Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Dějiny Pardubic v datech


Dějiny Pardubic v datech


15.12.1295 První historická zmínka o Pa. v listině papež Bonifáce VIII. dokládá existenci cyriackého kláštera „in Pordoby“ v pražské diecézi.

1313 Prvním známým majitelem Pardubic byl Puota z Pardubic, doložený v písemných pramenech jako držitel pa.tvrze.

29.12.1340 Arnošt ze Staré odkazuje ve své závěti tvrz Pardubice s „městem novým“ svému synu Arnoštovi z Pardubic.

19.8.1357 Karel IV. stvrdil Arnoštovi z Pardubic a jeho bratřím právo na vybírání cla z plavení dřeva pod pa.hradem.

25. 6.1420 Husitský tábor na Kunětické hoře

28. 4.1421 Husité vypálily pa.cyriacký klášter, město a hrad v držení Viktorina z Kunštátu, husitského hejtmana, ušetřili.

8. 1.1491 Smlouva mezi Vilémem z Pernštejna a Jindřichem starším, knížetem z Minsaterberka, jíž Vilém koupil panství pardubické a kunětickohorské.

22.-23.7.1497 Pardubice navštivil český král Vladislav II. Jagelonský.

9. 9.1498 Nejstarší městské privilegium od krále Vladislava II.na jarmark (originál není uchován, Pardubice se jmenují ještě městečkem)

21.5.1507 První městské privilegium uchované v originále od Vladislava II.(právo vybírati cla a mýta).

31.7.1507 Zničující požár města.

9. 4.1521 Zemřel na pa.zámku Vilém z Pernštejna (pochován v Doubravníku pod Pernštejnem na Moravě).

17. 3.1534 Zemřel v Praze Vojtěch z Pernštejna bez mužského potomstva (pochován u sv.Bartoloměje v Pa.).

29. 3.1538 Zničující požár města (zůstalo jen 7 domů).

8. 9. 1548 Zemřel Jan z Pernštejna (pochován v Doubravníku na Moravě).

21. 3.1560 Do desek zemských vtělen zápis o prodeji pa.panství Jaroslavem z Pernštejna českému králi Ferdinadu I.

4. 6. 1639 První švédské obležení (velitel český emigrant plukovník Zdeněk hrabě z Hodic); po 14 denním marném obléhání odtáhly švédské oddíly k Hradci Králové.

24.10.1645 Švédský generál Torstensson obléhá Pardubice a odstřeluje je zápalnými granáty.

1651 Pardubice měly 872obyvatel

1680 Založilo panství v Pardubicích papírnu.

28. 6. 1680 Císař Leopold I.podepsal na zámku v Pardubicích první robotní patent.

1695 Na náměstí (Pernštýnském) byl postaven morový sloup.

1710 Založen kostelíček Sedmibolestné Panny Marie na Vystrkově.

12.12.1741 Pardubice obsazeny pruskými oddíly, až do 2.7.1472.

21. 8. 1744 Pardubice znovu obsazeny pruským vojskem, do konce září 1744.

1770 Pa.měly 2555 obyvatel, 1080 ve městě v hradbách.

10.10.1771 Město Pardubice navštívil císař Josef II.

20.-23.11.1805 V pa.radnici byla uložena pokladnice svatovítského chrámu.

21.10.1815 Městem projížděl ruský car Alexander I.

2. 5.1825 Vyhořela pa.katovna a v ní zahynul poslední pa.kat Jan Zelinger s dvěma dětmi.

1834 Pardubice měly 3866 obyvatel

26. 3.1835 Požár Veselky se rozšířil a zničil téměř celé Zelené předměstí, do té doby převážně dřevěné.

15. 9.1841 Konal se první parforsní hon

Září 1843 Zahájena stavba železnice v úseku Kolín–Pardubice a Pardubice- Č.Třebová.

1843 Pardubice měly 4047 obyvatel.

20. 8.1845 Do pa.nádraží přijel první vlak po nejstarší české železnici Olomouc–Praha.

10. 9.1845 V Pardubicích zemřel Ing.Jan Perner, železniční projektant.

Duben 1848 Vyšel první pa.časopis „Pardubický hlasatel svobody a lidu práva“ (vyšlo jen jedno číslo).

4. 8.1849 Pardubice se poprve staly krajským městem.

