Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Osobnosti dle abecedy


Hledat v kategorii Osobnosti


Hesla v kategorii Osobnosti dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Dvořák Boža

Narozen 6.5.1864 ve Valech u Přelouče Zemřel 17.3.1954 v Pardubicích Studoval na vídeňské Akademii výtvarných umění a dále architekturu na české technice v Praze. Od roku 1898 žil a pracoval v Pardubicích jako stavitel a civilní geometr. Byl jmenován konzervátorem pro okresy Pardubice, Vysoké Mýto a Litomyšl. V Pardubicích postavil několik domů a vil a restauroval řadu kostelů. Je autorem dostav...Ferencová Anna

Anna Ferencová, vl. jménem Fialová, narozená 25.5.1927 v Praze, herečka, 1951 – 87 členka Východočeského divadla Pardubice. Pochází z herecké rodiny. Otec František Fiala, původně sochař (známý ale jako herec a kabaretiér Ferenc Futurista) vystupoval v Rokoku, Osvobozeném divadle, měl i svou vlastní scénu, hostoval i ve Vinohradském divadle, pro které vytvořil i vnější sochařskou výzdobu. Matka ...Fialka Jindřich

Jindřich FIALKA (1855-1920), v I. 1899-1913 ředitel průmyslové školy v Pardubicích, jejíž budovy (dnešní starou část Univerzity Pardubice na náměstí Legií) navrhl jako architekt. ...Franjo Aubrecht Mjr.

narodil se 10.10.1896 v Chorvatsku. Stal se důstojníkem, v první světové válce byl sedmkrát vyznamenám válečnými medailemi. Po válce byl přidělen k jezdeckému pluku č.5 do Nových Zámků, zde získal první jezdecké zkušenosti. Později byl přeložen k jezdeckému pluku v Košicích a pak k 8.dragounskému pluku knížete Václava Svatého v Pardubicích. Kde bylo jezdecké učiliště jehož velitelem plk.Jindřich ...Frýba Jan JUDr.

JUDr. JAN FRÝBA se narodil 17. 2. 1881 v Kněžnicích u Jičína. Gymnázium absolvoval ve Slaném, kde žil v rodině své tety, matčiny sestry. Roku 1905 promoval na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Vrátil se do Slaného, kde nastoupil jako koncipient. Určitý Čas pracoval v Benátkách nad Jizerou. Ve Slaném se roku 1912 oženil s dcerou místního lékaře MUDr. Wassermanna. Měl možnost nastoupit d...Gebauer Jan

Prof. PhDr. JAN GEBAUER vyučoval na pardubické vyšší reálce. Narodil se 8.10.1838 v Úbislavicích na Novopacku. Patří ke klasikům moderní české filologie. V letech 1865-1869 učil češtinu a němčinu na reálné škole v Pardubicích a našel si tu i životní družku - Aloisii Wernerovou, dceru Leopolda Wernera, který byl starostou města v letech 1879-1888. Pardubice opustil 30. září 1869, kdy získal místo v...Grus Jaroslav

Narozen *13.8.1891 v Pardubicích Zemřel +13.10.1893 v Praze Výrazná osobnost českého malířství. Žil v Pardubicích až do konce druhé světové války. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Hanuše Schwaigera. Zajímala ho hlavně krajina poznamenaná technickou civilizací. V letech 1972-77 zastával funkci předsedy Svazu českých výtvarných umělců. Roku 1961 byl jmenován zasloužilým umělce...Hamatr Matěj JUC.

Narozen 28.2.1829 v Praze Zemřel 9.12.1912 v Pardubicích Notářský koncipient a starosta Sokola v letech 1883-85 a 1890-96. Studoval filosofii na UK v Praze. Při svatodušních bouřích r. 1848 byl tzv. subcenturionem studentské legie. Byl členem studentského Spolku Praga. Pomáhal stavět barikády. Po porážce revoluce byl vyloučen z možnosti studia na všech univerzitách říše. Pracoval proto jako notá...Hanuš z Milheimu

Jeden ze zakladatelů Betlémské kaple, HANUŠ Z MILHEIMU, byl slezského původu a pocházel z patricijské rodiny města Vratislavi, dnešní Wróclawi v Polsku. Sňatek s českou šlechtičnou Annou z rodu Zajíců z Házmburka ho však plně zařadil do jazykového okruhu české šlechty. Od roku 1389 byl členem korunní rady krále Václava IV., v letech 1382-1393 zemským převorem řádu německých rytířů kláštera sv. Ben...Hausmann František MUDr.

