Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Ulice a náměstí dle abecedy


Hledat v kategorii Ulice a náměstí


Hesla v kategorii Ulice a náměstí dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ulice Artura Krause

ulice v jižní části sídliště DUKLA spojuje ul.ČS.ARMÁDY s ulicí Sokolovskou. Od r.1955, po výstavbě Dukly, se jmenovala Jeremenkova. Dnešní název má od r.1991. Baron Artur Kraus, 1854-1930, syn prvního pardubického poštmistra, propagátor sportu, mecenáš kultury v Pardubicích, významně přispěl na stavbu Městského divadla. Ve svém domě čp.61 na dnešní tř.Míru, kde má pamětní des...Ulice Bratranců Veverkových

se do r.1959 jmenovala Ulice svatojánská, sahala tehdy od ul. Smilovy ul. na jih na Hlaváčovou. Dnes zahrnuje i parčík, býv. hřbitov., u kostela sv. Jana. Hřbitov byl zrušen r.1883, uprostřed stál náhrobek starosty Václava Bubeníka (zemřel r.1879), dnes stojící v Bubeníkových sadech. Na jižním okraji parčíku byl od r.1913 Národní dům s kinem Národ. R.1959 byl do parčíku z rohu dnešní tř.17.li...Ulice Brigádníků

krátká ulička na západě STUDÁNKY, spojuje ulici Na Drážce se souběžnou ul.Rumunskou. Vznikla při výstavbě sidliště Na Drážce, budovaného převážně brigádnicky, a pojmenována r.1967. Připomíná doby, kdy dobrovolné brigády, neplacené práce občanů, přispívaly ke zvelebení města....ulice Chemiků

Polabiny I krátká ulice z Rosické na sever. Pojmenována po vzniku r.1962 kdy zde byl postaven dům pro pro zaměstnance chemičky. Připomíná význam chemického průmyslu a jeho pracovníků pro Pardubice. ...Ulice Císařovny Alžběty

od r.1875 úřední pojmenování dříve Ulice k Chrudimi, pak Chrudimské ulice od Veselky na jih až za železniční přejezd na Skřivánek, obecně nazývané Alžbětina třída...ulice Čacké

na jihu Nových Jesenčan a Jesničánek, kde kříží Chrudimskou ul., pojmenována r.1932. Marii Čacké, to je pseudonym básnířky Františky Bohunky Svobodové,1811-1882, manželky lékaře MUDr.Josefa Bojislava Pichla, s ním prožila v Pardubicích léta 1845-1848. Pod pseudonymem jako fiktivní selka z okolí Kunětické hory vydala sbírky Písně (r.1857), Básně (r.1859). ...Ulice děkanská

jeden z více starších názvů Kostelní ulice, související s farou-děkanstvím, r.1758 vyskytuje se v Gruntovní knize Bělozelené....ulice Demokratické mládeže

je hraniční mezi Skřivánkem na severu a Novými Jesenčany na jihu. Na západě začíná u Městského atletického stadionu a na východě končí na Chrudimské ulici. Po svém vzniku byla r.1932 nazvána K závodišti, dnešní název má od r. 1950, na počest tehdejšímu mezinárodnímu hnutí Demokratické mládeže....ulice do krámů masných

r.1549 název dnešní Bartolomějské ul....Ulice do Zahrádek

v Nových Jesenčanech z ulice Na Záboří na jih, jméno od r.1972...ulice Družby

v severní části Polabin III při Bělehradské ulici. Pojmenována po dokončení r.1970 na počest družby států socialistického tábora. Dnes připomíná přátelství mezi národy, či družbu s partnerskými a spřátelenými městy, kterých Pardubice v současností mají 13 po celé Evropě. ...Ulice Erno Košťála

na východní straně sídliště Dubina od penzionu důchodců na sever., pojmenovaná r.1990 původně po vzniku r.1979 Frunzeho. Erna (Arnošt) Košťál,1904-1942, majitel hotelu Veselka v Pardubicích, spolupracovník paraskupiny Silver A, popraven na Zámečku....ulice Františka Ventury

