Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Osobnosti dle abecedy


Hledat v kategorii Osobnosti


Hesla v kategorii Osobnosti dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Návesník Miloš, ing. arch.

Jeden z nejvýznamnější projektantů rozvoje Pardubic, dlouholetý tvůrce jeho Směrných územních plánů. Narodil se 13. 11. 1912 v Lázních Bělohrad v domě čp. 80, vystudoval reálku v Hradci Králové, kterou ukončil maturitou r. 1929. Protože ho zajímaly výtvarné a technické předměty, rozhodl se pro studium Vysoké školy architektury a pozemního stavitelství v Praze, kterou ukončil státní zkouškou r. 193...Odkolek Josef

Narozen 1.5.1850 Zemřel 17.6.1933 Josef Odkolek s chotí koupil v roce 1880 od mlynáře Václava Bubeníka domy čp. 12 a 13 v Pernštýnské ulici. V roce 1898 přikoupil ještě dům čp. 15. Stal se tak posledním majitelem tzv. Císařského mlýna, neboť v roce 1910 obec Pardubská majetek Odkolkův odkoupila a živnost mlynářskou zrušila. Obytná stavení s prázdným mlýnem koupila roku 1911 M. Kyprová. ...Ondráček Bohuslav

Narozen 17.6.1937 v Pardubicích Zemřel 7.6.1998 Narodil se 17.6.1937 v Pardubicích. Maturoval v Hradci Králové, kde ho varhaník katedrály sv.Ducha p. Hejzlar vyučoval základům hudební kompozice. V Praze absolvoval abiturientský kurz kompozice na AMU. Jako autor tanečních písní prorazil písní „Sama řekla, že ho nemá ráda“ na text P.Kohouta, jež byla první nazpívanou písní K.Gotta. B.Ondráček s...Osobnosti města Pardubic

připomíná pojmenování jen 79 pa.ulic a prostranství ze 466 : Arnošta z Pardubic, Artura Krause, Bacháčkova, Bartoňova, Benedettiho, Blahoutova, Boháčova, Bokova, Boženy Vikové-Kunětické, Bubeníkova, Čacké, Češkova, Čihákova, Danihelkova, Devotyho, Divišova, Dr.Matouška, Dubánkova, Duškova, Erno Košťála, Fidrova, Gebauerova, Grusova, Hlaváčova, Holcova, Hromádkova, Jahnova, Jiránkova, Jiřího Po...Pardubické podobizny

nakreslil akad.malíř Vladimír Kopecký, pa.rodák, r.1966 je jako pohlednice vydala pa.Informační středisko spolu s KPP. R.1982 s textem dr.Jiřího Kotyka otiskovány ve Zprávách KPP. R.1995 je vydalo pa. nakladatelství HELIOS jako knihu. Obsahují portréty: bájného stařešiny Parduba, bájného hrdiny Ješka z Pardubic, který získal pa.znak, Arnošta z Pardubic 1.arcibiskupa pražského, Hanuše z Milheimu od...Pardubický slavín

Schůze pa.Muzejního spolku se 20.2.1888 usnesla shromažďovat práce spisovatelů z Pardubic. R.1892 navrženo pořizovat alba pro vynikající pa.občany, pro značný finanční náklad od toho upuštěno. Až 11.9.1925 myšlenku oživil Fr.Růžička návrhem zřídit v muzeu síň význačných mužů z Pardubicka, věc opět odložena, nenašla se volná místnost. Na potřetí se o vznik Slavína zasloužil Otakar Pospíšil. Při tří...Pardubický slavín - sešit

seriál článků a fotografií o hrobech významných osob pohřbených na pa.hřbitovech připravoval Josef Janiš v l.1987 – 1996. R.2001 vydán jako sešit č.15 edice AB-Zet Pardubicka pod názvem: Pardubický Slavín, průvodce po hřbitovech. ...Perner Jan ing.