12.10.1851 První hospodářská výstava v Pardubicích.

1855 První pardubický kraj zrušen, Pardubice zůstaly sídlem okresního úřadu, hejtmanství.

7.-8.10.1856 První koňské dostihy na nové dráze u Popkovic.

1.11.1857 Zkušební jízda železnice Pardubice-Josefov.

29. 1.1859 Otevření železnice Pardubice - Liberec.

9. 6. 1861 Založen zpěvácký mužský spolek Pernštýn.

5. 1. 1863 Založena Občanská záložna v Pardubicích.

1.10.1863 Zahájeno vyučování ve vyšší reálné škole.

1864 Založen Sokol Pardubice.

16.10.1865 Vznikl dámský pěvecký spolek Ludmila.

5. 7. 1866 Pardubice byly obsazeny pruským vojskem. Byly okupovány do 2.9.1866.

24. 8.1867 Přes Pardubice byly vlakem převáženy české korunovační klenoty z Vídně do Prahy.

29. 8.1869 Tábor lidu na Kunětické hoře.

16. 5.1871 Zahájen provoz na trati Parubice-Německý (Havlíčkův) Brod. (Stavba trvala tři roky).

5.11.1874 Jel se první ročník Velké pardubické steeple-chase.

30. 1.1881 Založen Muzejní spolek v Pardubicích.

1881 Pardubice měly 10 292 obyvatel

7. 9. 1883 Pardubice byly poprve osvětleny elektrický světlem ( Ing.Fr.Křižík instaloval ve městě čtyři obloukovky u příležitosti oslav odhalení pomníku vynálezců ruchadla bratranců Veverků).

1885 Založena odbočka pražské České ústřední jednoty velocipedistů.

15. 7.1886 Založena městská spořitelna.

28. 9.1889 První mezinárodní cyklistické závody na nové závodní dráze.

18. 1.1890 Zahájila provoz rafinerie minerálních olejů firmy Davit Fanto. (dnešní PARAMO)

5. 9. 1895 Do provozu dána první telefonní ústředna (dnešní Tř.17.listopadu čp.221); místní styk měl 18 účastníků a jednu veřejnou hovornu.

30.-31.7.1896 První tenisový turnaj o mistra města Pardubic.

7. 7. 1897 Založena městská veřejná knihovna.

1899 Založen první fotbalový klub S.K.Pardubice.

1900 Pardubice měly 17 031 obyvatel.

13. 3.1903 Otevřena okresní nemocnice.

21. 6.1903 S.K.Pardubice otevřel sportovní stadion Na olšinkách.

25. 7.1903 Otevření Východočeské výstavy.

20. 9.1903 První motocyklové závody (Pardubice-Chrudim-Vysoké Mýto-Hradec Králové- Pardubice.

26. 1.1905 Zahájila provoz elektrárna Ing.Fr.Křižíka.

1907 Město pořídil první sanitní vůz (nákladem městské spořitelny).

19.10.1907 Dán do provozu městský vodovod.

13. 5.1908 Zahájila provoz autobusová linka na trati Pardubice-Bohdaneč a Pardubice-Holice

12. 4.1909 První mezinárodní utkání v kopané S.K.Pardubice - F.C.Civil Service London 0-5 (1900 platících diváků).

11.12.1909 Slavnostní otevření městského divadla; hrána Štolbova hra „1744“.

19. 6 1910 První veřejný vzlet aeroplánu Ing.Jana Kašpara na vojenském cvičišti v Pardubicích.

13. 5.1911 Meziměstský let aeroplánu Ing.Kašpara, Pardubice – Praha (1 hod 32.min.).

9.12.1913 Poslední parforsní hon konaný v Pardubicích.

7. 6. 1918 Hladová demostrace v Sladkovského ul. (3 pardubičtí občané zastřeleni).

1920 Pardubice měly 25 162 obyvate.

25. 9.1922 Sbírky městského vlastivědného muzea otevřeny na pa.zámku.

30. 6.1923 Otevření sokolovny Sokola Pardubice I. Na Olšinkách.

28. 9.1923 Dáno do provozu pa.krematorium.

4. 5. 1924 Zahájen provoz tenisových dvorců L.T.C.Pardubice pod zámkem.

24. 1.1926 Otevřeno kluziště L.T.C.Pardubice po zámkem.

2. 3. 1927 Zemřel Ing.Jan Kašpar, průkopník české aviatiky.

