Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Kultura dle abecedy


Hledat v kategorii Kultura


Hesla v kategorii Kultura dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Pardubická komorní filharmonie

Viz. Komorní filharmonie Pardubice – Východočeský státní komorní orchestr....Pardubická opereta

R.1905 ustaveno profesionální Divadlo sdružených měst východočeských s činohrou, operou o operetou. Po rozpadu se r.1925 se nově ustavuje Sdružení měst východočeských a českého severu, opět se třemi divadelními složkami, činohrou, operou a operetou. Hrálo střídavě v Pardubicích a dalších městech téměř do konce okupace. R.1945 z něho vzniklo východočeské divadlo, ale bez opery i operety. Na opakov...Pardubická Ryengle

Od r.1999 se koná "Pardubická Ryengle", setkání tanečních country skupin z ČR a Slovenska, dnes největší mezinárodní soutěž v ČR i okolních státech. 10. ročník se konal 29.-30.11.2008 v sále výstavní společnosti PVV IDEON za účasti 723 účastníků. R.2011 v dubnu poprvé pokus uspořádat přehlídku zaměřenou na irské tance, kromě hlavní soutěže 26.-27.11.2011....Pardubická Thalie

neoficiení název divácká ankety o Cenu pro nejoblíbenější herečku a herce VČD.
- 19.2.1994 poprvé vyhlášeny výsledky, cenu získali Lidmila Mecerodová a Zdeněk Rumpík.
- 28.1.1995 na plese VČD, Č.spořitelny a a.s.SYNTHESIA uděleny Ceny Thalie VČD Zdeně Bittlové a Jiřímu Kalužnému
21.3.1998 nejúspěšnějšími vyhlášeni Martin Mejzlík a Lída Vlášková, neúspěšnější hra „Maska aneb lásky“,...Pardubické hudební jaro

mezinárodní hudební festival pořádaný každoročně v dubnu a květnu, vznikal zřejmě dvakrát či třikrát.
- Poprvé r.1958, II.ročník Pardubického hudebního jara zahájena 20.4.1959, trval do 27.5.
- Až 20.3.1982 zahájen 4.ročník v hudebním sále pa.radnice za účasti představitelů strany, města a okresu.
- 20.4.1983 zahájen 5.ročník Pardubického hudebního jara vystoupením Jany Jonášové, Václa...Pardubické kvarteto

založeno r.1954. Slavnostním koncertem 15.3.1964 oslavilo 10.let své činnosti, za níž dosáhlo špičkové úrovně....Pardubické pěvecké okteto -PPO

založeno r.1924. Patřilo k významným a oblíbeným tělesům hudebního života města před II.svět.válkou. Osmičlenný mužský amatérský pěveckých sbor, v němž každý člen musel být perfektním zpěvákem, schopným zpívat i z listu. To z něho činilo sbor, který dokázal nacvičit nové skladby velmi rychle a kvalitně. Při osmi členech byl velmi mobilní, zván k vystoupením při nejrůznějších příležitostech. Mezi...Pardubické pěvecké sbory

Bonifantes, CONTINUO, Iuventus Cantans, Ludmila, Pardubický dětský sbor, Pardubický komorní sbor, Pernštýn, Spojené pěvecké sbory, Vysokoškolský umělecký soubor-VUS. ...Pardubické smyčcové kvarteto

ve složení Luděk Lukeš, Karel Smeták, Marcel Macháček a Lubomír Moravec se stalo r.1962 vítězem celostátní soutěž amatérských kvartet v Bratislavě. R.1968 se stalo základem amatérského Pardubického komorního orchestru....Pardubický dětský sbor

založen r.1960 při Okresním domě pionýrů a mládeže v Pardubicích, začínal 18 dětmi. Brzy se vypracoval mezi nejlepší, r.1971 získal v soutěži 10 nejlepších sboru ČSSR 3.cenu-“Bronzový vavřín“. Opakovaně získal Zlatá pásma v soutěži Písně přátelství. R.1972 založil Mezinárodní festival dětských sborů, kde se každé dva roky setkávají špičkové sbory ČR i zahraniční. Vynikající úspěch dosáhl r.1988 n...Pardubický hudební podzim