Narozen 2.4.1805 v Hronově Zemřel 29.6.1884 v Pardubicích Zdědil po otci povolání ranhojiče, které vykonával v Úpici, odkud se roku 1833 přestěhoval do Pardubic. Již v Hronově působil jako divadelní ochotník a tak 2.12.1849 režíroval první nestudentské ochotnické představení v Pardubicích – Klicperovu frašku „Žižkův meč“. Hausmann působil i jako železniční lékař. Roku 1862 „jel… v noci na otevře...Hebký Antonín

ANTONÍN HEBKÝ (* 17.3. 1899), inspektor Rolnické pojišťovny v Pardubicích. V jeho bytě se někdy scházeli ti nejzasvěcenější a přišli s návrhem přemístit vysílačku Libuši z lomu Dachov u Ležáků, kde byla nacisty zaměřována a hrozilo jí odhalení. V březnu 1942 byla vysílačka přemístěna na sádky rybníků v Bohdanči. kde byl švagr A. Hebkého, Adolf Hraba, porybným. Dne 21. 3. 1942 se tedy radista J, Po...Hladěna František

FRANTIŠEK HLADÉNA (* 14. 7. 1903), motocyklový závodníka legenda protifašistického odboje v Pardubicích. Sportovní založení ho přivedlo do závodu na výrobu motocyklů zn. JMP v Pardubicích, pozdější Grizzly, kde působil jako zajížděč, závodní jezdec a také zástupce firmy. Když museli výrobci podnik likvidovat, přijal Hladěna obchodní zastoupení motocyklů Praga BD a v místech letního stadionu zřídil...Hladěnová Táňa

TÁŇA HLADĚNOVÁ (* 20. 9. 1920), dcera známého pardubického obchodníka Vranešiče. o 17 let mladší svého muže Františka Hladěny. Krásná a statečná žena, spojka Silveru A, jež s Hanou Krupkovou a učitelkou Lidmilou Malou obstarávala nepřetržitý styk Pardubice-Praha a zpět. Se svým mužem u sebe hostila v počátečním období A. Bartoše (dům čp. 108 na dnešní třídě Míru). Byla zatčena 20. 6. 1942 ráno, po...Hlavatý Emanuel

Narozen 21.4.1872 ve Vlkanově Zemřel 7.6.1942 v Pardubicích Základní vzdělání získal v Hořicích v Podkrkonoší. Vysokoškolská studia matematiky a deskriptivní geometrie absolvoval v Praze. V Pardubicích působil od roku 1899 až do roku 1933, kdy odešel do důchodu jako ředitel zdejší reálky. Byl členem městského zastupitelstva, v roce 1923 náměstkem starosty a od roku 1929 přísedícím Zemského výbor...Hlavní architekt města

V minulosti tuto funkci Pardubice neznaly, ani do r.1938 neměly územní plán. Přesto se město neustále (mimo války) plánovitě a úspěšně rozvíjelo. Po r.1950 zastával funkci HA vedoucí odboru výstavby MěstNV. Přes to i nepříznivé podmínky se podařilo vybudovat solidní urbanistické celky-sídliště a město vzrůstalo. Poslední byl Ing Vl.Hájek, s nímž měl KPP dobré kontakty. Územní plány zpracovával In...Hoblík František

Narozen 19.7.1842 v Hoděšovicích Zemřel 3.10.1926 v Pardubicích Významný pardubický knnihtiskař a nakladatel, po tři období starosta Pardubic. Absolvoval obchodní školu, obdržel místo obchodního u J.H.Pospíšila v Hradci Králové. Roku 1872 přesídlil do Pardubic, kde založil tiskárenskou obchodní společnost. V Hoblíkově tiskárně se tiskly knihy, časopisy a hudebniny. V neposlední řadě trojdílná je...Hovorová Božena