1928 První trasfuse krve provedená v pa.nemocnici dr.Snopkem a Novákem soudci dr.Urbanovi.

29. 9.1929 Uspořádán první ročník motocyklového závodu Zlatá přílba Československá.

31. 5.1931 Otevřena výstava tělesné výchovy a sportu RČS v Pardubicích.

31. 5.1931 Otevřen Všesportovní stadion T.G.Masaryka.

1939 Pardubice měly 35 062 obyvatel.

10. 6.1940 Dán do provozu podjezd z Masarykovy tř. (dnes 17.listopadu).

21. 6.1942 Zahynul Alfred Bartoš, velitel parašutistické skupiny Silver A.

1943 Byly okupanty zřízeny Velké Pardubice.

22. 7.1944 První letecký nálet na Pardubice (noční).

24. 8.1944 Druhý letecký nálet na město.

28.12.1944 Třetí letecký nálet na Pardubice.

8. 5. 1945 První zasedání revolučního Místního výboru v Pardubicích.

8. 5. 1945 První vysílání městského rozhlasu po osvobození (l0.30 hod).

10. 5.1945 Do Pardubic dorazily jednotky sovětské armády.

1947 Velké Pardubice měly 44 337 obyvatel

20.12.1947 Zahájil provoz zimní stadion s umělou lední plochou.

1. 9. 1948 Založen městský archiv v Pardubicích.

1. 1. 1949 Pardubice se staly podruhé sídlem kraje, 2.Pardubický kraj.

3.10.1950 KNV Pardubice vydal povolení městu Pardubice ke zřízení Dopravního komunálního podniku města Pardubic.

27.12.1951 Znovu otevřeno rekonstruované kino Lípa na Slovanech.

20. 1.1952 Zkušební jízda trolejbusu na lince Pardubice-Bohdaneč. O den později byla zahájena pravidelná doprava.

1954 Zrušeny Velké Pardubice, částmi Pardubic zůstaly Nové Jesenčany, Pardubičky a Studánka.

7.11.1957 Do pa.nádraží přijel první elektrický vlak (11.17 hod.).

1. 5.1958 Otevřeno nové pa.nádraží (první vlak přijel ve 14.30 hod.).

1961 Pardubice měly 64 968 obyvatel.

1960 K Pardubicícm připojeny Cihelna a Spojil, ten se r.1994 osamostatnil.

1. 1. 1960 Zanikl 2.Pardubický kraj.

5. 1. 1960 Zahájen provoz přes nový labský most (u Zimního stadionu).

20. 1.1960 Slavnostní otevření nové telefonní ústředny (za Pasáží, dnes zrušené).

17. 7.1960 Otevřeno letní koupaliště u Cihelny.

30.11.1960 Dány do provozu světelné noviny (Tř.Míru čp.79).

28. 4.1961 Do provozu odevzdán nadjezd za novým nádražím.

1. 1. 1962 Otevřen podjezd v Anenské ulici.

1963 K Pardubicícm připojeny Trnová a Svítkov s Popkovicemi.

7. 2.1963 Otevřen obchodní dům Styl (Třída Míru).

1. 8.1963 Otevřen Dům služeb (Náměstí budovatelů).

1964 Odevzdán do provozu nadjezd u nemocnice

7.11.1964 Otevřeny městské Zimní lázně na Olšinkách (dnes zrušené – IDEON)

30.12.1964 Otevřena budova (přístavba) Vysoké školy chemicko-technologické (Nám.Legionářů).

30. 4.1970 Uvedeno do provozu slavnostní osvětlení městské rezervace. Zdeněk Bičík

1970 Pardubice měly 78 856 obyvatel.

1972 Dokončena stavba jezu se zdymadlem na Labi v Pardubicích, Labe splavněno od Přelouče až do Kunětic.

26. 8.1972 V 5.55 odstřelem zbourán nejslavnější pa.hotel Veselka.

5.11.1973 U Zelené brany otevřen podchod pod "dočasným" silničním průtahem středem města.

23.8.1974 na místě zbouraných jezdeckých kasáren otevřen 1.pa.obchodní dům PRIOR,nyní TESCO

1975 K Pardubicím připojeny Rosice n.L.

21. 4.1975 Na Palackého tř.otevřena nová budova České spořitelny.

30. 4.1975 Městu Pardubice udělen prezidentem republiky Řád práce, který převzal předseda MěstNV.Ing.Klimeš.