Vrchním inženýrem dráhy, vedoucí z Olomouce do Prahy, byl ing. JAN PERNER. Narodil se 7. září 1815 v Bratčicích na Čáslavsku jako syn mlynáře. V letech 1822-1827 chodil do základní školy v Potěhách (blízko rodiště). Přičiněním tamějšího kaplana se dostal do Prahy do Týnské hlavní školy. Jeho přáním bylo studovat stavitelství. Roku 1831 začal studovat na pražské polytechnice v Dominikánské ulici (d...Pírka Josef

Narozen 6.6.1861 v Pardubicích Zemřel 7.6.1942 v Pardubicích Vyučíl se u akad. Malíře fotografem a po čtyřleté praxi si otevřel vlastní fotografický závod. Za své snímky obdržel čestný titul dvorního fotografa knížete nassavského. Pracoval i pro císařský dům a šlechtu. Byl významným přispívatelem do novin a časopisů. Jeho práce tiskly přední české listy. Velkou sbírku jeho fotografií má Východoč...Pohl Alois MUDr.

Narozen 29.10.1854 ve Slatině Zemřel 4.11.1904 v Pardubicích Po úspěšné soukromé lékařské praxi nastoupil v roce 1892 jako městský lékař a současně jako nástupce MUDr. Antonína Liebicha do funkce monoprimáře pardubické nemocnice. Zde působil až do roku 1902. Zemřel ve věku pouhých 50 let. Na jeho pomníku čteme latinský nápis: „Co nemůže vyléčit lékař, s radostí uzdraví smrt.“ ...Pomník bratranců Veverkových

vynálezců ruchadla. 11.10.1882 umělecká porota ve složení: předseda dr.Miroslav Tyrš, umělecký kritik, mimořádný prof.umění na filosofické fakulty UK, a členové dr.J.V.Jahn, ředitel pa.reálky, architekt Wiehl a sochař Schnirch, autor trig na Národním divadle, posuzovala v sále pa.reálky návrhy na pomník bratranců Veverkových, vybrán návrh Josefa Strachovského. Základní kámen pomníku položen 31.8.1...Pomník ing. Jana Kašpara

provizorní postavený zásluhou Aeroklubu ČSR odhalen 20.5.1928 na okraji lesíka při Pražské ulici, naproti Letecké úl., západně od býv.Kašparova letiště. 2.5.1968 znovu odhalen pomník s novým letadélkem a opraveným datem vzletu. Opravu nápisu a náhradu ukradeného letadélka zajistil místopředseda KPP A.J.Kubeš, který za Klub k pomníku položil věnec a pronesl slavnostní projev. Letadélko vandaly op...Pomník starosty Václava Bubeníka

28.9.1881 na hřbitově u sv.Jana za obrovské účasti občanstva odhalen a vysvěcen velký náhrobek se žulovým obeliskem, pomník nezapomenutelnému pa.starostovi Václavu Bubeníkovi. Po zrušení hřbitova r.1883 pomník ponechán na místě, kde dnes stojí pomník bratranců Veverkových, i při sadových úpravách r.1910. Po r.1918 náhrobek zrušen, střední obelisk přenesen ke vchodu do Bubeníkových sadů, opatřen de...Pomník Tomáše Garrigue Masaryka

Na výzvu rotmistra Jan Jaroše v "Jednotě vojenských gážistů mimo hodnotní třídu" v Pardubicích ustaveno 16.9.1921 přípravné družstvo pro postavení pomníku T.G.M., 28.10.1926 na Legionářském nám.položen základní kámen. Oslavy 10.výročí vzniku ČSR v Pardubicích vyvrcholily 21.10.1928 odhalením pomníku TGM na Legionářském nám.za přítomnosti ministra obrany Fr.Udržala. Autorem sochy byl prof.Otakar Šp...Popler Rudolf kpt.

Kpt. RUDOLF POPLER (* 29. 5. 1899), rodák z Vysokého Mýta, vynikal ve všech oborech jezdectví. V roce 1925 absolvoval italské školy v Pinerolo a Tor di Quinto a zasloužil se o rozšíření italského způsobu a stylu přípravy koně-skokana v ČSR. Byl dlouholetým čs. reprezentantem, zúčastnil se olympijských her v letech 1924 a 1928. Po svém druhém vítězství ve Velké pardubické v roce 1930 se pokusil o ú...Pospíšilovo náměstí

Bílé Předměstí úhlopříčně jim prochází Sezemická ulice, na jih z něho vychází ulice Spořilov, na západ ul.Na Bukovině. K východní straně přiléhá areál dvou školek, z nichž jedna r.1998 přeměněna na Seniorcentrum. R.1940 pojmenováno Sezemické nám., dnešní jméno má od r.1946.
Otokar Pospíšil (1871-1949), pa.rodák, ředitel škol v pohraničí, r.1938 se vrátil do Pardubic, stal se obětavým...Potěšil František Karel

