Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Ulice a náměstí dle abecedy


Hledat v kategorii Ulice a náměstí


Hesla v kategorii Ulice a náměstí dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Dlouhá ulice

ve Svítkově od ul. K Rybníčku na západ končící slepě v bloku za školou, není příliš dlouhá....Dlouhá ulice k zámku

Jeden z bývalých názvů dnešní Pernštýnské ul., zmíněný r.1768. ...Do Nového

ulička na Židově vychází z parčíku, bývalého židovského hřbitova, při Husově ul. na sever k Haldě a do polí, dříve do Nového rybníka. Lidový název úředně dán r.1930....Do polí

ulička na západním okraji Svítkova od konce ul. Kostnické na sever....Dostihová

ulička v malém sídlišti na jihu Svítkova, z ul. Na Humenném na jih na ul. Ke stájím, také tři souběžné uličky mají pojmenování vztahující se k dostihovým tradicím Pardubic. ...Dr. Matouška

ulička v malém sídlišti ve Svítkově souběžná s Dostihovou a Žižkovou ul., pojmenována r.2008. MVDr. Vladimír Matoušek (1928-2001), svítkovský rodák, zvěrolékař v kladrubském hřebčíně. Všestranný sportovec, jezdec, veslař, propagátor Velké Pardubické, autor knih „Sport s koňm?“ a „Chov koní“, člen KPP....Dr. Tyrše

Tyršovo nábřeží, Tyršovy sady ...Dražkovická ulice

v Jesničánkách od ul.Pod Břízkami na jih na ul.Čacké, souběžná s Chrudimskou třídou. Pojmenována po svém vytýčení r.1930 podle sousední, tehdy samostatné obci Dražkovice. ...Drozdická ulice

na Slovanech, jižně od železniční trati, odbočuje z Fidrovy ulice na jih ke staré bráně Zámečku, podle jehož oplocení vedla dříve polní cesta do Drozdic. Úředně pojmenována r.1932....Družstevní ulice

v severní části Polabin I je jednou z prvních čtyř dokončených ulic. Dne 2.8.1962 rada města rozhodla o pojmenování nového sídliště „Polabiny“ a prvních ulic Družstevní, Rosická, Chemiků a Stavbařů. Jméno připomíná, že velká část sídliště byla postavena bytovým družstvem. ...Dubánkova ulice

na východním okraji Starých Čivic z Pražské ul.odbočuje na jih. Pojmenována podle zemanského rodu Dubánků z Čijevic, jejichž tvrz stála na západním okraji Čivic....Dubinská ulice

Studánka MO III Páteřní komunikace budoucího obchvatu sídliště Dubina. Název z r.1998, zdůvodnění historickým pojmenování místa v sídlišti Dubina je pochybné....Dubová ulice

Popkovice MO VI Obslužná komunikace v nové výstavbě navazující na ul. Popkovickou. Název z r.2006 navazují údajně na původní místní pojmenování....Dubové návrší

Ulice v nové výstavbě bytových domů na severovýchodě sídl. Dubina navazující na ul. Dubinskou. Název z r.2007. Pokud autoři pojmenování neznali žádného slavného Pardubáka, měli použít název dle geologického podloží „hůrky“, která měla být chráněným přírodním výtvorem. ...Dubská ulice

Staročernsko MO IV. Odtržená skupina několika nových rodinných domků, urbanisticky pochybně umístěná v sousedství dvou starých usedlostí tvořících ul. Na Hrázi. Název z r.2008 odvolávající se na historické pojmenování lokality. ...Dukelská ulice

Rosice MO VII. Směřuje na sever z ul. Tolarovy souběžně s Nádražní ul. Pojmenována od r.1948, dříve se nazývala Riegrova. Pojmenování připomíná těžké boje o Dukelský průsmyk za 2. svět.války....Duškova ulice

Rosice n.L. MO VII. Souběžná s Legionářskou ul.od rosického nádraží (průtahu I/37) na ul.Spojovací. Název má od r.1933. Ing.Josef Dušek (1860-1910) ředitel rafinerie cukru v Rosicích a okresní starosta. ...Dvořákova ulice

Ohrazenice MO VII. V severní částí Ohrazenic z Pištorovy ul. na východ....Engelsova ulice

od r.1977 na Dubině, od r.1990 Bartoňova ul...Fibichova ulice

na konci Slovan za železničním přejezdem z Dašické ulice směřuje na jih k památníku Zámeček. Je ulicí hraniční, západní strana patří k Bílému předměstí, Slovanům a východní ke Studánce. Byla pojmenována po r.1974, po dokončení družstevní výstavby sídliště rodinných domů pro zaměstnance Tesly, měla se jmenovat Urxova. Zdeněk Fibich, 1850-1900, český hudební skladatel. Vedle B.Smetany a A.Dvořáka n...Fidrova ulice

