Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Vojtěch z Pernštejna


Vojtěch z Pernštejna

Dětství strávil VOJTĚCH Z PERNŠTEJNA, narozený roku 1479, společně se svým
starším bratrem Janem pod vedením humanistického kněze a učitele Jana Češky, který byl roku 1530 kazatelem v Betlémské kapli r, 1534 farářem u sv. Jiljí v Praze, v letech 1538-1540 děkanem v Pardubicích a od r. 1541 zámeckým kaplanem Jana z Pernštejna. Byl autorem spisu Řeči a naučení hlubokých mudrcuov a zemřel roku 1551. Do roku 1521, kdy zemřel jeho otec Vilém, žil Vojtěch v Lanškrouně. Lanškrounský velkostatek získal po své první ženě, Markétě Kostkové z Postupic. V roce 1521 přesídlil do Pardubic. Již roku 1514 byl v Budíně jmenován po svém otci Vilémovi nejvyšším hofmistrem Království českého. Jako vynikající znalec zemského práva byl i předsedou komorního soudu, od roku 1531 též defenzorern stavů podobojí. Roku 1523 rezignoval pro neshody s králem Ludvíkem Jagelonským z funkce nejvyššího hofmistra.
Králova smrt u Moháče roku 1526 otevřela cestu kalkulacím o možné Vojtěchově kandidatuře na Český trůn, Vojtěch sám však odevzdal při volbě hlas Ferdinandovi J. Habsburskému, který ho hned následujícího roku 1527 jmenoval znovu nejvyšším hofmistrem. Tento Úřad potom Vojtěch zastával nepřetržitě až do své smrti roku 1534. Od roku 1528 byl též hejtmanem Chrudimského kraje. Pro své bohatství - v roce 1529 se cena jeho statků odhadovala na 248 500 kop českých grošů - se stal velkým věřitelem krále. Roku 1527 koupil Nové Město nad Metují, kde byly dvě třetiny domů na náměstí postaveny La jeho účasti zřejmě s bohatým využitím zkušenosti z jednotné výstavby Pardubic roku 1507. Roku 1531 získal panství kolínské a r. 1533 koupil Náchod, kde dožila jako vdova svůj život jeho druhá žena Johanka Zvířetická z Vartenberka.
Manželství Vojtěcha s Johankou zřejmě bylo velmi šťastné. Vojtěch z Pernštejna zemřel 17. března 1534 ve svém domě na Hradě. Bizarní případ sadistické šlechtičny Kateřiny z Komárova, ženy karlštejnského purkrabího, který Vojtěch ve své funkci předsedy komorního soudu soudil jako svůj poslední „velký případ", vytvořil podivný prolog k jeho náhlé smrti. Chvat kolem jeho pohřbu u sv. Bartoloměje v Pardubicích a mýty, navršené kolem místa jeho posledního odpočinku, vyvolávaly mnoho let sugestivní otázky.Předchozí heslo: Vilém z Pernštejna

Následující heslo: Jan z Pernštejna


Diskuse k článku: Vojtěch z Pernštejna


oprava data narození

Napsal(a): Josef Říha   |   2016-07-31 23:34:34   |   josefriha47@seznam.cz
V jiných pramenech se uvádí datum narození Vojtěcha z Pernštejna na den 4.4.1490Napsat příspěvek k článku: Vojtěch z Pernštejna


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014