Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Infrastruktura města dle abecedy


Hledat v kategorii Infrastruktura města


Hesla v kategorii Infrastruktura města dle abecedy:Strana: 1 2 3Parovod

Po rozšíření Městské parní elektrárny r.1925 zahájeno zavádění parního vytápěni činžovních domů v centru města, Zeleného předměstí, postupně zavedeno i za Chrudimku na Bílé Předměstí. Parovod doveden až na Palackého třídu pro závody PROKOP, Pivovar a lihovar. Již od r.1960 mělo být nehrazeno horkovodním vytápěním z Elektrárny Opatovice. Horkovod překonal Labe až r.1977, parovodní vytápění postupn...Plyn - plynárna

O zřízení plynárny v Pardubicích se jednalo již 1.2.1869 z iniciativy podnikavých jednotlivců, především poštmistra Jos. Krause. Opakovaně s radnicí jednal Vojtěch Fuchs. Věc odložena, ožila opět r.1881. Dne 28.11.1881 ustavena komise pro výstavbu plynárny ve složení MUDr František Markl, PhDr.Jiljí Vratislav Jahn a prof. Antonín Barborka. Pro rentabilitu bylo nutno zajisti min. odběr 2000m3 ročně...Podchod u Zelené brány

- 13.2.1971 zahájena stavba podchodu u Zelené brány, předpokládaný náklad 1,5 mil Kčs.
- Leden 1972 postaven montovaný most přes výkop podchodu, odkryty základy středověkých hradeb, chránících vjezd o města, t.zv.barbakán.
- 10.4.1972 oznámeno: Začištěny svahy a základové plochy, výkop připraven pro pokládání izolace, vykopáno 3000 m3 zeminy, 68 m3 hradeb
- 5.11.1973 u Zelené brány...Podchody

Nejstarším a jediným podchodem pod tratí do Č.Třebové byl t.zv.kanálek, postavený současně s tratí pro potok ve Studáneckém lese tak, že byl průchozí a užívaný. Při stavbě žel.koridru zrušen, zřízena nízká propust pro potok většinou suchý, pro lidi neprůchozí.
- 1.8.1961 zahájena příprava pro stavbu pochodu pod zastávkou u nemocnice, otevřen r.1962
- 1.7.1966 otevřen nový podchod ze ...Potrubní mosty

Množství potrubních mostů je v chemické průmyslové oblasti.
Ve městě budovány pro vodovody, horkovody i plynovody.
Most pro západní vodovodní okruh z Mikulovice do Polabin i pro plynovod postaven vedle železného mostu od nádraží do Polabin. Konstrukce 55 t těžká 2.7.1974 smontována na břehu, 13.7.za pomocí vojáků přesunut přes řek na své místo, 9 m nad hladinou, aby i při stoleté vodě ...Požeračka

odpadní kanál odvádějící nadbytečnou vodu z náhonu před mlýnem, chránící jej před povodní, také umožňující vypuštění náhonu. Požeračkou byla nazývána struha vyvedená z Haldy před jejím ústím do Chrudimky, odvadějící vodu pod jez na Chrudimce, kolem Pekárkovského mlýna, který asi poháněla. Po regulaci r.1910 zrušena. Požeračkou je také struha za Ležánkami, odvádějící vodu z Haldy přepadající přes p...Převozy

Nedostatek mostů nahrazovaly převozy, i těch bylo na území Pardubic málo. Nejstarší převoz přes Labe byl pod ústím Chrudimky, zmiňovaný brod zde zřejmě nebyl, r.1494 zde Vilém z Pernštejna nechal postavit dřevěný most. Převoz přes Chrudimku byl pod Vinicí, při regulaci r.1910 jej nahradila dřevěná lávka. Jediný pa. převoz přes Labe vedle železničního mostu do Rosic zanikl před r.1960 po stavbě m...Protipovodňová ochrana

Záplavám z Chrudimky zabránila její regulace v l.1907-10, napřímení, rozšíření koryta, zvýšení hrází a především Záhorského jez, jehož stavidla při povodni mohla být zdvižena, umožnit volný průtok velké vody, odplavení naplavenin i ledu. Zasypána Městská řeka, kterou velká voda měla přístup až na dnešní nám.Republiky. Tehdy provedena i první etapa regulace Labe, které Pardubice přímo neohrožovalo...Průchody

Staré Pardubice jich mívaly více, zůstal jen z Pernštýnské ul. domem čp.11 do ul.Pod Sklípky. Podobný byl z Kostelní ul.křídlem děkanství které ji do r.1895 uzavíralo, do děkanského dvora, před zbouráním křídla již i pro veřejnost průchod na Děkanskou hráz. Domem čp.82, býv. Školou, býval průchod ke kostelu sv.Bartolje, nahradil jej průchod ke zvonici domem čp.80. Průchod býval i zbouraným domem č...Rozhlas po drátě