nová ulice v sídlišti na jihu Svítkova souběžná s ul. dr.Matouška. František Ventura (1895-1969), jezdec, reprezentant ve skokových discilínách, olympijský vítěz r.1928 s koněm Eliot, trenér, rozhodčí....ulice Generála Rybalka

v l.1950-1991 jméno ulice od r.1930 dříve a po r.1991 opět Železničního pluku. Pavel Semjonovič Rybalko (1894-1948) maršál Sovětského svazu, velel 3.tankové brigádě, která se vyznamenala při osvobozování Prahy v květnu 1945. ...ulice Generála Svobody

hlavní ulice Rosic od západu přes nadjezd na okraj Kréty, kde ústí do Bělehradské ulice. Název má od r.1948, předtím ul.Husova. Generál Ludvík Svoboda, 1895-1979, velitel čs. dobrovolnické jednotky v SSSR za II. světové války, 1968-1975 prezident ČSSR....Ulice hlavní

r. 1789 pojmenování dnešní Pernštýnské ulice....ulice Hřbitovní

viz Motoristů...ulice Hrubého

viz Jana Hrubého ...Ulice I.V.Mičurina

v letech 1950 až 1990 název dnešní ul. Pod hřbitovem. Ivan Vladimirovič Mičurin (1855-1935) ruský biolog a šlechtitel, zasloužil se o rozvoj genetiky, zejména v ovocnictví....Ulice J.B.Foerstra

Viz. ul. Foerstrova...ulice J.B.Pecky

od r.1977 pojmenování nové ulice na Dubině, r.1990 přejmenována na ul. Lidmily Malé. Josef Boleslav Pecka, zv.Strahovský 1849-1897), novinář, politik, představitel dělnického hnutí, spoluzakladatel Sociálně demokratické strany českoslovanské r.1878. Prosazoval zkrácení pracovní doby, zlepšení podmínek dělníků, všeobecné volební právo. R1885 emigroval do USA...Ulice J.F.Chaloupeckého

jméno ulice na severu Dubiny od r.1979, r.1990 přejmenována na Josefa Janáčka. Jiří František Chaloupecky (1890-1922), vedoucí činitel proletářské tělovýchovy v ČSR, spoluzakladatel KSČ....Ulice J.K.Tyla

v Rosicích směřující z konce ul.Marie Pujmanové na sever, přes ul.Generála Svobody na křižovatku s ul.Salavcovou. Josef Kajetán Tyl, vlastním jménem Josef František Till (1808-1856), spisovatel, novinář, dramatik. Organizátor vlasteneckého dění a českého divadla, v 30-50 letech 19.stol.čelný představitel českého národního života. ...Ulice J.V.Sverdlova

od r,1977 do 1990 název ulice po severozápadním okraji Dubiny, souběžné se severní částí ul Na Drážce, dnes nese jméno ul. Jana Zajíce. Jakov Michajlovič Sverdlov (1885-1919), sovětský politik, řídící ilegální činnost na mnoha místech Ruska. První předseda Všeruského ústředního výboru sovětů....ulice Jana Hrubého

Ulice v nové zástavbě Nová Trnová v sousedství pomníku J.Potůčka-Tolara . Jan Hrubý (1915-1942), v l.1940-41 příslušník čs.vojska ve V.Británii, r.1941 jako člen paradesantní skupiny Bioscop vysazené v Čechách. Padl v boji v kryptě pravoslavného kostela sv.Karla Boromejského v Praze. ...Ulice Jana Kubiše

