Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Architektura dle abecedy


Hledat v kategorii Architektura


Hesla v kategorii Architektura dle abecedy:Strana: 1 2 3Finské domky - Fiňáry

sídliště montovaných domků v Ohrazenicích. Postavily je VCHZ pro své zaměstnance, začátkem 50.let min.stol., pak převedeny do vlastnictví nájemníků. Tvoří západní část Ohrazenic, na plánech města nejsou. Nově vzniklé ulice pojmenovány podle českých spisovatelů....Fresky

Za pernštejnské výstavby Pardubic byly městské domy, zámek i kostel sv. Bartoloměje bohatě zdobeny nástěnnými malbami. Během staletí zanikly nebo byly zakryty nátěry či omítkami. Pozůstatky té nádhery byly postupně odkrývány ve 20.stol. Při opravě prampouchu nad Bartolomějskou ul. byly odhaleny niky s malbami, tři na straně do náměstí byly restaurovány, další tři obrácen do ulice se obnovit nepo...Hradby pardubického zámku

celková délka 1381 m, plochy omítek 14 500m2, plocha prejzové krytiny 850 m2. R.2010 skončena celková oprava prováděná ve 4 etapách od r.2001, předtím byl celková oprava provedena v l.1930-31. Ovšem v posledních desetiletích 20.stol byly opravy prováděny po místních havariích, zborcení zdí, téměř neustále. Historický kroužek KPP r.1973 při průzkumu hradeb zjistil v nich na 500 klíčových střílen...Hradební příkop

Městské hradby chránil hradebním příkop napájený z Chrudimky, který je obtékal po jižní (Jáhnova ul.) a západní (nám. Rebpubliky) straně, nazývaným Městská řeka. Po východní straně Města v hradbách, před Bílou branou byla větev hradebního příkopu ústící do zámeckého příkopu. ...Hrobky

Nejstarší pardubická hrobka byla v kostele sv. Jiljí v Pardubičkách, kde byl pohřben Arnošt ze Staré, zakladatel města Pardubic, a jeho manželka Adlička. Byla patrně v původním kostele, objeveném archeologickým výzkumem vedle dnešního hřbitova, po jeho vypálení husity, byla přenesena do obnoveného kostela uvnitř dnešního hřbitova. Náhrobní deska, sešlapaná tak, že nápis je nečitelný, je umístěna ...Kalvárie

největší pa.sousoší v interiéru, v kapli Piety chrámu sv. Bartoloměje. Představuje ústřední téma křesťanské ikonografie, umučení Ježíše na kříží. Pod křížem jsou jeho tři nejbližší a po stranách dva andělé. Sousoší vniklo v l.1736-37 jako součást oltáře kaple sv.Kříže na jižním boku chrámu sv.Bartoloměje. Připisuje se řezbáři a sochaři J.Rorbachovi, který působil v Chrudimi. Původní zlacení a poly...Katastrální úřad

Na nábřeží Chrudimky 20.9.1995 zahájena výstavba budovy Katastrálního úřadu podle projektu ateliéru AND Praha, po dokončení hrubé stavby 16.07.1996 vztyčena majka. Budova Katastrálního úřadu Pardubice dána do provozu 5.2.1997. Postavily ji Vojenské stavby a.s.POZISTAV, investor: Český zeměměřičský a katastrální úřad. Od r.1990 to byla nejzdařilejší stavba Pardubic. R.2010 ji předstihl administrati...Mariánský sloup

Postavení sochy P.Marie na náměstí žádal pa.děkan Valentýn Antonín Kelčák r.1695. Městská rada se k žádosti stavěla odmítavě. Až po dvou letech se ze sbírek podařilo získat peníze a arcibiskupství požádáno o povolení. V srpnu 1698 stál šestimetrový sloup s pozlacenou sochou P.Marie na vrcholu. Nepřesně je nazýván morový sloup, protože měl být poděkováním, že morová epidemie r.1680 Pardubice minula...Medailon

Štukový medailon na domě čp.113 v ul.Pod Sklípky připomíná vynikajícího numismatika Bedřicha Skrbka.
Medailony nazvány dvě kruhové pamětní desky s portréty tehdejších biskupa dr. Mořice Píchy a pa.arciděkana Vincence Šetiny, zasazené pod kurem ve stěnách chrámu sv.Bartoloměje 1.4.1934 při jeho povýšení na chrám arciděkanský. ...Nová reálka

