Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Ulice a náměstí dle abecedy


Hledat v kategorii Ulice a náměstí


Hesla v kategorii Ulice a náměstí dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Pichlova ulice

na o severním okraji Višňovky spojuje tř.Jana Palacha se ulicí S.K.Neumana, jméno od r.1904. Před r.1960 plánováno její přímé propojení přes Vinici do průmyslové oblasti Černá za.B., nerealizvaný jižní obchvat centra Pardubic. MUDr.Josef Bojislav Pichl (1813-1888), v letech 1843-48 městský lékař v Pardubicích, přičinil se o rozvoj společenského a kulturního života, r.1848 začal vydával první pa...Písková ulice

Rosice z ul.J.K.Tyla na sever, název tradiční....Pištorova ulice

dříve Okružní po západním okraji Ohrazenic. Jiří Pištora (19632-1970), pa.rodák, básník, publicista, v l.1963-64 redaktor časopisu „Tvář“. Autor básnické sbírky „Hodiny na řece“....Počápelská ulice

Na Bílém Předměstí, krátká spojka z Pospíšilova náměstí na ul.Na Okrouhlíku, kde na ní navazuje novější ulička U Háje. Pojmenována r.1942. Počáply dříve samostatná obec za Bělobranskou dubinou, nyní sloučená se Sezemicemi....Pod břízkami

podél městský hřbitovů s krematoriem, ohraničuje na severu Jesničánky, pojmenována r.1930 podle březové aleje z r.1881od založení hřbitovů vícekrát obnovené. ...Pod Lipami

ve Studánce ze Spojilské ul. na sever, navazuje na ní ul.Věry Junkové. Je zde známá Vojtěchova restaurace. Pojmenována r.1948 podle staré lipové aleje, která vyžaduje obnovu. Dříve se jmenovala Široká....Pod Studánkou

dříve pozemky na katastru Studánky, kde stojí sídliště Dubina. Od r.2007 nová ulice na severovýchodním okraji Dubiny, údajně podle malé studánky, které je v místě, spíš by to měla být ul. Nad studánkou....Pod Vinicí

jedno ze starých jmen Bulharské ul., původně polní cesty asi ještě než byla postavena železnice....Pod zahradami

Studánka, jednostranně zastavěná ulice od konce ul.Pod Lipami ke stadionu TJ Slovan, po druhé straně parkový areál ZŠ Studánka, nová ulice pojmenována r.1963....Poděbradská ulice

stará silnice na Prahu, po severním okraji Polabin II a Trnové do Semtína, kde prochází chemickou oblastí a pokračuje silnicí na L.Bohdaneč. Severně od Polabin při ní Integrované odborné učiliště a Plynárenské učilišta, obklopují ji supermarkety INTERSPAR, GLOBUS, BAUMAX. Pojmenována r.1969....Podhumenská ulice

nová ulice ve Staročernsku, navazuje na ul.K Pustinám. Pojmenována r.2008 podle místního názvu....Podle školy

Pod školkou – dnešní Bartolomějská ul....Podlí rathausu

Pod radhouzem – dnešní Pernštýnská ul. ...Pohránovská ulice

Ohrazenice z kruhové křižovatky v centru na sever, pojmenována podle nedaleké vsi Pohránov, část obce Srch....Poláčkova ulice

Ohrazenice souběžně s Pohránovskou spojuje Fričovu s Hrabalovou, pojmenována r.1998, předtím se jmenovala Dlouhá. Karel Poláček (1892-1944) novinář, prozaik, autor humoristických, kritických románů, zahynul v koncentračním táboře Osvětim...Pole lázní

dle knihy Rudé po r.1526 název dnešní Kostelní ulice, protože na místě domů čp.105, 106 a 107 byly v l.1507-1645 městské lázně....Polní ulice

Nemošice, ze Sadové na jih do polí....Polská ulice

Bílé Předměstí od Prokopova mostu podél Bubeníkových sadů na náměstí U Kostelíčka. Ulice vznikla po okraji mokřin v inundačním území Chrudimky, kde se říkalo "Na žabárně". R.1930 nová ulice dostalo jména Tuzarova. Po r.1940 se pojmenování Na Žabárně stalo oficiálním, r.1945 vrácen název Tuzarova ulice, r.1948 dle spřáteleného sousedního státu pojmenována Polská.. ...Popkovická ulice

Svítkov po severní straně Zelenobranské dubiny z ul.Kostnické na ul.Braneckou na hranici Popkovic, pojmenována r.1930....Pospíšilovo náměstí

