Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Ulice a náměstí dle abecedy


Hledat v kategorii Ulice a náměstí


Hesla v kategorii Ulice a náměstí dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Na Kamenci

zapomenutý název pozemků, dnes těžko lokalizovatelný, k němž vede ulice Ke Kamenci. Dle tradice pole Kamenec se studánkou bylo mezi Pracovnou a Pospíšilovým náměstím. Zde na Počápelské ul. končí ul. Ke Kamenci až po r.1950. Pojmenována byla již r.1932 jen mezi jen v úseku ul.Štrossovou a Wintrovou. ...Na Kamenci

také název pozemků západně od Mnětic...Na kočičím hrádku

r.1719 pojmenování dnešní ul. Na Hrádku v gruntovní knize u záznamu o čp.103, které postavil kolář Jiří Těšík. R.1785 již uvedeno, že chalupa stojí „na vrchu“....Na kopečku

Tradiční, zapomenutý, název východního konce tř.Míru a záčátku s Jinřišskou ul, kde od r.1701 stála hospoda Na kopečku, pojmenovaná podle pozůstatku šance navršené ze zbouraných domů za 30-tileté války. Od r.1925 na jejím místě stojí obytný dům čp.58, který postavil stavitel Hořeňovský. V přízemí byla stejnojmenná restaurace, po r.1950 přeměněná ve studentskou menzu. ...Na mostě

Na kamenném mostě v Pernštýnské ul....Na Okrajích

nezastavěné pozemky mezi sídlištěm Dubina a obcí Spojil, převážně na katastru Spojila. ...Na Okrouhlíku

oblouková ulice po obvodu Bílého předměstí velkoryse navržená na poč.20.stol. S ul.Ve Lhotkách měly vytvořit východní obchvat propojující radiály předměstí Štrossovu, Dašickou a Husovu ul. Perspektivně mohly na jihu a severu přemostěním Chrudimy vytvořit polovinu městského okruhu. Pojmenována od r.1932. Ke spojení obou ulic došlo kolem r.1960, kdy původní záměr zapomenut, navržen jiný Rychlodráh...Na ostrůvku

Na Vrtálně - Ostrůvek...Na Rybníčkách

r.1984 dokončené sídliště, jedna ulice v Černé za B., sdružená investice TMS a České státní pojišťovny se 176 byty, prodejnou potravin, vodovodem, horkovodem. Na jejím počátku při ul. Ke Kobelnice, býval jeden rybníček, dnes je zde samoobsluha. Pojmenováno r.1998...Na Spravedlnosti

ulice na severu Skřivánku spojuje třídu Jana Palacha s ulicí S.K.Neumana. Název se objevuje poprvé r.1728 pro část Zeleného předměstí při Chrudimské cestě v sousedství pozemku Na skřivánčím poli. V 16.stol. se tu říkalo "U šibenice" a v 18.stol."u spravedlnosti". Na rohu dnešní tř.Jana Palacha, kde se spojovala starší chrudimská cesta z Karlovy ul. s novější od Veselky stávala již před r.1537 šib...Na Staré poště

Ulice, která odbočovala z Chrudimké ul. na západ hned za hlavní železniční tratí. Při stavbě pochodu byla vozovka hlavní ulice, dnes Jana Pacha, snížena a je odtud přístup do ul.Na Staré poště jen pod schodišti. Pro vozidla je přístupná od západu z ul.V Ráji jejíž součástí byla i tato ulice do r.1913. Tehdy dostala dnešní jméno, podle toho, že zde na jižní straně prvního pa.nádraží byla r.1845 zř...Na Třísle

jméno ulice na Bílém Předměstí vedoucí z Jahnovy ul.souběžně s Chrudimkou na Bělobranské náměstí. Tříslo je organická látka získávaná zejména z dubové kůry, požívaná k činění kůží. Název zřejmě odkazuje na koželužnu, ale takové zařízeních v ulici samotné nebylo. Byla Panské koželužna byla od r.1663 na severozápadním břehu zámeckého hradebního příkopu, v místě pozdějších jatek u býv.Labského...Na Vrtálně