Výstavba započala roku 1925, v roce 1929 do této nové budovy přesídlila Státní reálka. Je použit okrový obklad pro zjemnění podobně jako na ředitelství pošt. Nárožní atikovou věž reálky obloženou měděným plechem vyzdobil Machoň dekorativním uspořádáním obkládaček, kterým oživil modernistický základ stavby. Budově dominuje postava studenta od Karla Pokorného. Budova má prostorné světlé třídy, stup...Pieta

Kalvarie, sousoší v kapli chrámu sv.Bartoloměje od sochaře J.Rorbacha....Poseidon

obytný a obchodní blok, kterým před r.2002 rozšířeno nábřeží Závodu Míru, 17.3.2002 na novém komplexu Poseidon odhalena pětitunová socha Poseidona za 700 tisíc Kč. ...Prampouch

rozpěrný oblouk v uličce mezi dvěma domy zajišťující jejich stabilitu, v Pardubicích nad začátkem Bartolomějské ulice, měl na obou stranách vymalované kaplice. V minulosti zazděný, roce 1909 se podařilo obnovit jen tři obrácené do náměstí s vyobrazeními znázorňujícími šlechtičnu, šaška a panoše. Dvojitý prampouch je na začátku ul.Kostelní, v něm vestavěn pokojík....Pyramida

administrativní, obchodní, bytový dům na rohu tř.Míru a Pernerovy ul., postavený v letech 2004 - 2006 na místě jednopatrových domů čp.92, 93, krátce před tím opravených s pěknou fasádou. Projektoval ji ing.arch. M.Košař. ...Radnice

Pardubice dosud vystřídaly čtyři radnice. První byla v l.1505-1515 na rohu náměstí a Bartolomějské ul., patrně přízemní, po požáru r.1507 obnovená jako jednopatrová. Druhá radnice od r.1515 stála na rohu náměstí a Pernštýnské ul. Měla dvě patra, čtyři okenní osy. Konšelé koupili dům o zlatníka Reynhardta za 525 kop míšeňských. Náležitě jej upravili, na nové jehlancové střeše kryté šindelem nová v...Reliéfy

zdobí průčelí mnoho pa.domů. Nejznámější je plastická výzdoba domu U Jonáše od Jakuba Teplého. Na domech čp.66 a 150 třída Míru reliefní deska zobrazující legendu i sv.Martinovi, od neznámého autora. Řada další je od Viléma Amorta : - Kristus na kříži ve štítě chrámu sv.Bartoloměje. - na Evropském spolkovém domě Kristus, Jan Žižka, Jiří z Poděbrad a legát Fantina do Vale. - Mistr Jan Hus...Sanktusník

štíhlá vížka na hřebenech střech pa.chrámů, které nemají věž, ale samostatné zvonice. Na věžičce zvonek-sanktusník, kterým se dříve při mši při sanktus zvonilo. Větrná smršť 4.7.1929 poškodila věžici na kostele Zvěstování P.Marie a srazila věžičku kostela sv.Bartoloměje. Plán na novou věž vypracoval pplk. železničního pluku Ing.Hammerschmied, technický rádce Muzejního spolku. Tesařskou práci prov...sochy

- socha Jana Nepomuckého na Bělobranském nám. z r.1718. - socha Panny Marie Karlovské na Zeleném předměstí, z 1727 stávala před domem čp.94 na Zelené předměstí, dnešní tř.Míru, při pruské okupaci r.1866 jí byly uraženy ruce, r.1931 přenesena ke kostelu sv.Jana. - socha sv.Jana Nepomuckého stávala na Zeleném předměstí naproti Mariánské soše, - sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Mikuláše z r.1720...Statue v rynku

dobový název Mariánského sloupu....Svatý Jan Nepomucký

jeho sochy v Pardubicích: - Na schodišti kostela sv. Bartoloměje, dílo renesančního mistra, renovoval Miroslav Baše. - Na Bělobranském nám., známá již r.17919, skácena při útoku Prusů 20.10.1744, r.1747 opravena, r.1748 znovu vztyčena. Jistou dobu deponována u Pokorných u Bílé brány, r.1788 znovu vztyčena na náměstí, 28.9.1842 renovována a znovu vysvěcena, r.1918 rozbita, opravena nákladem Muzej...Strana: 1 2 3

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014