Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Ulice a náměstí dle abecedy


Hledat v kategorii Ulice a náměstí


Hesla v kategorii Ulice a náměstí dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ulice K Dolíčku

v Nových Jesenčanech od ul.Demokratické mládeže je pokračováním ulice V Ráji na jih ke hřišti Na dolíčku. Pojmenována byla r.1948. Předtím se jmenovala Havlíčkova. ...Ulice K Dubině

na Přerovsku, východní část Svítkova, od severu k jihu spojuje ul.Přerovskou s Popkovickou lemující Zelenobranskou dubinu. Název podle této, vzhledem dalším pa.Dubinám, měl být K Zelenobranské dubině. ...ulice K Hladíkovu

ve Starých Čivicích z Přeloučské ulice směřuje na jih k osadě a dvoru Hladíkov, který patří k obci Barchov....ulice K hřebčinci

na jižním okraji Nemošic z ulice Nábřežní k bývalému hřebčinci, dnes dvoru a uličce s názvem Plemenářský podnik. Název přijat před r.1966....ulice K labskému mostu

R.1533 úřední název Labské ulice v knize Rudé...Ulice k labskému mostu

o r.1533 v gruntovní knize Rudé jméno dnešní Labské ulice, první dřevěný most postaven Vilémem z Pernštejna r.1494....ulice K lesu

krátká ulice ve Studánce spojující konec ulice Věry Junkové s ul.Blahoutovou a V Zahrádkách, pojmenována r.1967....ulice K Olšině

na jihu Trnové propojuje ul.Jiřího Potůčka s ul.Bohdanečskou. V její polovině odbočuje na jih ulička stejného jména na ul. Karla Šípka Pojmenování podle zaniklých olšin, jejich zbytek se zachoval jižně od této ulice. Pojmenována r. 1969....ulice K Olšinkám

za okupace název Jiráskovy ul. ...ulice K Pardubičkám

na Slovanech z křižovatky ul.Dašické a Spojilské - U kapličky, na jih k železničnímu koridoru. S Pardubičkami ji spojoval úrovňový železniční přejezd, který po výstavbě koridoru nahradil podchod pro chodce a cyklisty. Pojmenována r.1930....ulice K Pašti

ulice nových rodinných domků ze Srnojedské ul. na západ v oblasti Svítkova. Název z původního místního označení. Pojmenována r.2005...ulice K Pišici

ve St.Čivicích ulice, vznikla výstavbou nových rodinných, z konce Kokešovy ul.na sever. Podle původního místního jména nazvána r.2006. ...ulice K Polabinám

jediná spojka Palackého tř. s nábřežím Závodu Míru. Název starší než sídliště Polabiny na protějším břehu Labe. Označení z doby okupace ukazující únikovou cestu při náletu do volné krajiny, Polabin, na levém břehu Labe, dnes nábřeží Závodu Míru. Pojmenována r.1954....ulice K Pustinám

ve Staročernsku z ul.Podhumenské na jih. Nově pojmenována ul.dle původního místního označení r.2008...ulice K Rozvodně

po severozápadním okraji sídliště Sever souběžná s Hradeckou ul., začínající u horkovodní rozvodny při ul.K Cihelně. Pojmenována r.1989....ulice K Rybníčku

dnes neexistujícímu na Přerovsku mezi ul.Přerovskou a Kostnickou. Pojmenována r.1930. ...ulice K Rybníku

původní pojmenování ul.Na Rybníku v Nemošicích. ...ulice K silu

ulice na východním okraji Studánky z ul.Dašické podél lesa na ul.Průmyslovou. Původně se jmenovala Mnětická, přejmenována r.1998....ulice K vápence

Vychází ze styku ul. Milheimovy a Pražské, směřuje podél západního okraje nákladového nádraží do železničních opraven, kde slepě končí. Původně byla pokračováním Pražské ulice, která přes úrovňový přejezd železnice navazovala na Palackého třídu, kudy vedla stará cesta na Prahu. Úrovňový přejezd před otevřením nového nádraží r.1958 zrušen. Dnešní název má od r.1939 podle vápenky, která zde stála. ...ulice K Vinici

od kapličky sv.Anny podél býv.Reinberkovy mostárny, kolem fotbalového stadionu a tenisových kurtů T.J.Tesla k mostu přes Chrudimky pod Vinicí. Po znárodnějí se mostárna stala závodem Transporty Chrudim, později zde byl provoz Tesly Pardubice, označovaný Transporta. Po r.1990 privatizován. Naproti hřišti AFK Pardubice byl závod J.Čížka na výrobu kamen, po r.1950 učňovské středisko TMS Pardubice...ulice K Višňovce

