Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Architektura > Hrobky


Hrobky

Nejstarší pardubická hrobka byla v kostele sv. Jiljí v Pardubičkách, kde byl pohřben Arnošt ze Staré, zakladatel města Pardubic, a jeho manželka Adlička. Byla patrně v původním kostele, objeveném archeologickým výzkumem vedle dnešního hřbitova, po jeho vypálení husity, byla přenesena do obnoveného kostela uvnitř dnešního hřbitova. Náhrobní deska, sešlapaná tak, že nápis je nečitelný, je umístěna v lapidáriu VČM. Před kostelem je hrobka známe a zasloužilé rodiny Markalousů, kde je pohřben spisovatel Jaromír John. Je ve zchátralém stavu a zasloužila by si ošetření.

V chrámě sv. Bartoloměje před oltářem je hrobka Vojtěcha z Pernštejna (+ 1534) s nádherným náhrobkem – tumbou. V cihelné klenuté hrobce je pohřbena i jeho manželka Johanka Zvířetnická z Vartmberka (+1536) a patrně také jeho syn Vojtěch (+1526) a dcera Veronika. Vilém z Pernštejna, který kotel postavil „ku pohřbu svému“ zde pohřben nebyl. V kněžišti bylo odkryto dalších 6 hrobek. Jsou zde pohřbeni: spříznění bratří Jaroslav a Jan ze Šelmberka, kníže Bedřich Kazimír Těšínský, vnuk Jana z Pernštejna, Jana Zvířetnická z Vartmberka, Žofie Těšínská. Náhrobní desky jsou na zdech uvnitř chrámu. Celkem odkryto 27 hrobů ze 16. - 18. stol, také kněží a měšťanů. Hrobka byla i pod zrušenou Černou kaplí při jižní stěně chrámu. Byla objevena v 70. letech při opravách dlažby, když se do ní propadlo auto. Nalezeny ostatky tří osob, nebyly zkoumány pro obavy z nákazy.

Hrobka byla i pod kostelem Zvěstování P.Marie – klášterním. Byla zde pohřbena řada nižších šlechticů. V „katakombách kostela“ byly pohřbívání i mniši minoritského kláštera do jeho zrušení r.1786. Na počátku 2.světové války byly podzemní prostory vyklizeny a upraveny na protiletecký kryt. Náhrobní desky již dříve byly vyzvednut z podlahy a umístěna na vnější stěny kostela, kde trpěly povětrností, proto byly v 80.letech umístěny do lapidária VČM.

Také náhrobní desky z kostela sv.Jana jsou v lapidáriu VČM. Uprostřed přilehlého hřbitova byla hrobka a náhrobek-obeliskem zasloužilého starosty Václava Bubeníka. Po zrušení hřbitova byla hrobka přemístěna na městské hřbitovy v Jesničánkách a obelisk r.1913 umístěn u vchodu do Bubeníkových sadů .

Na Městský hřbitovech je nejvýraznější hrobka rodiny Krauzů v podobě kaple I.A/26, nejvýznamnější členové zde pohřbeni : Josef Kraus, první pa.poštmistr, Kraus Alfred,(1837 – 1909) místodržící čes.království, Kraus Artur,(1854 – 1930) baron, mecenáš umění, hvězdář.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Hrob v dáli

      Hroby

      Hřbitovy

      Tumba


Předchozí heslo: Hrob v dáli

Následující heslo: Hroby


Diskuse k článku: Hrobky


Kníže Bedřich Kazimír

Napsal(a): Roman Lindner   |   2018-06-11 16:18:18   |   ralone@seznam.cz
Kníže Bedřich Kazimír, který je pohřben v Pernštejnské hrobce chrámu sv. Bartoloměje, pocházel z těšínské větve slezských Piastovců, ale byl to kníže fryštátský, nikoli těšínský. Vládl "své" části knížectví ze svého sídla ve Fryštátě. Jako jediný dědic, plánoval z Fryštátu učinit hlavní město knížectví, ale zabránila mu v tomto záměru náhlá smrt, která ho zastihla v Přelouči roku 1571 na cestě do Prahy za císařem Maxmiliánem. Pro podezření na morovou nákazu ani nebyl převezen zpět do Fryštátu, nýbrž byl pohřben vedle své matky Marie (Žofie?) z Pernštejna, dcery Jana z Pernštejna. Fryštát je dodnes jedinou slezskou stopou na pány z Pernštejna. https://dejiny-mesta-karvina.webnode.cz/Napsat příspěvek k článku: Hrobky


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014