Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Doprava dle abecedy


Hledat v kategorii Doprava


Hesla v kategorii Doprava dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5Lokomotiva

Za pa.technický památník byla 14.10. 1975 označena lokomotiva LUDVIK z r.1912 postavená u vjezdu do Dílen na opravu mechanizmu- DOM na konci ul.K Vápence....Medlešická spojka

technický název nové trati do Chrudimi, asi nejdéle plánované stavby. Trať z Chrudimi společnost Severozápadní dráha původně končila v Rosicích na nádraží jihoseveroněmecké spojovací dráhy. Po její trati, pro kterou společně postavily nový dvoukolejný most přes Labe, zajížděly její vlaky z Chrudimi do Pardubic na slepou kolej vedle nádrží. Při jízdě do Chrudimi musely a dosud se musí, do Rosic cou...Mejtská cesta

název historické cesty do Vysokého Mýta při níž kolem r.1340 založen panský dvůr Vystrkov. Z míst dnešní Zlaté štiky z ní odbočovala stará Sezemská cesta, po níž bylo možno jet do Hradce Králové bez překračování Labe. U Vystrkova se k ní připojovala patrně nejstarší Chrudimská cesta přes Pardubičky, původní Pardubice. Podél cesty do poloviny 18.stol.obestavěné osamělými dvorci vzniky ul.Mezi mosty...Městská hromadná doprava - MHD

Osobní hromadná doprava pro Pardubice začíná otevřením železnice r.1845, na kterou navazovaly dostavníkové spoje pardubického podnikatele J.Doskočila do Chrudimi, Čáslavi Náchoda aj., které zastavovaly i v okrajových částech a dnes připojených obcích. Na hlavní trati později vznikly dnešní pardubické zastávky: Nemocnice, Černá za B., Svítkov, Opočinek. První příměstská železniční stanice vznikla r...Mezinárodní letiště Pardubice

Pro smíšený vojenský a civilní provoz otevřeno r.1995, do toho roku bylo jen vojenským. Provozovatel mezinárodního civilního letiště je a.s.East Bohemien Airport (EBA). Významnou částí celoročního civilního provozu jsou charterové lety českých cestovních kanceláří a lety pro ruské cestovní kanceláře. Letiště má dráhu 2,5 km dlouhou, jeden terminál příletový a dva odletové. Obsluhuje i velká doprav...Most Pavla Wonky

Prosinec 1955 zahájeny zemní práce pro stavbu mostu přes Labe, květen 1956 zahájeny vlastní práce na stavbě mostu. Labe 20.2.1958 prudce stouplo na kótu 479, zaplavilo staveniště, rozestavěný most podrobilo zatěžkávací zkoušce. V 1hod.v noci 7.7.1958 se prohnula montážní lávka stavby mostu pod nánosy, které odstranili vojáci. Betonáž první pásu dokončena 24.3.1959. Štíhlá mostní konstrukce spoj...Nadjezdy

Dopravní propojení Pardubic ztěžují železniční tratě na nichž bývaly četné úrovňové přejezdy. První pa.silniční nadjezd ale křížil silniční komunikaci,spojoval Nádražní a Hlaváčovu ul., otevřen 27.6.1938 nad výkopem pro podjezd z Masarykovy tř.na Skřivánek, postavil jej Ing.Matolín z Prahy.
- 10.3.1961 Dopravní stavby Olomouc urychleně stavěly dřevěný můstek – nadjezd nad průkopem pro železn...Nádraží

Nejstarší nádražní budova z r.1845 stávala proti býv.hotelu Libuše, vedle Obchodní akademie, mělo čp.192 Zelené předměstí. Obě koleje byly vedeny otevřenou halou. Hned vedle byl přejezdu Chrudimské silnice, to naznačuje, že bylo i nádražím pro Chrudim, kam jezdily dostavníky J.Doskočila od každého vlaku. Po dokončení stavby dráhy Pardubice - Liberec bylo posunuto na západ, 15.4.1859 dáno do provoz...Nádraží Rosice nad Labem

postaveno r.1871 po dokončení trati Pardubice -Německý Brod, společné i pro trať Pardubice-Liberec. R.1976 Rosice připojeny k Pardubicím, nádraží se stalo druhým pardubickým. ...Obchvaty