FRANTIŠEK KAREL POTĚŠIL (1864-1935) nám může být dodnes vzorem v práci s mládeží i v propagaci města. Roku 1902 vydal dílo Z kroniky města Pardubic a stručný průvodce místopisný. Vyšlo znovu roku 1905 a v roce 1911 dokonce s adresářem města a průvodcem po okolí. F. K. Potěšil se velmi zasloužil o to, že mnohé pardubické ulice byly pojmenovány po významných osobnostech města, a o záchranu Kunětické...Potěšil František Václav

Narozen 30.8.1831 v Máteřově Zemřel 17.6.1858 v Pardubicích Studoval nejdříve na AVU ve Vídni, studia dokončil na malířské akademii v Praze. Věnoval se malbě krajin z Polabí a sakrálních obrazů pro chrámy sv. Jana Křtitele, Zvěstování Panna Marie v Pardubicích a sv. Jiljí v Pardubičkách. Již v mládí onemocněl těžkou plicní chorobou, které podlehl 17.6.1858 ve věku pouhých 27 let. Byl pohřben na hř...Přeučil František

(1907 – 1996) Narodil se v roce 1907 v Praze. Po absolvování gymnázia se stal novinářem. Založil časopis Vpřed a stal se jeho šéfredaktorem. Současně dělal tajemníka Karlu Pekárkovi, poslanci za Pardubický kraj. Za nacistické okupace spoluzaložil Tiskařské a vydavatelské družstvo česko-moravského obchodnictva a zapojil se do odboje. Po válce v roce 1945 se stal členem Prozatímního Národního shr...Přeučil Jan

Narodil se v roce 1937 v Pardubicích, kde jeho otec vykonával funkci novináře a asistenta poslance za Pardubicko – Karla Pekárka. Po roce se rodina odstěhovala do Prahy. Po roce 1945 se stal otec poslancem za Pardubický kraj. Byl však odsouzen v politickém procesu s Miladou Horákovou a odsouzen na doživotí. Rodina byla pronásledována. Maminka krátce po zatčení otce zemřela. Janovi ani j...Prokop Josef ing.

lng. JOSEF PROKOP se narodil 23.1.1872 v Pardubicích. Tento významný podnikatel se narodil v rodině Josefa Prokopa, bývalého hodináře, který1 si roku 1864 zavedl výrobu razítek a vinět, později také slévárnu (původně v Úzké ulici na místě dnešního Východočeského divadla, od roku 1870 přenesenou na dnešní Palackého třídu). Po smrti J. Prokopa st. řídila podnik jeho vdova Františka Prokopová. Zavedl...Řepa Karel

Narozen 23.10.1895 v N.Plesu Zemřel 2.3.1963 v Pardubicích Tři roky se učil u stavitele Fr. Leiského v Pardubicích. V roce 1912 byl přijat na průmyslovou školu stavební v Pardubicích. Po skončení války studoval na Umělecko-průmyslové škole v Praze architekturu u prof. Josipa Plečnika. Pracoval pak v jeho ateliéru v Lublani. Pokračoval v ateliéru arch. Františka Krásného v Praze až do roku 1926. ...Resch Ota

Narozen 2.4.1888 v Moravských Křižánkách Zemřel 20.11.1929 v Pardubicích Významný sportovec, funkcionář SK Pardubic, bibliofil a mecenáš mnoha malířů, literátů i sportovců. Maturoval na obchodní akademii v Chrudimi. Pracoval v pardubickém pivovaře jako revizor účtů a pět let byl členem jeho správní rady. V roce 1918 zřídil v Pardubicích prodejnu losů čs. Státní loterie, později bankovní dům. Od ...Rodáci

jen velmi neúplný seznam, náměty pro jména ulic, pamětní desky či sochy: - Bartoň Josef MUDr. (1899-1942) , dětský lékař, spolupracovník paraskupiny SILVER A, popraven na Zámečku, Bartoňova ulice Dubina. - Bass Roderich (1873-1933),pianista, pedagog. - Benedetti Josef (1813-1892), prof.reálky, místoředitel Bílkova vzdělávacího ústavu ve Vídni, Benedettiho ulice Bílé Předměstí. - Bíbl Františe...Rodné domy

