Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Jez


Jez

Pozoruhodné je, že Pernštejnové, proslulí svými vodními stavbami, postavili na Labi jediný jez až u Opatovic. V Pardubicích byl jez pouze na Chrudimce, který zadržoval vodu pro 4 mlýny mlýny a umožňoval napájet Městskou řeku, široký hradební příkop, a Pernštejnskou strúhu, pohánějící další mlýny mlýny aj. zařízení a zásobující město vodou. Bylo to víceúčelové důmyslné dílo. Jez byl ale pevný a průtočný profil byl zúžen protilehlými mlýny. mlýny. To způsobovalo časté záplavy, před městem rozlévaly po Olšinkách, což snižovalo jejích výši, ale Městská strúha však umožňovala zaplavení města, Kostelní, Arnoštské ul. a spodní část Pernštýnské ul. Náměstí, prozíravě založené na návrší nedosahovala.

Od počátku 20.století se rozhodovalo o regulaci Chrudimky, zahájené r.1910. Místo pevného jezu byl postaven unikátní stavidlový Záhorského jez. Zvednutím poklopových stavidel umožňoval průtok přívalových vod a bránil záplavami. Při něm byla 14.5.1911 uvedena do provozu hydroelektrárna. Železniční pluk postavil ve 20. letech min.stol.na Chrudimce pod Vinicí nízký jez pro vojenskou plovárnu. Kolem r.2000 jej protrhla povodeň a nebyl opraven. Umožnil by obnovení plovárny i napájení a zprůtočnění jezírek pod Vinicí, případně i Matičního jezera.

V rámci splavnění Labe nad Pardubice byla r.1972 dokončena stavba jezu pod soutokem Labe s Chrudimkou, na místě starého Labského mostu. Jez vzdul hladinu Chrudimky, Záhorského jez byl vyřazen z provozu a odstraněn. Nový jez s plavení komorou – zdymadlo – splavnil Labe až pod Kunětickou horu. Umožnil by plavbu na prvním úseku kanálu L-O-D až za Černou za B. Při jezu je výkonnější hydroelektrárny.

Na Chrudimce jsou jezy mlýnů v připojených obcích Nemošice a Mnětice, kde staré pevné jezy byly ve 30.letech min. stol. nahrazeny stavidlovými. Starý jez je u býv. mlýna ve Štětíně. U Drozdic je pevný ponořenu jez, zajišťující minimální výšku hladiny.

      
Viz také:

      Chrudimka

      Hydroelektrárna


Předchozí heslo: Ješkova ulice

Následující heslo: Jezdecká kasárna


Diskuse k článku: Jez


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Jez


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014