Dvaadvacet let jedná zastupitelstvo o dopravních obchvatech, realizace ani jednoho dosud nezahájena. Od dob Pernštejnů veškerá doprava záměrně vedena přes náměstí, Zelenou branou od Prahy a Chrudimi, Bílou branou od Hradce, Sezemic, Vysokého Mýta. První obchvat Starého Města veden Jahnovou ulicí, když r.1910 postaven druhý most přes Chrudimku, odvedena doprava na pravý břeh na V.Mýto, do Pardubi...Pardubické civilní mezinárodní letiště

pro smíšený vojenský a civilní provoz otevřeno r.1995, do toho roku bylo jen vojenským. Provozovatel mezinárodního civilního letiště je a.s.East Bohemien Airport. R.2007 odbavilo 93 tisíc cestujících. 28.2.2006 pa. zastupitelé odsouhlasili převod části pa.letiště z majetku armády do majetku města. Významnou částí celoročního civilního provozu jsou charterové lety českých cestovních kanceláří a let...Pardubický autosalon

pořádán od r.1992 jako třídenní motoristická výstava v prostorách pa.sokolovny, 10.10.1996 zahájen 5.autosalon za účastí 50 vystavovatelů, u sokolovny poslední, další snad ještě jinde, pak tato zajímavá akce zanikla....Parkování

Od r.1999 je podzemní parkoviště pod částí obchodního centra Grand, 4.12.2002 do užívání předán "Parkovací dům CENTRUM" se supermarketem Penny market při ul. Karla IV., podzemní parkoviště má AFI Palace otevřený r.2007 i palác MAGNUM otevřený r.2008. ...Plavba - Splavnění

Plavba po Labi má staletou historii, snad sehrála významnou roli při vzniku Pardubic. Pardubice neležely na významnější pozemní komunikaci. Ale po Labi se již ve 13. stol plavilo dříví, především pro Kutnou Horu z lesa Království sahajícího tehdy až k Loučné. Snad již prvním známý majitel Pardubic Půta z Dubé, zmiňovaný r.1318, získal právo vybírat pod svou tvrzi na soutoku Chrudimky a Labe clo ...Podjezdy

Nejstarší a dlouho jediný podjezd postaven r.1871 z Pražské silnice ke Sv.Trojici pod náspem nové trati do Rosic.
Ve 20.letech 20.stol železniční pluk postavil podjezd u Telegrafie pod tratí do Č.Třebové pro svou úzkokolejnou drážku z kasáren na Skřivánku na Hůrka.
Městská rada vzala 1.4.1900 na vědomí rozhodnutí dráhy postavit lávku nad železničním přejezdem na Skřivánek, ale trval...Převozy

Nedostatek mostů nahrazovaly převozy, i těch bylo na území Pardubic málo. Nejstarší převoz přes Labe byl pod ústím Chrudimky, zmiňovaný brod zde zřejmě nebyl, r.1494 zde Vilém z Pernštejna nechal postavit dřevěný most. Převoz přes Chrudimku byl pod Vinicí, při regulaci r.1910 jej nahradila dřevěná lávka. Jediný pa. převoz přes Labe vedle železničního mostu do Rosic zanikl před r.1960 po stavbě m...Přístav Pardubice

Již regulační plán z r.1912 zpracovaný technickou kanceláří města podle návrhu arch.Vl.Zákrejse a ing.J.Šejny počítal s přístavem. Umístil jej pod lihovarem na západě dnešního nábřeží Závodu Míru. Znárodněné hospodářství počítalo s podstatně většími objemy přepravy. Před r.1970 zahájeny práce na splavnění do Chvaletic. R.1975 Pragoprojet Praha, hl.architek projektu ing.Keil, zpracoval studii pa. p...Přístav, akciová společnost

18.5.1994 rada města Pardubic schválila návrh na vznik společnosti, která bude spolupůsobit při splavnění Labe do Pardubic do r.2000 a při budování pa.přístavu. Zakládající smlouva a.s. Přístav Pardubice podepsána 29.9.1994. Akcionáři se staly: město Pardubice, město Přelouč, Povodí Labe a.s., České přístavy a.s., Čs. plavba labská a.s., CEVA Prachovice a.s., COMET s.r.o., Solné mlýny a.s., UNI...Prokopův most

Ocelový obloukový most z Jahnovy ul.přes Chrudimku postavený r.1910 již ve 30.letech nepostačoval vzrůstajícímu provozu. Město odvážně rozhodlo o postavení nového. Starý most vojáci železničního pluku posunuli po proudu, na něj převedena doprava. Na uvolněném místě proběhla rychle stavba železobetonového mostu nové konstrukce, dle projektu Ing.Bechyně. Nový most otevřen 29.7.1935, pojmenován Prok...Průplav Labe-Odra-Dunaj

11.6.1901 vstoupil v platnost zákon o zajištění průplavu Labsko-Děvínského. Doba výstavby zákonem stanovená 1904–1924. Do r.1914 uspořádáno několik konferencí, jednání parlamentu, zpracována řada studii, provedeny přípravné práce, m.j.regulace Labe v Pardubicích. Projekčně připraveno splavnění Labe Mělník – Jaroměř. Válka práce zastavila. Po r.1918 opět v pracích pokračováno, m.j.postavena zdymadl...Strana: 1 2 3 4 5

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014