Připomínka jen několika rodných domů pardubický rodáků: čp. 6 Zámek, Přihrádek – Jiljí Vratislav Jahn. čp. 4 Staré město, Pernštýnské nám. - Ing.Dr.Otakar Trnka čp. 4 Staré město, Pernštýnské nám. - Emil Arthur Pitermann-Longen. čp.12 Staré město, Penštýnská ul., Císařský mlýn – Václav Bubeník. čp.22 Staré město, Zámecká ulice – Božena Viková-Kunětická. čp.31 Staré město, ul.Sv.Anežky Česk...Rosůlek František Karel

FRANTIŠEK KAREL ROSÚLEK (1859-1940) se zapsal do paměti Pardubáků jako výborný učitel, autor půvabných dvoudílných Pověstí z Pardubicka, a hlavně jako redaktor pozoruhodného vlastivědného kompendia Pardubicko-Holicko-Přeloučsko, jež vycházelo v letech 1903-1926 a dodnes zůstává fundamentálním kamenem v oboru regionální historie Pardubic. Byl kustodem archeologické sbírky pardubického muzea....Sakař Josef

JOSEF SAKAŘ (1870-1937), profesor pardubické reálky, historiograf města, obdržel čestné občanství Pardubic za své Dějiny Pardubic nad Labem, které vycházely v letech 1921 - 1936. V pěti dílech o 9 svazcích zahrnují celou minulost města. Dodnes obdivujeme mravenčí píli autorovu a bohatý poznámkový aparát jeho díla. Sakařovy Dějiny stále poskytují základní poučení o historii města. Lze jen litovat, ...Schlemmer František

Narozen 2.8.1871 v Pardubicích Zemřel 22.12.1900 v Pardubicích Významný pardubický hudebník a kapelník. Studoval na pražské konzervatoři hru na flétnu, klavír a dirigování. Roku 1891 založil kapelu, jež se proslavila pod názvem „Schlemmrův hudební sbor“. Komponoval klavírní skladby i orchestrální tance (polky, valčíky). Konkuroval slibně i slavné kolínské kapele Františka Kmocha. Zemřel pravděpo...Schulhof Stanislav MUDr.

Narozen 12.11.1864 v Lipce Zemřel 8.8.1919 v Pardubicích Zubní lékař: Po praxi v Dobrušce, Červeném Kostelci a Vratislavi se usadil v Pardubicích- Patřil ke skupině Židů, kteří se hlásili k české národnosti. Pracoval též jako novinář, redaktor, divadelník, spisovatel a básník. Hovořil anglicky, francouzsky i čínsky. Učil se turecky. Hlavní láskou však bylo Esperanto. Vydal tři sbírky originálníc...Senátoři

První ženou v senátu ČSR byla spisovatelka Božena Viková-Kunětic, rodačka z Pardubic. Od r.1937 senátorem za Pardubice František Vácha. 24.11.1996 ve II.kole voleb do senátu zvolena senátorkou za obvod č.41 -Pardubice doc.MUDr Jaroslava Moserová DrSc, před býv. poslankyní Dr.Hanou Tomanovou. R.2002 Dr. J.Moserová zvolena podruhé. Když 24.3.2006 zemřela zvolen senátorem Ing.Stříteský, prim...Seydler Karel V. PhDr.

Narozen 14.7.1847 v Žamberku Zemřel 14.8.1883 v Pardubicích Promoval jako PhDr. a přijal uvolněnou profesuru dějepisu na vyšší městské reálné škole v Pardubicích. Zde se také oženil s Annou Skoupou a trvale se usadil. Horlivě se účastnil veřejného a kulturního života. Stál u zrodu Literárního spolku a podílel se na činnosti pěveckého spolku „Ludmila“. Přispíval do místního tisku. Stál u zrodu pa...Smil Flaška z Pardubic

Synovcem Arnoštovým byl pan SMIL HAŠKA Z PARDUBIC. Český Ezop 14. století. Mládí prožil v domě svého strýce, kde ho jisté inspirovala bohatá Arnoštova knihovna. Studoval na Karlově vysokém učení a později i v cizině. Se svým otcem Vilémem marné odmítal roku 1385 rozhodnutí krále Václava IV. odejmout část panství Pardubice s hradem a městem jako odůmrť. Tento rodinný spor ho později také přivedl ...Sochor Josef

