Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Osobnosti dle abecedy


Hledat v kategorii Osobnosti


Hesla v kategorii Osobnosti dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Veselý Václav

Narozen 1829 Zemřel 1921 Průkopník dělnického hnutí na Pardubicku. Zakladatel a předseda prvního sociálně-demokratického spolku v Pardubicích. Na jeho pomníku je nápis: „Není žádného umírání, co je dobré, žije věčně!“ Pomník byl vybudován péčí všeodborového spolku a organizovaného dělnictva. ...Veverkovi František a Václav

Vynálezci ruchadla bratranci Veverkové žili v Čp. 1 a čp. 1.0 v Rybitví nedaleko Pardubic. FRANTIŠEK VEVERKA (3. 3. 1799-12.. 2. 1849). Byl rolník s technickým talentem, sestrojil si fukar, rozuměl mlýnským strojům a všem ve vsi prý opravoval hodiny. Chtěl sestrojit i nové orební nářadí „na způsob hoblíku". Upravoval tedy tvar i sklon radlice háku, až před rokem 1827 jeho bratranec, kovář VÁCLAV V...Vilém z Pernštejna

Rodový „věhlas" získal syn Štěpána z Pernštejna Vilém, uváděný v letech 1378 až 1422. Proslul loupeživými akcemi své vojenské družiny z hradu Pernštejna. Jeho vnuk narozený roku 1435, pan VILÉM Z PERNŠTEJNA a na Helfenštejně, zvaný Moudrý, byl nepochybně zakladatelem moci a slávy svého rodu. Vytvořil na svou dobu rozlohou nevídané dominium v Čechách a na Moravě, proslulé pokrokovým hospodařením. H...Vítek Karel JUDr.

JUDr. KAREL VÍTEK se narodil 2. 11. 1882 v Lovčicích u Čáslavi v rodině rolníka Václava Vítka. Karel měl dva sourozence - bratra Jaroslava, který padl v první světové válce r. 1917. a sestru Marii. Sám absolvoval Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze. Po vojenské službě, v níž byl na italské frontě raněn, se stal koncipientem v advokátní kanceláři JUDr. Stanislava Lipčíka v Pardubicích. ...Vladimír Popelka

Narodil se 22.1.1932 v Pardubicích, podle bydliště je celoživotně Pardubák, podle trvalého pobytu a působiště je Pražák. Patří ke šťastlivcům, kterým povolání, koníček i potěšení – muzika – splývají v jedno. Sice vystudoval VŠCHT, ale prošel téměř všemi hud. profesemi: byl výkonným hudebníkem, hudebním redaktorem, hudebním režisérem a producentem, podnes je skladatelem,...Vodseďálek Oldřich

Narozen 13.10.1910 ve Stanovém Zemřel 11.6.1982 Oldřich Vodseďálek se narodil ve Stanovém (čp. 41) v rodině továrního mistra a později člena obecního zastupitelstva ve Staré Vsi u Vysokého nad Jizerou. Vyučil se knihařem u Josefa Mařatky ve Vysokém. Jako žák Grafické školy v Praze poznal jako svého učitele malíře Adolfa Kašpara (1877-1934), známého ilustrátora děl Al. Jiráska a K.V.Raise...Vohryzek Viktor MUDr.

Narozen 1.1.1864 v Přestavlkách Zemřel 27.11.1918 v Pardubicích „Lékař a básník, skoro 30 let léčil nemocné tělesně i poučoval a osvěcoval nevědomé duševně, potíral zlo a šířil dobro, pokrok a osvětu, po celá desetiletí pracoval o sblížení českého národa a židů mezi ním usazených… Byl mužem práce a vojákem ideálů, i pracoval a bojoval tak dlouho, až smrt řekla své veto.“ Alois Hajn ...Vojtěch z Pernštejna