trojúhelníkové prostranství, náměstíčko, na které se vchází po můstku přes Haldu z ulice Mezi Mosty. Po r.1560 zde bývali tesaři, kteří vrtali dřevěné potrubí pro vodovody, údajně i kovové hlavně děl. Od dob Pernštýnů je tudy přístup k rybím sádkám, které jsou na severní okraji dosud. Říkalo se zde na bělidle nebo Na ostrůvku, po jihovýchodní straně je obtéká Halda, po západní odpad z Haldy a na...Na Záboří

hraniční ulice Nových Jesenčan a Skřivánku, od konce Lexovy ulice na Chrudimskou. Název připomíná "bory jesenčanské" zmiňované ve starých záznamech, které území Pardubic oddělovaly od Jesenčan, na jejich jižním okraji založeny r.1780 Nové Jesenčany. Úřední název dostala r.1930....Na zábradlí

byl v l.1881 – 1931 název dnešní ulice U Stadionu, který vznikl úřední úpravou staršího názvu Na zábraží – Zábraží, který se asi tehdejším úředníkům nezdál a byl nevysvětlitelný. Město na jejím konci naproti Labskému mostu r.1927 postavilo městská jatka a cestu, po proražení Sladkovského ul.na sever, změnilo ve hlavní komunikaci k Labskému mostu....Na Zeleném

starší lidový název pro dnešní třídu Míru, podle Zelené brány a Zeleného předměstí, jehož byla hlavní části. Za okupace tato třída, od r.1918 Wilsonova, tak nazvána oficialně. Název mezi pamětníky přežíval, i když po osvobození jej vytlačoval lidový název Stalinka....Na Žabárně

lidové pojmenování vznikající ulice, která r.1930 dostala jméno Tuzarova, od r.1940 oficiálně Na Žabárně, od 8.7.1948 má dnešní jméno Polská....Nábřeží Závodu míru

je název sídliště věžových domů na levém břehu Labe mezi mostem P.Wonky a starým mostem mezi Polabinami a nádražím. Je torzem velkorysého projektu "Palackého sever", podle něhož mezi Palackého třídou a Labem měla vzniknou nová čtvrť s velkým náměstím Budovatelů, rozšiřující Nové Město od starého nádraží k Labi. To se neuskutečnilo, když stará Prokopka nebyla z Palackého třídy vymístěna. Výsta...Nábřežní ulice

v Nemošicích podle místního potoka Metelka z ul.5.května na jihovýchod do polí....Nad Metelkou

ulice v Nemošicích, pokračování ul.Nábřežní z ul.5.května na sever, pojmenována dle místního potoka r.1998. ...Nádražní třída

byl název západní části dnešního Hlaváčovy ul. u starého nádraží, od podjezdu po Jungmannovu ulici. Název r.1998 zrušen pro duplicitu s Nádražní ulicí v Rosicích. ...Nádražní ulice

před nádražím Rosice, název používán od r.1881, rl.1945 přejmenována na Roosweltovu, od r.198 opět Nádraží, dnes silniční průtah I/37....Náměstí

Pardubice, „město v hradbách“- Staré město, měly jediné náměstí, nazývané rynk nebo odr.1881 Hlavní, od r.1915 Pernštýnské. Druhé trojúhelníkové náměstíčko na Bílém předměstí vystřídalo několik lidových názvů, od r.1881 úředně jmenováno Bílé, o čemž chybí doklady, po r.1945 opět bez úředního dokladu užíván název Bělobranské. Náznakem náměstí, tržiště, je rozšířený prostor Zeleného předměstí před b...Náměstí 28. října

v Nemošicích je ještě na plánech města do r.2001, pak zastavěno, zaniklo, Místopis města Pardubic z r.2009 je nezná, uvádí jen Ulici 28 října. ...Náměstí 9. května

v centru Rosic na jižní straně ul.Generála Svobody pojmenováno r.1953 podle data osvobození ČSR. Dříve se jmenovalo Masarykovo. ...Náměstí Budovatelů

tak r.1959 pojmenováno plánované centrální náměstí Pardubic na rozsáhlém prostoru po zbourání jezdeckých kasáren při Palackého třídě. V 16.stol se zde říkalo "V ptáku", pak také U Bavor, po výstavbě nové silnice na Chrudim se prostoru na počátku Palackého a Alžbětiny tř. říkalo "Za Veselkou", od r.1930 Veverkovo náměstí. Po zbourání kasáren protažena po východní straně r.1960 nová severojižní...Náměstí Čs. Legií