JOSEF SOCHOR, narozený 2. 12. 1865 v Citolibech, původním povoláním řezník a uzenář v Alžbětině třídě (dnešní tř. 17. listopadu) čp. 228. se objevil v obecní samosprávě roku 1911 jako člen městské rady. Roku 1914, když vypukla první světová válka, byl náměstkem starosty ing. J. Prokopa. V této funkci proslovil 1. července 1914 smuteční projev za oběti sarajevského atentátu. Dne 19. března 1915 byl...Spisovatelé

„Beletristé Pardubic a pardubického kraje“, první práci toho druhu, sepsal Otokar Pospíšil, vydal r.1941 v Knihovničce „Slavínu Pardubicka“ odboru Vlastivědného muzea v Pardubicích. Slovník spisovatelů Pardubicka zpracovala Martina Zlatohlávková, r.2004 vydala Krajská knihovna v Pardubicích. 27.6.2008 v Pa. zahájeno mezinárodní setkání spisovatelů na témě „Agresivita a násilí v jazyce, literatu...Starostové

Od r.1961 dostává město nové zřízení. Správa města volena ve třech volitelských sborech na tři roky. V Pardubicích první volby do obecního zastupitelstva 18.-20.2.1861. Městský výbor podle nového obecního zákona 24.2.1861 zvolil 1.pa.starostou mlynáře Josefa Bubeníka a tři radní. J.Bubeník 11.1.1862 zemřel, jeho nástupcem zvolen Václav Bubeník, mlynář, do r.1867. V srpnu 1867 starostou zvole...Střebský Josef Václav

Narozen roku 1842 v Pardubicích Zemřel 1.1.1891 v Pardubicích Nápis na jeho pomníku uvádí: „muž vlastenecky horlivě činný a o město velezasloužilý“. Jako obchodník se zasloužil také v komunální politice jako náměstek starosty a člen Okresního výboru. Byl též ve výboru Městské spořitelny, zvoleném 5.4.1896 městským zastupitelstvem, 19.4.1886 byl zvolen do ředitelství spořitelny. Patřil mu dům čp....Svatý Bartoloměj

mučedník jemuž byla pro víru za živa sedřena kůže z těla. Patron pardubického kostela zmiňovaného již r 1295 v souvislosti s klášterem cyriaků v Pardubicích, dle nových poznatků patrně v Pardubičkách. Klášter i s kostelem byl vypálen r.1421 husity a zanikl. Vilém z Pernštejna r.1515 dokončil nový kostel na dnešním místě s klášterem minoritů. Kostel snad byl původně zasvěcen Panně Marií, ale pr...Šedivý Filip

Narozen 29.9.1824 v Chlumci nad Cidlinou Zemřel 1.3.1891 v Pardubicích Po gymnazijních studiích nastoupil úřednickou dráhu kancelisty. Vrcholu úřední kariéry dosáhl jako c.k. okresní komisař v Pardubicích. Do dějin našeho města vstoupil jako historik – numismatik. V roce 1880 patřil k hlavním iniciátorům založení Muzejního spolku, stal se členem jeho výboru a současně prvním kustodem numismatick...Šír Jan

Narozen 12.7.1868 v Novém Městě na Moravě Zemřel 28.2.1928 v Pardubicích Studoval na reálce v Pardubicích a v Brně, pak na malířské akademii ve Štýrském Hradci (Rakousko) a u Maxe Pirnera v Praze. Od roku 1900 působil v Praze, roku 1905 přesídlil do Chrudimě, kde založil malířskou školu. Roku 1908 se přestěhoval do Pardubic a stal se učitelem na dívčí škole Vesna. Své práce publikoval v časopise...Teplý Jakub

Sochař a řezbář JAKUB TEPLÝ se narodil 24. července 1729 v Platěnicich na Pardubicku jako prvorozený syn sedláku Teplému a jeho ženě Kateřině. V 19 letech odešel jako vyučený řezbář studovat do Vídně na uměleckou akademii. Jeho mecenášem na studiích snad byl hejtman pardubickěho panství Franz Brandstein. Do Pardubic se Jakub vrátil již ženatý roku 1759. Za propuštění z poddanství zaplatil dvorské ...Thein Hanuš

Narozen 17.1.1904 v Pardubicích Zemřel 30.12.1974 v Praze Vedle studia na gymnáziu ochotničil v divadle, hrál i režíroval v Ochotnickém spolku a v Akademickém spolku. Do Prahy jezdil na hodiny sólového zpěvu k prof. Egonu Fuchsovi. V letech 1922-1927 studoval paralelně na právnické fakultě a na konzervatoři. Otakar Ostrčil jej angažoval do Národního divadla již v roce 1927 a zde setrval až do od...Thein Lev MUDr.

