Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Architektura dle abecedy


Hledat v kategorii Architektura


Hesla v kategorii Architektura dle abecedy:Strana: 1 2 3Ambity

Na Pardubicku se nezachoval ani žádný klášter, ani zde není poutní místo, které mívají rozsáhlé ambity. Jen malý kostel Sedmibolestné panny Marie - pardubický Kostelíček, postavený jako poutní je obehnán barokní zdí a v zadní části uzavřeného areálu, přiléhající k Domovu seniorů, jsou ambity se dvěma kaplemi. Jsou zde fresky znázorňující sv.Cyrila a sv.Metoděje , které dle návrhu Mikoláše Al...Balustráda

Největší pardubické sochařské kamenné dílo s galerií osmi světců obklopující Morový sloup z r.1695 na Pernštýnském nám. Na objednávku pardubické radnice ji v l.1773-1777 zhotovil pardubický sochař Jakub Teplý. Je známkou určitého zbohatnutí Pardubic koncem 18. stol., zvýšení sebevědomí tehdejších pardubických radních a jejich snahy zkrášlit, obohatit a zvýraznit město. Po obvodě balustrády ...Busta

Pardubice mají málo sochařských výtvorů, zejména těch věnovaných pardubickým osobnostem. Patronovi Pardubic, arcibiskupovi Arnoštu z Pardubic, byla při oslavách 600 let první zmínky o Pardubicích jako o městě 25.8.1940 odhalena a vysvěcena busta v kostele sv.Bartoloměje,. Jejím autorem byl sochař Zuzka.
Při výstavě "Pardubice - město kultury a sportu 1979" byla 15.9.1979 odhalena busta Bed...Bytové domy

Viz. obecní domy...Cena za nejlepší dílo v oboru architektury, sochařské a malířské tvorby

Na návrh odboru školství a kultury a odboru hl. architekta rozhodla rada MěstNV 16.2.1969 tuto cenu založit. Byla-li kdy udělena není známo. ...Děkanská hráz

pojem dnes již zcela neznámý. Po léta se tu scházeli studenti k zábavám a zpěvu a odtud vzešel mnohý kulturně významný podnik. Děkanská hráz bývala místem velmi tichým a ožívala spíše navečer, když ve stínu mohutných kaštanů rozkvétala láska. Na začátku 16. století dal Vilém z Pernštejna obklopit zámek širokým vodním příkopem a město Městskou řekou, zároveň dal hloubit Městskou strúhu od Chrudimk...Domy

Z.Bičík v „Pardubice od A do Z“ zmiňuje: Dělnický dům, Dům DTJ, Obchodní dům Máj již neexitující viz Dům u Merkura, Dům Oesterreichův – Krajská knihovna, Státní banka – dnes Komerční banka, Státní spořitelna, dříve Městská spořitelna, nyní Informační služba, Štolbův dům. Dům U Jonáše. Pardubice mají ještě mnoho dalších památných a zajimavých domů, jako Krudencův palác, Pasáž aj. Vlastivědna abec...Družstevní dům na třídě Míru

V prosinci 1984 zahájena demolici typických jednopatrových předměstských domů vedle pošty, čp.106- okresní správa spojů, 107 s prodejnou zbraní Lověna a čp.108 původně JUDr. Koutského, pa.patriota, kde Fr.Hladěna měl prodejnu motocyklů a po r.1950 byla první pa.Mototechna. Bytové družstvo DRUŽBA zde formou svépomocné družstevní výstavby postavilo rozsáhlý objekt s 52 byty a dvoupodlažní velkopro...Dům čp. 11 v Pernštýnské ulici

R.1972 byla proveden rekonstrukce zchátralého domu, se zchátralou fasádou nejméně výraznou v památkové rezervaci. Výsledek rekonstrukce patří k nejvýmluvnějším úspěchům památkové péče. Při snímání sešlé fasády byly zjištěny podrobnosti stavebního vývoje, vytvářejícího v podstatě podobu starých Pardubic. Při rekonstrukci použito analytické metody, odhalující ukázku pernštýnské výstavby města v kos...Dům čp. 116 - Wernerův

Na jeho místě bývala do r.1515 první pa.radnice. Toho roku ji Vilém z Pernštejna prodal Jiříkovi „který hákovnice dělá“. R.1519 dům za 250 kop koupil Achas, také puškař, pocházející z Vídně. Dům vystřídal mnoho majitelů, většinou významných pa. měšťanů. R.1837 jej koupil Jan Werner za 3 200 zlatých od Anny Rösslerové. R.1842 přešel na jeho syna Leopolda, který byl koželuhem a v l.1879 – 1888 star...Dům čp. 15 v Pernštýnské ulici

Patří k nejstarším v Pardubicích. Je jedním z mála o kterém lze bezpečně tvrdit, že některé jeho části vznikly před vyhlášením Pardubic za města, před r.1340. Zjevné důkazy o tom nacházíme na boční fasádě, na straně Werenerova nábřeží. Nepravidelost zdiva, ustupující dvakrát do hloubky, jeho charakter i rozvržení okenních otvorů hovoří o množství stavebních period. ...Dům čp. 29 v ulici sv. Anežky České