Páteřní ul.sídliště Nová Trnová v sousedství pomníku J.Potůčka-Tolara, jehož ulice pojmenovány na počest českých výsadkářů. Jan Kubiš (1913-1942), v l.1940-41 příslušník čs.vojska ve V.Británii, parašutista, r.1941 člen výsadku Anthropoid na české území, 27.5.1942 provedl atentát na R.Heydricha, padl v boji v kryptě pravoslavného kostela sv.Karla Boromejského v Praze. ...ulice Jana Palacha

hlavní osa Skřivánku od podjezdu pod železničním koridorem, kde navazuje na třídu 17. Listopadu, na jih na Zborovské náměstí, odkud v prodloužení pokračuje ulice Chrudimská. Vznikla obestavěním přímé Chrudimské silnice, mezi Chrudimí a Pardubicemi vybudováné Chrudimským krajem v l.1818-19. Od r.1874 se celá chrudimská cesta od Veselky na jih jmenovala Alžbětina třída, na počest císařovny Alžbě...ulice Jana Zajíce

průtah sídlištěm Dubina po severozápadním okraji, souběžně s ulicí Na Drážce. Od založení r.1977 se jmenovala J.M.Sverdlova. Dnešní jméno má od r.1990. Jan Zajíc (1950-1969), středoškolský student, po upálení J.Palacha se zúčastnil protestní hladovky u sochy sv. Václava a 25.2.1969 se jako druhý upálil na protest proto sovětské okupaci....Ulice jdouc k bráně pražský

dle knihy Rudé v l.1505–1548 název dnešní Zelenobranské ulice...Ulice jdouc k faře

dle knihy Rudé r.1563 název dnešní Kostelní ulice....Ulice jdouc k hradu

dle knihy Rudé r.1542 název Zámecké ulice...Ulice jdouc k pivovarům

dle knihy Rudé r.1550 název dnešního Wernerova nábřeží, kde od r.1507 do r.1873 stál městský pivovar. Množné číslo neznamenalo více pivovarů, ale že v pivovaru bylo více varných pánví. ...ulice jdouc ke kostelu

kolem r. 1563 název dnešní Kostelní ulice ...ulice jdouce k Zelené věži

kolem r.1547 pojmenování dnešní Zelenobranské ulice....ulice Jilemnického

na Dukle spojuje ul.Lexovu s ul.Čs.armády, kde na ní navazuje Staňkovu, pojmenována r.1955. Peter Jilemnický, 1901-1969, slovenský spisovatel, novinář, r.1942 v Pardubicích zatčen gestapem, do konce války vězněn. Po r.1945 působil v diplomatických službách...ulice Jiřího Tomana

ve středu POLABIN II, spojuje Bělehradskou ulici s Varšavskou. Od r 1967, původně po vzniku ulice Semtínská. Dnešní název od r.1998. Jiří Toman (1924 – 1972) pardubický rodák, umělecký fotograf, filmař, všestranný výtvarník....ulice Josefa Bublíka

v Nové Trnové, nedaleko památníku Jiřího Potůčka-Tolara, dokončená a pojmenovaná r.2008. Josef Bublík (1920-1942), člen výsadku z V.Britanie do Protektorátu Čechy a Morava, podílel se na přípravě atentátu na R.Heydricha. Spolu s dalším výsadkáři zahynul v kryptě pravoslavného kostela sv. Karla Boromejského v Praze. ...ulice Josefa Hakena

od r.1954 název nové ulice v sídlišti Dukla. Na jejím konci postavena druhá dukelská ZŠ- Hakenova. R.1990 přejmenována na ul.Josefa Ressla. Josef Haken (1880-1949), politik, publicista, v r.1919-1921 představitel marxistické levice, spoluzakladatel KSČ, za ní poslanec, pak senátor. ...ulice Josefa Hybeše

od r.1961 až 1990 název dnešní ul. JUDr.Krpaty., která se od svého založení r.1913 jmenoval Kounicova. Josef Hybeš (1850-1921), rodák z Dašic, průkopník dělnického hnutí, významný český sociálnědemokratický politik, v l.1887-1914 poslanec říšské rady, po r.1918 senátor ČSR....ulice Josefa Janáčka