BOŽENA HOVOROVÁ (*1889), žena v domácnosti, bytem v Pardubičkách, Boková ulice čp. 110. Bydlel u ní v podnájmu Jaroslav Šorm (1909-1942), úředník nemocenské pojišťovny v Pardubicích, spolupracovník Silveru A. V únoru a červnu 1942 v domku v Pardubicích bydlel krátce i J. Potůček, radiotelegrafista vysílačky Libuše. Božena Hovorová byla zatčena 26. 6. 1942 a popravena na Zámečku 2.7. 1942 s J. Šorm...Hraběnka Balthasarová Helena

narodila se kolem r. 1850 ve Vídni. Provdala se za hraběte Hugo Balthazara, pozdějšího polního maršálka. Bývala majitelkou zámečku v Dolním Babkově, dnešní části Včelákova na Chrudimsku. V mládí bývala dobrou tenistkou, výborně hrála i na klavír. S manželem zcestovala Egypt, Riviéru, Benátky, celé Středomoří. Od pardubického poštmistra Josefa Krause koupili 4.10.1884 panství Hrochův Týnec o v...Hruš Leopold JUDr.

Narozen 15.2.1842 v Chrudimi Zemřel 30.1.1901 v Pardubicích Narodil se v Chrudimi, národní školu navštěvoval v Hlinsku a právnická studia na univerzitzě v Praze. Celoživotní láskou mu byla hudba. V Praze navštěvoval hudební ústav Smetanův a byl tedy jeho žákem. Usadil se v Pardubicích, kde se účastnil spolkového života. Byl režisérem ochotnického spolku, stál u zrodu Stenografického klubu apod. ...Jahn Jiljí Vratislav

JILJÍ VRATISLAV JAHN, narozený v Pardubicích 22.1.1838, syn zámeckého důchodního Egyda Jahna a pravnuk malíře Jana Quirina Jahna (1734-1802 v Praze), vystudoval v Praze inženýrství chemické technologie. Od roku 1864 působil na nově založené vyšší reálné škole v Pardubicích, kde byl později 30 let ředitelem. Jeho politická činnost v řadách Staročeské strany vyvrcholila v letech 1874-1875 poslanecký...Jan František z Clannerů, rytíř

osvícený zámecký hejtman, připravil německy psanou „Pamětní knihu“ a k ní připojil několik „Historickotopografických zpráv“, pokračování v zápisech však bylo zanedbáváno. Český výtah z jeho práce pořídil zámecký důchodní Egid Jahn. ...Jan z Pernštejna

Nejstarší syn Vilémův, JAN Z PERNŠTEJNA, narozený r. 1475, přidal po smrti svého bratra Vojtěcha roku 1534 ke svým moravským državám i české panství a stal se v plném slova smyslu Janem Bohatým. Do velkolepých rozměrů rozvíjel tybníkářství a další podnikání. Zastával funkce ve významných zemských úřadech na Moravě. Byl nejvyšším moravským komorníkem a moravským zemským hejtmanem. Představoval jiný...Janáček Josef

JOSEF JANÁČEK (* 26.2.1898), odborný učitel a čelný funkcionář sociálnědemokratické strany v Pardubicích, osobní přítel B. Laušmana. Brzy po 15. březnu 1939 se zapojil do odbojové činnosti. Bývalý Laušmanuv šofér A. Švadlenka z Mikulovic k němu přivedl r. 1941 po seskoku J.Valčíka. U Janáčků v bytě (dnešní Havlíčkova ulice čp. 1842 v Pardubicích) byla načas uschována radiostanice Libuše. Učitel J,...Jánský Josef

Ing. JOSEF JÁNSKÝ (* 6. 10. 1901), ředitel pardubického velkostatku. Do jeho kompetence patřilo i bohdanečské rybníkářství. Z iniciativy A. Hebkého a A. Hraby zařídil dočasné umístění vysílačky Libuše na sádkách v Bohdanči ve dnech 21.3.-4. 4. 1942. Když byla stanice nacisty zaměřena, odvezl ji ing. Jánský osobně zpět do Dachova u Ležáků. Zatčen byl v Červnu 1942 a popraven 2. 7. 1942 na Zámečku. ...Jaroslav z Pernštejna

Nádherymilovný a vzdělaný renesanční šlechtic JAROSLAV Z PERNŠTEJNA, narozený roku 1528, převzal po smrti svého otce roku 1548 nejbohatší část pernštejnských statků - statky východočeské se sídlem v Pardubicích, i on zastával vysoké dvorské funkce, byl štol¬bou a komořím Ferdinanda I. Dvorská služba však prohloubila i jeho finanční nesnáze. Plat za službu mu byl zadržován, přičemž byl nucen k půjč...Ješek z Pardubic