Pardubice od r.1943 měly městský rozhlas. Ve Vodákově vile byl již po r.1950 též okresní rozhlas po drátě. 30.9.1985 Okresní správa spojů oznámila, že po přechodném nedostatku, je již dost reproduktorů rozhlasu po drátě, aby byl dostupný všem občanů. Okresní rozhlas vysílal v úterý 9.05 – 9,30 a ve čtvrtek 16 – 16.25. Rozhlas po drátě po r.1990 zanikl. ...Rozvodna

Velké energetické dílo - Elektrorozvodna, březen 1957. U Opočínku v jednom z největších energetický uzlů republiky vybudována první kompenzovna v republice, velká budova se dvěma kompenzátory fungujícími jako generátory o výkonu 520 MW. Rozvodna Opočínek r. 1975 oslavila 30 let trvání. ...Semafory

Pardubice se dlouho obešly bez dopravní světelné signalizace. Až 26.2.1971 oznámeno, že ve skladech veřejného osvětlení Technických služeb Pardubice již je připravena souprava moderních semaforů pro křižovatku Gottwaldova (J.Palacha)-Teplého, následně namontovány na nové křižovatce "u divadla" na odbočce z Jahnovy ul. do Karloviny a také na křižovatce u Zimního stadionu. Poté v roce 1977 byla nain...Shybka

technické řešení křížení dvou vodních toků rozdílných hladin. Shybka za automatickými mlýny řeší křížení Spojilského odpadu s Chrudimkou, když zdymadlo na Labi pod jejím ústím zvýšilo její hladinu. Spojilský odpad spolu z Požeračkou z Haldy před stavbou zdymadla ústil do ohybu Labe, jehož odříznutím vznikl Čičák. Nyní má nižší než Labe, shybkou kříží Chrudimku nad jejím ústím, do Labe se vlévá p...Skládky komunálního odpadu

Kam byl ukládán odpad, pokud byl svážen, do r.1945 není známo. Po válce jako první skládka posloužil Dolík za východním okrajem Slovan, na území Studánky, zavezen, po r.1970 je zde bytová zástavba. Další velkou skládkou byla proláklina za lihovarem, za silnicí na Polabiny, kde dnes stojí hypermarket Albert. Poté zavážen písník za Cihelnou, kde ukládány i průmyslové odpady, jako elektroodpady z Tes...Slavnostní osvětlení

7.9.1883,v předvečer odhalení pomníku bratranců Veverkových Pardubice poprvé osvětleny elektrickým proudem, Ing Křižík instaloval 4 obloukové lampy. Unikátní slavnostní elektrické osvětlení Východočeské výstavy r.1903 zřídila pa.firma Jos.Prokop, dva roky předtím než v Pardubicích postavena elektrárna. 21.10.1929 Zelená brána poprvé ozářena reflektory, na ochozu nápis: "Edison-50 let-žárovky". Při...Spojilský odpad

struha odvodňující pozemky vysušených rybníků Staročernského, Strýčka, Spojilského. Pod Hůrkami patrně ústila do zaniklého Nového rybníka. Nyní teče po jeho dně ke křížení s Haldou, která ji přechází akvaduktem. Protíná Horní Polabinu, v parku Na špici se spojuje a požeračkou z Haldy. Zde ústily do oblouku Labe, jehož pozůstatkem je Čičák. Zdymadlem zvýšena hladina Labe to již nedovoluje. Pro Spoj...Teplofikace

nový technický výraz pro zavádění ústředního vytápění měst, dříve užíván výraz teplárenství. V Pardubicích již r.1935 o něm poprvé začala jednat správní rada Elektrických podniků města Pardubic. K urychlení výstavby parovodní sítě přispěla výstava budov soudu a finančního úřadu Na Třísle. Jejich vytápění zahájeno koncem r.1937. Již tehdy uvažované lázně na Olšinkách vytápěné parou z pa.elektrárny...Veřejné záchodky

Koncem 19.stol.byly po městě rozmístěny plechové kruhové pánské záchodky. Jeden dokumentuje stará fotografie na břehu Městské řeky kde Jahnova ul. ústí do dnešního nám.Republiky, v místě nároží býv. Okresního úřadu, patrně zřízený po zrušení kasáren r.1896. Zrušen asi po zasypání Městské řeky a při úpravách náměstí před Městským divadlem. Záchodky pro muže i ženy bývaly na zdaní straně staré re...Věznice

Donucovací pracovna od okupace r.1939 změněna ve věznici. Pracovna byla původně na okraji plánované zástavby, dnes věznice je uprostřed nové obytné zástavby. ...Vodárna

uvedena do provozu r.1907 u Nemošic, dodávala 25 l pitné vody za vteřinu ...Strana: 1 2 3

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014