Ústřední prostor Nového Města navrženého r.1882, dvakrát větší než Pernštýnské náměstí ve Starém Městě. Založeno rohovou budovou Průmyslové školy z r.1899 na nároží ul.Šěpánčiny, dnes Štefánikovy ul. Plánované náměstí zprvu nazváno Riegrovo, r.1896 Krále Jiřího z Poděbrad, r.1913 Trnkovo. R.1918 pojmenováno ČS.LEGIÍ na počest legionářských jednotek bojujících v 1.světové válce za svobodné...Náměstí Dr.Zdeňka Nejedlého

od r.1948 název návsi starých Rosic, od r.1991 Školní náměstí. Zdeněk Nejedlý (1878-1962), český historik, muzikolog, politik, po r.1945 člen vlády ČSR, r.1948 prosadil princip jednotné školy, od r.1952 prezident ČSAV. ...Náměstí Dukelských hrdinů

největší v Pardubicích, ústřední prostor Dukly. Pojmenováno r.1955 při svém vzniku na počet hrdinů bojujících za 2.světové války o průsmyk Dukla. Na náměstí před r.2000 přenesen z lesíka od Pražské prozatímní pomník prvního českého letce Ing.J.Kašpara. Na severní polovině po r.2000 odhalen pomník čs.letců padlých za 2.světové války. ...Náměstí Jana Pernera

prostor přednádraží, vlastně rozšířený západní konec Palackého třídy. Jeho jižní stranu tvoří krásné, třetí pardubické nádraží - Hlavní. Prostor přednádraží se náměstím stal po pojmenování r.1993. Dne 2.10.1993 na náměstí uvedena do provozu renovovaná fontána, od 3.10.2001 první pa.svítící fontána. Ing.Jan Perner (1815 - 1845), vnikající projektant železnic a staviteli tratě Olomouc-Pardubice-Pr...Náměstí krále Jiřího z Poděbrad

od r.1896 do r.1913 název dnešního náměstí Čs.legií. ...Náměstí Osvobození

od r.1962 jméno dnešního nám. Republiky, do r.1969 klidové, s minimálním provozem mimo MHD. Toho roku se začal realizovat projekt dopravního průtahu od mostu u Zimního stadionu na rychlodráhu kolem Městského divadla. ...Náměstí Prezidenta dr.Beneše

od 13.6.1946 jméno dnešního náměstí Republiky, r.1950 přejmenováno na Stalingradké nám....Náměstí Republiky

vznikalo téměř 100 let a vystřídalo řadu názvů. Město tento cenný, dnes značně znehodnocený, prostor získalo zasypání Městské řeky r.1910. Do té doby po obou březích vedly prašné cesty, ta na západní straně nazvaná Úzká ulice, na jejím rohu s Královskou třídou, dnešní tř.Míru postaven r.1898 Krudencův palác. Městská rada se 13.2.1900 usnesla nechat vydláždit chodníky kolem Krudencova paláce a sou...Náměstí U brány k Mýtu jedúc

Bělobranské nám...Náměstí U Kostelíčka

Na rozcestí cest přes Pardubičky do Chrudimi a přes Dašice do Vysokého Mýta byl již od počátku 14.stol.panský dvůr Vystrkov, při něm začátkem 16. stol.postavena skupina domků zvaná Forbeky. R.1710 ve vidlici cest postaven kostel Sedmibolestné P.Marie zvaný Kostelíček. Zbouráním sýpky a pozůstků dvora vznikl prostor nazývaný U Kostelíčka. Název se rozšířil na širší okolí. Úředně náměstí pojmenováno...Názvy pardubických ulic a prostranství

se měnily velmi často, bývaly velmi pestré. V posledních letech však bývají nic neříkající jakoby jejich původci postrádali fantazii a znalost minulosti a osobností Pardubic. Více názvů např. vystřídala Bartolomějská ul.: r.1537 Pod školou, 1549 Do krámů masných, r.1792 Masnokrámská, po r.1800 Řeznická, dnešní název má od od r.1881. Názvy byly spíš lidové, záležely na lidové tvořivosti, nikoliv n...Nemošická ulice

osa Jesničánek z Chrudimské ul.do Nemošic, pojmenována r.1932...Nerudova ulice

jedna z ulic Nového Města z náměstí Čs.legií k ústí Macanovy ulice do Palackého třídy, pojmenování r.1913 při svém vzniku. R.1944 silně poničena bombardováním. Poslední novostavba domu na místě zničeného bombardování dokončena 31.3.1962. Jan Neruda, (1834-1891), novinář, fejetonista, básník představitel májovců. Navštívil před r.1894 Pardubice, napsal fejeton o soupeření Pardubic a Chrudimi, i...Nová Karlova ulice