Legendární postava JEŠKA Z PARDUBIC patří do oblasti pověstí. Původní kresbu Alše provedl roku 1903 Bohumil Vlček ve zvětšeném měřítku jako mělký reliéf, umístěný na západním předbraní Zelené brány. Literárně zpracoval tento výjev F K Rosůlek. v Pověstech z Pardubicka„ kde zřejmě vyšel z textu Václava Hájka z Libočan. Český král Vladislav II. přivedl do Lombardie vojsko na pomoc německému císaři ...Jičínský Karel MUDr.

MUDr.Karel Jičínský se narodil v Pardubicích 24.prosince 1903. Studoval na městském chlapeckém gymnáziu, které dokončil r.1923. Pokračoval ve vysokoškolském studiu na lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze. Po jejím absolutoriu r.1923 se stal praktickým lékařem a současně odborným ženským lékařem v Pardubicích. Vedle své lékařské praxe se pak intenzivně věnoval kulturně umělecké činnosti ve...Jiránek František

František JIRÁNEK (1914-1977), profesor reálky v Pardubicích, později docent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, signatář Charty 77....John Jaromír

Téměř naproti kostelu Sv. Jiljí na hřbitově v Pardubičkách je velká stará hrobka rodin Kratochvílových a Markalousových. Na kamenném bloku asi dodatečně zabudovaném před hrobkou je vytesáno univerzitní profesor PhDr. Bohumil Markalous, spisovatel Jaromír John a data narození a úmrtí. To ve mně probudilo touhu dozvědět se o vztahu Jaromíra Johna k Pardubicím a k Pardubicku. Jaromír John se narodil ...Junková Věra

VĚRA JUNKOVA (* 24. 6. 1917), učitelka, spojka Silveru A. Narodila se v Hronovické ulici čp. 492 v Pardubicích v rodině úředníka cukrovaru V. Junka, který zemřel za první světové války. Matka Emilie, roz. Pištorová, se pak znovu provdala za Adolfa Švarce (1888 až 1942), tiskaře firmy Otto a Růžička ve Smilově ulici. Věra maturovala r. 1935 na reálce v Pardubicích a roku 1936 absolvovala učitelský ...Kalvoda Karel, arch.

Dnes bohužel neprávem pozapomenutý architekt se narodil 17. července 1903 v Pardubicích v rodině sedláře Václava Kalvody (pracoval i pro dostihového jezdce R. Poplera) a jeho manželky, učitelky Pavlíny Kalvodové, rozené Votrubové. Syn absolvoval pardubickou starou reálku a poté v letech 1923-29 České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze (obor architektura a pozemní stavitelství). Zde byli jeho pr...Kašpar Jan ing.

První český aviatik ing. JAN KAŠPAR (1883-1927) se narodil 20. května 1883 v Pardubicích v rodině Františka Kašpara, majitele hotelu Veselka. Po otci zdědil sportovního ducha a vztah k technice. Už jako chlapec závodil na speciálně upraveném malém kole. Kromě toho jezdil na koni, ale ze všeho nejvíce mu učarovaly motory. V 17 letech, roku 1900, si za 120 zlatých od babičky koupil u Vincence Chomrá...Košťál Arnošt

ARNOŠT KOŠŤÁL, zvaný Erna (* 26. 6. 1904), majitel hotelu Veselka. V Pardubicích žil od roku 1910 (od svých 6 let), kdy si jeho otec pronajal hotel Veselka od Františka Kašpara, otce prvního českého aviatika. Roku 1927. po tragické smrti ing. Jana Kašpara, přešla Veselka koupí na rodinu Košťálových. Ema absolvoval hotelovou školu v Drážďanech, na praxi byl v Paříži. Nizze a Londýně. Od roku 1931 b...Kraus Alfred

Narozen 7.4.1824 v Pardubicích Zemřel 28.2.1909 ve Vídni Po absolvování gymnázia studoval na univerzitě v Praze. Po studiích nastoupil vojenskou dráhu. Za svoji činnost obdržel rytířský řád císaře Františka Josefa I. a parmský rytířský kříž. Roku 1882 byl jmenován místodržitelem království Českého. Tento úřad zastával 7 let. Dne 7.9.1889 byl jeho nástupcem jmenován Frant. Ant. Hrabě Thun. Trpěl ...Kraus Artur baron

