Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Ulice a náměstí dle abecedy


Hledat v kategorii Ulice a náměstí


Hesla v kategorii Ulice a náměstí dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13V Lipinách

ulice na Slovanech od železničního přejezdu Dašické ulice na sever na Mandysovou ulici. Studánecký les Lipiny, kdysi lipový, je od ní oddělen novější zástavbou ve Studánce za Mandysovou ul. Pojmenována r.1932, kdy končila v polích, uzavřena plotem....V Oklikách

nová zalomená ulice ve Svítkově, vznikla výstavbou rodinných domků, vnitřní obslužná komunikace navazující na ul.Habřinskou a protínající ul.Na Parohách. Název od r.2005 dle původního místopisného označení....V Ráji

ulice na Skřivánku od železničního depa při ulici Na Staré poště na jih souběžně s ul.Jana Palacha na ulici Demokratické Mládeže. Název má od svého vzniku na začátku 20.stol. podle hostince V Ráji, na jejím rohu a ulice Milheimovy....V Uličce

od r. 1948 název ulice v Popkovicích ze Žižkovy ul. na východ souběžně s Pražskou s níž se spojuje. Dříve se jmenovala Havlíčkova. ...V zahrádkách

ulička ve Studánce od konce ul.Blahoutovy a ul.K Lesu podél Studáneckého lesa na ul.Lesní, pojmenovaná r.1974....V Zákoutí

krátká ulička na východě Pardubiček, spojuje ul.Komenského s ul.Ke Hřiští, přejmenovaná r.1948, předtím se jmenoval Havlíčkova....V Zátiší

ulička, poněkud živelná skupina rodinných domů přilepená na jihovýchodě sídliště Dubina, při Studáneckém les dotýkající se až zástavby Spojila. Pojmenována r.1998....Valčíkova ulice

Polabiny III z Bělehradské ul. na jih, pojmenována po vzniku r.1970. Josef Valčík (1914-1942), český parašutista, člen výsadku Silver A, ilegálně pracoval v Pardubicích, podílel se na atentátu na Reinharda Heydricha. Zahynul v boji v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze. ...Valdštýnova ulice

neznámo od kdy název ul.K Polabinám do r.1954. Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, též Waldstein nebo Wallenstein (1583-1634), známý císařský vojevůdce za 30tileté války, vévody z Frýdlantu, r.1634 zbaven velení, v Chebu zavražděn ...Varšavská ulice

Polabiny II z ulice Kosmonautů na Prodlouženou, pojmenována po vzniku r.1967 podle hlavního města spřáteleného Polska, či podle tehdejší vojenské Varšavské smlouvy....Vašákova ulice

krátká slepá ulice uprostřed St.Čivic z hlavní Přeloučské ul. na jih. Emanuel Vašák (1818-1891) čivický rodák, studoval na pražské technice, byl oficiálem pražského magistrátu, hudbu vystudoval u J.Krejčíře na pražské konzervatoři, věnoval se sborovým skladbám, některé věnoval pa.Pernštýnu. Josef Vašák (1808-1875), čivický rodák, bratr Emanuela. Vystudoval pražskou univerzitu, vě...Ve Lhotkách

ulice ve Vilové čtvrti, kříží Sakařovu ulicí ze Židova na ulici Počápelskou, kde na ní navazuje ulice Na Okrouhlíku. Obě uvažovány jako východní obchvat, který měl vést přes Horní Polabinu a most nad ústím Chrudimy napojen na nábřežní komunikaci, po níž byl uvažován západovýchodní průtah. R.1932 pojmenována Lhotecka podle zaniklé vsi Lhotka. Dnešní název od r.1959 budí dojem, že zde bývala Lhotk...Ve Stezkách

ulice ve Studánce z ul.Na drážce na ul.Pod Zahradami. Dříve cesta Ve vrbičkách či Ve vrbkách. Název podle dřívější pěšiny, stezky, kterou se podle potoka a přes pole chodilo ke Kostelíku a do „města“ až do r.1950....Ve vrbičkách či Ve vrbkách

původně vyšlapaná, uježděná cesta, pěšina ze Studánky do Pardubic, podle bezejmenného potoka obrostlého vrbami z rybníka Studánka, po r.1945 ul.Ve Stezkách. ...Veverkovo náměstí