1.5.1976 k Pardubicím připojeny obce Doubravice se Semtínem, Ohrazenice, St.Čivice, Dražkovice, Nemošice, Černá za B.s Drozdicemi, Mněticemi,Staročernskem a Žižínem.

6.4.1977 V Tyršových sadech při cvičném požáru spálena dřevěná kavárna U jezírka, poslední pozůstatek Celostátní výstavy tělesné výchovy a sportu r.1931.

24.11.1977 Ukončen provoz telefonní ústředny v Pardubice za Pasáží, přestala existovat telefonní čísla začínají číslicí 2.

26. 2.1978 V Pardubicích v domě U Jonáše otevřena"Galerie Jaroslava Gruse", který jí věnoval část svého díla, zrušena 1991

10. 5.1978 Zakázán vjezd a parkování v historické části města, hlavně na Pernštýnském nám.

4. 9.1978 Výnosem vlády a rozhodnutím Vč.KNV zřízena v Pardubicích státní konzervatoř, 1.ředitelem varhaník doc.Václav Rabas.

1980 Pardubice měly 92 261 obyvatel

3. 9.1979 Otevřena nová budova ZŠ na Nábřeží Závodu Míru, tím ukončena jeho výstavba
červenec 1983 Otevřena nová budova OV KSČ dnes Dům hudby, OV ROH a OV SSM.

29.12.1983 Na konci Palackého tř.otevřeno autobusové nádraží, postavené za 18 mil Kčs.

8.11.1984 Veřejnosti předána budova pošty Pardubice 2 u pa.nádraží, na místě kde mělo být autobusové nádraží.

1. 1. 1986 K Padubicím připojena obec Lány na Důlku s Opočinkem a Srnojedy, které se r.1993 osamostatnily.

15. 9.1985 Veřejnosti předána lávka pro chodce nad Palackého tř. u OD PRIOR (dnes u TESKA).

16.12.1985 Otevřen Most generála Svobody přes Labe u Rosic pro silniční průtah I/37.

8. 9.1987 V pa.nemocnici dána do provozu 6patrová budova LDN.

14. 3.1989 Hokejový odd.Tesla Pa. se po třetí stal mistrem ČSSR, poprvé 1973, podruhé 1987.

21. 4.1989 Otevřen Dům pionýrů a mládeže, dnes Dům dětí a mládeže Delta v Gorkého ul.

6. 9.1989 Do provozu uvedena tranzitní ústředna, jejíž věž u labského mostu se stala novou dominantou města.

8. 2.1990 Odstraněn Leninův pomník z nám.Republiky u divadla.

12. 3.1990 JUDr.Milan Mikula zvolen posledném předsedou MěstNV Pardubic - starostou.

8. 9.1990 Vyvrcholily oslavy 650 let trvání města Pardubic.

15.11. l990 Založena Společnost pro rozvoj Pardubicka.

22.11.1990 Pardubice se staly statutárním městem, nebyla dořešena otázka členění města na obvody.

10.12.1990 První zasedání nově zvoleného zastupitelstva města v Domě hudby na němž MUDr Zdeněk Stránský zvolen prvním novodobým primátorem Prdubic.

29.12.1990 Min.kultury vydalo zakládací listinu, obnoveného Východočeského muzea v Pardubicích, které se po létech osamostatnilo z podřízenosti muzeu v Hradci Králové s platností od 1.1.,1991, ředitelem jmenován PhDr František Šebek.

17. 1.1991 Na VŠCHT Pardubice založena Fakulta územní správy, dnes FES UPa.

2. 3.1991 Při sčítání lidu měly Pardubice 94 841 obyvatel.

29.3. 1991 Město Pardubice koupilo od Restaurací a jídelen n.p.(RaJ) zchátralý hotel GRAND

15. 4.1991 Uzavřeny Zimní lázně s 25m bazénem, za 27 let provozu zchátralé, na opravu nebyly peníze a zájem, z části je nahradil objekt 50m „plaveckého“ bazénu, dokončený r.1990.

2. 9.1991 Na Masarykově náměstí otevřena nová poliklinika.

19. 2.1992 Státní závodiště Praha vrátilo pa.dostihové závodiště městu Pardubice.

7. 4.1992 V Domě dětí a mládeže Delta v Gorkého ul.otevřena lidová hvězdárna barona Artura Krause

20. 6.1992 V nových třech městských obvodech: IV,VI,VII se konaly komunální volby.

