Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Osobnosti dle abecedy


Hledat v kategorii Osobnosti


Hesla v kategorii Osobnosti dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7Schulhof Stanislav MUDr.

Narozen 12.11.1864 v Lipce Zemřel 8.8.1919 v Pardubicích Zubní lékař: Po praxi v Dobrušce, Červeném Kostelci a Vratislavi se usadil v Pardubicích- Patřil ke skupině Židů, kteří se hlásili k české národnosti. Pracoval též jako novinář, redaktor, divadelník, spisovatel a básník. Hovořil anglicky, francouzsky i čínsky. Učil se turecky. Hlavní láskou však bylo Esperanto. Vydal tři sbírky originálníc...Senátoři

První ženou v senátu ČSR byla spisovatelka Božena Viková-Kunětic, rodačka z Pardubic. Od r.1937 senátorem za Pardubice František Vácha. 24.11.1996 ve II.kole voleb do senátu zvolena senátorkou za obvod č.41 -Pardubice doc.MUDr Jaroslava Moserová DrSc, před býv. poslankyní Dr.Hanou Tomanovou. R.2002 Dr. J.Moserová zvolena podruhé. Když 24.3.2006 zemřela zvolen senátorem Ing.Stříteský, prim...Seydler Karel V. PhDr.

Narozen 14.7.1847 v Žamberku Zemřel 14.8.1883 v Pardubicích Promoval jako PhDr. a přijal uvolněnou profesuru dějepisu na vyšší městské reálné škole v Pardubicích. Zde se také oženil s Annou Skoupou a trvale se usadil. Horlivě se účastnil veřejného a kulturního života. Stál u zrodu Literárního spolku a podílel se na činnosti pěveckého spolku „Ludmila“. Přispíval do místního tisku. Stál u zrodu pa...Smil Flaška z Pardubic

Synovcem Arnoštovým byl pan SMIL HAŠKA Z PARDUBIC. Český Ezop 14. století. Mládí prožil v domě svého strýce, kde ho jisté inspirovala bohatá Arnoštova knihovna. Studoval na Karlově vysokém učení a později i v cizině. Se svým otcem Vilémem marné odmítal roku 1385 rozhodnutí krále Václava IV. odejmout část panství Pardubice s hradem a městem jako odůmrť. Tento rodinný spor ho později také přivedl ...Sochor Josef

JOSEF SOCHOR, narozený 2. 12. 1865 v Citolibech, původním povoláním řezník a uzenář v Alžbětině třídě (dnešní tř. 17. listopadu) čp. 228. se objevil v obecní samosprávě roku 1911 jako člen městské rady. Roku 1914, když vypukla první světová válka, byl náměstkem starosty ing. J. Prokopa. V této funkci proslovil 1. července 1914 smuteční projev za oběti sarajevského atentátu. Dne 19. března 1915 byl...Spisovatelé

„Beletristé Pardubic a pardubického kraje“, první práci toho druhu, sepsal Otokar Pospíšil, vydal r.1941 v Knihovničce „Slavínu Pardubicka“ odboru Vlastivědného muzea v Pardubicích. Slovník spisovatelů Pardubicka zpracovala Martina Zlatohlávková, r.2004 vydala Krajská knihovna v Pardubicích. 27.6.2008 v Pa. zahájeno mezinárodní setkání spisovatelů na témě „Agresivita a násilí v jazyce, literatu...Starostové

Od r.1961 dostává město nové zřízení. Správa města volena ve třech volitelských sborech na tři roky. V Pardubicích první volby do obecního zastupitelstva 18.-20.2.1861. Městský výbor podle nového obecního zákona 24.2.1861 zvolil 1.pa.starostou mlynáře Josefa Bubeníka a tři radní. J.Bubeník 11.1.1862 zemřel, jeho nástupcem zvolen Václav Bubeník, mlynář, do r.1867. V srpnu 1867 starostou zvole...Střebský Josef Václav

Narozen roku 1842 v Pardubicích Zemřel 1.1.1891 v Pardubicích Nápis na jeho pomníku uvádí: „muž vlastenecky horlivě činný a o město velezasloužilý“. Jako obchodník se zasloužil také v komunální politice jako náměstek starosty a člen Okresního výboru. Byl též ve výboru Městské spořitelny, zvoleném 5.4.1896 městským zastupitelstvem, 19.4.1886 byl zvolen do ředitelství spořitelny. Patřil mu dům čp....Svatý Bartoloměj

mučedník jemuž byla pro víru za živa sedřena kůže z těla. Patron pardubického kostela zmiňovaného již r 1295 v souvislosti s klášterem cyriaků v Pardubicích, dle nových poznatků patrně v Pardubičkách. Klášter i s kostelem byl vypálen r.1421 husity a zanikl. Vilém z Pernštejna r.1515 dokončil nový kostel na dnešním místě s klášterem minoritů. Kostel snad byl původně zasvěcen Panně Marií, ale pr...Šedivý Filip

Narozen 29.9.1824 v Chlumci nad Cidlinou Zemřel 1.3.1891 v Pardubicích Po gymnazijních studiích nastoupil úřednickou dráhu kancelisty. Vrcholu úřední kariéry dosáhl jako c.k. okresní komisař v Pardubicích. Do dějin našeho města vstoupil jako historik – numismatik. V roce 1880 patřil k hlavním iniciátorům založení Muzejního spolku, stal se členem jeho výboru a současně prvním kustodem numismatick...Šír Jan