Na konci Karlovy ul. vedle Karlova dvora stala do r.1639 brána. Začátkem 18.stol se odtud ulice začala prodlužovat a nazývat Nová Karlova. Až k železničnímu přejezd zastavěna v 19.století. Od r.1979 ta část přejmenována na ul.Arnošta z Pardubic. ...Ohrazenická ulice

Polabiny I z ul.Mladých na západ, pojmenovaná r.1963 po vzniku....Ortenova ulice

obslužná komunikace v nové výstavbě rodinných domů na východním okraji Ohrazenic. Jiří Orten (1919-1941), vlastním jménem Ohrenstein, básník, prozaik, dramatik, zahynul v koncentračním táboře. ...Palackého třída

vznikla podél cesty na Prahu navazující za Veselkou na dnešní tř.Míru. Vystřídala více pojmenování, obecně se první části říkalo Za veselkou. Již od 15.stol.se prostoru až k Labi říkalo V ptáku, od konce 18. stol. U Bavor nebo Za Bavory podle dvorce, později hostince Bavory. Západní část jmenována U Marka. Po výstavbě druhého nádraží r.1859 podle pražské cesty vznikaly průmyslové podniky, r.18...Palackého ulice

byla ve Svítkově, od r.1965 se jmenuje K Besedě...Pavlova ulice

v Trnové, od telefonní ústředny v ul.Jiřího Potůčka na ul.Jožky Jabůrkové. Ota Pavel (1930-1973), vlastním jménem Otto Popper, sportobní novinář, prozaik, autor autobiografických povídek....Pejchlova ulice

v Rosicích, krátká spojka z ul Generála Svobody na, pojmenována r.1998, dříve se jmenoval Úzká. Ladislav Pejchl (1901-1973), od r.1906 žil v Pardubicích, akad. malíř , 1926-48 prof. výtvarné výchovy na pa.středních školách. Maloval figurální kompozice i krajiny, zejména Polabí....Pernerova ulice

ze západního konce třídy Míru na sever na Sukovu tř. u stadionů. V 16.stol.se jí říkalo ulička jdouc k valše, po r.1540 U valchy, protože na jejím konci, v místech před dnešní Duhovou arénou, umístil Vilém z Pernštejna řadu výroben, m.j.soukenickou valchu a mlýn zvaný Podvalchovní, později krátce Valcha. Dnešní název od r.1904, pamětní deska na budově Chemingu připomínají Ing.Jana Pernera (1815...Pernštýnovo náměstí

Pa.rynk – náměstí - r.1913 pojmenováno Náměstí Viléma z Pernštejna, od r.1915 užíván zkrácený název Pernštýnovo nám., od r.1998 oficiálně Pernštýnské nám....Pernštýnská ulice

ze severovýchodního rohu Pernštýnského nám. na sever k zámku. Založena počátkem 16.stol., snad až po požáru r.1507 Vilémem z Pernštejna, jako přímá široká reprezentační cestu k zámku. Původní gotická jednopatrová zástavba zničena požárem r.1538. Na domech čp.11 a 12 byly při rekonstrukci 1975 odkryty ve štítech malované niky z původní gotické výstavby. Dům čp.11 nazýván Dům na mostě kamenném, ne...Pernštýnské náměstí

střed Města v ohradě – Starého Města a památkové rezervace. Dříve prostě nazýváno "rynk", jiné náměstí ve Městě nebylo. Až od poloviny 19.stol.se užíval název "Hlavní náměstí". Podle Sakaře oficiální název od r.1913 Náměstí Viléma z Pernštejna, od r.1915 užíván název Pernštýnovo náměstí. Vilém z Pernštejna, od r.1491 držitel Pardubic, po požáru celého města r.1507 nechal vytyčit náměstí o dne...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014