protíná severní část sídliště Višňovka, spojuje tř.Jana Palacha s ul.S.K.Neumana. Název jen západní části ulice je z r.1930, kdy končila u višňového sadu-višňovky založeného koncem 19.století na produkci višňových prutů na troubele dýmek, které se v Pardubicích živnostensky, později i továrně, vyráběly. Po dokončení sídliště Višňovka ulice prodloužena až na ul. S.K.Neumana....Ulice k Vystrkovu

dle knihy Rudé se tak r.1522 jmenovala dnešní ul.Mezi Mosty a západní část Štrossovy ul.po náměstí U Kostelíčka. ...ulice K Zámečku

ulice souběžná se železničním koridorem po severní části Pardubiček z ul.Zelené od staré Tesly přes ul.Národních hrdinů až na ul.U Borku, kde ji od areálu Zámečku odděluje hluboký zářez nedokončené železniční trati do Chrudimi. Název má od r.1948, kdy končila u oplocení obory Zámečku....Ulice k zámku

název vyskytující se kolem r.1515 a r.1518 pro dnešní Zámeckou ulici....ulice K Židovskému hřbitovu

z jižního konce ulice S.K.Neumana mezi městskými hřbitovy a býv. vojenským prostorem, kolem židovského hřbitova až k oplocení vojenského cvičiště s mostem přes Chrudimku zvaným Červeňák, přes který vedla dodnes uzavřená cesta ke hřbitovu v Pardubičkách. Tudy měl vést obchvat přes Pardubičky do průmyslové oblastí Černá za B., zabránilo tomu vojenské cvičiště dnes rušené....ulice Karla IV.

od r.1979 nové pojmenování severní poloviny bývalé ulice Karlovy, svědčící o neznalosti tradice. Na počátku 21.století byl při ní postaven parkovací dům s obchody v přízemí. Karel IV.(1316–1378), od r.1346 král český (Karel I.) a od r.1355 císař Svaté říše římské, později nazývaný Otec vlasti. ...ulice Karla Marxe

od vzniku r.1974 název ulice na Dubině přejmenované r.1990 na Blahoutovu. Karel Marx (1818-1883) zakladatel marxismu a vědeckého komunismu, teoretik, revolucionář....ulice Karla Šípka

na severu Polabin, které odděluje od Trnové, pojmenována r.1969. Karel Šípek, (1857-1923), pseudonym Josefa Pešky, rodáka z Bohdanče, spisovatele, dramatika, libretisty, divadelního kritika....ulice Ke Hrázi

v Mněticích ze středu na severovýchodní okraj ke hrázi zaniklého rybníka...ulice Ke Hřbitovu

v Mněticích ze středu na západ k mnětickému hřbitovu...ulice Ke hřbitovům

polní cesta od sv. Anny k městský hřbitovům. Pojmenována r.1930, od r.1945 ul. Hřbitovní, od r.1961 ul.S.K.Neumana....ulice Ke Hřišti

v Pardubičkách z ul.Národních Hrdinů ke hřišti S.K.Pardubičky. Pojmenována r.1969, před tím od r.1948 ul.Luční...ulice Ke Kamenci

od Štrossovy ul. pod nadjezdem na sever, přetíná Dašickou ulici a obloukem souběžným s ul.Na Okouhlíku pokračuje k Vilové čtvrti kde konči na krátké Počápelské ul. Zde bývalo pole nazývané Kamenec se studánkou. Podle něho pojmenována r.1932. ...ulice Ke Klášteru

Dřívější pojmenování dnešní Kostelní ulice, když u sv.Bartoloměje, na místě dnešního arciděkanství, byl klášter minoritů, který Vojtěch z Pernštejna r.1532 přemístil ke kostelu Zvěstování P.Marie....Ulice ke klášteru

v letech 1520-1532 název dnešní Kostelní ulice, kdy v místě dnešního děkanství býval klášter minioritů. ...ulice ke klášteru

od r.1532 pojmenování dnešní Klášterní ulice, asi do r.1665 kdy byla uzavřena klášterní branou....ulice Ke Kobelnici

v Černé za Bory směřující ze středu na jih do Mnětic. Západně od navazující silnice, severovýchodně od Drozdic stráňka zvaná Kobelnice nebo Kobylník přecházející do rovinných vlhkých luk....ulice ke kostelu českému

do r.1525 název dnešní Klášterní ulice, ač to jméno měl kostel do r.1532, kdy byl k němu přenesen klášter minoritů a stal klášterním....ulice Ke Koupališti