2.10.1992 Otevřena mimoúrovňová křižovatka u závodiště.

17.10.1992 Imatrikulace posluchačů I.ročníku Ústavu cizích jazyků při VŠCHT Pardubice.

4.11.1992 Do rukou pa.primátora MUDr.Stránského složilo slib prvních 20 strážníků pa.městské policie

4.12.1992 Zahájily činnost úřady městských obvodů IV.v Pardubičkách, VI ve Svítkově a VII v Rosicích.

20. 1.1993 Rada města pronajala dostihové závodiště na 7 let Dostihovému spolku Pardubice.

4. 5.1993 Akreditační komise ČR schválila akreditaci Dopravní fakulty Jana Pernera VŠCHT od školního roku 1993/94

29. 5.1993 V Srnojedech referendum o odtržení od Pardubic, ze 171 oprávněných voličů se zúčastnilo 159, pro odtržení bylo 94 občanů.

23. 6.1993 Městským zastupitelstvem odvolán z funkce primátor MUDr Zdeněk Stránský, primátorkou města zvolena Ing Hana Demlová, dosavadní náměstkyně primátora.

2.10.1993 V Kongresové hale VŠCHT Pardubice na Stavařově zahájen 1.akademický rok Dopravní fakulty Jana Pernera,

23.11.1993 Symbolicky ukončena činnost železničního vojska v Pardubicích.
1994 Pardubice měly 94 141 obyvatel

16. 2.1994 Poslanecká sněmovna PČR schválila přeměnu VŠCHT Pardubice na Univerzitu Pardubice.

16. 3.1994 Rada města poprve udělila titul "Osobnost města Pa." za r.1993 rektorovi Univerzity Pardubice prof.Ing.Ladislavu Kudláčkovi Csc. za zásluhy o její vznik.

31. 3.1994 V platnost vstoupil ústavní zákon,kterým byl změněn název Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice na UNIVERZITA PARDUBICE.

18. 5.1994 Rada města Pardubice schválila návrh na vznik a.s."Přístav Pardubice", která měla spolupůsobit při dosplavnění Labe do Pardubic do r.2000 a vybudovat přístav.

24. 6.1994 Zkolaudován nový penzion pro důchodce na pa.Dubině s 112 bytovými jednotkami a pečovatelkou službou.

7. 9. 1994 Armádní komise rozhodla o civilním provozovateli pa.vojenského letišti, kterým se stala pa.a.s.East Bohemian Airport –EBA.

25.10.1994 Zahájen provoz BČOV v a.s. Syntehsia Semtín využívající odpadní vody města.

25.10.1994 Ustavující valná hromada a.s.Přístav Pardubice.

8.12.1994 V bývalých pa.Zimních lázních otevřeno výstavní a veletržní centrum IDEON.

11.12.1994 Na ustavující schůzi městského zastupitelstva 29 hlasy proti 7 zvolen 3.pa.primátorem Ing Libor Slezák Csc.

9. 1.1995 V chrámu sv.Bartoloměje zahájen archeologický výzkum.

15. 3.1995 Otevřena nová budova Státního okres.archivu-SOkA na Bělobranském nám., kde bývalo "Píšovo železářství".

18. 5.1995 Oficielně otevřeno pa.vojenské letiště i pro civilní provoz., který byl 25.5.95 v 9.50 zahájen příletem letadla CESNA 421 ze Stuttgartu.

14. 6.1995 Zástupci Pardubic převzali v Praze od předsedy poslanecké sněmovky Milana Uhde degret na městský prapor.

22. 9.1995 V hale pa.nádraží umístěn model pa.Starého Města v měřítku 1:100, který zhotovil pa. štukater František Motyčka.

30. 9.1995 V rámci oslav 700. výročí první písemné zmínky o Pardubicích byla ve VČD premiéra hry"Mistr ostrého meče" od pa.dramatika dr.K.Krpaty.

19. 1.1996 V Pardubicích v budově Plynostavu otevřena regionální redakce Čs.rozhlasu.

27. 6.1996 Zástupci Pardubic převzali v historickém sále radnice certifikát, že Pardubice jsou městem vhodným pro malé i velké podnikatelské investice.

2. 9.1996 Zahájena výstavba další etapy průtahu I/37 od Parama na Chrudim.

27. 9.1996 Mezi Fakulty chemikotechnologickou UPa a nemocnicí Pardubice uzavřena dohoda o zřízení výukové základny pro studenty nové katedry biologických a biochemických věd.