Baron Artur Kraus se narodil 2. 8. 1854 v Pardubicích a zde také absolvoval dva ročníky reálky. Pak odjel do Francie. Tam nastoupil do služeb známého astronoma Camilla Flammariona a plně se věnoval hvězdářství. Stále se zajímal o vše nové a během svého života se stal průkopníkem nejrůznějších novinek. Za pobytu ve Francii v roce 1910, kdy se z Eiffelovy věže uskutečnilo první pokusné vysílání rozh...Krpata Karel JUDr.

Narozen 18.10.1900 v Pardubicích Zemřel 27.9.1972 v Pardubicích Studoval na gymnáziu v Pardubicích, v roce 1924 byl promován na doktora práv a později vykonával advokacii až do důchodu. Do povědomí Pardubáků se zapsal hlavně bohatou kulturní činností jako herec, režisér a autor próz, divadelních her a historických studií. Nejúspěšnější byly „Mistr ostrého meče“ a „Talár v městečku“. Hojně publik...Krupař Jaroslav

Narodil ve 2.9.1889 ve Mšeci u Prahy. V Praze vystudoval stavební školu. Do Pardubic přišel kolem r. 1910. Od té doby do r. 1948 se aktivně a úspěšně podílel na výstavbě našeho města. Nastoupil u stavitele Veselého, podílel se na stavbě pernikárny „Melartos“ s obytným domem, kavárny „Slávie“, domů tehdy na Trnkově nám., rekonstrukci Továrny na impregnaci pražců v Rosicích aj. Podílel se i na rozvo...Kubeš Alois Jaroslav

Narodil se 31.5.1897 v Praze. U firmy Daněk, pozdější ČKD, se vyučil strojníkem. Po vyučení povolán hned na vojnu a poslán na ruskou frontu, poté na italskou, kde byl do konce války. Do Pardubic přišel 4. ledna 1919 s formujícím se železničním plukem. Zde nejprve sloužil jako dobrovolník, r. 1921 dostal hodnost rotmistra a zůstal u pluku jako „délesloužící“. Příslušníkem železničního pluku, který ...Kuchyňka František

FRANTIŠEK KUCHYŇKA se narodil 1.1.1848 v Hradci Králové. Po skončení vojenské služby se vyučil v oboru řezník a uzenář. Pracoval v Hradci Králové a v Plzni. Ve věku 18 let zažil roku 1866 prusko-rakouskou válku. Roku 1874 se oženil a převzal hospodářství na Horkách u Roudnice pod Libčany. Živelní pohromy, které tento kraj postihly, ho však o všechno připravily, a proto se odstěhoval s rodinou do R...Lexa František

Akademik FRANTIŠEK LEXA se narodil 5. dubna 1876 na Pernštýnském náměstí v domě čp. 49. Byl v pořadí druhým ze sedmi dětí advokáta JUDr. Vilibalda Lexy a jeho ženy Eleonory, rozené Strasserové z Chrudimi. Otec pocházel z tkalcovské rodiny v západočeských Královicích. Malý František navštěvoval v Pardubicích obecnou školu, ale otec pak záhy ze zdravotních důvodů zanechal advokátní praxe a rodina se...Liebich Antonín MUDr.

Narozen r.1824 v Pardubicích Zemřel 31.10.1900 v Chrudimi První primář pardubické nemocnice. Absolvoval gymnázium v Hradci Králové a medicínsko-chirurgickou akademii, tzv. Josefinum, založenou císařem Josefem II. ve Vídni, pro výcvik vojenských lékařů. Roku 1854 ukončil studium doktorátem. Vojenskou službu opustil v roce 1859 a usadil se v Pardubicích, kde byl roku 1862 po Fr. Hausmannovi jmenov...Liebich Leopold MUDr.

Narozen 15.11.1867 v Pardubicích Zemřel 9.5.1941 v Pardubicích Vystudoval pardubickou reálku a medicínu na české univerzitě v Praze. Promoval v roce 1892. Jako 26-letý přišel 15.2.1893 do Dašic. Zde působil též v dašické samosprávě, v letech 1919-25 byl starostou Dašic. Odborně publikoval a působil určitou dobu jako předseda krajské župy lékařů. Byl znám i svou osvětovou činností v ochotnickém s...Machoň Ladislav Ing.