Čp.29 bylo při číslování domů r.1770 přiděleno Bílé bráně zbourané r.1840. Na její místo se rozšiřoval dům čp.30. Dnešní podobu dostal po přístavbě tanečného sálu v 1.poschodí. Dům čp.29 se osamostatnil r.1921, když majitel Josef Kubelka tuto část prodal Armádě spásy. Ta provedla stavební úpravy, ze stávajícího krámu zřízen domovní vchod a z části kuchyně vchod do dvora. Za nim byl můstek přes te...Dům čp. 63

Tř.Míru. Přízemní dřevný dům r.1835 při velkém požáru shořel i s řadou sousedních. Spáleniště získal Josef Wirth z Uherska, postavil nový dům. Ten r.1882 zdědil Alois Wirth i s přilehlým čp.142. Oba zdědil r.1902 ing.Josef Novotný, zboural je a na jejich místě postavil dominantní třípatrový dům s členitou fasádou. Po r.1990 jej získala Investiční a poštovní banka, r.2000 jej upravila po svou...Dům čp.109 U Merkura, čp.110 U lva, čp.763 Hostovských

Jejich historie je společná a dosti složitá. Byly postaveny r.1908 na společné parcele. Po třicetileté válce na místě dvou spálených domů vznikla hospoda Baal, pod názvem Bál se dochovala do 18.stol. R.1825 dům v hodnotě 1200 zlatých získal Josef Doskočil, první pa.úspěčný podnikatel. R.1843, hned po založení parforsních honů, postavil na místě hospody Bál první pa.hotel „U zlatého lva“ čp.110, ...Dům čp.56 Pernštýnské nám – Všetečkovský

Po požáru města 1507 nově postavený dům držel r.1516 jako první majitel postřihově Martin Boukal. Po něm se v rychlém sledu vystřídala řada majitelů. R.1563 jej držel Václav Všetečka, po němž se další století nazýval Všetečkovský. Od r.1588 byl majitelem Jakub Maršálek. Za třicetileté války bylo město zničeno a 10 domů bez hospodářů. Jakub Mašálek byl majitelem domu až do r.1653, kdy jej prodal ...Dům čp.62 – Na staré poště

tř. Míru. Stojí na parcelách domů čp.61 a 62, které jako ostatní na dnešní tř. Míru vyhořely r.1835. R.1845 je koupili manželé Říhovi a na jejich místě r.1849 postavili jeden z prvních dvoupatrových domů. Vdova Tereze Říhová jej r.1854 prodala poštmistrovi Josefu Krausovi, který sem přenesl poštu od nádraží, z dnešní ulice Na staré poště. Když dům r.1892 zdědil jeho syn baron Artur Kraus, znám...Dům U bílého koníčka

správněji restaurace U bílého koníčka, čp.60 Pernštýnské nám. Goticko-renesanční dům s hodnotnou sklípkovou klenbou v přízemí asymetricky podepřenou středním pilířem. Stojí na dvou parcelách spojených již r.1507. Stavebníkem byl bohatý purkmistr Jan Román, dům nazýván Románovský. Poškozen požárem 1538, J.Román ve své závěti r.1540 udává, že „ dům jest nevystavěný a ještě nemálo se na něj naložiti ...Dům U Jonáše čp. 50

Pernštýnské nám. Přízemí má nově restaurovaný mazhaus z první poloviny 16.stol. Fasádu zdobí práce místního umělce Jakuba Teplého z 2.pol.18.stol. (Boží oko, sv.Petr a sv.Florián, biblický výjev s velrybou polykající proroka Jonáše. Jeho historie začíná r.1515, kdy majitelem novostavby, po požáru celého města r.1507 byl Jiřík rektor kláštení školy. Jeho vdova „rektorka“ Anna jej r.1518 prodala kož...Epitafy, náhrobní desky

Nejstarší pa.epitaf je mramorová deska z kostel sv.Jilí v Pardubičkách, původně v podlaze kostela spáleného husity, pak nového sv.Jiljí, později přenesená na zeď zvonice, její nápis byl sešlapáním a povětrností zcela smazán, je opodstatněně pokládán za náhrobní desku Arnošta ze Staré, zakladatel Pardubic-města nového, pohřbeného v kostele kláštera cyriaků. Deska je nyní v lapidariu VČM. R.1973 zpr...Fasády

Pozoruhodné, návštěvníky obdivované fasády jsou na historických domech památkové rezervace, zejména průčelí domu U Jonáše a novějšího tzv. Žižkova domu. Naproti tom byla „modernizací“ zničena fasáda Zvláštní školy v Klášterní ul., jejíž žlutá fasáda vedle staré lékárny kazí pohled z náměstí na tento kout Starého Města. Podobně byla zkažena pozoruhodná a ojedinělá fasáda býv. školy U kostelíčka, dn...Strana: 1 2 3

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014