Dětství strávil VOJTĚCH Z PERNŠTEJNA, narozený roku 1479, společně se svým starším bratrem Janem pod vedením humanistického kněze a učitele Jana Češky, který byl roku 1530 kazatelem v Betlémské kapli r, 1534 farářem u sv. Jiljí v Praze, v letech 1538-1540 děkanem v Pardubicích a od r. 1541 zámeckým kaplanem Jana z Pernštejna. Byl autorem spisu Řeči a naučení hlubokých mudrcuov a zemřel roku 1551....Vokolek Václav

Narozen 6.1.1871 Zemřel 10.5.1952 v Pardubicích Pocházel z velmi chudé rodiny s mnoha dětmi. Jako jediný ze sourozenců vystudoval a vyučil se v Kolíně tiskařem. Po letech praxe v Kolíně a Vysokém Mýtě zamířil do Pardubic. V roce 1907 obdržel knihtiskařskou koncesi a na Karlovině vybudoval svoji tiskárnu. Se ženou Helenou měl tři syny – Vlastimila, Vojmíra a Vladimíra, později se jim narodila hol...Vokolek Vlastnimil

Narozen 18.12.1903 ve Vysokém Mýtě Zemřel 14.11.1985 v Pardubicích Absolvoval čtyři třídy pardubické reálky, vyučil se knihtiskařem a pracoval jako sazeč v tiskárně svého otce Václava Vokolka. V roce 1924 začal vlastní vydavatelskou činnost edicí „Paprsek“. Byl členem brněnského „Devětsilu“. Se spisovatelem J.V.Rosůlkem vykonal cestu po Africe. Navštívil Francii, účastnil se Světové výstavy kn...Vokolek Vojmír

Narozen 3.6.1910 v Pardubicích Zemřel 30.7.2001 v Pardubicích Studoval v letech 1928-1932 na VŠUP v Praze u prof. J. Bendy a v letech 1932 – 1934 na AVU v Praze v grafické speciálce F.T. Šimona. V roce 1937 absolvoval studijní pobyt v Itálii. Vystavoval málo, poslední soubornou výstavu měl ve VČG v Pardubicích v roce 2000 poté, když jeho celoživotní práce byla oceněna Medailí města Pardubice v r...Werner Leopold

Narozen 1.5.1818 v Pardubicích Zemřel 3.6.1888 v Pardubicích Původním povoláním koželuh a obchodník kůžemi se stal výrazným organizátorem života v rodném městě. Byl členem prvního obecního výboru v Pardubicích. Beseda, Sokol a pěvecký spolek Pernštýn počítají jej mezi své zakladatele. Ve svém domě hostil Jana Nerudu a Bedřicha Smetanu. Jeho dceru Julii si vzal za ženu Dr. Jan Gebauer. V roce 187...Wirth Josef

Narozen 14.4.1814 v Břechách z Přelouče Zemřel 5.5.1884 v Pardubicích V domě čp. 63 na třídě Míru úspěšně provozoval řeznictví. Jeho další život je poznamenán správcovstvím šlechtických velkostatků ve východních Čechách, kde úspěšně zaváděl střídavé intenzivní hospodaření. V roce 1849 byl členem deputace pardubické buržoazie k říšskému sněmu v Kroměříži. Měl pověst upřímného vlastence a muže ryz...Zámecký lékař

poskytoval ošetření a léčil nemajetné poddané na panství, do r.1773, kdy se prvním „císařským chirurgem“ v Pardubicích stal Němec Michal Nusshart, který si r.1782 za 1200 zlatých koupil dům čp.28 v Arnoštské ul., dnes Sv. Anežky České. ...Znojemský Vojtěch

VOJTĚCH ZNOJEMSKÝ se narodil 2.2.1880 v Lásenici u Kamenice n. L. jako pátý z devíti dětí řídícího učitele. Pracoval v Zemské donucovací pracovně v Pardubicích jako účetní revident. Dne 22. ledna 1907 se oženil s Annou Pejchlovou. Za první světové války jako nadporučík 11. pěšího pluku zaslal ze zákopů zdravici básníku Adolfu Heydukovi k jeho 70. narozeninám. Básník mu na začátku května 1916 upřím...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014