Bílé Předměstí úhlopříčně jim prochází Sezemická ulice, na jih z něho vychází ulice Spořilov, na západ ul.Na Bukovině. K východní straně přiléhá areál dvou školek, z nichž jedna r.1998 přeměněna na Seniorcentrum. R.1940 pojmenováno Sezemické nám., dnešní jméno má od r.1946.
Otokar Pospíšil (1871-1949), pa.rodák, ředitel škol v pohraničí, r.1938 se vrátil do Pardubic, stal se obětavým...Pražská ulice

původně pokračování Palackého tř. přes úrovňový přejezd železnic po dnešní ul.K Vápence, kolem Zavadily na přejezd chrudimské trati k dostihovému závodišti, na silnici do Prahy. Jako ulice pojmenována r.1913. R.1940 její část od přejezdu po Milheimovu ul. pojmenována K Vápence. Pražská ul. na ni navazuje, od konce Milheimovy ul. pokračuje přes nadjezd chrudimské trati, kolem závodiště, kde k ní pa...Přeloučská ulice

Od r.1932 ulice vedoucí od vápenky kolem náspu drážní vlečky až ke strážnímu domku na přejezdu popkovické silnice s drahou na Chrudim. Od r.1940 ulice K Vápence. ...Přeloučská ulice

Od r.1948 ulice ve Svítkově r.1994 přejmenovaná na Přerovskou....Přeloučská ulice

od r. 1998 průtah Starými Čivicemi...Přerovská ulice

od závodu Paramo po severním okraji Svítkova, souběžně s tratí na Prahu, až na ul.Srnojedskou u býv.přejezdu trati na Prahu. ...Příčná ulice

za okupace název.Staňkovy ul. na Skřivánku...Prodloužená ulice

Polabiny II z Bělehradské na sever do centra, samostatná zalomená ulice, nic neprodlužující. Pojmenování r.1967, jedno z mnohých, svědčící o nedostatku znalostí pa.osobností....Průmyslová ulice

původně po r.1950 nová silnice do založené průmyslové oblasti Černá za B., měla s ní spojovat jižní část Pardubic, Skřivánek, z Pichlovy ul. středem Pardubiček, později odchýlena po jejich jižním okraji. Místo původního průtahu průmyslovou oblastí postaven zbytečný nový úsek lesem do Černé za B., kde na ni navazuje ul.Hostovická. Původní průtah průmyslovou oblastí s provizorní dlažbou z betonovýc...Raabova ulice

na Slovanech souběžná s Dašickou ulicí, severně od ní, spojuje ulici Hraniční s ulicí V Lipinách. Pojmenována r.1932. Připomíná dvorního radu Františka Antonína Raaba,(1722-1783), původce hospodářské reformy na královských panstvích v 18.stol., při ní se pozemky rozdělovaly drobným zemědělcům a na Pardubicku vznikla řada nových vsí....Raisova ulice

spojuje ulici Dražkovickou v Jesničánkách přes ul. Chrudimskou s ulici K Dolíčku v Nových Jesenčanech. Pojmenována r.1932. Karel Václav Rais (1859–1926), spisovatel realistických venkovských povídek a románů. V Pardubicích se 29.7.1882 oženil s Marií Hroznou, dcerou pardubického poštovního úředníka. ...Rašínova třída

v letech 1924 – 1940 jméno dnešní tř.Jana Palacha. Dr.Alois Rašín (1867-1923), prvního ministra financí ČSR, čestný občan Pardubic. Pamětní deska na hotelu Zlatá štika, znovu odhalená r.2005, připomíná jeho poslední projev v prosinci 1922 v Pardubicích....Revoluční ulice

v Pardubičkách, z křižovatky ulic Komenského a Národního hrdinů na sever na ul.Východní podle železničního koridoru, pojmenována r.1948. Předtím se jmenovala Nerudova...Řeznická ulice

dřívější název dnešní Bartolomějské ul., související s masnými krámy na jejím severním konci, zbouranými r.1883. V gruntovní knize uveden r.1801. ...Riegrova ulice

v Rosicích, v části Kréta, z Tolarovy u., kde navazuje na ul.Spojovací, na sever. Pojmenována r. 1991, původně se jmenovala Palackého, od 1947 S.K.Neumana. František Ladislav Rieger (1818-1903), český politik, vůdčí představitel staročechů, od r. 1861 čestný občan Pardubic. Při odhalení pomníku bratranců Veverkových 8.9.1883 v Pardubicích promluvil ke 30 tisícům účastníků celonárodního srazu čes...Riegrovo nábřeží

od r.1913 název nové široké komunikace na býv. Děkanské hrázi a na zasypaném korytě Městské řeky, za okupace pojmenovaná U stadionu. R.1945 vrácen název Riegrovo nábřeží, r.1950 přejmenováno na nábřeží Československé armády. Název "nábřeží" historicky oprávněn, z části vede po břehu býv. zámeckého příkopu. Od 21.3.1990 je z nábřeží Sukova třída....Riegrovo náměstí

název, který dala pa.radnice spravovaná staročechy, dnešnímu náměstí Legii....Rokycanova ulice

na Skřivánku v prodloužení Sladkovského ulice za podchodem pod železničním koridorem směřuje na jih na Benešovo náměstí na Višňovce. Pojmenována r.1913. Jan Rokycana (1395-1471), husitský kněz, od r.1435 pražský arcibiskup, r.1437 se skrýval na Kunětické hoře pod ochranou Diviše Bořka z Miletínka....Roosseweltova ulice

