Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Kultura dle abecedy


Hledat v kategorii Kultura


Hesla v kategorii Kultura dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Kulturní centrum Pardubice

V srpnu 1988 na Dubině dokončen víceúčelový centrální objekt, jehož součástí byl Kulturní dům Dubina, patřící PKO Pardubice, se sálem o 280 místech. R.1990 PKO Pardubice zrušen, vedení přeneseno do KD Dubina, který se osamostatnil. Sem převedeny zájmové kroužky PKO i Klub přátel Pardubicka, který v sále míval výroční schůze, než se r.1996 osamostatnil. KD byl převeden na město Pardubice a postupně...Kulturní dům chemiků

Dům chemiků byl plánován za druhého Pardubického kraje před r. 1960 jako kulturní centrum plánovaného 100tisícového krajského města. Měl být postaven na severní straně dnešního Masarykova nám. v rámci občanské vybavenosti velké plánované akce Palackého sever, přestavby v prostoru mezi Palackého tř. a Labem. Měl mít velké sály, společenský, divadelní, kongresový, a další kulturní a společenská zaří...Kulturní dům Černá za Bory

otevřen 8.5.1960 v nové budově, která byly i sídlem MNV tehdy samostatné obce. ...Kulturní dům Dubina

postaven v rámci občanské vybavenosti sídliště. otevřen v srpu 1988. Jeho zřizovatelem byl Park kultury a oddechu-PKO, po jeho zániku se osamostatnil a soubory PKO převedeny sem. V KD Dubina 10.3.1997 zahájen Týden slovenské kultury. Po r.2000 přeměně na Kulturní centrum Dubina, dnes součást Kulturního centra Pardubice....Kulturní dům Hronovická

Původně dům a tělocvična Dělnické tělovýchovné jednoty – DTJ, Hronovická ul.čp.406, postaven v l.1924-1926 podle plánů pražského architekta Richarda Goldrreicha. Po r.1950 upraven pro potřeby závodního klubu Tesla Pardubice, změněn na KD Tesla. Po r.1999 býv.KD Tesla nákladně restaurován a stal se druhou scénou VČD, které zde 18.9.1999 uvedlo premieru hry "Sešity chrámové pěvkyně". Bohužel město ...Kulturní dům Ohrazenice

dokončen 4.9.1954. ...Kulturní dům Staré Čivice

přestřižením pásky slavnostně otevřen 2.5.1965...Letní čítárna a knihovna

Provozoval je PKO v Tyršových sadech od r.1955, 17. 9.1955 uvítaly 1000.návštěvníka....Letní kino

V 50.letech po zřízení amfiteátru Parku kultury a oddechu na pravém břehu Labe krátce zde bylo letní kino. R.1956 letní kino otevřel Park kutury a oddechu-PKO v Tyršových sadech. Po delším přerušení je obnovil roku 2006 v provizorních podmínkách soukromý provozovatel. ...Letní kino na Zimním stadionu

Po zastřešení se ZS stal od r.1962 místem kde probíhaly Filmové festivaly pracujících. V 80.letech zde našlo útočiště také letní kino....Lido Bio

nejstarší pa.biograf-kino otevřený r.1910 v Dělnickém domě v Jindřišské ul....Lidová opera Pardubice

Pardubice po osvobození r.1945 požadovaly obnovení opery, která do války byla jednou složkou Divadla sdružených měst východočeských a soustavně zde vystupovala. Požadavek prosazoval i Klub přátel Velkých Pardubic. Iniciativy se ujali členové místních pěveckých sborů Pernštýn, Ludmila a Suk. Založili amatérskou Lidovou operu pracující v rámci Klubu poštovních zaměstnanců Pardubice. Patronát nad sou...Lidová umělecká tvořivosti- LUT

byly sice zpolitizované soutěže lidových kulturních těles, které však přispívaly k udržení a všestrannému rozvoji amatérské kulturní činnosti. Pardubické soubory na nich v okresních, krajských i ústředních kolech získaly mnoho ocenění. ...Lipka

vynikající pa.dětský folklorní soubor....Literární bratrstvo

Chrámový zpěv pěstovala literátská bratrstva, první zpráva o pardubickém je r.1542. R.1551 byl do kostela pořízen nový graduál, notovaný a česky psaný od Johanesa Píseckého z Chrudimi. Janu Kavkovi, hrnčíři z Pardubic, bylo „dáno od malování a iluminování téhož graduálu 31 kopa“. R.1559 pořízen nový český antifonář, latinský graduál a české písně od Kavky, a za rok český žaltář. R.1564 bylo již l...Literární soutěž Smila Flašky z Pardubic

založena r.1972, II.ročník se konal koncem června 1973, dal podnět k založení Klubu mladých literátů....Loutkové divadlo

Bývalo vážnou národní záležitostí. V Pardubicích s loutkářstvím začínali amatéři již kolem r.1860, kdy se jevil úpadek lidového loutkařství. První stále, dřevěné bylo postaveno na dneš. Jahnově tř. vedle Staroměšťsnké školy, na místě Vesny, po její výstavbě r.1909 odsunuto vedle pod „tarasem“ na místo pozdější budovy Ředitelství pošt a telekomunikací (býv. Okresního úřadu), kde zahájilo 7.1.1910. ...Ludmila

dámský zpěvácký spolek vznikl 1865 z iniciativy Augusty Opitzové, ustavující schůze 16.10.1865. Byl jedním z nejstarších v Čechách. Jeho stanovy se staly vzorem pro mnoho dalších v městech východních Čech. První valná schůze se konala 5.-12.1865 za přítomnosti třiceti dívek a žen, prezidentkou spolku zvolena Božena Jahnová, ředitelem zpěvu Matej Kučera. Na první pěveckém cvičení se sešlo 27 žen. ...Marcipánek

dětský soubor při LŠU založený r.1996 jako přípravka pro folklorní dětský soubor Perníček....Město koní

Kůň je symbolem Pardubic od založení „města nového“. Jeho zakladatel Arnošt z Hostýně a ze Staré mu zanechal znak s přední polovinou bílého půlkoně. Již za Pernštejnů byla v Kladrubech na pa.panství založena koňská obora, za Rudolfa II.přeměněná v císařský hřebčín, dnes národní kulturní památka. Od třicetileté války do 1939 zde byly silné jezdecké posádky, ke konci s jezdeckým učilištěm. Od r.1841...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014