Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Potoky


Potoky

Kromě Labe a Chrudimky protéká Pardubicemi několik potoků. Studáneckými lesy protéká bezejmenný potok, který pramenil na jejich jižním okraji v části Na Čtvrtích, kam se stahovala voda z polí mezi lesem a Nemošickou-Drozdickou strání. Protékal Kanálkem pod železniční tratí, přes lesy Pipenec a Lipiny, kde patrně kdysi napájel několik neznámých rybníků, pak rybník Studánku, kde po jeho vysušení vznikla ves Studánka. Malý rybníček zde byl do stavby školy po r.1950. Pokračoval podle ulice Ve Stezkách na západ pod vojenskou drážkou do míst ul.U Háje, kde se říkalo Ve vrbičkách. Zde se rozděloval. Jedno rameno teklo na jih mezi ulicemi Ke Kamenci a Na okrouhlíku a ústilo do Chrudimky, dnešního Matičního jezera. Západní rameno protékalo Vilovou čtvrtí, pod Haldou, v lukách se spojilo se Spojilským odpadem a pak s Požeračkou ústily do ohybu Labe, dnešního Čičáku. S postupujíc zástavbou Studánky a Bílého Předměstí potok postupně stažen do kanalizace. Po výstavbě průmyslové oblasti Černá za Bory nad prameništěm pozemky odvodněny. Potok přetrvává v lesích, zarostlý, naplňuje se jen na jaře. Trvalý mokřad vytváří u Kanálku, pro dnešní přírodovědce asi neznámý přírodní útvar. R.1934 zde objeveny již tehdy vzácné žábronožky. Bezejmenný potok odvodňuje louky od Žižína, jižně od Černé za B., pod Kobelnicí, naplňuje rybníček Louži v Drozdicích a zde ústí do Chrudimky. Potok Metelka ústí do Chrudimky v Nemošicích. Severně od Svítkova od Labe ústí Jesenčanský potok, západněji Bylanka. Pod zdymadlem Srnojedy do Labe od jihu ústí Podolský potok, protékající Starými Čivicemi a Krchleby. Od severu do Labe ústí Brozanský potok, protékající Ohrazenicemi a Rosicemi. Semtínem protéká Velká struha s Hledíkovským potokem, do Labe ústní na území Rybitví.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Labe

      Kanálek

      Nemošická stráň

      Pipenec

      Lipiny

      Halda

      Matiční jezero - Maťák

      Bylanka

      Struha


Předchozí heslo: ulice Potěšilova

Následující heslo: Potraviny n.p.


Diskuse k článku: Potoky


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Potoky


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014