18. 1.1997 První volby do zastupitelstva nového městského obvodu č.2 Polabiny, Cihlena, Stavařov.

5. 2. 1997 Otevřena nová budova Katastrálního úřadu v Pardubicíh na nábřeží u Chrudimky.

11. 4.1997 Vichřice dosahující síly orkánu, strhávalav Pardubicích střechy i na Tř.Míru, vyvracela stromy, v Tyršových sadech téměř 100letou vrbu, poslední původní strom.

19. 4.1997 Položen základní kámen nové "městské" tribuny na pa.dostihovém závodišti.

9. 7.1997 V Pardubicích kulminovala téměř 100letá povodňová vlna Labe, díky dřívějšímu rozšíření a prohloubení koryta Pardubice neohrozila.

28.7.1997 Finanční úřad Pardubice otevřel novou budovu zastrčenou v Hronovické ul.

30.8.1997 Na dostihovém závodišti otevřena nová „městská“ tribuna .

1. 9.1997 V průmyslové oblasti Černá z.B.je uvedena do provozu výrobní hala nizozemské firmy NEDCON.

1.10.1997 UPa při FCHT zřídila Univerzitní ekologické centrum Ústavu ochrany životního prostředí.

21.10. 1997 Po dlouhých opravách otevřena část rekonstruovaného pa.zámku za účasti ministra školství,mládeže a tělovýchovy, pa.rodáka Jiřího Grůši.

23.10.1997 Poslanecká sněmovna přijala ústavní zákon o vzniku vyšších územních samosprávných celkům, podle kterého od 1.1.2000 vznikne v ČR 14 krajů, mezi nimi Pardubický kraj složený ze čtyř socialistických okresů Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí n.O., 3.12. zákon schválil Senát, 16.12. jej podepsal prezident V.Havel.

23.11.1997 Po dvouleté opravě a archeologickém průzkumu znovu otevřen a vysvěcen chrám sv.Bartoloměje

7. 4.1998 V Pardubicích na Pospíšilově nám.ve zrušené mateřské škole otevřeno Seniorcentrum.

29. 4.1998 Při 5.výročí DFJP UPa.byla na pa.nádraží odhalena deska označující 50.rovnoběžku.

20. 5.1998 Na Městských hřbitovech odhalen pomník 508 tureckým vojákům, kteří za 1.svět.války zemřeli v pa."karanténě".

8. 6.1998 Na Skřivánku v saleziánském domě byla po 45letech opět otevřena kaple sv.Václava .

20. 7.1998 Primátor Pardubic Ing Libor Slezák CSc. zvolen předsedou Regionální skupiny budoucího kraje Pardubice.

20.09.1998 U Zelené brány zřízen úrovňový přechod se světelnou signalisaci, vedle zbytečného a nevyhovujícího podchodu

6.10.1998 V IDEONU na Olšinkách po přestavbě otevřen velký společenský sál.

21.11.1998 V neděli otevřena v Polabinách modlitebna Církve bratrské pojmenovaní "ARCHA"..

24.11.1998 Na ustavující zasedání zastupitelstva města v sále Domu hudby zvolen primátorem jediný kandidát Ing Jiří Stříteský, kterému po 4 letech funkci předal Ing Libor Slezák.

25.05.1999 V Evropském spolkovém domě zahájila činnost Alliance Francaise.

27. 9.1999 UPa. vedle univerzitní knihovny otevřela II.etapu s aulu Arnošta z Pardubic.

11.12.1999 Oslava 90.výročí otevření pa. Městského divadla.

1. 1. 2000 Pardubice se po třetí staly krajským městem, poprve r.1850 na 5 let, podruhé r.1949 na 11 let.

20.3.2000 Pardubice odeslaly žádost na ministerstvo kultury, aby pa.zámek byl zařazen do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

23. 5.2000 Bývalou TESLU koupila tchajwanská společnost FOXCONN vyrábějící počítače.

25. 5.2000 EBA, provozovatel pa.civilního letiště, zprovoznila pojezdovou dráhu rozšířenou na 23m, aby zde mohla přistávat i obří letadla.

17. 6.2000 Pa.koupaliště u Cihelny po rekonstrukci a modernizaci znovu otevřeno.

6.10.2000 Za zastavkou Svítkov otevřen nadjezd přes železniční koridor.

12.10.2000 Na Labi pod stadiony pokřtěna výletní loď Pardubické plavební společnosti jménem "ARNOŠT Z PARDUBIC", 28.10.na vyplula na první plavbu s pasažéry.