v severní části sídliště Dubina souběžná s prodlouženou ulicí Na Drážce. Pojmenování od r.1990, předtím od r.1977 ulice Chaloupeckého. Josef Janáček (1898-1942), učitel, odbojář, r.1942 popraven na pardubickém Zámečku....ulice Josefa Poppera

ve středu Svítkova, spojuje Žižkovu ul. s ul.Kpt.Poplera. Nově pojmenována r.1993, předtím od r.1965 ul.Družby. Původně se jmenovala Havlíčkova, od r.1948 Družstevní. Josef Popper (1851-1927), rodák z V.Chvojna, majitel obchodu a hostince U Českého lva ve Svítkově. Jeho děti Alfréd, Richard a Irma, provdaná Kafková, byli spolumajiteli pernikárny KAPO v Pardubicích....Ulice Josefa Ressla

na Dukle z Lexovy ul. směřuje na západ do lesoparku u závodiště. Jako nová r.1954 pojmenována Hakenova, r.1990 dostala dnešní jméno. Josef Ressel (1793-1857), rodák z Chrudimě, lesník v okolí Terstu, vynálezce. V Terstu zkoušel zlepšit pohon lodí. R.1827 vynalezl lodní šroub. Šroub na zádi vyzkoušel 4.8.1829 na lodi Civetta. Zlepšil také lis na kovy, pneumatickou potrubní poštu, navrhoval uži...ulice Jozefa Gabčíka

v Nové Trnové uvnitř bloku vychází z páteřní ul. Jana Kubiše, v sousedství lesoparku Jiřího Potůčka-Tolara. Dokončena a pojmenována r.2008. Jozef Gabčík (1912-1942), slovenský parašutista v l.1940-41 příslušník čs.vojska ve V.Británii, po speciálním výcviku vysazen r.1941 jako člen výsadku Anthropoid na území Protektorátu Čechy a Morava, 27.5.1942 provedl atentát na R.Heydricha, padl v bo...ulice Jožky Jabůrkové

v nové zástavbě na jihu Trnové, kterou spojuje s Novou Trnovou, pojmenována po výstavbě 1977. Jožka Jabůrková (1896-1942), komunistická novinářka, propagátorka dělnické tělovýchovy a ženského hnutí, zakládající členka KSČ a FDTJ. Zahynula v koncentračním táboře Ravensbrük. ...ulice JUDr. Krpaty

Bílé Předměstí, Vilová čtvrť, souběžně se Sakařovou ul., západní od ní, spojuje ul. Wintrovou s Bezdíčkovou. Od r. 1913, kdy byla vytyčena, se jmenovala Kounicova, r.1961 přejmenována na ul Josefa Hybeše. Dnešní jméno nese od r.1990. JUDr.Karel Krpata (1900-1972), pardubický rodák, spisovatel, dramatik, významný pracovník v pa.divadelnictví i vlastivědě. Žil v této ulici....ulice Julia Fučíka

viz Fučíkova v Nemošicích, Bokova v Pardubičkách...ulice K Besedě

ve Svítkově z ulice Přerovské směřuje na jih. Jméno připomíná hostinec Besedu. Pojmenována r.1965, původně Palackého, od 1948 Rosická, patrně již od okupace....ulice K Blahobytu

na Skřivánku příčná spojka ul.Rožkovy přes tř.Jana Palacha na ulicí S.K.Neumanna. Pojmenována r.1930, nikoliv podle hmotného blahobytu obyvatel, nýbrž podle bytového družstva Blahobyt. To postavilo v 1. polovině 20. století v těchto končinách velkou kolonii rodinných domků. Dle soudu dr. P.Theina někdejší vedení městské technické kanceláře, těžce poškodilo výstavbu města tím, že dovolilo zastavět ...ulice k Chrudimi

r.1714 pojmenování dnešní třídy 17.listopadu, tehdy jen cesty s osamělými usedlostmi....ulice K Cihelně

vychází z křižovatky U Josefa, lemuje na jihozápadě sídliště Sever přiléhající k Cihelně, název má od r.1969...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014