jednostranně zastavěná ulice podél jižní strany železničního koridoru od přejezdu Dašické ulice k počátku ul. Národních hrdinů u podchodu z ul.K Pradubičkám. Říkalo se jí "Na aleji", snad kdysi švestkové, i potom když se od r.1930 úředně jmenovala "Mezi závorami", na jejích koncích byly úrovňové železniční přejezdy. Dnešní jméno má od r.1961 i před určitý nesouhlas soudruhů sousedů. Františe...Foerstrova ulice

v části Rosic zv.Kréta u rosického nádraží, z Tolarovy ulice na sever. Pojmenována r.1948. Josef Bohuslav Foerster, 1859-1951, český skladatel, od r.1934 čestný občan Pardubic. ...Fričova ulice

na jihovýchodním okraji Ohrazenic odbočuje z Pohránovské ulice na východ, dnešní název od r.1998, předtím se jmenovala Havlíčkova, duplicitně s Havlíčkovou ul. v Pardubicích. Josef Václav Frič, 1829 - 1890, český politik, novinář a spisovatel, jeden z vůdců pražského povstání r.1848....Frunzeho ulice

od r.1979 jméno nové ulice ve východní části Dubiny. M.V.Frunze (1885-1925) sovětský vojevůdce, státní, politický činitel. Od r.1990 přejmenována na Erno Košťála. ...Fučíkova ulice

v východní části Nemošic směřují z ulice 5.května na jih. Julius Fučík,1872- 1916, hudebníka skladatel, kapelník, Julius Fučík, 1903-1943, komunistický novinář, od r.1939 činný v odboji, popraven nacisty....Fügnerova ulice

v západní části Rosic z ulice Generála Svobody na sever. Jindřich Fügner, 1822-1865 spoluzakladatel Sokola, první starosta Tělovýchovné jednoty Pražské, od r.1864 Sokol pražský....Gagarinova ulice

ve středu Polabin III, na ní navazuje ulice Npor. Eliáše končící na ulici Kpt.Bartoše. Pojmenována při svém vzniku r.1970. Jurij Alexejevič Gagarin, 1934 -1968, první kosmonaut, vzlétl r.1961...Gebauerova ulice

ve Vilové čtvrti je příčnou spojkou mezi ulicemi Husovou a Dašickou, nese jméno od r. 1913. Žila zde čestná občanka Pardubic Marie Chudá, členka KPP. PhDr. Jan Gebauer (1838 -1907), profesor KU, patří k normotvorným zakladatelům českého pravopisu, Malý encyklopedický slovník ČAV (1972) ho nazývá filologem světového jména a tvůrcem vědecké bohemistiky. Od 1.října 1865 byl suplentem,...Gorkého ulice

spojuje náměstí Dukelských hrdinů a hlavní skřiváneckou třídou Jana Palacha. Od r.1904 se její východní část, teprve vznikající, na Skřivánku jmenovala Černého. Dnešní název má od r.1951 po prodloužení do Dukly, přesně třída Maxima Gorkého. Michal Černý, pardubický měšťan, r.1598 založil "Milosrdný fond" na podporu řemeslníků. Maxim Gorkij (1868-1936), ruský prozaik, básník, dramatik, autor socia...Gottwaldova třída

od r.1946 do 1990, původně Chrudimská cesta, pak Chrudimská ul., od r.1924 Rašínova, dnes od r.1990 Jana Palacha. R.1963 před dojezdem Závodu Míru do Pardubic dokončena rekonstrukce, dlažba zalita asfaltem. Klement Gottwald (1896-1953), první dělnický prezident ČSR 1948-1953....Grusova ulice

spojuje Bělehradskou tř. s Mozartovou ul. ve středu Polabin IV. Pojmenována po svém vzniku r.1974. Jaroslav Grus (1891-1983), pardubický rodák, významný akademický malíř, čestný občan Pardubic. Významnými pa.rodáky byli i jeho bratří: Josef Grus, 1893-1972, architekt a Vít Grus, 1896-1981, výtvarník, návrhář hraček, žili a pracovali v Praze....Gymnasijní ulice

se nazývala za okupace Štefánikova ul., podle gymnázia , které zde v l.1911-1975 sídlilo v býv. Novoměstské škole, dnešní ZŠ Štefánikova. ...Habřinská ulice

od severu k jihu mezi novými domy po západním okraji Svítkova. Název vychází údajně z původního místního označení...Habrmanova ulice

postavena r.1924 pro západní pa.čtvrť Přerovsko a obec Svítkov patrně s očekáváním brzkého sloučení. R.1963 již jako ZDŠ Svítkov podstatně rozšířena přístavbou. Gustav Habrman (1864- 1932), politik, 1917-1923 ministr školství, od r.1918 čestný občan Pardubic....Habrmanovo náměstí

prostor před novostavbou Habrmanovy školy pojmenované r.1930, za okupace Svítkovské náměstí, nové centrum Přerovska, městské části Pardubic. Dnes zaniklé pojmenování prostoru křižovatky Kostnické a Školní ulice ve Svítkově....Hakenova ulice