Narozen v roce 1871 zemřel 2.8.1937 v Pardubicích Oblíbený lékař. Působil v Pardubicích 37 let a pracoval veřejně v různých spolcích. Usiloval o zřízení pardubického krematoria. Byl též spoluzakladatelem Psychotechnického ústavu v Pardubicích. ...Torstenson Lennart

Vynikající Švédský stratég a vojevůdce třicetileté války LENNART TORSTENSON (1603-1651) se zapsal do dějin Pardubic dvojím marným dobýváním města - v červnu 1643 a v říjnu 1645, a zničením a vypálením Kunětické hory v říjnu 1645. Rodák z Torsteny nejdříve sloužil u královského dvora. V roce 1630 již byl plukovníkem dělostřelectva Gustava Adolfa v Německu. Roku 1632 byl při útoku na Valdštejnův táb...Trnka Otakar Dr.Ing.

Narozen 19.7.1871 v Pardubicích Zemřel 25.6.1919 ve Vídni Po absolvování pardubické reálky studoval na české vysoké škole technické v Praze. Od roku 1894 působil ve státní službě a osvědčil se jako specialista v problémech železnic. Roku 1909 byl jmenován ředitelem tratí státní železniční společnosti, od roku 1911 byl již odborovým přednostou na ministerstvu železnic a 3.11.1911 byl jmenován min...ulice Potěšilova

krátká ulice na východním okraji Studánky, spojuje ul.Staročernskou s Lesní.
František Karel Potěšil (1864-1835), pa.rodák, ředitel školy na Skřivánku, významný regionální pracovník, propagátor záchrany Kunětické hory, spoluautor kroniky města, od r.1931 čestný občan Pardubic....Vacátko Ludvík

Narozen 19.8.1873 v Simmeringu Zemřel 23.11.1956 v Kunvaldě Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u profesora V. Brožíka a V. Hynaise. Spolupracoval s L. Maroldem na panorámatu „Bitva u Lipan“. Rád maloval koně. Založil v Praze odbornou malířskou školu a vyučil zde řadu zdatných žáků. Získal četné ceny na výstavách v Berlíně, Florencii, Mnichově a v Drážďanech. Namaloval i několik obrazů ...Vácha František

FRANTIŠEK VÁCHA se narodil v Dobříči poblíž Smíchova 5. srpna 1878 jako syn domkáře a cestáře. Vyučil se obuvníkem a již jako dvacetiletý vstoupil do veřejného života. V letech 1898-1905 byl odborovým tajemníkem spolku obuvníků. Roku 1906 byl zvolen do ústředního výboru odborového svazu a začal vydávat časopis Obuvník. Toho roku jej požádali dělníci ve Skutči, aby se přestěhoval do východních Čech...Vaško František

FRANTIŠEK VAŠKO (* 1. 10. 1904), majitel lomu Hluboká u Ležáků. Pro spolupráci ho získal Fr. Hladěna. Správcem lomu byl JINDŘICH VAŠKO (nar. 1910), mladší Františkův bratr, bývalý poručík čs. armády a kamarád A. Bartoše z vojny. Jindřich Vaško byl napojen na odbojovou organizaci Čenda na Skutečsku. František Vaško doporučil bratru Jindřichovi J. Potůčka pro jeho Libuši. Jindřich dal k dispozici st...Večeřová Milada

(1930 – 2004) V ___________________________________________________________________________ Narodila se v Dolním Újezdě u Litomyšle. V dětství onemocněla tuberkulózou kostí a strávila čtyři roky (1940-1944) v Hamzově dětské léčebně v Košumberku (tehdy to byl Zemský ústav pro tuberkulósní děti). Vystudovala gymnázium v Litomyšli a poté filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor...Vendl Antonín

Narozen 23.3.1873 v Zásmukách Zemřel 10.10.1965 v Pardubicích Studoval na reálném gymnáziu v Praze a Učitelském ústavu v Kutné Hoře. V Pardubicích působil od roku 1899. Byl zástupcem učitelstva měšťanských škol v pardubické školní radě, členem kuratoria hudební školy a učitelem zpěvu na vyšší reálce. Už v letech 1905-6 byl sbormistrem pěveckých spolků „Pernštýna“ a „Ludmily“. Oba spolky pod jeho...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014