Narozen 12.7.1868 v Novém Městě na Moravě Zemřel 28.2.1928 v Pardubicích Studoval na reálce v Pardubicích a v Brně, pak na malířské akademii ve Štýrském Hradci (Rakousko) a u Maxe Pirnera v Praze. Od roku 1900 působil v Praze, roku 1905 přesídlil do Chrudimě, kde založil malířskou školu. Roku 1908 se přestěhoval do Pardubic a stal se učitelem na dívčí škole Vesna. Své práce publikoval v časopise...Teplý Jakub

Sochař a řezbář JAKUB TEPLÝ se narodil 24. července 1729 v Platěnicich na Pardubicku jako prvorozený syn sedláku Teplému a jeho ženě Kateřině. V 19 letech odešel jako vyučený řezbář studovat do Vídně na uměleckou akademii. Jeho mecenášem na studiích snad byl hejtman pardubickěho panství Franz Brandstein. Do Pardubic se Jakub vrátil již ženatý roku 1759. Za propuštění z poddanství zaplatil dvorské ...Thein Hanuš

Narozen 17.1.1904 v Pardubicích Zemřel 30.12.1974 v Praze Vedle studia na gymnáziu ochotničil v divadle, hrál i režíroval v Ochotnickém spolku a v Akademickém spolku. Do Prahy jezdil na hodiny sólového zpěvu k prof. Egonu Fuchsovi. V letech 1922-1927 studoval paralelně na právnické fakultě a na konzervatoři. Otakar Ostrčil jej angažoval do Národního divadla již v roce 1927 a zde setrval až do od...Thein Lev MUDr.

Narozen v roce 1871 zemřel 2.8.1937 v Pardubicích Oblíbený lékař. Působil v Pardubicích 37 let a pracoval veřejně v různých spolcích. Usiloval o zřízení pardubického krematoria. Byl též spoluzakladatelem Psychotechnického ústavu v Pardubicích. ...Torstenson Lennart

Vynikající Švédský stratég a vojevůdce třicetileté války LENNART TORSTENSON (1603-1651) se zapsal do dějin Pardubic dvojím marným dobýváním města - v červnu 1643 a v říjnu 1645, a zničením a vypálením Kunětické hory v říjnu 1645. Rodák z Torsteny nejdříve sloužil u královského dvora. V roce 1630 již byl plukovníkem dělostřelectva Gustava Adolfa v Německu. Roku 1632 byl při útoku na Valdštejnův táb...Trnka Otakar Dr.Ing.

Narozen 19.7.1871 v Pardubicích Zemřel 25.6.1919 ve Vídni Po absolvování pardubické reálky studoval na české vysoké škole technické v Praze. Od roku 1894 působil ve státní službě a osvědčil se jako specialista v problémech železnic. Roku 1909 byl jmenován ředitelem tratí státní železniční společnosti, od roku 1911 byl již odborovým přednostou na ministerstvu železnic a 3.11.1911 byl jmenován min...ulice Potěšilova

krátká ulice na východním okraji Studánky, spojuje ul.Staročernskou s Lesní.
František Karel Potěšil (1864-1835), pa.rodák, ředitel školy na Skřivánku, významný regionální pracovník, propagátor záchrany Kunětické hory, spoluautor kroniky města, od r.1931 čestný občan Pardubic....Vacátko Ludvík

Narozen 19.8.1873 v Simmeringu Zemřel 23.11.1956 v Kunvaldě Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u profesora V. Brožíka a V. Hynaise. Spolupracoval s L. Maroldem na panorámatu „Bitva u Lipan“. Rád maloval koně. Založil v Praze odbornou malířskou školu a vyučil zde řadu zdatných žáků. Získal četné ceny na výstavách v Berlíně, Florencii, Mnichově a v Drážďanech. Namaloval i několik obrazů ...Vácha František

FRANTIŠEK VÁCHA se narodil v Dobříči poblíž Smíchova 5. srpna 1878 jako syn domkáře a cestáře. Vyučil se obuvníkem a již jako dvacetiletý vstoupil do veřejného života. V letech 1898-1905 byl odborovým tajemníkem spolku obuvníků. Roku 1906 byl zvolen do ústředního výboru odborového svazu a začal vydávat časopis Obuvník. Toho roku jej požádali dělníci ve Skutči, aby se přestěhoval do východních Čech...Vaško František

FRANTIŠEK VAŠKO (* 1. 10. 1904), majitel lomu Hluboká u Ležáků. Pro spolupráci ho získal Fr. Hladěna. Správcem lomu byl JINDŘICH VAŠKO (nar. 1910), mladší Františkův bratr, bývalý poručík čs. armády a kamarád A. Bartoše z vojny. Jindřich Vaško byl napojen na odbojovou organizaci Čenda na Skutečsku. František Vaško doporučil bratru Jindřichovi J. Potůčka pro jeho Libuši. Jindřich dal k dispozici st...Strana: 1 2 3 4 5 6 7

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014