Rosice, v letech 1945–48 jméno dnešní Nádražní ulice. ...Rosická ulice

Polabiny I, příčná mezi ulicemi Kosmonautů a Mladých, pojmenována r.1962. ...Rosická ulice

za okupace ve Svítkově, od r.1948 ul.K Besedě...Rosůlkova ulice

Pardubičky, krátká ulička mezi ul.MUDr.Ducháčkové a K Zámečku, pojmenována r.1948, předtím se jmenovala Jiráskova. František Karel Rosůlek (1859-1940), pardubický rodák, učitel, ředitel Staroměstské školy dívčí, pardubický zasloužilý vlastivědný pracovník, kronikář města, redaktor unikátního vlastivědného sborníku „Pardubicko-Holicko-Přeloučsko“, od r.1939 čestný občan Pardubic. Zaslo...Rožkova ulice

na rozhraní Skřivánku a Dukly spojuje ulici Teplého se Staňkovou. Po východní straně ohraničuje arboretum. Pojmenována r.1932 po pardubickém rodákovi Karlu Rožkovi (1876-1913), odborném učiteli, spisovateli, básníkovi, dramatikovi a redaktorovi v Praze. Psal pod pseudonymem K.Egor. Redigoval sebrané spisy J.Nerudy a Kočího Knihovnu českých klasiků. Napsal slavnostní projev k 50.výročí pa...Rybalkova ulice

přesněji Generála Rybalka v l.1950-1991 jméno dnešní ul.Železničního pluku....Rybitevská ulice

v Rosicích, původně cesta ze Školního náměstí přes les Tůnici do Rybitví. Po r.1940 přerušena areálem chemických závodů, dnes končí u jejich jižní brány....Sakařova ulice

Bílé Předměstí, severojižní osa Vilové čtvrti, z ulice Věry Junkové u Pracovny po ul. Štrossovu. Od r.1913 se celá ulice od mostu přes Chrudimku až k Pracovně jmenovala Bubeníkova. Severní delší část od ul. Štrossovy má dnešní jméno od r.1936. Josef Sakař (1870-1937), profesor dějepisu na pardubické reálce, sepsal pětidílné "Dějiny Pardubic nad Labem", vydávané nákladem města v letech 1...Salavcova ulice

v Rosicích z ul.Generála Svobody na sever na konec ul.Borové, kde na ní navazuje ul U Prefy. Josef Salavec (1899-1988), pa.rodák, akademický malíř, zpočátku krajinář, později si osvojil techniku pointilismu, tvořil obrázky květin ryté do folie, tvůrce drobných grafik. V l. 1926-28 učil kreslení na pa.gymnáziu. R.1928 navrhl výzdobu sálů hradního muzea na Kunětické hoře s erby držitelů. ...Schulhoffova ulice

Bílé Předměstí, propojuje ulice Na Okrouhlíku a Okružní, pojmenována r.1932, za okupace pojmenována Na Příkopě, r.1945 vrácen starý název. MUDr.Stanislav Schulhof (1876 – 1919) zubní lékař v Pardubicích, znalec a velký propagátor esperanta. Díky jeho mezinárodní práci v esperantském hnutí je jeho jméno, i jméno Pardubic, světoznámým. Jeho jméno nese také pardubický esperantský klub....Schwarzovo náměstí

Na Bílém Předměstí, dnes trojúhelníkový prostor po severní straně Dašické ulici na jejím začátku. Mělo být čtvercové, napřímená Dašická ul.měla jím úhlopříčně procházet. Rozšíření na jih bránila Krausova továrna na železné konstrukce, postavená na místě dřívější zahradní restaurace „U Schwarzů“, návštěvníky zvaná „Kafarnou“. Továrna zbourána před stavbou gymnázia, to od r.1976 stojící vlastně na j...Sedláčkova ulice

Polabiny IV z Brožíkovy ul.k domu s pečovatelskou službou, pojmenována r.1974. Vojtěch Sedláček (1892-1973), významný český malíř, ve 20.letech v Pardubicích profesor kreslení....Semtínská ulice

od r.1967 název nové ulice ve středu Polabin II, r.1998 přejmenována na ul.Jiřího Tomana....Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014