Narozen 28.4.1888 v Praze Zemřel 22.12.1973 v Praze Významný český architekt, studoval na ČVUT v Praze u prof. Josefa Schulze a Josefa Fanty. Od roku 1909 pracoval v ateliéru Jana Kotěry. Jako samostatný architekt začal pracovat v roce 1917. Byl členem Klubu architektů a SVU Mánes. Pro Pardubice projektoval „Pasáž“, budovu dnešního Okresního úřadu, budovu reálky, Okresního soudu. Z jeho dalších ...Majitelé Pardubic

r.1227 majitelem okolí dnešních Pardubic Kojata Hrabišic, který ve své závěti věnoval vsi Starý Mateov, Zminné, Sezemice a j. Klášterům. Pardubice ještě neúváděny.
r.1313 zmínka o prvním známém majiteli Pardubic, kterým byl Puta z Dubé- Pardubic
r.1332 první bezpečná zpráva o tom, že Pardubice vlastnil Arnošt z Hostýně.
r.1341-42 zdědili Pardubice jeho synové: Arnošt z Pardubi...Malá Lidmila

LIDMILA MALÁ (* 27. 8. 1908), učitelka a obětavá spolupracovnice Silveru A, se narodila v Lánech na Důlku v rodině učitele V. Malého. V roce 1931 začala učit v Mikulovicích, od 1. února 1939 působila v Pardubicích na obecné škole dívčí na Novém Městě. Pro odbojovou činnost byla získána svým kolegou Josefem Janáčkem (1898-1942), který ji seznámil s J. Valčíkem. Ubytovala Valčíka doma v Nerudově uli...Markalous Jan V.

Markalous Jan V., *19.3.1848 v Třebosicích, dlouholetý starosta rodné obce, okresní starosta, zakladatel Rolnického skladištního družstva v Pardubicích, spoluzakladatel Agrární strany, člen Zemědělské rady pro Království České, + 28.6.1928. Rod Markalousů je původu francouzského z Flander na západě Belgie. Po „povstání Nizozemském“ byl r. 1609 vyhnán, novou vlast nalezl asi r. 1616 ve východních...Markl František MUDr.

Narozen v roce 1807 v Rohozné Zemřel 20.11.1884 v Pardubicích První lékař staré pardubické nemocnice od roku 1851. V Pardubicích žil od roku 1837, od roku 1861 pracoval v prvním obecním zastupitelstvu. V letech 1850 až 1881 je prof. J. Sakařem uváděn s manželkou Josefinou v Zámecké ulici v domě čp. 21. ...Martin Bacháček z Neuměřic

Narodil se roku 1539 v Neuměřicích u Velvar (okres Kladno) v rodině poddaného Václava Bacháčka a jeho ženy Marty. Rodina byla víry podobojí. Chlapec studoval na školách ve Slaném, v Táboře, u sv. Štěpána v Praze, v Klatovech a na Karlově vysokém učení v době, kdy byl rektorem Petr Codicillus. Ve Vídni byl písařem biskupa Antonína Bruse z Mohelnice. Roku 1567 byl zapsán na univerzitě v Lutherově Wi...Matura Luděk

LUDĚK MATURA (* 9. 8. 1920), úředník městského popisného úřadu v Pardubicích, bytem ve Svítkově. Pomohl Áje Žváčkové obstarat falešné dokumenty pro parašutisty. Dne 17. června 1942 usedl na kolo a jel 30 km do obce Ležáky varovat radistu J. Potůčka. Spolu s ním stanici zabalil a na kolech ji v noci převezli do Mnětic k J. Chrbolkovi (1912-1942); tam ji ukryli v lese. Již 20. června byl L. Matura z...Mrňávek Josef

Narozen 14.8.1852 v Pardubicích Zemřel 7.12.1929 v Praze Vystudoval vyšší reálku v Pardubicích a Vysokou školu matematiky a fyziky v Praze. Učit začal na reálce v Pardubicích, ale od roku 1884 působil jako profesor a později jako ředitel reálky v Českých Budějovicích. Za zásluhy o školství byl jmenován vládním radou. Po odchodu na odpočinek žil v Praze, ale spolupracoval s redakčním kolektivem n...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014