od r.1930 prostor křižovatky za Veselkou, kde od r.1883 stál pomník bratranců Veverkových, vynálezců ruchadla. Po zbourání jezdeckých kasáren se stal součástí nového rozsáhlého prostoru nazvaného r.1959 náměstí Budovatelů. Dnes Masarykovo náměstí....Veverkovo náměstí Rosice

bylo také v Rosicích do r.1948, od toho roku náměstí Dr.Zdeňka Nejedlého, od r.1991 Školní...Vodárenská ulice

v Nemošicích na západ k lesíku kde je pa.vodárna...Vodní ulice

zaniklá a zapomenutá, probíhala po západním okraji nám. Republiky od dnešního Grandu na sever k Městské řece, bylo při ní jen 6 domků. Zanikla r.1930 při stavbě Grandu a Průmyslového muzea. ...Vrchlického nábřeží

tak r. 1913 pojmenován celý levý břeh od mostu z Bělobranského nám. až po železniční most. Po výstavbě Sokolovny r.1923 a skupiny vil u železničního mostu ta jižní část r.1932 nazvána Tyršovo nábřeží. Za okupace opět na celé nábřeží vráceno jméno Vrchlického. Od r.1945 se nábřeží jižně od Prokopova mostu opět jmenuje Tyršovo. Vrchlického nábřeží je nyní levý břeh Chrudimky od Prokopova mostu po...Vrchlického ulice

v západní části Ohrazenic spojuje Pištorovu a Školskou ul. ...Východní ulice

v Pardubičkách od r.1950 jméno ulice od Tesly podél železniční trati na východ, předtím se jmenovala od r.1930 U Telegrafie, od r.1932 Křižíkova, od 1940 U Telegrafie, od r.1948 U Tesly. ...Výzkumná ulice

Rosice. Krátká ulice za nádražím vedoucí k dnes zaniklému Výzkumnému ústavu pro farmacii a biochemii....Waldštýnova ulice

za okupace, od r.1940 jméno Havlíčkovy ulice, které r.1945 jméno vráceno. Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, též Waldstein nebo Wallenstein (1583-1634) vojevůdce císařských vojsk za třicetileté války, od r.1625vévoda z Frýdlantu, r.1634 zavražděn v Chebu. ...Wernerovo nábřeží

za pa.radnicí nad zbytkem městské strúhy. R.1515 ten prostor jmenován U císařského mlýna, r.1526 Proti mlýnu, od r. 1550 ulice Jdouc k pivovaru, s čímž souvisí název uličky Pod Sklípky. Za radnicí býval městský pivovar zrušený r.1872. Vystřídala se jména: Malé náměstí, U masných krámu r.1880, nebo jen Nábřeží v l.1881-1888. Dnešní jméno má od r.1904, býval zde Máselný trh. Leopold Werner...Wilsonova třída

v l.1918-1939 název dnešní třídy Míru. Thomas Woodrow Wilson (1856-1924) v l.1913-1921 28.president USA. Podpořil vznik Československa r.1918, přispěl k založení Společnosti národů. ...Wintrova ulice

velkoryse navržená přímá spojnice napříč Bílým Předměstím z Husovy ul.až na ul. Okružní. Bohužel od počátku byla rozdělena na dvě části, zprvu Termerovým zahradnictví, od r.1976 definitně budovou gymnázia Dašická. Proto západní část ve Vilové čtvrti označena Wintrova I, východní za gymnáziem Na Okrouhlíku Wintrova II. Ulice pojmenována 6.8.1912 po Zikmundu Wintrovi (1846-1912), spisovateli, histor...Za Oborou

ulice ve středu St.Čivic, kříží Přeloučskou ul., pojmenovaná r.1998 dle místního jména....Za Veselkou

od r.1930 oficiální pojmenování úzké uličky mezi řadou domů za hotelem Veselkou s kinem Imperiál a jezdeckými kasárnami, na rohu s budovou první Novoměstské školy z r.1880, zabrané do kasárem, a dále kasárenskou zdí táhnoucí až k Labi. Ulička ústila do uličky Na valše. Zde stával dvorec zv.Grazlák, na jehož místě r.1960 postavena budova Plynostavu. Ulička zanikla po zbourání kasáren, prostor zahr...Zahradní ulice