festival pořádný od r.2000 jako protějšek Pardubického hudebního jara, 5.10.2001 na Kunětické hoře zahájen 2.ročník....Pardubický komorní orchestr

neprofesionální soubor, orchestr smyčcových nástrojů s cca 20 členy, založený v září 1968. Zakladatelem bylo Pardubické smyčcové kvarteto. Orchestr navázal na bohatou tradici různých pa. instrumentálních sdružení od konce 19.stol., která byla po r.1945 přerušena. Od začátku si dirigent Luděk Lukeš kladl nejvyšší cíle. Zřizovatelem bylo Městské kulturní a informační středisko, později Park kultury ...Pardubický komorní sbor

založen r.1982, sbormistrem od založení Vojtěch Javora, zřizovatelem Park kultury a oddech, oddělení zájmové umělecké činnosti-ZUČ. Základ tvořilo přes 30 bývalých členů Vysokoškolského uměleckého souboru- VUS s dlouholetou zkušeností. Díky tomu se sbor brzy stal pevným článkem kulturního života Pardubic. Již r.1983 zvítězil v krajském kole soutěže „Písně přátelství“. V l.1983-84 se rozrostl na 4...Park kultury a oddechu - PKO

kulturní zařízení Okresního národního výboru umístěné v Pírkově domě čp.94 tř.Míru. Zde byly jen kanceláře a předprodej vstupenek. MNV plánoval vybudovat rozsáhlý areál na pravém břehu Labe po obou stranách silnice od Labského mostu k Cihelně. První etapa PKO, vlevo od silnice do Cihelny, otevřena 25.-26.8. 1951 při slavnosti budovatelů s tisíci účastníků. Byl zde velký amfiteátru a malý pro letn...Perníček

folklorní soubor při ZUŠ sdružující děti od 7 do 18 let vznikl r.1986 pod vedením Bl.Sloukové. Jeho přípravkou je od r.1996 dětský soubor Marcipánek....Pernštýn

R.1860 „pěvecký festival“ na Kunětické hoře za účasti chrudimského zpěváckého spolku a dosud neustaveného pardubického. Jeho ustavení se ujímá J.Janda, navázal na tradice udržované volným pěveckým sdružením. 19.5.1861 v Pardubicích ustaven mužský Pěvecký spolek. Ten 6.7.1862 přijal jméno Pěvecký spolek „Pernštýn". Při té příležitosti spolku předán spolkový prapor a starostovi V.Bubeníkovi a radní...Pěvecké spolky

- r.1860 „pěvecký festival“ na Kunětické hoře za účasti chrudimského zpěváckého spolku a dosud neustaveného pardubického.
- 19.5.1861 v Pardubicích ustaven mužský pěvecký spolek, 6.7.1862 přijal jméno Pernštýn.
- 27.7.1861 sraz českého pěvectva na Kunětické hoře, 27 pěveckých sborů, 531 zpěváků.
- 16.10.1865 ustavující schůze ženského pěveckého spolku Ludmila.
- 11.4.1920 ...Piksla

Pardubická Informační Křesťanská Služba – sdružení pořádající kulturní, společenské a j. akce v křesťanském duchu
- 9.10.2010 1.fotbalový turnaj Open Piksla Cup na hřišti Salesiánského střediska mládeže na Skřivánku
- 4.2.2011 uspořádán již 7. PIKSLa ples v restauraci u Kosteleckých v Černé za B....Písnička

Dobová dosti dlouhá pa.písnička z počátku 17.stol.o nepočestné pa.dívce Dorotě Jiráňové z přední pa.rodiny otiskly Zprávy KPP č.3/1967. V Kabaretu ASP (Akademického spolku pardubického) po r.1920 zpívány písničky: „Zámecká kašna“ a „Pohádka o zubru“, melodii složil, ale nikdy nenapsal, dr.J.Schulhof, slova dr.K.,Krpata. Z té doby je i „Vzpomínka na Pardubice“ Polka Mazur od D.A.Jelínka. K Celostát...PLUK

Pardubický lidový umělecký kolektiv - lidový umělecký soubor založen r.1973, 23.4.1988 oslavil 15 let trvání, na výroční konferenci DK ROH Dukla obdržel čestné uznání, vedoucímu souboru Rudolfu Kondrátovi předána stříbrná plaketa za budování města Pardubic. ...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014