Ul.na Dukle pojmenovaná r.1954, r.1990 přejmenována na Josefa Ressla. Josef Haken (1880-1949), politik, publicista, v l.1919-21 jeden z hlavních představitelů marxistické levice, spoluzakladatel KSČ....Hartmanova ulice

byl od r.1961 od 1990 název předtím Arnoštovy ulice, dnes ulice Svaté Anežky České. Alois Hartman po r.1920 vlastník domu a hostince U čápa čp.24 v Zámecké ulici, patřil k výrazným postavám revolučního dělnického hnutí; pamětní deska na domě, dnes odstraněná, připomínala, že tu v letech 1926/1936 sídlil krajský sekretariát KSČ. ...Havlíčkova ulice

od starého nádraží z ulice Hlaváčovy na sever na Palackého třídu. Bývala živou hlavní ulicí Nového Města mezi centrem a nádražím. Význam ztratila po přesunutí nádraží na západ. Pojmenována byl po založení r.1913, za okupace se jmenovala Waldštýnova, od r.1945 ji byl název vrácen. Východočeský elektrárenský svaz Pardubice r.1924 v Havlíčkově ul. za 940000,- Kč postavil obytný dům pro zaměstnance,...Havlíčkova ulice

bývala i v Ohrazenicích, jako duplicitní byla r.1998 přejmenována na Fričovu....Hešova ulice

jižně od nádraží, původně část Pražské ul. přes úrovňový přejezd navazující na Palackého tř. Název dostala r.1932, jako ulice vedoucí z popkovické silnice podél Machoňovy továrny. Od r.1940 je to ulice K Vápence. Gustav Heš (1848-1917), pardubický rodák, 1871-1881 prof.dějepisu na pa.reálce, jednatel Hospodářského spolku, jehož následník, Hospodářské družstvo, zde postavilo své sklady....Heyrovského ulice

na východním okraji rosické Kréty, z Legionářské ulice míří na sever, jméno má od r.1998. Jaroslav Heyrovský, 1890- 1967, český fysikální chemik světového jména, objevitel polarografie, nositel Nobelovy ceny....Hlaváčova ulice

po severní straně železničního koridoru je pokračováním Ulice nádražní od podjezdu na Skřivánek původně k úrovňovému přejezdu ze Sladkovského ul., pojmenována byla r.1904. Při ulici byl Vojáčkův léčebný ústav a skladový areál (logistické centrum) špeditérské firmy Kerhar-Tachecí s vlečkou ze starého nádraží. Po r.1970 byla proražena nová komunikace přes areál pa.teplárny až k novému mostu přes Chr...Hlavní náměstí

název dnešního Pernštýnského n., od poloviny 19.stol do r.1918, tehdy ještě jediného pa.náměstí, kromě Bělobranského. Předtím se mluvilo jen o „rynku“. Tehdy již bylo rozestavěno Trnkovo nám. na Novém Městě, dnešní Legionářské, plánována byla Schwarzovo a Potěšilovo nám. na Bílém předměstí a dnešní Zborovské nám., centrum Skřivánku, jižní části Zeleného předměstí....Holandská ulice

po východním okraji průmyslové oblasti spojuje Černou za B. s Drozdicemi. Pojmenována na počest nizozemského partnerského města Doettinchem s nimž mají Pardubice družbu a dle nizozemské firmy Nedcon, která při ní po r.1990 postavila moderní závod na výrobu skladovacích zařízení....Holcova ulice

v Jesničánkách za městskými hřbitovy směřuje na Chrudimskou ulici, byla pojmenována r.1932. Holcové byly ve 14.a 15.stol. držiteli nemošické tvrze, Jan starší s bratrem Matějem podepsali r.1415 protest proti upálení Jana Husa, Jan Holec mladší byl krajským hejtmanem chrudimského kraje. ...Holubova ulice

ve Vilové čtvrti rovnoběžná s Gebauerovou, je spojkou mezi Husovou a Sezemickou ulicí, byla pojmenovaná r.1913, k uctění památky slavného holického rodáka, cestovatele dr. Emila Holuba (1847 - 1902). ...Hostovická ulice

hlavní komunikací Černé za B. od západu na východ, směřující přes Žižín do 3,5 km vzdálených Hostovic...Hostýnská ulice

dnes neexistuje, spojovala Sladkovského ulici se Žitnou, kde na rohu naproti elektrárně býval hostinec Na Hostýně. Ulice vnikla kolem r.1900 po založení souběžných ul.Smilovy a Hronovické. Po výstavbě Městské elektrárny, zejména po přechodu na horší palivo, byla postižen silným spadem popílku, i s okolím to byla šedivá, zaprášená čtvrť. Zanikla v 70. letech při výstavbě nové Karloviny, zůstal jen...Hrabalova ulice

okrajová ulice na východě Ohrazenic. Bohumil Hrabal, (1914-1997), český spisovatel...Hradčanská ulice

prochází Svítkovem od severu k jihu, z ulice Přerovské k ulici U Moruší....Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014