Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Zemědělství


Zemědělství

Okres Pardubice se rozkládá po březích Labe. Je to polabská rovina na jihozápadně lemovaná Železnými horami, mírně se zvedající na severozápad a i severovýchod. Je tu úplná stupnice všech půd: od vátých písků se spodinou propustnou i nepropustnou, přes hlinité řepařské půdy až k půdám vysloveně těžkým. Půdy písčité doprovázejí Labe po celém jeho toku v různé šířce a se svými smíšenými lesíky, olšinami, mrtvými rameny bývalého řečiště kreslí charakteristický obrázek Polabí. Je to oblast kudy protéká Opatovický kanál, osa byv.rozsáhlého Pernštejnského rybnikářství. Zachované rybníky tvoří základ rybničního hospodářství okresního velkostatku. Zde začínal „zlatý pruh země České“. Bohužel nebo snad bohudík, tento přívlastek zde již neplatí. Patřil mu dokud byl navštěvován každoročními zátopami, které přinášely živinami bohatý nános. Zamezením záplav regulací a racionálním hnojením se podmínky změnily. Půdy hlinité až vysloveně těžké zaujímají severozápadní, východní a jižní část okresu, kde přecházejí do ještě lepších půd nížinného Chrudimska. Okres patří k nejsušším oblastem, prům.množství srážek se pohybuje mezi 600-700 mm/tok. Uskutečním projektu Bohdanečské retenční nádrže na 1200 ha se jistě zvýší vzdušná vlhkost. Okres má rozlohu 77 141 ha, z toho je 42 539 ha orné půdy, 6 770 ha luk, 1674 pastvin, 1679,5 ha zahrad, 515 ha ovocných školek a sadů, 1411 rybníků, 15 952,5 ha lesů, 4735,4 ha ostatní a neplodné půdy, 18 984,5 zastavěné plochy. Orná půda byla v l.1947-48 oseta na: 6987 ha ozimou i jarní pšenicí, 7707 ha žitem, 2318 ha ječmenem, 2908 ha ovšem, 27ha kukuřicí, 779 ha luštěninami, 3774 ha řepou, 645 olejninami včetně lnu, 1713 krmnými okopaninami, 302 ha zeleninou, 239 ha čekanky, 8609 polními pícninami, 229 ha osázeno ranními a 3754 pozdními bramborami. V rostlinné výrobě okres vyniká. Ovocnictví se nevěnuje taková pozornost jakou by zasluhovalo. V živočišné výrobě je okres průměrný. Většina půdy se nachází v ruku menších a středních zemědělců. Celkem na okrese 13 356 zemědělských závodů, z nich do 5 ha 9818, do 10 ha 1906, do 20 ha 1208, do 50 ha 55 závodů, včetně komunálních a státních. Mléko téměř z celého okresu se dodává do družstevní mlékárny v Pardubicích, na okrese je 5 hospodářských lihovarů, 3 sušárny čekanky, 3 cukrovary (2 zrušené). Uspokojivě pokračuje mechanizace, na území okresu pracují 2 okresní strojní stanice: při Rolnickém družstvu v Pardubicích a v Přelouči a celkem 71 strojních družstev. Ing.V.Kruml, sborník „Pardubicko“ 1949.
- Po r.1948 se podmínky změnily: Rolnické družstvo znárodněno, ze strojní stanice vznikla Státní traktorové stanice-STS v areálu býv.továrny Hübner a Opitz na Skřivánku. Jsou zakládána Jednotná zemědělská družstva, dobrovolně i násilně, až združstevněno téměř 100% zemědělské půdy. Rozoráním mezí, hrázek, likvidací remízků vytvářen lány bez ohledu na typ půdy. Produkce podstatně zvýšena, ne ku prospěchu půdy a životního prostředí. Projekt Bohdanečské retenční nádrže zapomenut. Okresní zemědělské sdružení otevřelo 24.10.1969 severně od Dukly administrativní budovu, kde sídlily: Okresní zemědělská správa, Meliorační družstvo Pardubice, Správa závlah, Okresní výbor Českého svazu družstevních rolníků, Zemědělské stavební sdružení– později Agrostav, který budova později rozšířil.
      
Viz také:

      Jednotné zemědělské družstvo – JZD

      Státní statek Pardubice

      Agrostav


Předchozí heslo: Zemědělské zásobování a nákup - ZZN

Následující heslo: Zeměpisná poloha


Diskuse k článku: Zemědělství


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Zemědělství


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014