Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Organizace a instituce > Útvar hlavního architekta


Útvar hlavního architekta

Po r. 1985 bylo při MěstNV Pardubice zřízeno Městské urbanistické středisko, jeho zakladatelem a vedoucím, prvním hlavním architektem Pardubic byl Ing.arch. Zdeněk Kozub z Ostravy. Narozen 1933, od r.1958 pracoval v pa.Stavoprojetku, od r.1985 místopředseda KPP. Bohužel v lednu 1987 na následky úrazu zemřel, právě v době, kdy se začaly uplatňovat jeho záměry v rozvoje Pardubic. Jeho nástupcem se stal Ing.arch. Milan Košař. Na schůzi ONV Pardubice 9.12.1987 schválen požadavek MěstNV Pardubice na zřízení útvaru hlavního architekta a investorského útvaru v Pardubicích, podán ke konečnému schválení na Vč.KNV. Transformací Městského urbanistického střediska vznikl 1.1.1988 v Pardubicích Útvar hlavního architekta města a okresu Pardubice, hl.architekt Ing.arch.M.Košař. Jeho posláním bylo připravovat podklady pro územní plánovací dokumentaci, případně tu dokumentaci zpracovávat, připravovat a zpracovávat urbanistické studie, připravovat koncepci osídlení Pardubic i okresu, vyjadřovat se k záměrům i projektům připravovaných staveb. Hlavním úkoly tehdy: dokončení „Koncepce rozvoje okresu do r.2000“, studie rekreačních lokalit, urbanistická studie území Ležánek, Mezi mosty, Jägermannovy ul., dále pěší zóny Třídy míru. Kolektiv ÚHA se účastnil celostátní soutěže na dořešení centrální zóny Pardubic, měla být vyhodnocena v černu 1988. ÚHA, příspěvková organizace města, zanikl 31.12.1991. Od r.1995 dochází k pokusům o jeho obnovu, od té doby se jako hlavní architekti vystřídali: Ing.arch.Pavla Pannová, rozená Macasová, Ing.arch. Lánská z Hradce Králové, Ing.arch.Nacu, Ing.arch.Raška z Nového Jičína, odešel ve zkušebním období začátkem r.2013, od dubna 2013 do funkce na základ výběrového řízení rada města podruhé jmenovala Ing.arch.Pavlu Pannovou z Pardubic. Za tohoto střídání HA se sice vytvořil ÚHA, ale jen jako odbor, podléhající náměstkovi primátora, nikoliv přímo primátovi.

Zdroj: Vlastivědná abeceda dr. Pavla Theina. Útvar H.A.měst a okres Pardubice. Ing.arch.M.Košař. ZKPP 5-6/1988


Předchozí heslo: Útulek

Následující heslo: Územní vývoj


Diskuse k článku: Útvar hlavního architekta


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Útvar hlavního architekta


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014