úzká ulička na jihu Cihelny vedoucí z křižovatky U Josefa kolem restaurace Žlutý pes na západ, na polní cestu k oblouku slepého Labe, nikoliv ke koupališti, pojmenována r.1969. ...ulice Ke Mlýnu

v původním jádru Starých Čivic, odbočuje z Přeloučské ul. na jih a dále do polí. Pojmenována r.1998 podle mlýna zmiňovaného r.1680 jako císařský, který stál na Podolském potoce....ulice Ke Splávku

ve středu Popkovic, krátká ulička z ul. V Uličce na jih k letišti, dříve nazývaná Krátká. Pojmenována r.1948 dle splávku na potoce Bylanka. ...ulice Ke Stadionu

na západě Svítkova, r.1965 přejmenována na ul.Sportovců...ulice Ke Stájím

nová ul.ve Svítkově ohraničuje na jihu nové sídliště jehož uličky jsou mají jména vztahující se k Velké pardubické. Pojmenována r.2008 podle historického místního názvu....ulice Ke trati

v jihovýchodní části Slovan za železničním koridorem, z ulice U Zámečku vede na Fidrovu ul. podél železniční trati. Pojmenována r.1932. Zde byly r.1950 náhodně objeveny stopy sídliště z 13.stol., pokládané ze svědectví rozptýleného osídlení vznikajících Pardubic. Nález nebyl řádně dokumentová, je možné, že byl západněji při staré cestě z Pardubiček do Sezemic, v jejíž trase jsou dnes ulice Národ...ulice Ke Tvrzi

je od r.1942 jméno krátké ulice na Bílém předměstí, která u veterinární nemocnice odbočuje ze Štrossovy ulice k západu a ústí do Bulharské ul.v místech, kde začíná vytvářet nábřeží Matičního jezera, odtud pokračuje jako stezka mezi jezerem a Bubeníkovými sady na pěší lávku přes Chrudimku. Připomíná dřívější lidové pojmenování Tvrz - Březinova tvrz pro vilu v prostoru dnešního Domova důchodců U ...ulice Kosmonautů

jedna z hlavním ulic Polabin, odděluje Polabiny I a Polabiny II, spojuje Bělehradskou ul. s ulicí Poděbradskou na severu. Pojmenování z r.1963 připomíná nadšení z počátků kosmautiky....ulice kpt. Bartoše

z křižovatky s ul.Bělehradskou směřuje mezi Polabinami III a IV na jih na starý most, původně Labský, přemístěný sem po r.1960. Za nim pokračuje po úzkém provizorním náspu k novému nádraží. Toto provizorium již dáno mělo být nahrazeno novou širokou třídou, uzavírající centrum města na západě, a širokým dostatečně únosným mostem. Od vzniku r.1970 se jmenovala Říjnové revoluce, dnešní jméno má od r....ulice kpt. Jaroše

tím jménem je označena část silničního průtahu – Rychlodráhy- od podjezdu u sv.Anny přes Chrudimku k nadjezdu u nemocnice. Od r.1950 se tak jmenoval jen úsek pod železničním náspem od levého břehu Chrudimky po Jiráskovou ul., který se předtím od r.1930 nazýval Ul.7.června. Úsek za Chrudimkou se jmenoval od r.1923 U zastávky. Když v 70.letech min.stol.byl postaven most přes Chrudimku a dokončena ...ulice Kpt. Nálepky

po jižním okraji čtvrti Dukla, jméno má od r.1954, kdy byla dokončena. Kapitán Ján Nálepka (1912-1943), slovenský důstojník, přešel za 2.světové války do SSSR, kde jako velitel čs.partizánského oddílu padl v bojích o ukrajinské město Ovruč...ulice Kpt. Poplera

ve Svítkově spojuje ulice Žižkovu a ul.Hradčanskou. Kapitán Rudolf Popler (1899–1932), jezdecký důstojník v Pardubicích, devětkrát startoval Velké pardubické,dvojnásobný vítěz r.1926 a 1930. Na pa.závodišti se při Kinského memoriálu zabil 16.10.1932 pádem z koně. Memoriál přejmenován na Poplerův a jedna překážka nazvána Poplerův skok....Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014