Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Městská práva


Městská práva

i práva majitelů Pardubic:
- 19.8.1357 Císař Karel IV.udělil arcibiskupovi Arnoštovi z Pardubic a jeho bratřím právo „super fluvio Albae penesopidum predicktum in Pordobicz“, vybírat mýto dřeva z plaveného po Labi. Snad je jen potvrdil, mýto vybírali asi již páni v Dubé.
- 3.5.1494 Král Vladislav II.povolil stavbu mostu přes Labe a potvrdil právo mýta,
- 21.5.1507 udělil Pardubicím celní příjem.
- 15.8.1509 Vilém z Pernštejna propustil obci odúmrť, pozůstalostní jmění bez dědiců,
- 8.9.1509 věnoval městu clo z labského mostu, lov na Chrudimce, tržné ze soli, váhy a šenku,
- 28.9.1510 zajistil městu věčný plat na pět chudých a patronátní právo při kostele sv. Jana Křtitele,
- 8.6.1512 povýšil Pardubice na úroveň měst královských, dal jim stejná práva,
- 6.4.1523 Král Ludvík II stvrdil městu starší výsady,
- 29.9.1524 povolil konání výročního Bartolomějského trhu.
- 7.9.1531 Vojtěch z Pernštejna věnoval Pardubicích vsi Bukovina a Lhotka.
- 4.4.1533 Král Ferdinand povolil městu výroční trh, na Hromnice koňský trh na Zeleném předměstí a vedle něho páteční týdenní trhy.
- 8.4.1534 Ferdinand I.na žádost Jana z Pernštejna udělil městu Pardubicím právo pečetit červeným voskem.
- 7.6.1536 Jan z Pernštejna vydal list, kterým městu stvrzoval majestáty z let 1512 a 1531,vydané Vilémem a Vojtěchem z Pernštejna a
- 13.6.1538 přidal další
- r.1552 Jaroslav z Pernštejna pamatoval na město novou úpravou odúmrtě,
- 2.4.1554 rozšířil nadaci ve špitále na 12 osob,
- 19.5.1558 stvrdil všechna předešlá věnování.
Daleko obtížnější a nákladnější bylo získání majestátů po r.1560, kdy se Pardubice staly městem komorní, bylo třeba mnoho cest a “poct“-úplatků.
- 7.4.1570 Císař Maxmilián po 10 letech potvrdil městu, všechny dosavadní majestáty a závazný slib na výživu školního rektora s jeho pomocníky a chudými žáky z panské kuchyně i návrat 6 vesnických krčem k městskému pivovaru.
- 29.3.1585 Císař Rudolf II. v 10.roce svého panování potvrdil městu jejich dosavadní majestáty.
- 25.10.1612 Císař Matyáš potvrdil městu jeho dosavadní práva ve 2.roce panování.
- 11.4.1628 Ferdinand II. potvrdil všechna dosavadní privilegia města Pardubic s dodatkem "aby se svrchu psané majestáty toliko na měšťany katolického římského náboženství vztahovaly“.
- 2.9.1638 Císař Ferdinand III. připojil ke stvrzujícímu listu povolení dalšího výročního trhu.
- 5.1. 1662 Císař Leopold I. potvrdil dosavadní privilégia s příkazem, že "žid žádný v městě ani na předměstí trpěn býti nemá", po obtížných jednáních. Aleš Vratislav hrabě z Mitrovic, prezident České královského komory, kladl těžké podmínky. Město se musel zříci 18 venkovských krčem v prospěch zámeckého pivovaru. Majestát nakonec vydaný je obsáhlý, tvoří vázanou knihu o 54 pergamenových listech.
- 9.12.1710 Císař Josef I. potvrdil majestáty a povolil konat čtvrtý výroční trh.
-r.1725 Císař Karel IV. potvrdil majestáty tvořící knihu o 53 pergamenových listech.
- 29.8.1772 Císařovna Marie Terezie vydala majestát, který je již důkladný sborník, obsahuje 101 listů, je psán česky.
- 29.1.1783 Císař Josef II. podepsal privilegia v podobné knize, vynechán článek o vylučování nekatolíků z městského bytu.
- 21.02.1794 Císař František II. vydal městu Pardubice německy psaný pergamenový list jen o několika řádcích stvrzující jejich předchozí privilégia. Je to poslední městský majestát.
      
Viz také:

      Dějiny Pardubic v datech

      Privilegia


Předchozí heslo: Městská policie

Následující heslo: Městská řeka


Diskuse k článku: Městská práva


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Městská práva


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014