrudimce pod Vinicí, na bývalé vojenské plovárně. Pořádá sjezdy českých i zahraničních řek, vodácké tábory. Sezonu otevírá odmykáním a uzavírá zamykáním Chrudimky. Dne 9.4.2011 se konalo velké odemčení Chrudimky spojené s jejím čištěním od odpadů. ...Kmen čsl.obce junáků Volnost

dříve Skautů. V Pardubicích ustaven 22.5.1927 na schůzi ve spolkové místnosti restaurace Na Hostýně. Zvolena kmenová rada, vůdce Vojtěch Vlček, Pardubice, U Hlady 259, zástupce Jindřich Novák, Svítkov, Hradčanská 160. Schválen přípisem z 11.3.1927: „Zemská správa politická nezapovídá utvoření pobočného spolku – Kmen čsl.obce Junáků volnosti pro Pardubice“....Krajinský spolek lékařů

chrudimský a pardubický založený 29.10.1890 založen se sídlem zprvu v Chrudimi, později v Pardubicích. Dlouholetým předsedou byl MUDr.Liebich z Dašic....Kruh přátel hudby

Ve spolupráci s tehdejším Parkem kultury a oddechu-PKO jej r.1965 založili pa.milovníci hudby M.Peterková, dr.J.A.Fryč, dr.M.Renftel, V.Rabas a další. Navázal na Spolek pro komorní hudbu, který r.1949 ukončil svou dvacetiletou činnost. Záměrem bylo pořádat koncerty komorní hudby, organizovat besedy o hudbě, podporovat činnost místních amatérských těles, pořádat jejich vystoupení. Stál u zrodu Vý...Kunětice

spolek vysokoškolských studentů založený v 60.letech 19.stol. Pořádal divadelní přestavení, přednášky, besedy taneční zábavy, podílel se na různých slavnostech. Rozešel se r.1872. Jeho následovníkem se stal Akademický spolek Arnošt založený r.1883....Kunětické družstvo

Muzejní spolek koupil r.1920 Kunětickou horu, pro její opravy a obnovu založil Kunětického družstvo, které tento úkol podle projektu arch.D.Jurkoviče až do okupace obětavě a úspěšně plnilo. Za války stavba zastavena, po r.1945 družstvo zaniklo. Hrad převzal stát, opravy až do r.1975 zastaveny. R.1968 se uvažovalo o obnovení činnosti Kunětického družstva, při tom 1.10.1968 uspořádána Vzpomínka na...Kynologové

Dne 6.4.1952 v Pardubicích pod Vinicí zahájilo činnost výcvikové středisko služebních psů a pardubických kynologů. Po r.1980 je druhé kynologické výcvikové středisko u Nemošic na pravém břehu Chrudimky. Od r.2011 hledají místo pro velké kynologické středisko se vzorným výcvikovým prostorem, výstavním sálem, veterinární ošetřovnou i útulkem pro psy....Lidové bytové družstvo

Pardubice oslavilo 20.2.1972 50 let trvání. Po r.1950 vzniklo více bytových družstev pro zaměstnance jednotlivých podniků. Ty byly postupně integrovány ve Stavební bytové družstvo Družba, které dosud existuje. ...Lions Club

(Liberty, Inteligence,Our, Nations, Safety) Pardubice založen 27.5.1999 v rytířském sále pa.zámku. První prezidentem zvolen Lubomír Motyčka....Lovecká společnost

Likvidována r. 1942...Lovecký klub

Jeho zakladatelem byl Josef Hiller, majitel restaurace "U zlaté kule" na Bělobranském nám. Klub stál u založení Loveckého muzea. Otázkou je zda nebyl totožný s Loveckou společností likvidovanou r.1942 . ...Masarykova letecká liga

Ustavující schůze pa.pobočky Masarykovy letecké ligy (MLL) 10.10.1926 v Dělnickém domě. V únoru 1937 Místní skupina MLL v Pardubicích požádala ministerstvo školství a nár.osvěty, aby pro ní smělo být vyrobeno 5 kluzáků k dokončení výcviku v plachtění u Pohořan v Železných horách. MLL se do r.1939 podílela na rozvoji pa.letectví....Masarykova společnost

Pardubická pobočka MS ustavena 31.01.1995 v Domě hudby. Předsedou zvolen PhDr.Jiří Kotyk Ph.D. Společnost usiluje o aktualizaci odkazu T.G.Masaryka, prvního prezidenta ČSR. Pořádá přednášky, podílí se na přípravě oslav výročí 28.října, Zámečku, Ležáků aj. R.2010 měla 40 členů, členské příspěvky 100,-Kč./rok...Messanyho nadace

je nevládní, ryze charitativní organizace, v Pardubicích zahájila oficiálně činnost 1.9.1991. Nese jméno pa.slavného lékaře. Jejím cílem je pomáhat ke zvyšování úrovně pa.zdravotnictví. Nevznikla náhodou, Pardubice díky chemickým továrnám patří mezi nejznečištěnější, jeho obyvatelé, zejména děti, mezi nejohroženější v republice. MUDr František Messany, nar.1.12.1870 v Kladně, vynikající chirurg, ...Měšťanská beseda

R.1862 se rozpadl občanský spolek Cassino Verein a jeho čeští členové se usnesli na založení Měšťanské besedy. Ustavena 23.2.1862, do jejího čela zvolen starosta města Václav Bubeník. Výbor okresním úřadem schválen 4.3.1863. Jejím prvním působištěm byly čtyři místnosti v hostinci Na kopečku, odkud 1.10.1863 přesídlila do domu čp.30 Město v Arnoštově ul., kde pojmenování Stará beseda přežilo Měšťa...Strana: 1 2 3 4 5 6 7

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014