20.12.2000 Na pa.nám.T.G.Masaryka otevřena budova IPB(nyníČSOB) Pojišťovny nákladem 860 mil. Kč přestavěné z budovy býv. g.ř.UNICHEM.

1. 3.2001 Proběhlo sčítání lidu,domů, Pardubice měly 91 292 obyvatel a 91 34 osob dočasně přítomných, celkem 100 426 obyvatel.

4. 3.2001 Vysílání zahájil nově zřízený Český rozhlas Pardubice v podkoroví rekonstruovaného domu čp.29 v ul. Sv.Anežky České.

5. 3.2001 Otevřena nová budova Okresní správy sociálního zabezpečení v Pardubicích vedle Tyršových sadů, postavená před protesty odborníků i veřejnosti.

10.6.2001 V novem jízdním řádu uvedeny změny názvů : nádraží Pardubice na Hlavní nádraží Pardubice, nádraží Rosice na Pardubice – Rosice, zastávky Opočinek na Pardubice- Opočinek, Svítkov na Pardubice-Svítkov, Černá za B. na Pardubice-Černá za B., Semtín na Pardubice-Semtín. KPP to požadoval od svého vzniku r.1965

1.12.2001 Po nákladné rekonstrukci znovu otevřen zimní stadion jako multifunkční „Arena Pardubice“.

12.12.2001 Do provozu uvedena budova Krajského úřadu v Pardubicích z přestavěné základní školy Komenského nám. a Zdravotní školy v Jáhnově ul.
2002 primátorem podruhé zvolen ing Jiří Stříteský.

31.12.2002 V ČR zrušeny Okresní úřady, mezi nimi i pardubický, jehož vznik r.1850 významně přispěl ke vzrůstu významu Pardubic a jejich rozvoji.

31. 1.2002 V budově Plynostavu zahájila činnost dodnes dočasná pa.pobočka Krajského soudu.

17.3.2002 Na nábřeží Z.M.na novém komplexu POSEIDON, odhalena socha Poseidona.

18.3.2002 Zastupitelstvo města Pardubic rozhodlo o bezplatném převodu "staré" reálky do majetku Pardubického kraje s požadavkem, aby ji zboural. Po protestech veřejnosti v čele s KPP se budovu podařilo zachránit.

13. 6. 2003 Referenda o vstupu ČR do EU se v Pardubicích zúčastnilo 74,54% voličů, z nichž 56,67% hlasovalo pro vstup.

10. 7.2003 Na Labi v Pardubicích u zdymadla zahájeny zemní práce na protipovodňové ochraně města.

21. 8.2004 Po generální opravě otevřen na Dukle mezinárodními závody Městský atletický stadion

20.10.2004 Ustavena komanditní společnoti TECHNOPARK, která v prům.zóně ve St.Čivicích postavila technologické centrum.

31.12. 2004 V Pardubicích žilo jen 88 668 obyvatel, z toho 42 774 mužů a 45 894 žen

10. 4.2005 Hokejisté HC Moeller Pardubice po čtvrté získali ligový mistrovský titul.

16.11.2005 V areálu UPa.položen základní kámen nové objektu FCHT.

1.12. 2005 Fakulta humanitních studii UPa. přejmenována na Filosofickou fakultu.

17. 1.2006 Na pa.letišti přistál obrovský transportní letoun An-124 Ruslan, z Ruska přivezl 3 bitevní vrtulníky Mi-35.

17. 2.2006 V aule Arnošta z Pardubic inagurace 4.rektora UPa. Ing. Jiřího Málka.

28. 2.2006 Pa.zastupitelé odsouhlasili převod části pa.letiště z majetku armády do majetku města

30. 6.2006 Po předláždění znovu otevřeny ulice Pernštýnská a Sv.Anežky České.

12. 7.2006 Primátor Pardubic Ing.J.Stříteský a starosta Hostovic Josef Jirout podepsali smlouvu o připojení obce Hostovice k městu Pardubice od 1.1.2007, jako MO 8.

2.10. 2006 V býv.Městské spořitelně pod Zelenou branou otevřeno regionální informační středisko „Pardubice region tourism“

8.11.2006 Poklepem na základní kámen zahájena na Masarykově nám.stavba Paláce Pardubice- AFI Palace.

4.12.2006 Znovu otevřen Wonkův most po rekonstrukci za 220 mil.Kč, již několikáté za jeho půlstoleté trvání. Zřejmě je nezbytně nutný druhý nový most do Polabin.

