Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Zemědělské zásobování a nákup - ZZN


Zemědělské zásobování a nákup - ZZN

Po r.1948 Rolnické družstvo znárodněno, změněno na národní podnik Zemědělský nákup a zásobování – ZNZ, později ZZN. R.1952 si začalo jako první budovat v plánované průmyslové oblasti Černá za Bory, v západní části, nový rozsáhlý sladový areál. Ten časem nahradil starý areál Rolnického družstva v ul. K Vápence. Ovšem pekárna a mlékárna byl odděleny, připojeny k jiným národním podnikům. V průmyslové oblasti měl být soustředěn potravinářský průmysl, mlýn, pekárna, lihovar které se přemístit nepodařilo, mlékárna otevřená r.1970. Hlavním objektem první etapy výstavby ZZN bylo silo na 6000 t obilí, v lednu 1953 za 21°C mrazu betonovány stropy jeho druhého suterénu, 1.9.1953 ohlášeno dokončení nového sila, s dalšími objekty tu vznikl jeden z největších a nejmodernějších obilních kombinátů, vybavený úplnou elektrickou automatizací celého provozu. V l.1960-61 Průmstav Pardubice, pomocí posuvného bednění postavil silo na 21 210 t obilí, vysoké 46 m, stěny silné pouze 18 cm, tehdy největší v republice. Postavena výrobna krmných směsí. 15.7.1982 v ZZN Pardubice-Černá za B. dokončeno nové vahové hospodářství s laboratořemi, to již při žních umožnilo zrychlit nákup obilovin a zkvalitnit kontrolu jakosti. Před r.1988 dokončeno druhé silo na 20 tisíc tun, bohužel ani architektonicky, ani provozně nesladěné s prvním, a otevřena druhá výrobna krmných směsí. ZZN Dělnická: výkup a prodej obilovin, luštěnin, olejnin, prodej osiv, chemických přípravků na ochranu rostli, hnojiv, výrova krmných směsí. 18.8.1984 ZZN Pardubice a zemědělské podniky okresu první v kraji splnily plán výkupu obilovin, pokračoval výkup do krmných fondů a dodávek nad plán. R.1988 n.p. ZZN jediný v ČSSR zrušil své krajské podniky, okresní podnik ZZN Pardubice osamostatně. Po r.1990 ZZN privatizován, dnes Cerea a.s. Rolnické družstva neobnoveno, majetek nevrácen.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Rolnické družstvo


Předchozí heslo: Zemědělské družstevnictví na Pardubicku

Následující heslo: Zemědělství


Diskuse k článku: Zemědělské zásobování a nákup - ZZN


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Zemědělské zásobování a nákup - ZZN


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014