krátká, nová ulice na západě Studánky, spojuje ul.Luční s Rumunskou, pojmenována po jejím dokončení r.1967....Zajíčkova ulice

na Slovanech spojuje ulici Dašickou s ulicí Mandysovou na hranici Studánky, pojmenována r.1930. Eduard Zajíček, 1843-1876, pardubický rodák, vlastenecký novinář a spisovatel v Plzni. Zemřel ve Malých Kolodějích u Sezemic....Zámecká ulice

krátké pokračování ul.Pernštýnské za křižovatkou s ul.Sv.Anežky České ukončené zdí Příhrádku s branou kudy se jezdilo, nyní jen chodí do Zámku. R.1518 se jmenovala Ulice k zámku, r.1542 Ulice jdouc k hradu. Dnešní pojmenována má od r.1881....Zborovské náměstí

na Skřivánku na konci třídy Jana Palacha. Východní stranu uzavírají kasárna T.G.Masaryka, které postavil a užíval slavný, dnes zrušený železniční pluk. Kasárna dnes zrušená, prázdná, zatím nevyužívaná. Název náměstí z r.1930 připomíná vítěznou bitvu československých legií za 1.světové války r.1917 u Zborova. R.1940 bylo náměstí přejmenováno na Svatováclavské, podle tehdy otevřené kaple sv.Václava...Zelená ulice

v Pardubičkách od železniční trati na jih na Průmyslovou ul., souběžní s Kyjevskou ul., pojmenována r.1948, předtím se jmenovala Žižkova....Zelenobranská ulice

krátká ulička od Zelené brány na Pernštýnské náměstí, v minulosti se nazývala Ulice jdouc k bráně Pražské, později Ulice jdouc k Zelené věži, dnešní jméno dostala r.1881....Zemědělská ulice

v Mněticích z ul.Na Hrázi do zemědělského areálu, dříve JZD, podle něho r.1998 pojmenovaná. ...Zmínská ulice

v Černé za B., prodloužení ul.Hostovické, původní cesta přes Zminné do Dašic, dnes zaslepená po uzavření železničního přejezdu na východní konci Černé....Žitná ulice

krátká ulička na Karlovině spojuje ul.Hronovickou s ulici Arnošta z Pardubic. Vznikla rozdělením dvora, který při Karlově ulici r.1538 postavil Diviš Bošínský z Božejova. V letech 1548–1639 byl obecním dvorem, před útokem Švédů ve 30leté válce zbořen. R.1645 jej město obnovilo, ale za Raabových reforem r.1779 rozparcelován. Vzniklé uličce se říkalo „Ulice u obecního dvora" nebo "U stodol". Žit...Žižkova ulice

z jihu Popkovic, přes Pražskou ul. na severní okraj Svítkova, končí na ulici Přerovské. Část v Popkovicích pojmenována r.1921, ve Svítkově od r.1965, do té doby se jmenovala Konečná. Jan Žižka (1370-1424), jihočeský zeman, nejslavnější husitský hejtman.....Žižkova ulice v Pardubicích

Při jižním břehu Městské řeky, západně od začátku Karlovy ulice bývalo volné prostranství nazývaná Karlín. Ulička při jeho jižní straně, byla r.1880 nazvána Žižkova, po stavbě divadla r.1909 a zasypání Městské řeky r.1910 bylo vzniklé prostranství parkově upraveno a nazváno Žižkovo náměstí. Ulice r.1940 pojmenována Divadelní, od r.1948 U Divadla....Žižkova ulice v Pardubičkách

od r.1948 Zelená...Žižkova ulice v Rosicích

r.1948 přejmenována na ul.Prokopa Holého...Žižkovo náměstí

Po otevření Městského divadla r.1909 volný prostor vedle podél Jáhnovy ul.dříve nazývaný Karlín r.1910 parkově upraven, přejmenován na Žižkovo náměstí. To r.1934 přejmenováno na Švehlovo, od r.1946 Smetanovo....Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014