2006 Primátorem zvolen Ing. Jaroslav Deml (ODS)

31.5.2007 Zahájena dostavba, rozšíření, zapadní tribudy pa.ČEZ arény – ZS.

1. 6.2007 Zahájena II.etapa opravy pa.Kostelíčka.

28.6.2007 V Pardubicích za lihovarem otevřen největší krytý skatepark v ČR.

11.10.2007 V Pardubicích otevřena 2,5 km dlouhá Naučná stezka Viléma z Pernštejna

27.10.2007 Slavnostní položení základního kamene TechnoParku Pardubice v prům.zóně St.Čivice.

15.12.2007 Požár zchátralého objektu býv. továrny Prokop na Palackého tř.

25. 1.2008 V krajské nemocnici Pardubice dán do provozu druhý lineární urychlovač Radiologického centra Multiscan, první dán do provozu r.2003.

1. 3.2008 V pa.krajské nemocnici zřízeny dvě nové kliniky, neurologická a porodnicko- gynekologická.

15. 5.2008 Přímým vídeopřenosem došlo k podpisu rámcové smlouvy o spolupráci mezi UPa a japonskou KCG Grup.

24.8.2008 v Pardubicích vysvěceny zvony Arnošt z Pardubic a Vilém z Pernštejna a zavěšeny na zvonici ke zvonu sv. Bartoloměj, jedinému, který zde zbyl po konfiskacích v předchozích válkách.

3.11.2008 Otevřen AFI Palac, obchodní koplex na Masarykově nám, které tím zaniklo, ale zůstal pověstný hliněný plac, zatravněný.
květen 2009 U sv.Anny dokončeno a otevřeno moderní administrat. centrum Vinice, které od října 2007 postavil DOMEC s r.o. Oceněno jako stavba roku.

5. 6.2009 V historickém centru Pardubic zahájena folklorní XVIII. Pernštýnská noc zahajující Folklorní festival, jediný folklorní festival v Čechách lákající návštěvníky z Čech i Moravy.

4.-6.9.2009 Koně v akci, největší setkání koní a lidí na pa.závodišti.

21.9.2009 Odstartovaly oslavy 100.výročí pa.gymnázia trvající celý rok 2010.

15.12.2009 V pa.zámku slavnostní shromáždění u příležitosti vzniku Krajského ředitelství policie Pardubického kraje v Pardubicích ke dni 1.1.2010

1. 1.2010 V Pardubicích v budově Na Spravedlnosti otevřeno Krajské ředitelství policie, ředitelem plukovník Radek Malíř.

16.4.2010 Zahájení oslav l00 let české aviatiky od 1.vzletu Ing.J.Kašpara, na pa.letišti vzletla kopie Kašparova Bleriota.

17.4.2010 Tradiční Pardubický vinařský půlmaraton na 21 km, rekordní účast 1026 běžců.

22.4.2010 Vítězstvím nad Vítkovicemi ve finale pay off se HC Pardubice po páté stal mistrem ČR.
6. 9.2010 Kraj převzal rekonstruvanou starou reálku, zachráněnou před zbouráním.

18.9.2010 Vyvrcholení oslav 100 let pa.gymnázia shromážděním na Zimním stadionu.

10.11.2010 Primátorkou města Pardubic na ustavujícím zasedání zastupitelstva v Domě hudby zvolena MUDr. Štěpánka Fraňová.

18.12. 2010 Slavnostní otevření dostavby loděnice AROSA, klubovny a šaten za přítomnosti nové primátorky MUDr.Štěpánky Fraňkové


Zdroj: Malá kronika Pardubicka AB-Zet Pardubicka č. 40 a 56
      
Viz také:

      Dějiny Pardubic

      Archeologie

      Klášter cyriaků

      Komorní panství

      Kostel sv. Bartoloměje

      Majitelé Pardubic

      Město Pardubice

      Pardubice do sedmého století

      Městská práva

      Náboženská tradice v Pardubičkách

      Nejdůležitější data  z historie města  

      Okupace

      Pravěk Pardubic

      Založení Pardubic


Předchozí heslo: Dějiny Pardubic

Následující heslo: Děkanská hráz


Diskuse k článku: Dějiny Pardubic v datech


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Dějiny Pardubic v datech


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014